Dr. Susanne Heeger-Hertter
s.heeger@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-22 15:56:04


Profile

Susanne Heeger-Hertter is onderzoeker/UD Sociaal Recht.

Zij verricht onderzoek in het onderzoeksprogramma Familie en Recht (http://ucerf.rebo.uu.nl/) en het onderzoeksthema ‘Future of Work’ (https://www.uu.nl/onderzoek/future-of-work). Haar belangstelling gaat uit naar arbeidsrechtelijke aspecten van flexibele arbeidsrelaties en van platformarbeid. Een aandachtsgebied daarbinnen vormt de werkende met (mantel)zorgtaken.

Susanne Heeger geeft onderwijs op het terrein van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. 

  

Scientific expertise
Nederlands arbeidsrecht
socialezekerheidsrecht
Gegenereerd op 2017-11-22 15:56:04
Curriculum vitae

Werkervaring

Sinds 2017: onderzoeker bij het onderzoeksprogramma Future of Work 

2012 – 2013: Beleidsmedewerker op de afdeling Wetgeving, bestuurlijke en juridische aangelegenheden (WBJA) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (detachering)

Sinds 2011: UD Sociaal Recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht)

2006 - 2011: Onderzoeker bij het door het Instituut Gak gesubsidieerde onderzoeksprogramma ‘Levensloop, sociale zekerheid en arbeidsmarkt'

2005 - 2006: Docent rechtstheorie, dep. Rechten, UU

2004 - 2013: Freelance docent gezondheidsrecht bij het Universitair Medisch Centrum te Utrecht 

 

Opleidingen

1997 - 2004: Studie Nederlands Recht (deeltijd) aan het dep. Rechten de Universiteit Utrecht

Gegenereerd op 2017-11-22 15:56:04
All publications
  2016 - Book parts / chapters
Hertter, S.E. (2016). Wet arbeid en zorg C.25; E.25; G.25; H.25. In Eva Cremers & Pauline de Costeris (Eds.), Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties (45 p.). Deventer: Kluwer.
  2016 - Reports
Hertter, S.E. & Pennings, Frans (2016). 'EU Citizenship and Social Rights, a Comparative Report’, D6.2 Report: Report on the transposition of the relevant EU instruments in the Member States, bEUcitizen. (81 p.). bEUcitizen Project, D6.2 Report: Report on the transposition of the relevant EU instruments in the Member States.
  2016 - Annotations
Hertter, S.E. (2016). Hoofdstuk IV WW als laatste redmiddel.
  2016 - Lectures
S.E. Hertter (10.03.2016) NVBe
  2015 - Articles
Hertter, S.E. & Veldman, A.G. (2015). 'Het nieuwe werken’ in nieuwe wetgeving? Flexibilisering van verlof, werktijd en arbeidsplaats. ArbeidsRecht, 2015 (6/7), (pp. 3-7) (5 p.).
  2015 - Books
Hertter, S.E., Houweling, A.R., de Valk, S.N. & Veldman, A.G. (2015). Rechtspraak Arbeidsrecht. (178 p.). Den Haag: SDU.
  2015 - Book parts / chapters
Hertter, S.E. (2015). Wet Arbeid en Zorg. In E. Cremers (Eds.), Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties Deventer: Kluwer.
Burri, Susanne & Hertter, S.E. (2015). Zorg voor de werknemer-mantelzorger: Een vergelijking van verlofregelingen in het Europese, Duitse en Nederlandse recht. In K. Boele-Woelki & S. Burri (Eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder? (pp. 73-135). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Articles
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Mantelzorg faciliteren door verlof - Een vergelijking van het Nederlandse recht met de Duitse Familiezorgtijdwet. Tijdschrift Recht en Arbeid (6/7), (pp. 17-20).
  2014 - Book parts / chapters
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 1013-1048). Deventer: Kluwer.
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Commentaar bij Beleidsregels protocol scholing 2014. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 1063-1067). Deventer: Kluwer.
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Commentaar bij Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 313-314). Deventer: Kluwer.
  2014 - Reports
Heeger - Hertter, Susanne & Pennings, Frans (2014). Accessing social right for EU citizens. Dutch Country Report. (88 p.). bEUcitizen onderzoeksproject.
Heeger - Hertter, Susanne & Pennings, Frans (2014). The history and development of social rights. (27 p.). bEUcitizen onderzoeksproject.
  2014 - Annotations
Heeger, S.E. (04.03.2014). USZ 2014/110. (5 p.).
  2014 - Lectures
S.E. Hertter (19.03.2014) Probus '83 Bilthoven, inleiding: Modernisering in de sociale zekerheid
S.E. Hertter (14.03.2014) Sparen in de sociale zekerheid
  2013 - Annotations
Heeger, S.E. (19.06.2013). Noot bij CRvB 19 juni 2013.
  2013 - Lectures
S.E. Hertter (30.11.2013) Approaches facilitating long-term care by employees: a comparison of German and Dutch statutory leaves
S.E. Hertter (03.11.2013) Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten: Verlof voor zorg
S.E. Hertter (23.10.2013) Verlof voor (mantel)zorg
  2012 - Articles
Hertter, S.E. & Eleveld, A. (2012). Verplicht sparen voor verlof. Socialisme en Democratie, (pp. 1-2) (2 p.).
  2012 - Lectures
S.E. Hertter (28.03.2012) Sparen in de sociale zekerheid
  2010 - Articles
Heeger, S.E. & Koopmans, I. (2010). Biedt de WW een transitiefaciliteit voor startende zelfstandigen?. Tijdschrift Recht en Arbeid (2), (pp. 5-11) (7 p.).
  2010 - Book parts / chapters
Heeger, S.E. (2010). Commentaar bij beleidsregels protocol scholing 2008, regeling vrijlating vergoedingen scholing werkloosheidswet, inkomstenbesluit werkloosheidwet, besluit kostenvergoedingen werkloosheidswet, besluit beoordelingskader loonkostensubsidie. In F.J.L. pennings (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 293-314) (22 p.). Deventer: Kluwer.
  2010 - Lectures
S.E. Hertter (06.12.2010) De weerbarstige praktijk: Levensloop buiten de Levensloopregeling
S.E. Hertter (28.05.2010) Integration of the unemployed beneficiary by way of self-employment in a comparative perspective
S.E. Hertter (12.11.2010) 'Sparen voor de levensloop', organiser seminar: 'Spaarsystemen in de sociale zekerheid: gedragseffecten en juridische (on)mogelijkheden'
  2009 - Lectures
S.E. Hertter (07.07.2009) De WW - een levensloopvoorziening?
S.E. Hertter (11.02.2009) NISZ
  2008 - Lectures
S.E. Hertter (27.11.2008) Communicatie in de rechtszaal
S.E. Hertter (19.12.2008) Keynote
S.E. Hertter (12.03.2008) Keynote
  2007 - Lectures
S.E. Hertter (18.06.2007) Abva Kabo
  2006 - Books
Hertter, S.E. & Ippel, P.C. (2006). Sprekend de Rechtbank. (185 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2006 - Lectures
S.E. Hertter (07.12.2006) Keynote
  2004 - Articles
Hertter, S.E. (2004). Arbeidsongeschiktheid in de Algemene nabestaandenwet en de Kinderbijslagwet. Sociaal Maandblad Arbeid, 59 (7/8), (pp. 346-355).
^ top
Gegenereerd op 2017-11-22 15:56:05

Susanne Heeger neemt deel aan twee onderzoeksprogramma’s:

 • Familie en Recht: Regulering van familierelaties. Daarmee is zij betrokken bij UCERF (zie: http://www.ucerf.nl). Haar onderzoeksbelangstelling betreft de gevolgen van familierelaties op arbeid en sociale zekerheid en vice versa, in het bijzonder op het terrein van arbeid en zorg.
 • Future of Work  (https://www.uu.nl/onderzoek/future-of-work). Dit vormt een onderdeel van het overkoepelende, multidisciplinaire onderzoeksthema Resilient Societies. Daarbinnen verricht zij onderzoek naar flexibele arbeidsrelaties, waaronder ook platformarbeid. 

Completed projects

Project:
BEUCITIZEN 01.05.2013 to 01.05.2017
General project description

About bEUcitizen


The project set out to identify, investigate, discuss and ameliorate the barriers to the active use of EU citizenship rights (and knowledge of duties). The insights were developed by studying citizenship from different disciplines: law, political science, social sciences, history, philosophy, public administration and economics.


The research has been conducted by eminent researchers from 26 institutions situated in 19 countries in Europe and outside. It was coordinated by Utrecht University, with Frans van Waarden and Sybe de Vries as principal coordinators. See for more information the bEUcitizen website.


 

 
Role Researcher
Individual project description

Onderzoek naar het vrije verkeer van burgers (EU-burgers en derdeland onderdanen) en hun rechtpositie in een andere lidstaat van de EU op de terreinen van bijstand, gezondheidszorg, wonen en opleiding en scholing. 

Funding
EU grant
Project members UU
External project members:
 • prof dr Martin Seeleib-Kaiser
Project:
Life Course, Social Security and Labour Market 17.11.2006 to 15.09.2013
General project description

The life course is seen as an important reference point in the debate on the modernization of social security. Life course arrangements make a less sharp distinction between internal (chosen) and external risks compared to traditional welfare-state arrangements, fit into a knowledge-based society and accommodate diversity. By improving the fit between work and private life, life course arrangements furthermore aim at increasing labour market participation. In this research project, the effects of actual and potential life arrangements are analysed. The take-up and the need for such arrangements, the legal possibilities of including such arrangements into statutory social security law and collective labour agreements are studied, as well as their labour market effects. Our starting point is the modern mobile worker, who wants to combine work, care and training in a flexible labour market that is increasingly influenced by (inter-)national laws and regulations. For more information see our project page.

 
Role Researcher Funding
External funding: Stichting Instituut GAK
Project members UU
External project members:
 • dr. Ivy Koopmans
 • dr. Jan-Dirk Vlasblom
 • prof. dr. Paul de Beer (Begeleidingscommissie)
 • dr. Suzanne Burri (Begeleidingscommissie)
 • prof. dr. Saskia Keuzenkamp (Begeleidingscommissie)
 • prof. dr. Ton Wilthagen (Begeleidingscommissie)

Onderzoeksinteresse

Flexibele arbeidsrelaties, levensloop, arbeid en zorg.

Gegenereerd op 2017-11-22 15:56:05

Masterpogramma Onderneming en recht

 • De onderneming als werkgever (DOW)
 • Capita selecta: Arbeid en Zorg en Arbeidsrecht en platformarbeid

Masterprogramma Strategisch HRM

 • Vaardighedencursus Arbeidsrecht 
Gegenereerd op 2017-11-22 15:56:05
Additional functions and activities

Secretaris Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ)

Lid Werkgroep Arbeid Wiari Beckman Stichting (WBS)

Vicevoorzitter College van Toezicht Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

Lid Werkgroep Oekumenisch Diaconaat

 

Gegenereerd op 2017-11-22 15:56:05
Full name
Dr. S.E. Heeger-Hertter Contact details
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Room 1.17
3512 HT  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7243
Fax +31 30 253 7073
Gegenereerd op 2017-11-22 15:56:05
Last updated 22.10.2017