prof. dr. Bas van Bockel
w.b.vanbockel@uu.nl
Gegenereerd op 2017-06-29 05:55:46


Profile

I am assistant professor of EU law at Utrecht University and Visiting Professor at Universita Ca' Foscari (Venice, taly). My areas of specialization include substantive EU law (EU competition law, the Single Market, and EU criminal law) and EU protection of fundamental rights. Amongst other things, I was formerly Head of the MA European Union Studies at Leiden University (the Netherlands); Jean Monnet Fellow at the European University Institute in Florence (Italy); and Visiting Professor of EU law at Saarland University (Germany). 


Involved in the following study programme(s)
Scientific expertise
EU protection of Fundamental Rights
EU accession: implementation of EU law in candidate Member States (Copenhagen-criteria)
EU internal market law
Philosophy and methodology of law
Gegenereerd op 2017-06-29 05:55:47
Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

mr. dr. Bas van BOCKEL

Adres (werk):         Achter Sint Pieter 200, Kamer 1.16, Utrecht

Opleiding:

2003-2009            

Promotieonderzoek, Universiteit Leiden

1999-2002            

Opleiding Nederlandse Orde van Advocaten

1993-1999            

Nederlands recht, Universiteit Leiden; civiel- en bedrijfsrechtelijke afstudeerrichtingen

1985-1992            

Gymnasium, Sint Nicolaaslyceum, Amsterdam

Loopbaan:

Vanaf 2013           

Universitair docent Europees recht en Law & Economics, Europa Instituut (REBO), Universiteit Utrecht; onderwijs: Kernvakken Internationaal en Europees recht, European Competition law, Economisch Bestuursrecht, Mededingingsrecht

2012-2014            

Universitair docent European Union Studies en hoofd van de MA European Union Studies, Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden; onderwijs: EU law, Competition Law, Area of Freedom Security & Justice, Research Methodology, Thesis Seminar

2011-2012            

Jean Monnet Fellow, European University Institute, Florence. Onderzoek: “The value of competition in Europe”

2010-2011            

Academisch coordinator van de Global Governance Academy, European University Institute, Florence

2002-2009            

Docent en PhD-fellow, Europa Instituut, Universiteit Leiden; onderwijs: Practicum Competition Law, Privatissimum EU Internal Market, Introduction to EU competition law, Basic Course EU law

2002                    

Rapporteur, Evaluatie van de Mededingingswet (juridisch deel), Universiteit Leiden en Ministerie van Economische Zaken

1999-2001            

Advocaat-stagiair, Clifford Chance LLP, Amsterdam

1998-1999            

Studentassistent, Europa Instituut, Universiteit Leiden

Verdere professionele activiteiten:

2013:                   

Expert Rechtspraak, Fundamentele Rechten & Vrede Veiligheid en Rechtvaardigheid in het kader van het toetredingsproces van Albanië tot de EU, project: ‘Strengthening the Ministry of European Integration in Albania’ (SMEI II), Ministerie voor Europese Integratie / Europese Commissie, Tirana

2010-2011            

Gasthoogleraar EU recht, Universiteit van Saarland, Saarbrücken

2008-2009            

Gastdocent “EU Justice and Home Affairs” in het kader van de Jean Monnet Leerstoel, Tallinn Law School, Tallinn

2009                    

Senior expert mededingingsrecht en staatssteun in het kader van het toetredingsproces van Albanië tot de EU, project: ‘Strengthening the Ministry of European Integration in Albania’ (SMEI I), Ministerie voor Europese Integratie / Europese Commissie, Tirana

2003-2009            

Gastdocent EU recht, De Haagse Hogeschool

2007                    

Gastdocent EU mededingingsrecht & WTO, Unversitas Indonesia, Jakarta

2004-2007            

Gastdocent EU Interne Markt & WTO, Istanbul Bilgi Universiteit, Istanbul

 

Bestuurlijke activiteiten:

2012-2013            

Voorzitter van de Opleidingscommissie voor de MA International Studies, Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden

2012-2013            

Voorzitter van de Toelatingscommissie voor de MA International Studies, Universiteit Leiden

2010-2012            

Coordinator van de ‘Competition and Regulation Working Group’, European University Institute, Florence

2008-2009            

Lid van de Taskforce MA EU law, Europa Instituut, Universiteit Leiden

2006-2007            

Bestuurslid van het Leids Promovendi Overleg (“LEO”), Universiteit Leiden

2005                    

Lid van de Stuurgroep Online Dissertaties, Universiteit Leiden

 

Deelname in onderzoeksprojecten:

Vanaf 2013           

Lid Utrecht Center for Regulation and Enforcement (RENFORCE), Universiteit Utrecht

2011-2013            

Lid Global Justice Network, European University Institute, Florence

 

Gegenereerd op 2017-06-29 05:55:47

Januari 2014

 

Wetenschappelijk publicaties

 

Boeken in het Engels

W.B. van Bockel (ed.), P. Wattel, D. Sarmiento, X. Groussot, and R. Nazzini, Not Twice for the Same: the ne bis in idem principle in EU law (Cambridge: Cambridge University Press 2014, forthcoming)

W.B. van Bockel, The bis in idem principle in EU law (Deventer: Kluwer Law International 2010)

 W.B. van Bockel, The ne bis in idem principle in EU law: a conceptual and jurisprudential analysis (dissertation; Leiden: Leiden University Series 2009)

 

Artikelen en boekhoofdstukken in het Engels

               

‘The ne bis in idem principle as a litmus test of fundamental rights protection in the EU’, in: W.B. van Bockel (ed.), P. Wattel, D. Sarmiento, X. Groussot, and R. Nazzini, Not Twice for the Same: the ne bis in idem principle in EU law (Cambridge: Cambridge University Press 2014, forthcoming)

 

‘Conclusions’, in: W.B. van Bockel (ed.), P. Wattel, D. Sarmiento, X. Groussot, and R. Nazzini, Not Twice for the Same: the ne bis in idem principle in EU law (Cambridge: Cambridge University Press 2014, forthcoming)

(met T. Dijkersloot) ‘Core values in EU competition law and financial markets regulation’, in: M. Luchtman, T. van de Brink en L. Senden (eds.) RENFORCE bundel (werktitel, 2014, forthcoming)

 

(met P. Wattel) ‘New wine into old wineskins: The scope of application of the Charter of fundamental rights of the EU after Åkerberg Fransson, 6 European Law Review 2013, pp. 866-883 (geselecteerd voor herpublicatie in European Current Law 2014)

 

‘Sanctions in EU subsidies law in the light of the Charter of Fundamental Rights of the EU’, 2 European State Aid Law Quarterly (EStAL) 2013: pp. 391-399

               

‘The ne bis in idem principle in the EU legal order: Between scope and substance’, 3 Journal of the Academy of European Law (ERA-Forum) 13 2012, pp. 325-347

 

 (met P.J. Slot) ‘A Case of borderline Schizophrenia? The interaction of the state aid and competition rules in the downstream oil market’, Festschrift zum 65. Geburtstag van Professor Dr. Jürgen Bauer (Baden-Baden: Nomos Verlaggesellshaft 2002)

 

Artikelen en boekhoofdstukken in het Nederlands

 

(met A. Schoep) ‘Artikel 50 EU-Handvest in een interactie tussen rechtsordes en gerechten’, in: A. Pahladsingh & M. van Roosmalen (eds.), JHG EU-Handvest Selecties (Den Haag: Sdu Uitgevers 2013) pp. 152-161

‘Coming of age: de ontwikkeling van het ne bis in idem beginsel in de EU-rechtsorde, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht (NTER) 16 nr. 2 (2010)

 ‘De positie van de geadresseerde in het wegvervoer, de binnenvaart, en het gecombineerd vervoer’, Tijdschrift Vervoer en Recht nr. 3 (2002)            

Vakpublicaties in het Nederlands           

‘Een rechter stoot zich in’t gemeen… ?’, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk nr. 5 (2012)

 (met C. Schillemans) P.J. Slot & J. de Pree (red.), Tekst en Commentaar Mededingingswet 3e ed., hoofdstukken 4, 12, 13 & 14 (Deventer: Kluwer 2011)

 (met C. Schillemans): P.J. Slot & J. de Pree (red.), Tekst en Commentaar Mededingingswet 2e ed., Hoofdstukken 4, 12, 13 & 14 (Deventer: Kluwer 2008)

‘OECD Best Practices for the formal exchange of information in hard core cartel investigations’, Markt en Mededinging nr. 1 (2006)

Annotaties in het Nederlands

Case note: ECJ case C-489/10, criminal proceedings against Lukasz Marcin Bonda, European Human Rights Cases (EHRC) nr. 9 (2012)

‘Van de klok en de klepel: het ne bis in idem beginsel in het medisch tuchtrecht’, NJCM Bulletin vol. 35 nr. 3 (2010)

‘Eenmaal, andermaal, verboden! Een doorbraak in de rechtspraak van het EHRM over het ne bis in idem beginsel’ NJCM Bulletin vol. 34 (2009)

Annotatie bij HvJEG zaak C-382/99, Markt en Mededinging nr. 4 (2003)

Annotaties in het Engels

Case note to ECJ cases C-436/04, C-150/05, and C-467/04, Common Market Law Review vol. 45 (2008)

Working papers en overige publicaties

(met A. Vauchez, I. Solanke, C. Dallara, B. Petkova  &  J. Porta) ‘The fabric of International Jurisprudence: an Interdisciplinary Encounter’, EUI Working Paper RSCAS 2012/51 (2012)

 ‘Two perspectives on the realization of the European ne bis in idem principle’, SSRN-paper (http://ssrn.com/abstract=2071312) (2012)

 ‘Het ne bis in idem beginsel in het mededingingsrecht in het licht van het Handvest’, SSRN-paper (http://ssrn.com/abstract=2101646) (2012)

(met het Europa Instituut, Universiteit Leiden) ‘The Lisbon Treaty’ (2008)

(http://media.leidenuniv.nl/legacy/lisbon-treaty-summaries.pdf)

(met P.J. Slot) ‘Evaluatierapport Mededingingswet, Juridische deelrapportage, Mededingingsrechtelijk deel’ Ministerie van Economische zaken (2002)

Book review: B. Zanettin, “Cooperation Betweeen Antitrust Agencies, CMLRev. 3 (2003)

Conference papers en presentaties op conferenties, symposia, en seminars

 

2013

Presentatie ‘Artikel 50 EU-Handvest: het nationale ne bis in idem-beginsel in interactie tussen rechtsordes en gerechten’, Mini-symposium JHG EU-Handvest selecties, SDU (Den Haag 28 november)

Presentatie van paper ‘Effectiveness vs. fundamental rights protection in the EU’, symposium ‘Ne bis in idem in the laws of Europe after Åkerberg-Fransson’, Universiteit van Lund (Lund, 8 november)

2012     

Presentatie van paper ‘Sanctions the EU’s common agricultural policy in the light of the Charter’, Bijzonder seminar van de faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden (Leiden, 8 september)

Presentatie van paper ‘Between rule-based and outcomes-based approaches to competition law and enforcement’, 6th Competition Law and Economics European Network (CLEEN) workshop, Universiteit Mannheim (Mannheim, 10-11 mei)

Presentatie van paper ‘The scope of ne bis in idem in the EU legal order’, conferentie ‘The ne bis in idem principle as a general principle of EU law’ European Law Academy (ERA) in samenwerking met het Cour de Cassation de la Republique Francaise, Cour de Cassation (Parijs, 3-4 mei)

Presentatie van paper ‘The consequentialist turn in competition regulation: Rule selection and enforcement’, EUI Competition and Regulation Working Group (Florence, 9 januari)

Presentatie ‘The value of competition in Europe’, Robert Schumann Centre for Advanced Studies Seminar Series, Jean Monnet Presentations, EUI (Florence, 11 januari).    

2010     

Training seminar ‘European Arrest Warrant’, Ministerie van Buitenlandse Zaken - MATRA project ‘Strengthening the capacity of the Turkish judiciary in EU law’, Turks Hooggerechtshof (Ankara, 8 oktober)

2006     

Presentatie ‘Legal aspects of EU-NATO cooperation’, NATO Spring Academy (Odessa, 4 mei),

2005     

Presentatie ‘The position of Ukraine and the role of NATO in the external policy of the Union’, NATO Winter Academy, Ivan Franko Universiteit (Lviv, 12 november)

2004     

Presentatie ‘European defence policy, the UN and the role of regional organizations’, NATO Winter Academy, Ivan Franko Universiteit (Lviv, 21 oktober)

 

 

All publications
  2016 - Book parts / chapters
van Bockel, W.B. (2016). Van rechterlijke dialoog naar 'checks and balances' - Ontwikkelingen in de rechtspraak over het 'Europese' ne bis in idem beginsel. In Sybe de Vries & Aniel Pahladsingh (Eds.), JHG EU-Handvest Selecties (pp. 283-303) (20 p.). Den Haag: SDU.
  2015 - Book parts / chapters
van Bockel, W.B. (2015). Fundamental rights aspects of the SSM - Differentiated standards of protection under the Charter of Fundamental Rights of the EU. From Monetary Union to Banking Union, on the way to Capital Markets Union - New oportunities for European integration (pp. 103-120). Frankfurt am Main: European Central Bank.
Duijkersloot, A.P.W. & van Bockel, W.B. (2015). Shifts in authority and their relation with underlying core values: competition law and financial law compared. In Ton van den Brink, Michiel Luchtman & Miroslava Scholten (Eds.), Sovereignty in the Shared legal order of the EU: Core values of regulation and enforcement (pp. 93-116). Intersentia.
  2015 - Annotations
van Bockel, W.B. & Uzman, Jerfi (2015). Annotatie bij: EHRM arrest van 27 november 2014, nr. 7356/10, Lucky Dev.
  2015 - Lectures
W.B. van Bockel (01.09.2015). Plenary presentation on fundamental rights aspects of the SSMR . ECB Legal Conference.
W.B. van Bockel (16.04.2015). Presentation on EU law requirements placed on national legislation and enforcement from a criminal law perspective . Matra Pre-Accession Training on Rule of Law (MATRA PATROL) Quality, Application and Enforcement of Legislation.
W.B. van Bockel (13.10.2015). Special lecture, together with A. Gerbrany, on recent developments in EU competition law. Special lecture.
  2014 - Articles
van Bockel, Bas & Wattel, P. (2014). New Wine Into Old Wineskins: the scope of the Charter of Fundamental Rights of the EU. European Current Law, (pp. 866-883).
  2014 - Book parts / chapters
van Bockel, Bas & Schillemans, C. (2014). Tekst en Commentaar Mededingingswet, Hoofdstuk 12. Tekst en Commentaar Mededingingswet (pp. 225-226).
van Bockel, Bas & Schillemans, C. (2014). Tekst en Commentaar Mededingingswet, Hoofdstuk 4. Tekst en Commentaar Mededingingswet (pp. 63-74) (12 p.).
  2014 - Reports
Baltussen, W.H.M., Kornelis, M., van Galen, M. A., Logatcheva, K., van Horne, P.L.M., Smit, A.B., Janssens, S.R.J.M., de Smet, A., van Zelst, N.F., Immink, V.M., Oosterkamp, E.B., Gerbrandy, Anna, van Bockel, Bas & Pham, Mai-Ly (2014). Prijsvorming van voedsel, ontwikkeling van prijzen in acht Nederlandse ketens van versproducten. (133 p.). Den Haag: LEI Wageningen University and Research centre.
  2014 - Annotations
van Bockel, Bas (2014). Annotatie bij HvJEU 27 mei 2014, C-129/14 PPU (Zoran Spasic).
  2013 - Articles
van Bockel, W.B. (2013). Sanctions for EU agricultural Subsidies Fraud in the light of the Charter of Fundamental rights of the EU. European State Aid Law Quarterly, 12 (2), (pp. 392-399) (8 p.).
  2013 - Book parts / chapters
van Bockel, W.B. & Schoep, G.K. (2013). Artikel 50 EU-Handvest: het nationale ne bis in idem-beginsel in een interactie tussen rechtsordes en gerechten. In A. Pahladsingh & M. van Roosmalen (Eds.), JHG EU-Handvest Selecties (pp. 152-161) (10 p.). Den Haag: SDU.
^ top
Gegenereerd op 2017-06-29 05:55:47
Full name
prof. dr. W.B. van Bockel Contact detailsRoom 1.21
  
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 2861
Gegenereerd op 2017-06-29 05:55:47
Last updated 16.09.2016