Prof. dr. Wieger Bakker
w.e.bakker@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-14 19:42:01


Chair
Quality and Innovation of Society Oriented Higher Education
Date of appointment 01.07.2015
Inaugural lecture date 14.09.2016
Profile

Wieger Bakker is professor at the Utrecht University School of Governance within the faculty of Law, Economics and Governance (LEG). In 2010 he became director of the undergraduate program of the School of Governance. Since 2017 he is chair of the board of the Centre for Academic Teaching of Utrecht University (https://www.uu.nl/onderwijs/centre-for-academic-teaching-0). 

Over the years, a focus on the quality and innovation of higher educations has become prominent in his work for the School of Governance as wel as for the Faculty of LEG as a whole. 

In research, teaching and in his work on developing higher education, he is especially interested in areas as (European) citizenship and welfare states; inclusion, exclusion and diversity; international development cooperation; and public policy making.

Involved in the following study programme(s)
Scientific expertise
Public Governance, European Citizenship, Development Cooperation, Education, Implementation
Gegenereerd op 2018-08-14 19:42:01
Curriculum vitae Download PDF


Wieger Bakker was trained as a sociologist at Utrecht University. He wrote his MA-thesis on the theory and practice of policy instruments. After his graduation in 1984 he worked as assistant professor for the departments of Sociology, Interdisciplinary Social Sciences and the Centre for Policy and Management. In 1998 he started working at the Faculty of Law for the bachelor and master programme on Law, Management and Public Administration. Since 2000 he is associate professor at the Utrecht University School of Governance and was appointed as director of studies in 2010.

 

His interest in education and the change of educational institutions resulted in 2001 in the Phd study Steering on the Tide. Education and Public Policy in between Economy and Personal Development. In this dissertation the role of public policy in the development of a specific aspect of the Dutch system of educational facilities is examined in the period from 1945 to 1995. This sector was known as 'Social and Vocational Training for Working Youth' and is nowadays part of the larger system of 'Vocational Education and Training and Adult Education', the so-called VET-sector (Summary).

 

In between 1987 and 2005 he was editor and vice chair of the Dutch scientific journal BenM, Tijdschrift voor Beleid, politiek en maatschappij (Policy and Society) and co edited several books.

 

As a result of an additional function outside university as president of a NGO for the indigenous people of Papua (East Indonsia), he developed a strong interest in his lecturing and research for the characteristics and change of (Dutch) international development cooperation as a policy sector. He especially became interested in the increasing role of public accountability in steering the development of the sector.

 

Over the years he devoted more of his time to the development and innovation of academic education, especially within the field of public governance.  

 

Next to these themes he has a special interest in policymaking in former Middle and Eastern European countries in relation to processes of transition. Aside from his regular courses and special projects in the Netherlands, he is involved in the organisation and teaching of intensive international courses in Romania and in the Czech Republic on 'Policymaking in European Context'. Further more he is since 1998 initiator an co-director of a biannual project on Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies that aims to bring together students and staff from countries from the old EU, new EU member states, candidate members states and the so called ‘new neighbours’ of the EU. A project organised at the Inter University Center Dubrovnik, Croatia. In 2012 the title of the intensive course of this project was 'Challenges of Europe: the strength of soft power' (www.inclusionexclusion.eu/).

 

Gegenereerd op 2018-08-14 19:42:01

Articles and chapters in books

 • S.C. Steenman, W.E. Bakker and J.W.F. van Tartwijk, ‘Predicting different grades in different ways for selective admission: disentangling the firts-year grade point average’, in: Studies in Higher Education, 2014/11
 • M.J.W.A. Schiffelers, B.J. Blauboer, W.E. Bakker, C.F.M. Hendriksen and C. Krul, ‘Regulatory acceptance and use of the Extended One Generation Reproductive Toxicity Study within Europe’, in: Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2014
 • M.J.W.A. Schiffelers, B.J. Blauboer, W.E. Bakker, S. Beken and C.F.M. Hendriksen, ‘Regulatory acceptance and use of 3R models for pharmaceuticals and chemicals: Expert opinions on the state of affairs and the way forward’, in: Regulatory Roxicology and Pharmacology, 69 (1), 2014, p.41-48
 • M.J.W.A. Schiffelers, B. Blauboer, W. Bakker and C. Hendriksen, ‘Replacing the NIH test for rabies vaccine potency testing: A synopsis of drivers and barriers’, in: Biologicals, 42 (4) 2014, p. 205-217
 • M.J.W.A. Schiffelers, B.J. Blauboer, C.F.M. Hendriksen and W.E. Bakker, ‘Regulatory acceptance and use of 3R models: a multilevel perspective’, in: ALTEX-Alternatives to Animal Experimentation, 29 (3) 287, 2012
 • W.E. Bakker, ‘Een plek voor onze idealen. Ontwikkelingssamenwerking als haven en bouwplaats voor geestelijk engagement’, in: Gabriel van den Brink (red.) De lage landen en het hogere, Amsterdam, 2012, p. 169-182
 • W.E. Bakker and R. Speijcken,  ‘The elusive quest for the golden standard. Concepts, policies and practices of accountability in development cooperation’,  UNU-Merit Working papers series, Maastricht, 2011
 • W.E. Bakker, ‘Een rapport dat verschil kan maken. Bespreking van het WRR-rapport  Minder pretentie, meer ambitie’, in BenM Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, Lemma 2010/1
 • W.E. Bakker, ‘De noord-zuidlijn van verantwoordingsdruk. Doorwerking van veranderende donoreisen in ontwikkelingssamenwerking’, in: Bestuurskunde, 2008/1 (bestuurskunde-2008,-nr-1)
 • W.E. Bakker en E. Engelen, ‘Onderwijs en sociale investeringsstaat. De weerbarstige verhouding tussen instrumentele en morele onderwijsdoelen’, in: E. Engelen, A. Hemerijck en W. Trommel, Van sociale bescherming naar sociale investering. Zoektocht naar een andere verzorgingsstaat, Lemma, Den Haag, 2007
 • W.E. Bakker en K. Yesilkagit, ‘Verantwoording tussen droom en drang. Positiebepaling en perspectief’, in: Bakker en Yesilkagit 2005, p.11-24
 • W.E. Bakker, ‘Scenario’s tussen rationaliteit, systeemdwang en politieke rede’, in: BenM 2003/4, p.219-229
 • W.E. Bakker, 'Vormgeving van de publieke verantwoordelijkheid voor educatie’, in C. Doets (red.), De toekomst van educatie, Cinop, Den Bosch 2002
 • W.E. Bakker en F. van Waarden, ‘Discretionaire ruimte bij de formulering en handhaving van regelgeving’, in: W. E. Bakker en Van Waarden, Ruimte rond regels, Boom, Amsterdam 1999, p.13-39
 • A.C. Hemerijck and W.E. Bakker, 'A pendulum swing in conceptions of the welfare state', in: Unger, Brigitte and Frans van Waarden (eds.), Convergence or Diversity?. Internationalization and Economic Policy Response, Avebury (Ashgate Publishing Group), 1995
 • J.W.M. Collaris en W.E. Bakker, 'Naar een Europese gezondheidszorg', in: Engbersen et.al.1994, p.173-188
 • G. Engbersen, W.E. Bakker en A.C. Hemerijck, 'Voorbij de nationale verzorgings­staat', in: Engbersen et.al.1994, p. 9-20
 • A.C. Hemerijck en W.E. Bakker, 'De pendule van perspectief. Convergentie en divergentie in het denken over de verzorgingsstaat', in: Engbersen et.al., p.21-58
 • W.E. Bakker, ‘Selectie en onderwijs, kansen verdelen, kansen herstellen en gemiste kansen’, in: Bakker en Lehning (red.) 1991, p. 28-43
 • W.E. Bakker en Percy B. Lehning, ‘Introductie: interventie door selectie’, in Bakker en Lehning (red.) 1991, p. 9-12
 • W.E. Bakker, ‘Instrumenten van overheidsbeleid: twee kanten van de beleidspraktijk’, in: Beleid & Maatschappij, 12(1985)5, p. 117-127.

 

Books

 • W.E. Bakker en K. Yesilkagit (red.), Publieke Verantwoording. Regimes van inzicht en rekenschap bij de uitvoering van publieke taken, Boom, Amsterdam, 2005
 • W.E. Bakker, Sturen op de tijstroom. Onderwijs voor werkende jongeren en beleid tussen economie en ontplooiing 1945-1995, Thela Thesis, Amsterdam 2001 (dissertatie) 231p. Enkele stukken uit zijn proefschrift zijn Flaptekst, Inhoud, Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 10, Summary
 • W.E. Bakker en F. van Waarden (red.), Ruimte rond regels. Stijlen van regulering en beleidsuitvoering vergeleken, Boom, Amsterdam 1999, 396 p.
 • W.E. Bakker (red.), Om een toekomst voor de papua's. Kleinschalige ontwikkelingshulp in context, St. Hapin, Arnhem, 1998, 104 p.
 • G. Engbersen, A.C. Hemerijck en W.E. Bakker (red.), Zorgen in het Europese Huis. Verkenningen over de grenzen van nationale verzorgingsstaten, Boom, Amsterdam, 1994, 266 p.
 • W.E. Bakker en Percy B. Lehning (red.), Kiezen en verdelen; selectie van burgers als interventiestrategie, Boom, Meppel 1991, 112 p.

 

Reports 

 • W.E. Bakker, Working on Domestic Accountability, Ministry of Foreign Affairs, The Hague, 2010
 • W.E. Bakker, L. Ceelie e.a., Representatie van verdeeld belang. Een verkennend onderzoek naar de functie, kenmerken, streefbeelden en mogelijkheden van contacten tussen de CDA-fractie en het maatschappelijk middenveld, rapport in opdracht van de CDA-Tweede Kamer fractie, USBO, Utrecht 2009
 • W.E. Bakker en M.J. Schiffelers, Gebruik van ethiekonderzoek in beleidsvorming. Evaluatie van het NWO-programma Ethiek & Beleid, Rapport in opdracht van NWO, USBO-Advies, Utrecht 2008 (pdf publiekssamenvatting)
 • W.E. Bakker en G. Pikker (red.), Evaluatie gedragscode Ooa/ROA, Rapport in opdracht van de Ooa, USBO-Advies, Utrecht 2006
^ top
Gegenereerd op 2018-08-14 19:42:01

Completed projects

Project:
BEUCITIZEN 01.05.2013 to 01.05.2017
General project description

About bEUcitizen


The project set out to identify, investigate, discuss and ameliorate the barriers to the active use of EU citizenship rights (and knowledge of duties). The insights were developed by studying citizenship from different disciplines: law, political science, social sciences, history, philosophy, public administration and economics.


The research has been conducted by eminent researchers from 26 institutions situated in 19 countries in Europe and outside. It was coordinated by Utrecht University, with Frans van Waarden and Sybe de Vries as principal coordinators. See for more information the bEUcitizen website.


 

 
Role Researcher Funding
EU grant
Project members UU
External project members:
 • prof dr Martin Seeleib-Kaiser
Project:
Simulation games in tertiary education 01.05.2014 to 31.08.2016
General project description
 
Role Researcher Funding
Other: Education innovation fund
Project members UU
Gegenereerd op 2018-08-14 19:42:02

Courses Public Administration and Organization Science 2012 / 2014

- Developments in Dutch Society (Ba1)

- Policy making in between rationality and power (Ba 2)

- Styles of policy implementation (Ba3)

- Introduction in Public Administration and Organizational Science (Minor)

- Governance of International Development Coorperation (optional course)

- Skills in policymaking and decisionmaking (Master)

- Global Citizenship, Civil Society and International Development Cooperation  (thesis tutorial Master programme on Governance)

- Welfare States and Labour Markets (master)

 

Executive Master’s programmes Public Administration and Organization Science 2012 - 2014

- Steering and Intervention (module programme on Governance)

- Developments in Public Governance and Society (module programme on Strategic Management)

 

International courses 2012 - 2014

- Policymaking in a European Context (Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno 2012, 2013, 2014)

- Challenges of Europe: the Strength of Soft Power (Inter University Center Dubrovnik 2012, www.inclusionexclusion.eu)

- Challenges of Europe: the Quest for Citizenship (Inter University Center Dubrovnik 2014)

- Towards Connected Corners of Europe (Inter University Center Dubrovnik 2014, www.iuc.hr)

Gegenereerd op 2018-08-14 19:42:02
Additional functions and activities
Gegenereerd op 2018-08-14 19:42:02
Full name
Prof. dr. W.E. Bakker Contact details
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Room -1.15B
3511 ZC  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 1876
Phone number (department) +31 30 253 8101
Postal address
Bijlhouwerstraat 6
3511 ZC    UTRECHT
The Netherlands

Secretariat
Esther Verheijen (Monday, Tuesday, Wednesday and Friday morning)
+31 30 2531966
e.h.m.verheijen@uu.nl

Directions to USG (Bijlhouwerstraat 6 Utrecht)

Gegenereerd op 2018-08-14 19:42:02
Last updated 17.05.2018