dr. Susanne Heeger-Hertter
s.heeger@uu.nl
Gegenereerd op 2017-06-29 16:01:44


Profile

Susanne Heeger-Hertter is sinds 2005 verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie, departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, sinds 2011 als Universitair Docent. Ze maakt deel uit van de afdeling Inernationaal Europees Recht, sectie Arbeidsrecht en Sociaal Beleid, en participeert in het onderzoeksprogramma Familie en Recht.

Gegenereerd op 2017-06-29 16:01:44
Curriculum vitae

Susanne Heeger heeft een achtergrond in de verpleging en in het verpleegkundig onderwijs. In 2004 heeft ze de studie rechten aan de UU afgerond. Van 2004 tot 2013 was zij gastdocent voor het vak gezondheidsrecht bij het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Van 2005 tot 2006 heeft Susanne Heeger bij de sectie Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de rechtspleging in de rechtbank Utrecht. Sinds mei 2006 is zij verbonden aan de sectie Arbeidsrecht en Sociaal Beleid, eerst als onderzoeker bij het door het Instituut Gak gesubsidieerde onderzoeksprogramma ‘Levensloop, sociale zekerheid en arbeidsmarkt’ en sinds september 2011 als (parttime) universitair docent sociaal recht. Van december 2012 tot en met juni 2013 was Susanne Heeger gedetacheerd als beleidsmedewerker op de afdeling Wetgeving, bestuurlijke en juridische aangelegenheden (WBJA) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Susanne Heeger is in 2012 gepromoveerd.

Gegenereerd op 2017-06-29 16:01:44
All publications
  2016 - Book parts / chapters
Hertter, S.E. (2016). Wet arbeid en zorg C.25; E.25; G.25; H.25. In Eva Cremers & Pauline de Costeris (Eds.), Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties (45 p.). Deventer: Kluwer.
  2016 - Reports
Hertter, S.E. & Pennings, Frans (2016). 'EU Citizenship and Social Rights, a Comparative Report’, D6.2 Report: Report on the transposition of the relevant EU instruments in the Member States, bEUcitizen. (81 p.). bEUcitizen Project, D6.2 Report: Report on the transposition of the relevant EU instruments in the Member States.
  2016 - Annotations
Hertter, S.E. (2016). Hoofdstuk IV WW als laatste redmiddel.
  2016 - Lectures
S.E. Hertter (10.03.2016). NVBe .
  2015 - Articles
Hertter, S.E. & Veldman, A.G. (2015). 'Het nieuwe werken’ in nieuwe wetgeving? Flexibilisering van verlof, werktijd en arbeidsplaats. ArbeidsRecht, 2015 (6/7), (pp. 3-7) (5 p.).
  2015 - Books
Hertter, S.E., Houweling, A.R., de Valk, S.N. & Veldman, A.G. (2015). Rechtspraak Arbeidsrecht. (178 p.). Den Haag: SDU.
  2015 - Book parts / chapters
Hertter, S.E. (2015). Wet Arbeid en Zorg. In E. Cremers (Eds.), Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties Deventer: Kluwer.
Burri, Susanne & Hertter, S.E. (2015). Zorg voor de werknemer-mantelzorger: Een vergelijking van verlofregelingen in het Europese, Duitse en Nederlandse recht. In K. Boele-Woelki & S. Burri (Eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder? (pp. 73-135). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Articles
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Mantelzorg faciliteren door verlof - Een vergelijking van het Nederlandse recht met de Duitse Familiezorgtijdwet. Tijdschrift Recht en Arbeid (6/7), (pp. 17-20).
  2014 - Book parts / chapters
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 1013-1048). Deventer: Kluwer.
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Commentaar bij Beleidsregels protocol scholing 2014. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 1063-1067). Deventer: Kluwer.
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Commentaar bij Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 313-314). Deventer: Kluwer.
  2014 - Reports
Heeger - Hertter, Susanne & Pennings, Frans (2014). Accessing social right for EU citizens. Dutch Country Report. (88 p.). bEUcitizen onderzoeksproject.
Heeger - Hertter, Susanne & Pennings, Frans (2014). The history and development of social rights. (27 p.). bEUcitizen onderzoeksproject.
  2014 - Annotations
Heeger, S.E. (04.03.2014). USZ 2014/110. (5 p.).
  2014 - Lectures
S.E. Hertter (19.03.2014). Probus '83 Bilthoven, inleiding: Modernisering in de sociale zekerheid. Probus '83.
S.E. Hertter (14.03.2014). Sparen in de sociale zekerheid.
  2013 - Annotations
Heeger, S.E. (19.06.2013). Noot bij CRvB 19 juni 2013.
  2013 - Lectures
S.E. Hertter (30.11.2013). Approaches facilitating long-term care by employees: a comparison of German and Dutch statutory leaves. Rethinkin.
S.E. Hertter (03.11.2013). Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten: Verlof voor zorg. Den Haag, Wiardi Beckman Stichting, Lezing.
S.E. Hertter (23.10.2013). Verlof voor (mantel)zorg.
  2012 - Articles
Hertter, S.E. & Eleveld, A. (2012). Verplicht sparen voor verlof. Socialisme en Democratie, (pp. 1-2) (2 p.).
  2012 - Lectures
S.E. Hertter (28.03.2012). Sparen in de sociale zekerheid.
  2010 - Articles
Heeger, S.E. & Koopmans, I. (2010). Biedt de WW een transitiefaciliteit voor startende zelfstandigen?. Tijdschrift Recht en Arbeid (2), (pp. 5-11) (7 p.).
  2010 - Book parts / chapters
Heeger, S.E. (2010). Commentaar bij beleidsregels protocol scholing 2008, regeling vrijlating vergoedingen scholing werkloosheidswet, inkomstenbesluit werkloosheidwet, besluit kostenvergoedingen werkloosheidswet, besluit beoordelingskader loonkostensubsidie. In F.J.L. pennings (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 293-314) (22 p.). Deventer: Kluwer.
  2010 - Lectures
S.E. Hertter (06.12.2010). De weerbarstige praktijk: Levensloop buiten de Levensloopregeling.
S.E. Hertter (28.05.2010). Integration of the unemployed beneficiary by way of self-employment in a comparative perspective. Seminar for young researchers on "European Labour Law and Social Law".
S.E. Hertter (12.11.2010). 'Sparen voor de levensloop', organiser seminar: 'Spaarsystemen in de sociale zekerheid: gedragseffecten en juridische (on)mogelijkheden'. Instituut Gak.
  2009 - Lectures
S.E. Hertter (07.07.2009). De WW - een levensloopvoorziening?.
S.E. Hertter (11.02.2009). NISZ. Zelfstandigen en de WW.
  2008 - Lectures
S.E. Hertter (27.11.2008). Communicatie in de rechtszaal.
S.E. Hertter (19.12.2008). Keynote . De Rechter ter Zitting.
S.E. Hertter (12.03.2008). Keynote. Kwaliteit van de zitting.
  2007 - Lectures
S.E. Hertter (18.06.2007). Abva Kabo. Flexibele werktijden.
  2006 - Books
Hertter, S.E. & Ippel, P.C. (2006). Sprekend de Rechtbank. (185 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2006 - Lectures
S.E. Hertter (07.12.2006). Keynote. Geschikte beslechting.
  2004 - Articles
Hertter, S.E. (2004). Arbeidsongeschiktheid in de Algemene nabestaandenwet en de Kinderbijslagwet. Sociaal Maandblad Arbeid, 59 (7/8), (pp. 346-355).
^ top
Gegenereerd op 2017-06-29 16:01:45

Susanne Heeger neemt deel aan twee onderzoeksprogramma’s:

Het onderzoeksprogramma: Familie en Recht: Regulering van familierelaties en is daarmee betrokken bij UCERF (zie: http://www.ucerf.nl). In het kader daarvan gaat haar onderzoeksbelangstelling uit naar de gevolgen van familierelaties op arbeid en sociale zekerheid en vice versa, in het bijzonder op het terrein van arbeid en zorg.

Het KP7-project van de EU naar het Europees Burgerschap: Barriers towards EU citizenship (zie: http://beucitizen.eu). Daar de focus ligt op het vrije verkeer van burgers en hun rechtspositie in een andere lidstaat van de EU op de terreinen bijstand, gezondheidszorg, wonen en opleiding en scholing.  

Completed projects

Project:
Life Course, Social Security and Labour Market 17.11.2006 to 15.09.2013
General project description

The life course is seen as an important reference point in the debate on the modernization of social security. Life course arrangements make a less sharp distinction between internal (chosen) and external risks compared to traditional welfare-state arrangements, fit into a knowledge-based society and accommodate diversity. By improving the fit between work and private life, life course arrangements furthermore aim at increasing labour market participation. In this research project, the effects of actual and potential life arrangements are analysed. The take-up and the need for such arrangements, the legal possibilities of including such arrangements into statutory social security law and collective labour agreements are studied, as well as their labour market effects. Our starting point is the modern mobile worker, who wants to combine work, care and training in a flexible labour market that is increasingly influenced by (inter-)national laws and regulations. For more information see our project page.

 
Role Researcher Funding
External funding: Stichting Instituut GAK
Project members UU
External project members:
  • dr. Ivy Koopmans
  • dr. Jan-Dirk Vlasblom
  • prof. dr. Paul de Beer (Begeleidingscommissie)
  • dr. Suzanne Burri (Begeleidingscommissie)
  • prof. dr. Saskia Keuzenkamp (Begeleidingscommissie)
  • prof. dr. Ton Wilthagen (Begeleidingscommissie)

Onderzoeksinteresse

Arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, levensloop, arbeid en zorg, gezondheidsrecht.

Gegenereerd op 2017-06-29 16:01:45

Bachelor: Arbeidsrecht (AR)

Bachelor: International and European Labour Law (IELL)

Master: Individueel en collectief arbeidsrecht (ICAR)

Master: Privaat en Publiek Socialezekerheidsrecht (PPSZ)

Master: Arbeidsrecht voor HRM (AHRM)

Gegenereerd op 2017-06-29 16:01:45
Full name
dr. S.E. Heeger-Hertter Contact details
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Room 1.17
3512 HT  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7243
Fax +31 30 253 7073
Gegenereerd op 2017-06-29 16:01:45
Last updated 16.02.2017