Prof. mr. Wendy Schrama
w.m.schrama@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:08


Profile

Schrama is geinteresseerd in de vraag hoe het recht zo kan worden ingericht dat familierelaties zo goed mogelijk kunnen functioneren. Ze houdt van een brede blik, die niet alleen op het familierecht gericht is,  maar waarbij ook andere rechtsgebieden betrokken worden die voor familierelaties van groot belang zijn, zoals het sociale zekerheidsrecht, het belastingrecht en pensioenrecht. Haar wens is een grootschalige multidisciplinaire samenwerking waarbij de kennis uit de verschillende disciplines (economie, sociologie, geschiedenis, sociale geografie etc.) wordt ingezet om input te geven voor de ontwikkeling van goede wetgeving en gericht familiebeleid.

Involved in the following study programme(s)
Scientific expertise
(International) family law
law in relation to informal cohabitation
Law of parentage
Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:08
Curriculum vitae

Wendy Schrama is per 1 maart 2016 hoogleraar familierecht en rechtsvergelijking. Daarmee is ze tevens onderzoeksleider van het onderzoek bij de parel Familie & Recht, dat door UCERF (Utrecht Centre for European Research into Family Law) wordt verricht.

Schrama studeerde rechten in Nijmegen, Dublin en Utrecht (cum laude). In 2004 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht bij prof. Katharina Boele-Woelki op een rechtsvergelijkend proefschrift naar ongehuwd samenleven in het Nederlandse en Duitse recht. Voorafgaand aan haar dissertatie schreef ze een monografie in de Praktijk en Recht reeks (Vermogensrecht voor ongehuwde samenlevers). Haar Veni-onderzoek betrof de vraag in hoeverre empirische en sociologische gegevens over familierelaties voor de inrichting van het (familie)recht van belang zijn, en welke methodologische valkuilen zich daarbij voordoen. Andere onderzoeksterreinen waarop ze gepubliceerd heeft zijn onder meer het afstammingsrecht, draagmoederschap, partneralimentatie, polygame huwelijken, huwelijk en geregistreerd partnerschap en empirisch familierecht. Haar specifieke expertise betreft de rechtspositie van ongehuwd samenlevende partners; over dat onderwerp geeft ze veel cursussen aan de advocatuur, rechterlijke macht en notariaat.

Schrama was na haar promotie enige jaren universitair hoofddocent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. In 2010 bekleedde zij daarnaast de wisselleerstoel van TPR aan de Universiteit Antwerpen. In 2010 vertrok Schrama naar het WODC (ministerie van Veiligheid en Justitie), waar ze als senior onderzoeker leiding gaf en onderzoek deed op het brede terrein van het civiele recht. Aan de Rijksuniversiteit Groningen werd zij in 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht. In 2013 stapte Schrama over naar de VU als universitair hoofddocent familie- en goederenrecht.

Door de jaren heen heeft Schrama aan veel grote onderzoeksprojecten gewerkt op het brede terrein van het familierecht. Daarbij staat voor haar centraal hoe het recht zo kan worden ingericht dat familierelaties zo goed mogelijk kunnen functioneren. Het gaat daarbij nadrukkelijk om een brede blik, niet alleen gericht op het familierecht, maar ook om de andere rechtsgebieden die voor familierelaties van groot belang zijn, zoals het sociale zekerheidsrecht, het belastingrecht en pensioenrecht. Haar wens is een grootschalige multidisciplinaire samenwerking waarbij de kennis uit de verschillende disciplines (economie, sociologie, geschiedenis, sociale geografie etc.) wordt ingezet om input te geven voor de ontwikkeling van goede wetgeving en gericht familiebeleid. Het zou mooi zijn als de wetgever en het beleid door de wetenschap kennis en inzicht krijgen aangereikt, waardoor evidence-based wetgeven mogelijk wordt. 

Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:08
All publications
  2016 - Articles
Schrama, W.M. (2016). Aanpassing afstammings- en gezagsrecht gewenst voor ongehuwd samenwonende ouders. Justitiële Verkenningen (4), (pp. 30-44) (15 p.).
Schrama, W.M. (2016). De beperkte gemeenschap van goederen en ongehuwd samenleven. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (10), (pp. 222-227) (6 p.).
Schrama, W.M. & Pieters, I. (2016). Kroniek afstammingsrecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (9), (pp. 193-198) (6 p.).
Schrama, W.M. (2016). Van rechtswege vader met gezamenlijk gezag. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (5), (pp. 103).
Schrama, W.M. (2016). Verschil moet er zijn: over gelijkheid in het familierecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (4), (pp. 89-94) (6 p.).
  2016 - Book parts / chapters
Schrama, W.M. (2016). Ter Inleiding. In W. Schrama & M. Jonker (Eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht - Tiende UCERF symposium (pp. 7-11). Nijmegen: Ars Aequi.
  2016 - Book editorship
Schrama, W.M. & Jonker, M. (2016). Actuele ontwikkelingen in het familierecht - Tiende UCERF symposium. (96 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
Schrama, W.M. & Yildiz, Y. (2016). Personen-, familie- & erfrecht 2016-2017. (840 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
  2016 - Lectures
W.M. Schrama (13.12.2016) Empirical Legal Studies
W.M. Schrama (01.03.2016) Lezing Vermogensrechtelijke afwikkeling ongehuwd samenwonende partners
W.M. Schrama (14.06.2016) Public Workshop
W.M. Schrama (14.06.2016) Public Workshop
W.M. Schrama (07.10.2016) Recht en taal: internationale huwelijkscontracten en communicatiewetenschappen
W.M. Schrama (21.04.2016) UCERF Symposium 2016
W.M. Schrama (21.04.2016) UCERF Symposium 2016
  2015 - Articles
Schrama, W.M. (2015). Kroniek relatievermogensrecht ongehuwde samenlevers. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2015 (9), (pp. 194-198) (5 p.).
Schrama, W.M. (2015). Sociale media en familierecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2015 (7/8), (pp. 153-153) (1 p.).
Schrama, W.M. (2015). Vervangende toestemming voor erkenning: een analyse van recente rechtspraak. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2015 (9), (pp. 176-181) (6 p.).
  2015 - Book parts / chapters
Schrama, W.M. (2015). Adoptie. In W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia (Eds.), Familierecht (pp. 235-244). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Schrama, W.M. (2015). Afstammingsrecht (art. 197-206 BW). In S. Wortmann (Eds.), Personen- en familierecht - Burgerlijk wetboek Den Haag: Wolters Kluwer.
Schrama, W.M. (2015). Het afstammingsrecht. In W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia (Eds.), Familierecht (pp. 207-233). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Schrama, W.M. (2015). Informal relationships - Dutch report. In Katharina Boele-Woelki, Charlotte Mol & Emma van Gelder (Eds.), European Family Law in Action, Volume V: Informal Relationships (pp. 1-44). Antwerpen: Intersentia.
Schrama, W.M. (2015). Ongehuwd samenleven. In W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia (Eds.), Familierecht - Een introductie (pp. 191-205). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Book editorship
Schrama, W.M. & Antokolskaia, Masha (2015). Familierecht - Een introductie. (396 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Schrama, W.M. (2015). Personen-, familie- & erfrecht 2015-2016. Nijmegen: Ars Aequi.
  2015 - Annotations
  2015 - Lectures
W.M. Schrama (30.11.2015) Actuele ontwikkelingen inzake scheidingsrecht voor ongehuwde samenlevers
W.M. Schrama (13.11.2015) Informal Elderly Care
W.M. Schrama (13.11.2015) Joint chair with prof. E. Alofs of the Informal Elderly Care-session
W.M. Schrama (04.09.2015) Party-autonomy in private international law and substantial family law
  2014 - Articles
Antokolskaia, M.V., Schrama, Wendy, Boele-Woelki, K., Bijleveld, C.C.J.H., Jeppesen - de Boer, Christina & van Rossum, G. (2014). Rapport Meeroudergezag belicht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2014 (6), (pp. 166-169 ).
  2014 - Books
Boele-Woelki, K., Antokolskaia, M.V., Schrama, W.M., Bijleveld, C., Jeppesen, C.G. & van Rossum, G. (2014). Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek. (238 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2012 - Articles
Schrama, W.M. (2012). Ontwikkelingen in het familierecht, Een blik in het verleden en op de toekomst van Boek 1 BW. Ars aequi, 2, (pp. 144-150) (7 p.).
Schrama, W.M. (2012). Partneralimentatie: Geld vangen door bankhangen?. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 7 (8), (pp. 115-115) (1 p.).
  2012 - Books
Boele-Woelki, K., Curry-Sumner, I., Vonk, M.J. & Schrama, W.M. (2012). Draagmoederschap en illegale openeming van kinderen. (352 p.). Den Haag: Bju.
  2012 - Book parts / chapters
Schrama, W.M. (2012). Empirisch onderzoek in de familierechtwetenschap. In W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit (Eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht (pp. 71-91) (21 p.). Den Haag: Bju.
  2011 - Articles
Schrama, W.M., de Kogel, K. & Smit, M. (2011). Civiel recht en neurowetenschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6912, (pp. 1095-1104) (10 p.).
Schrama, W.M. (2011). Een redelijk en billijk relatierecht. Tijdschrift voor privaatrecht, 4, (pp. 1703-1740) (38 p.).
Schrama, W.M. (2011). Ongehuwd samenleven en kosten van de huishouding. Nieuw Erfrecht, 6, (pp. 78-82) (5 p.).
Schrama, W.M. (2011). Redelijkheid en billijkheid in het familierecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 7 (8), (pp. 173-173) (1 p.).
  2011 - Annotations
Schrama, W.M. (2011). , , (Commentaar bij uitspraken over ongehuwd samenleven).
  2010 - Articles
Schrama, W.M. (2010). Afstamming kinderen van ongehuwde samenlevers. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2010 (2), (pp. 37) (1 p.).
Schrama, W.M. & Poortman, A.R. (2010). Familiesolidariteit vanuit een juridisch en sociologisch perspectief. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 60 (6), (pp. 154-161) (8 p.).
Schrama, W.M. (2010). Verhuizen na scheiding: geen winnaars, veel verliezers. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2010 (10), (pp. 88) (1 p.).
  2010 - Books
Boele-Woelki, K., Curry-Sumner, I. & Schrama, W.M. (2010). De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief. (221 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Boele-Woelki, K., Schrama, W.M. & Vlaardingerbroek, P. (2010). Personen- en familierecht, 1979-2010. (236 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
  2010 - Book parts / chapters
Boele-Woelki, K., Curry-Sumner, I. & Schrama, W.M. (2010). De erkenning van polygame huwelijken in Nederland. UCERF bundel nr. 4 (pp. 17-32) (16 p.).
Schrama, W.M. (2010). Relatievermogensrecht voor ongehuwde samenlevers. In F Schonewille (Eds.), Relatievermogensrecht geschetst (pp. 217-240) (24 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2009 - Articles
Schrama, W.M. (2009). De financiële zorgplicht van ouders en stiefouders: Eigen ouders eerst!. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 7/8 (2009), (pp. 171-171) (1 p.).
Schrama, W.M. (2009). Familierelaties terecht (niet) in het strafrecht?. Delikt en Delinkwent, 4 (2009), (pp. 353-375) (22 p.).
Schrama, W.M. (2009). Groot vermogensrechtelijk nadeel als gevolg van een liefdesrelatie, Wie onverstandig handelt, heeft pech, ook al maakt liefde slechtziend. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 4 (2009), (pp. 92-98) (6 p.).
Schrama, W.M. & Vonk, M.J. (2009). On the move, Staat voortgezet gelijkwaardig ouderschap aan verhuizing in de weg?. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 9 (2009), (pp. 223-228) (5 p.).
Schrama, W.M. (2009). Rommelen in het gezags- en naamrecht: beter op de kleintjes letten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6800 (2009), (pp. 456-461) (5 p.).
  2009 - Books
Schrama, W.M. (2009). Personen- en familierecht geschetst. (254 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2009 - Book parts / chapters
Schrama, W.M. (2009). Afwezigheid, vermissing en vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen. In W.J.M. Schrama (Eds.), Personen- en familierecht Geschetst (pp. 233-235) (2 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Schrama, W.M. (2009). Afwezigheid, vermissing en vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen, Titel 1.18. In S.F.M. Wortmann (Eds.), Wet en Rechtspraak Personen- en familierecht (pp. 371-377) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Schrama, W.M. (2009). Algemene bepalingen. In W.J.M. Schrama (Eds.), Personen- en familierecht Geschetst (pp. 13-16) (3 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Schrama, W.M. (2009). Algemene inleiding. In W.J.M. Schrama (Eds.), Personen- en familierecht Geschetst (pp. 1-3) (3 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Schrama, W.M. (2009). Burgerlijke stand. In W.J.M. Schrama (Eds.), Personen- en familierecht Geschetst (pp. 29-31) (3 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Schrama, W.M. (2009). Curatele, Titel 1.16. In S.F.M. Wortmann (Eds.), Wet en Rechtspraak Personen- en familierecht (pp. 318-327) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Schrama, W.M. (2009). De wettelijke gemeenschap van goederen. In W.J.M. Schrama (Eds.), Personen- en familierecht Geschetst (pp. 59-74) (25 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Schrama, W.M. (2009). Een vierde trede in het familierecht? Een blik in het verleden en op de toekomst van het Nederlandse familierecht. In K. Boele-Woelki (Eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht, UCERF reeks 3 (pp. 69-91) (22 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
Schrama, W.M. (2009). Huwelijkse voorwaarden. In W.J.M. Schrama (Eds.), Personen- en familierecht Geschetst (pp. 75-85) (10 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Schrama, W.M. (2009). Jeugdbeschermingsrecht, Titel 1.14. In S.F.M. Wortmann (Eds.), Wet en Rechtspraak Personen- en familierecht (pp. 249-304) (55 p.). Deventer: Kluwer.
Schrama, W.M. (2009). Meerderjarigenbescherming. In W.J.M. Schrama (Eds.), Personen- en familierecht Geschetst (pp. 237-254) (17 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Schrama, W.M. (2009). Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen, Titel 1.20. In S.F.M. Wortmann (Eds.), Wet en Rechtspraak Personen- en familierecht (pp. 393-400) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Schrama, W.M. (2009). Naamrecht. In W.J.M. Schrama (Eds.), Personen- en familierecht Geschetst (pp. 17-25) (8 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Schrama, W.M. (2009). Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen, Titel 1.19. In S.F.M. Wortmann (Eds.), Wet en Rechtspraak Personen- en familierecht (pp. 378-392) (14 p.). Deventer: Kluwer.
Schrama, W.M. (2009). Ongehuwd samenleven. In W.J.M. Schrama (Eds.), Personen- en familierecht Geschetst (pp. 97-117) (20 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Schrama, W.M. (2009). Rechten en plichten van echtgenoten. In W.J.M. Schrama (Eds.), Personen- en familierecht Geschetst (pp. 47-57) (10 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Schrama, W.M. (2009). Who needs to pay in the Netherlands?. In I. Curry-Sumner & C. Skinner (Eds.), Child Maintenance in The Netherlands and the United Kingdom. Persistent Problems, Finding Solutions (pp. 15-30) (15 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Schrama, W.M. (2009). Woonplaats. In W.J.M. Schrama (Eds.), Personen- en familierecht Geschetst (pp. 27-28) (2 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2008 - Articles
Schrama, W.M. (2008). De zaak Baby Donna en de betekenis van bloedverwantschap: de spagaat tussen familievorm en familiefunctie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6762 (2008), (pp. 573-578) (5 p.).
Schrama, W.M. (2008). Family function over family form in the law on parentage?. Utrecht Law Review, 4 (2), (pp. 83-98) (15 p.).
Boele-Woelki, K., Schonewille, F. & Schrama, W.M. (2008). Property Relations Between Spouses: The Netherlands Commission on European Family Law 2008. www.ceflonline.net
Boele-Woelki, K., Braat, B., Curry-Sumner, I., de Jeppesen, C.G., Lokin, P.A.M., Vonk, M., de Vries, N. & Schrama, W.M. (2008). Research Questions in Family Law derived from a Comparative Synthesis of General Developments and Trends. Utrecht Law Review, 4 (2), (pp. 279-289) (10 p.).
Schrama, W.M. (2008). The Dutch approach to informal lifestyles: Family function over family form?. International Journal of Psychology, 22 (2008), (pp. 311-332) (21 p.).
  2008 - Book reviews
Schrama, W.M. (2008). Boekbespreking. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 9, (pp. 189-193) (5 p.).
  2007 - Articles
Schrama, W.M. (2007). Een multidisciplinaire benadering van het ongehuwd samenleven, Meerwaarde en minpunten van de combinatie van juridisch en sociaalwetenschappelijke onderzoek. Ars aequi, 11, (pp. 869-876) (8 p.).
Boele-Woelki, K., Curry-Sumner, I., Jansen, M. & Schrama, W.M. (2007). Het geregistreerd partnerschap de rechtsorde uit. Of juist niet?. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 3, (pp. 60-65) (6 p.).
Schrama, W.M. (2007). Is het Nederlandse afstammingsrecht in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Over kinderen en badwater. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 3, (pp. 86-94) (9 p.).
  2007 - Books
Boele-Woelki, K., Curry-Sumner, I., Jansen, M. & Schrama, W.M. (2007). Huwelijk of geregistreerd partnerschap? Een evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap, Ars Notariatus nr.134. (346 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Book parts / chapters
Schrama, W.M. (2007). Relatievermogensrecht voor ongehuwde samenlevers. In F. Schonewille (Eds.), Relatievermogensrecht geschetst (pp. 161-180) (20 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Boele-Woelki, K., Curry-Sumner, I., Jansen, M. & Schrama, W.M. (2007). The evaluation of Same-Sex Marriages and Registered Partnerships in the Netherlands. Yearbook of Private International Law (pp. 27-35) (9 p.). The Hague: Kluwer Law International.
  2006 - Articles
Schrama, W.M. (2006). Ongehuwd samenleven: het stiefkind van het familierecht. Ars aequi, 55 (10), (pp. 724-726) (3 p.).
Schrama, W.M. (2006). Waarom moet een verdachte naar het stadhuis gaan? Een pleidooi voor aanpassing van het straf(proces)recht aan het ongehuwd samenleven. Nederlands Juristenblad, 5, (pp. 257-260) (4 p.).
  2005 - Book parts / chapters
Boele-Woelki, K. & Schrama, W.M. (2005). Die nichteheliche Lebensgemeinschaft im niederlandischen Recht. In J.C.B Morh Tubingen (Eds.), Max-Planck Institut fur internationales und auslandisches Privatrecht (pp. 307-374) (68 p.).
Schrama, W.M. (2005). General lessons for Europe based on a comparison the legal status of non-marital cohabitants in The Netherlands and Germany. Common core and better law in European Family Law (pp. 257-281) (25 p.). Antwerpen: Intersentia.
Boele-Woelki, K., Schrama, W.M. & Vonk, M.J. (2005). National report: The Netherlands. Parental Responsibilities Antwerpen: Intersentia, Rapport is verspreid door het hele boek, er is geen pagina-aanduiding te geven.
Schrama, W.M. (2005). Vermogensrechtelijke aspecten van de niet-huwelijkse samenleving: De moeizame verhouding tussen affectieve relatie en het (vermogens-)recht. In C. Forder & A. Verbeke (Eds.), Gehuwd of niet, Maakt het wat uit? (pp. 65-89) (25 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2003 - Articles
Schrama, W.M. (2003). Vermogensrechtelijke geschillen tussen ongehuwde samenlevers. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 1, (pp. 2-10) (9 p.). Opmerkingen naar aanleiding van 'De kantonrechter en de verdeling van een auto¿ van Bart Breederveld.
  2002 - Book parts / chapters
Schrama, W.M. (2002). Art. 2:101-2:107. In H.N. Schelhaas & et al. (Eds.), The Principles of European Contract Law and Dutch Law. A Commentary (pp. 75-103) (29 p.). Nijmegen-The Hague/London/New York: Ars Aequi Libri/Kluwer.
Schrama, W.M. (2002). Reforms in Dutch Family Law During the Course of 2001: Increased Pluriformity and Complexity. In A. Bainham (Eds.), The International Survey of Family Law (2002 edition) (pp. 277-303) (27 p.). Bristol: Jordans, Published on behalf of teh International Society of Family Law.
  2002 - Book editorship
Schelhaas, H.N., Busch, D., Hondius, E.H., van Kooten, H.J. & Schrama, W.M. (2002). The Principles of European Contract Law and Dutch Law. A Commentary. (471 p.). Nijmegen-The Hague/London/New York: onbekend.
  2001 - Books
Schrama, W.M. (2001). Vermogensrecht voor ongehuwde samenlevers. (206 p.). Deventer: Kluwer.
  2001 - Book reviews
Schrama, W.M. (2001). Bookreview gids geregistreerd partnerschap. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, (pp. 19-20) (2 p.).
  1999 - Articles
Schrama, W.M. (1999). Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. Nederlands Juristenblad, (pp. 1001-1002) (2 p.).
Schrama, W.M. (1999). Niet-huwelijkse leefvormen en het IPR. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, (pp. 131-133) (3 p.).
  1999 - Books
Schrama, W.M. & Boele-Woelki, K. (1999). Die stellung von menschen mit homosexueller veranlagung im niederländischen recht. (52 p.). Hamburg: Max-Planck Institut.
  0 - Lectures
W.M. Schrama () Lezing over samenlevingscontracten
W.M. Schrama () Lezing Scheidingsrecht
W.M. Schrama () Lezing Vermogensrecht voor ongehuwde samenlevers
W.M. Schrama () Marriage and informal cohabitation: towards a care-based system?
W.M. Schrama () Rethinkin 2nd closed expert meeting
W.M. Schrama () Rethinkin 2nd closed expert meeting
W.M. Schrama () Rethinkin closed expert meeting 2: International Families
^ top
Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:09

Schrama is verantwoordelijk voor het onderwijs op het terrein van het personen- en familierecht en rechtsvergelijking. Ze geeft colleges in het bachelorvak personen- en familierecht, relatievermogensrecht, comparative law methodology, de mastervakken Verdieping familierecht en International and European Family Law en het LRM-vak Methodology II. Daarnaast is ze betrokken bij capita selecta en het ost-scriptietraject en de begeleiding van LRM-onderzoeksprojecten. Ook geeft ze gastcolleges aan de VU en aan de RUG in onder meer scheidingsrecht. Voorheen doceerde Schrama ook Inleiding goederenrecht en internationaal privaatrecht. 

Schrama geeft veel pao-cursussen over scheidingsrecht voor ongehuwde samenlevers aan advocaten, rechters en notarissen. 

Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:09
Additional functions and activities

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Noord-Holland

Redactielid Tijdschrift Familie & Recht

Redactielid Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht (FJR)

Medewerker van het Tijdschrift Familie & Recht (tot 2015)

Medewerker Updates Personen- en familierecht, Boom Juridische Uitgevers

Nederlandse expert voor de Commission on European Family Law

Auteur Groene Serie Personen- en familierecht, onderdeel Afstammingsrecht

Auteur Commentaar Relatierecht (SDU), onderdeel Informeel relatierecht

Lidmaatschap van verschillende verenigingen, zoals de International Society of Family Law

 

Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:09
Full name
Prof. mr. W.M. Schrama Contact details
Janskerkhof

Janskerkhof 12
3512 BL  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7193
Phone number (department) +31 30 253 7153
Postal address
Janskerkhof 12
3512 BL    UTRECHT
The Netherlands

Schrama is het beste bereikbaar per email. 

Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:09
Last updated 18.09.2017