Dr. W. (Wil) Oonk

Hans Freudenthalgebouw
Budapestlaan 6
Kamer 414
3584 CD Utrecht

 

IN ONTWIKKELING

1. Op weg naar conceptueel begrijpen: Onderzoeksproject Wiskunde & Didactiek Pabo Hogeschool van Amsterdam /Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Oonk, W. Voortgangsverslag 20 Oktober 2023, 15 p.

Doel van het exploratieve onderzoek is het ontwikkelen van een diagnostisch instrument voor het diagnosticeren van de rekenvaardigheid van individuele pabostudenten, ten einde ‘op maat’ te kunnen begeleiden (remediëren) bij de voorbereiding op het maken van de Landelijke Kennisbasis Toets (LKT) voor Rekenen-Wiskunde. Achterliggend doel is studenten te helpen los te komen van vastgeroeste procedures en antwoordgericht denken op weg naar conceptueel begrijpen. Vakdidactische elementen spelen hierbij een belangrijke rol.

Dit verslag geeft een beschrijving van de huidige stand van zaken met betrekking tot het onderzoek (interne publicatie).

 

2. Inleiding wiskundige attitudevorming: beknopt algemeen overzicht

Oonk, W. (2022).

https://www.dropbox.com/ scl/fi/u9s2ojcp3lbfq6vquq617/ Oonk-Wil-Inleiding-wiskundige-attitudevorming_ beknopt-algemeen-overzicht-1.pdf?rlkey=odwt3bbimn138s0ezvr7rdqxy&dl=0