Publications

2024

Scholarly publications

Engelhard, E., Arons, T., van Deursen, S., de Jong, E., Kuiper-Slendebroek, B. A., & van Maurik, D. (2024). Urgenda, Milieudefensie/Shell and beyond: Over de invloed van klimaatzaken. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2024(2), 28-39. Article 5.

2023

Scholarly publications

van Deursen, S., & Giesen, I. (2023). Hercodificatie en rechtsvorming: De rol van het NBW in de dialoog tussen rechter en wetgever. In W. van Boom, B. Akkermans, C. Bollen, T. de Graaf, S. van Gulijk, C. Jansen, C. Klaassen, M. Loos, C. Pavillion, R. Rijnhout, H. Schelhaas, & M. Snel (Eds.), Vooruitgedenkboek Burgerlijk Wetboek 1992-2022 (1 ed., pp. 17-36). Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/427742/hfdst_2.pdf?sequence=1

Popularising publications

van Deursen, S., & Giesen, I. (2023). Wat als…de rol van het NBW in de dialoog tussen rechter en wetgever. Web publication/site, UCALL blog. https://ucallblog.sites.uu.nl/2023/03/15/wat-als/

2022

Professional publications

van Deursen, S. (2022). Courts as social engineers: A social genesis of judicial decisions?. Web publication/site, Leiden Law Blog. https://www.leidenlawblog.nl/articles/courts-as-social-engineers-a-social-genesis-of-judicial-decisions

Popularising publications

van Deursen, S. (2022). Een sociale genese van rechterlijke beslissingen. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2022/06/een-sociale-genese-van-rechterlijke-beslissingen/

2021

Scholarly publications

van Deursen, S., & Vetzo, M. (2021). Het avondklokoordeel in context: Over partij-overstijgende, politiek geladen en constitutionele rechtspraak tijdens de coronacrisis. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2021(31), 255-260. Article 9.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/413465/F_F_18D_5E_76E_6A_018099D_5F_A_B_C_A_B_D_032A_B_pdf.pdf?sequence=1

Popularising publications

van Deursen, S., & Vetzo, M. (2021). Het avondklokoordeel en de rol van de rechter. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2021/02/het-avondklokoordeel-en-de-rol-van-de-rechter/

2020

Scholarly publications

Kulk, S., van Deursen, S., Boekema, I. M., Breemen, V. E., Heeger, S. E., Philipsen, S., Snijders, T., & Wouters, A. H. H. (2020). Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen: Een verkennend onderzoek. (Montaigne reeks). Boom Juridisch.
van Deursen, S., & Kummeling, H. R. B. M. (2020). A European Compass for Transporting Personal Data on the New Silk Road. In M. van der Wende, W. C. Kirby, N. C. Liu, & S. Marginson (Eds.), China and Europe on the New Silk Road: Connecting Universities Across Eurasia (pp. 221-239). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198853022.003.0012
van Deursen, S., & Philipsen, S. (2020). Casestudy De rechtspraak. In S. Kulk, & S. van Deursen (Eds.), Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen: Een verkennend onderzoek (2947 ed., Vol. 2020, pp. 105-139). WODC.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414559/Van_Deursen_Philipsen_Casestudy_De_rechtspraak.pdf?sequence=1
Kulk, S., & van Deursen, S. (2020). Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen: Een verkennend onderzoek. (2947 ed.) WODC.
Snijders, T., & van Deursen, S. (2020). Grondrechtenbescherming in het Nederlandse en Europese auteursrecht na Spiegel Online, Funke Medien en Pelham. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2020(1-2), 43-50. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202020026102005

Popularising publications

van Deursen, S., & Kulk, S. (2020). Algoritmen kunnen publieke waarden bedreigen, maar het wetboek hoeft niet drastisch op de schop. Web publication/site http://blog.montaignecentre.com/index.php/2870/algoritmen-kunnen-publieke-waarden-bedreigen-maar-het-wetboek-hoeft-niet-drastisch-op-de-schop/

2019

Scholarly publications

Snijders, T., & van Deursen, S. (2019). The Road Not Taken – the CJEU Sheds Light on the Role of Fundamental Rights in the European Copyright Framework. IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law, 50, 1176-1190. https://doi.org/10.1007/s40319-019-00883-0
van Deursen, S., & Kummeling, H. R. B. M. (2019). The New Silk Road: a bumpy ride for Sino-European collaborative research under the GDPR? Higher Education, 78(5), 911-930. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00377-5

2018

Scholarly publications

Laaper, P., & van Deursen, S. (2018). Eerlijk proces versus bescherming van persoonsgegevens in het bankentuchtrecht. Tijdschrift voor Financieel Recht, 2018(12), 646-656.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/394429/Eerlijk_proces_versus_bescherming_van_persoonsgegevens_in_het_bankentuchtrecht.pdf?sequence=1
van Deursen, S., & Snijders, T. (2018). The Court of Justice at the Crossroads: Clarifying the Role for Fundamental Rights in the EU Copyright Framework. IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law, 49, 1080–1098. https://doi.org/10.1007/s40319-018-0745-8

Professional publications

van Deursen, S., & Belder, L. P. C. (2018). Internal market and digital economy (National Report of The Netherlands). In FIDE Congress 2018 https://static1.squarespace.com/static/5574a2fae4b0083487121509/t/5a2e6ffcc83025c41d1891a8/1512992766440/FIDE_2018_Topic+1_Internal_Market_Digital_Economy.pdf

Popularising publications

van Deursen, S., & Kulk, S. (2018). Robot Love / Robotgov. Web publication/site, Utrecht University.