Mr. Sheniel Cameron LLM

PhD Candidate
Molengraaff Institute for Private Law
s.w.cameron@uu.nl

Sheniel is promovenda aan het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF). Haar onderzoek richt zich op het belang van het kind in het Surinaams en Nederlands afstammingsrecht. Het concept 'het belang van het kind' ex artikel 3 lid 2 IVRK is nogal vaag en onduidelijk. Dit heeft tot gevolg dat het voor o.a. de wetgever en de rechter niet eenvoudig is om daaraan invulling te geven. Gezien het vorenstaande, is het onderzoek gericht op het in elkaar zetten van een raamwerk zodat er beter invulling kan worden gegeven aan het belang van het kind. Het onderzoek wordt begeleid door prof. Wendy Schrama en dr. Christina Jeppesen-de Boer.