S. (Syl) Blad MSc MA

Hugo R. Kruytgebouw
Padualaan 8
Kamer O104
3584 CH Utrecht

S. (Syl) Blad MSc MA

Programme Manager
Education Institute Chemistry
+31 30 253 3466
s.blad@uu.nl

Opleidingsmanager - departement Scheikunde

Onderwijsbeleid: medeverantwoordelijk voor strategie, implementatie en uitvoering; onderwijsontwikkeling, onderwijsprogrammering en onderwijsinrichting; volgen van landelijke en lokale ontwikkelingen; contact met afnemend veld

Kwaliteitsbewaking: vormgeven toetsplan en kwaliteitszorgplan; waken over doeltreffendheid van PCDA-cyclus; leerlijnbewaking; accreditatie; verwerken van implicaties van evaluaties

Studentenbeleid: ontwikkelen en implenteren van studieloopbaanbegeleiding; leiding geven aan tutoraat; ontwikkelen en implementeren van doeltreffende voorlichting en matching

Bedrijfsvoering: doelmatige realisatie van doelstellingen binnen budget; afstemmen werkuitvoering met docenten; onderwijsvervlechting; docenteninzet; management onderwijsinstituut; aanstellen studentassistenten

Van 2017-2021 lid van de Universiteitsraad, partij Vlam