Dr. Renée Kool
R.S.B.Kool@uu.nl
Gegenereerd op 2018-03-19 15:33:53


Profile

Renée Kool executes research in the field of accountability law and legal liability. She's a (senior-)member of the Utrecht Centre for Accountability & Legal Liability Law (UCALL), a rsearch-institute that connects researchers from different section within the Law Faculty, promoting a multi-dimensional study of the accountability and legal liability law. She publishes on the items of convergence between civil law and criminal law, and the related issue of compensation on tort and crime. Other theme's she is interested in are the item of the criteria for penalisation and procedural justice. Publications written regard the vice law, cultural offences, discrimination, victim's rights and restorative justice.

Involved in the following study programme(s)
Dutch Law Deeltijd
Dutch Law Deeltijd
Dutch Law Deeltijd
Gegenereerd op 2018-03-19 15:33:53
Curriculum vitae

Renée Kool (1958) studeerde rechten in Tilburg. Ze was van 1986 tot 1999 als universitair docent werkzaam bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Erasmus Universiteit. Sinds 1999 is ze als docent/onderzoeker verbonden aan het Willem Pompe Instituut.

Gegenereerd op 2018-03-19 15:33:53
All publications
  2017 - Articles
  2017 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. & Crijns, J.H. (2017). Afscheid van de klassieke strafrechtelijke procedure. Afscheid van de klassieke procedure (pp. 265-358) (93 p.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
  2016 - Articles
Kool, R.S.B. (2016). Aansprakelijkheid voor seksueel misbruik in het licht van de positieve verplichtingen. Ars aequi (2), (pp. 132-141) (9 p.).
Kool, R.S.B. & Wahedi, S. (01.12.2016). De strafrechtelijke aanpak van meisjesbesnijdenis in een rechtsvergelijkende context. Tijdschrift voor religie, recht en beleid, 2016 (3), (pp. 36-54) (18 p.).
  2016 - Books
Kool, R.S.B., Backers, P.W., Emaus, J.M., Kristen, F.G.H., Pluimer, O.S., van Uhm, D.P. & van Gelder, Emma (2016). Civiel schadeverhaal via het strafproces - Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij. (374 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Book editorship
Boone, M.M., Langeraar, C.H. & Kool, R.S.B. (2016). Criminologie en Strafrecht. (255 p.). Den Haag: Boom criminologie.
  2016 - Websites / portals
  2016 - Workshop, seminar, course
Kool, R.S.B. (10.02.2016) Participant Notitie UVC Modernisering Strafvordering (10.02.2016) Notitie UVC Modernisering Strafvordering
  2015 - Articles
Kool, R.S.B. (08.10.2015). Met opener vizier naar een toekomstbestendige slachtofferpositie. Strafblad, 2015 (4), (pp. 323-331) (8 p.).
  2015 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. & Wahedi, Sohail (15.12.2015). European Models of Citizenship and the Fight against Female Genital Mutilation. In Scott Nicholas Romaniuk & Marguerite Marlin (Eds.), Development and the Politics of Human Rights (pp. 205-221). CRC Press.
Kool, R.S.B. (08.10.2015). I'll take you as my lawfully wedded wife - comparison and observations with regard to the penalization of forced marriage. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching views of crime and deviancy - rethinking the legacy of the Utrecht school (pp. 231-253) (18 p.). The Hague: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I., Kool, R.S.B. & Kristen, F.G.H. (25.06.2015). The Dutch crush on compensating victims. In Matthew Dyson (Eds.), Comparing Tort and Crime - LeEarning from across and within Legal Systems (pp. 316-366) (51 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2015 - Book reviews
  2015 - Websites / portals
  2014 - Articles
Kool, Renée & Verhage, G. (2014). The (political) pursuit of victim voice. (Comparative) Observations on the Dutch Draft on the Adviesrecht. Utrecht Law Review, 10 (3), (pp. 86-99) (14 p.).
  2014 - Books
Kool, Renée, Heblij, Marnix, van Uhm, Daan, Orvini, L., Loeve, C.R.R. & Giesen, Ivo (2014). Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter - Een verkennend dossieronderzoek. (61 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Websites / portals
Kool, R.S.B. (2014). Going public. De revival van de schadevergoedingsstraf.
  2013 - Articles
Kool, R.S.B. (2013). Dry-eyed justice? Over voor- en nadelen van een splitsing van het strafproces. Ars aequi, 1, (pp. 598-606) (9 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Kool, R.S.B. (2013). Een herstelgerichte benadering van delinquenten met een psychische stoornis. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 5, (pp. 304-315) (12 p.).
Bradt, L., Crum, H., Dierx, J. & Kool, R.S.B. (2013). Pleidooi voor ‘tante Ali 4.0’. Tijdschrift voor herstelrecht, 3, (pp. 5-9) (5 p.).
  2013 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. (2013). Beledigd ‘blauw’? Over mafkezen, mierenneukers, zieligerds en opportuniteit. In C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt & D. Siegel (Eds.), Veelzijdige gedachten. Liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants (pp. 179-191) (13 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Kool, R.S.B. (2013). Strafrechtelijke handhaving van meisjesbesnijdenis in rechtsvergelijkend perspectief. In E. Bleichrodt (Eds.), Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder (pp. 23-37) (15 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Kool, R.S.B. (2013). Titel VII. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Wetboek van Strafrecht (pp. 607-613) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2013). Titel XIV. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Wetboek van Strafrecht (pp. 1345-1454) (110 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Editorial activity
Kool, R.S.B. (2013) Editorial board member Tijdschrift voor herstelrecht (Journal)
  2013 - Invited talk
Kool, R.S.B. (2013) Invited speaker Gerald Gordon Seminar Glasgow (01.01.2013)
Kool, R.S.B. (2013) Invited speaker Seminar civil recourse (01.01.2013)
Kool, R.S.B. (2013) Invited speaker Cambridge project (01.01.2013) Tort & Crime in the Netherlands
  2012 - Articles
Kool, R.S.B. (2012). Afrekenen met kerkelijk misbruik. Nederlands Juristenblad, 6, (pp. 376-383) (8 p.).
Kool, Renée (02.01.2012). Drassige gronden voor strafbaarstelling - Het wetsvoorstel ter verruiming van de strafbaarstelling van huwelijksdwang. Delikt en Delinkwent, 42 (1), (pp. 21-36) (15 p.).
Kool, R.S.B. (2012). Is de imam juridisch gezien een zorgverlener?. NRC NEXT
Kool, R.S.B. (2012). Step forward or forever hold your peace. Penalisation of forced marriages: the case of The Netherlands. Netherlands Quarterly of Human Rights, december, (pp. 446-472) (27 p.).
Ringnalda, A. & Kool, R.S.B. (2012). The Prosecution of Bias Crime in the Netherlands and the Problem of Net-Widening: Fundamental Limits to Criminal Liability. Crime, Law and Social Change, (pp. 53-74) (22 p.).
Kool, R.S.B. (2012). Tussen hoop en vrees. Herstelrecht in het buitengerechtelijk spoor. Tijdschrift voor herstelrecht, 1, (pp. 11-27) (17 p.).
  2012 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. (2012). Artikel 51h, (losbladig, supplement 191). In A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen (Eds.), Het wetboek van strafvordering (20 p.). Deventer: Kluwer.
de Jong, F. & Kool, R.S.B. (2012). Inleiding: strafrechtelijke ontwikkelingen in relaties van gezag en verantwoordelijkheid. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 1-10) (10 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Kool, R.S.B. (2012). Titel VII. Indiening en intrekking van de klacht bij misdrijven alleen op klacht vervolgbaar. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 607-615) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2012). Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 1345-1415) (71 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2012). Verantwoorde slachtofferparticipatie in het vooronderzoek?. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 159-179) (21 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Book editorship
de Jong, F. & Kool, R.S.B. (2012). Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen. (333 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Invited talk
Kool, R.S.B. (2012) Invited speaker Expertmeeting Retrospectieve en prospectieve verantwoordelijkheid (01.01.2012)
Kool, R.S.B. (2012) Invited speaker Deskundigenconferentie Preventie meisjesbensijdenis, december 2012 (Nieuwegein) (01.01.2012) Inleiding
Kool, R.S.B. (22.06.2012) Invited speaker Landelijke Strafrechtsdag (22.01.2012) organisatie/inleiding (‘Verantwoordelijke participatie van het slachtoffer in het vooronderzoek)
Kool, R.S.B. (2012) Invited speaker Stockholm Criminology Symposium (01.01.2012) workshop (‘Penalisation of grooming: the case of the Netherlands’)
  2011 - Articles
Kool, R.S.B. & Wiersma, E. (2011). De vreedzame Wijk: interview met Caroline Verhoef, stedelijk regisseur. Tijdschrift voor herstelrecht, 3, (pp. 52-55) (4 p.).
Kool, R.S.B. (21.12.2011). Deetman wil snel duidelijkheid. SPITS
Kool, R.S.B. (2011). Het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van geweld tegen vrouwen: reden voor een feestje?. NJCM-Bulletin, 6-7, (pp. 639-656) (18 p.).
Kool, R.S.B. (2011). Modernisering Gevangeniswezen: ruimte voor herstelrecht?. Nieuwsbrief RJN (3) (2 p.).
Kool, R.S.B. (2011). Prevention by all means? A legal comparison of the criminalization of online grooming and its enforcement. Utrecht Law Review, 7 (3), (pp. 46-69) (24 p.).
Ringnalda, A., Grijsen, C. & Kool, R.S.B. (2011). Zwaarder straffen bij discriminatoir geweld is geen goed idee. Nederlands Juristenblad (29), (pp. 1963-1964) (2 p.).
  2011 - Books
Kool, R.S.B. (2011). Schuivende panelen. Een achtergrondstudie naar wereldlijke en kerkelijke ontwikkelingen rondom seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Nederlandse Kerkprovincie. (76 p.). Den Haag: Balans.
  2011 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. (2011). Eer is teer. Een beschouwing over de legitimiteit van strafbaarstelling van seks met dieren en dierenpornografie. In J.P. van der Leun (Eds.), De vogel vrij; liber amicorum Martin Moerings (pp. 353-367) (15 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Kool, R.S.B. (2011). If you shoot one bird, the others will fly away. Culturele verschillen als remmende factor voor toepassing van herstelrecht bij minderjarigen. In G. Frerks (Eds.), Interculturele mediation (pp. 45-57) (13 p.). Antwerpen: Maklu.
  2011 - Book reviews
Kool, R.S.B. (2011). Boekbespreking. Delikt en Delinkwent, 1, (pp. 49-61) (13 p.).
  2011 - Editorial activity
Kool, R.S.B. (2011) Editorial board member Tijdschrift voor herstelrecht (Journal) Redactie Tijdschrift voor Herstelrecht
  2011 - Invited talk
Kool, R.S.B. (04.10.2011) Invited speaker Congres Interculturele Mediation (04.01.2011)
Kool, R.S.B. (14.11.2011) Invited speaker Conferentie Framing multicultural issues in terms of human rights (14.01.2011) presentation Penalisation of forced marriages
  2010 - Articles
Kool, R.S.B. (2010). Better safe, than sorry? Over de legitimiteit van strafbaarstelling van seksueel corrumperen van minderjarigen en grooming. Delikt en Delinkwent, 40 (10), (pp. 1264-1294) (31 p.).
Kool, R.S.B. (2010). Herstelrecht en mensenrechten. Tijdschrift voor herstelrecht, 10 (2), (pp. 7-12) (6 p.).
Kool, R.S.B. (2010). Mensenrechtelijk georiënteerd manspersoon zoekt vrouw, liefst herstelrechtelijk georiënteerd; huwelijk niet uitgesloten. Reactie op Huysman en Verbruggen. Tijdschrift voor herstelrecht, 10 (4), (pp. 26-32) (7 p.).
  2010 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. (2010). Appropriate and Effective measures against FGM? A reflection on the Dutch policy in light of article 5 CEDAW. In R Holtmaat & I Boerefijn (Eds.), Women’s Human Rights and Culture/Religion/Tradition: International Standards as Guidelines for Discussion?, SIM Special 32 (pp. 67-89) (23 p.). Leiden/Utrecht: Universiteit Leiden/Universiteit Utrecht.
Kool, R.S.B. (2010). Titel IIIA Het Slachtoffer; Commentaar bij art. 51a, 51b, 501c, 51d, 51g. In A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen (Eds.), Het Wetboek van Strafvordering, (losbladig, supplement 182) (40 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2010). Titel VII. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht, achtste druk (pp. 509-515) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2010). Titel XIV. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht, achtste druk (pp. 1119-1175) (57 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Articles
Kool, R.S.B. (2009). Slachtofferemancipatie in machtskritisch perspectief. Tijdschrift voor herstelrecht, 1 (2009), (pp. 52-58) (6 p.).
Kool, R.S.B. (2009). Transitional Justice. Gerechtigheid en vrede in overgangsituaties. Tijdschrift voor herstelrecht, 4 (2009), (pp. 52-58) (6 p.).
  2009 - Book parts / chapters
Brants, C.H. & Kool, R.S.B. (2009). Een dans om de sociale constructie van criminaliteit: juridische werkelijkheid en multidisciplinair onderzoek. In C.H. Brants & S. van der Poel (Eds.), Diverse kwesties; liber amicorum prof. dr. Frank Bovenkerk (pp. 89-102) (13 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Annotations
Kool, R.S.B. (17.02.2009). 2009, , (Komt een vrouw bij de dokter).
  2008 - Articles
Kool, R.S.B. & Siesling, M. (2008). Aandacht voor strafbare discriminatie. Nederlands Juristenblad, 2008 (2008), (pp. 1152-1157) (6 p.).
  2008 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. (2008). titel VII. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 497-503) (6 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2008). titel XIV. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 1079-1122) (43 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2008). Verantwoorde seks. Een oriëntatie op de strafbaarstelling van verkrachting. In A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (Eds.), Constante waarden, liber amicorum Constantijn Kelk (pp. 223-233) (10 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Book reviews
Kool, R.S.B. (2008). The mark of Abel Labelling van slachtoffers. Tijdschrift voor herstelrecht, 2, (pp. 63-66) (4 p.).
  2007 - Books
Brants, C.H., Kool, R.S.B. & Ringnalda, A. (2007). Strafbare discriminatie. (304 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2006 - Articles
Kool, R.S.B. (2006). Het vrouwelijke slachtoffer revisited?. Tijdschrift voor Genderstudies, 4 (4 p.).
Leest, J.E., Kool, R.S.B., Walgrave, L. & Wiersma, E. (2006). Redactioneel. Tijdschrift voor herstelrecht, (pp. 5-8) (4 p.).
  2006 - Books
Kool, R.S.B., Passier, R.C. & Beijer, A. (2006). Evaluatie implementatie schriftelijke slachtofferverklaring. (148 p.). Utrecht: Willem Pompe Instituut.
Lünnemann, K.D., Nieborg, D.B., Goderie, P., Kool, R.S.B. & Beijers, G. (2006). Kinderen beschermd tegen seksueel misbruik. Evaluatie van de partiële wijziging in de zedelijkheidswetgeving. (201 p.). Utrecht: Verweij-Jonker Instituut i.s.m. Willem Pompe Instituut en Universiteit van Amsterdam.
  2006 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. (2006). Titel VII (klacht) en titel XIV (misdrijven tegen de zeden). In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 997-1038) (32 p.). Deventer: Kluwer.
  2006 - Annotations
Kool, R.S.B. (2006). 2006, , (Vrijage of (groeps)verkrachting).
  2005 - Articles
Kool, R.S.B. (2005). Herstel: een communicatieve vorm van wraak. Tijdschrift voor herstelrecht, 3, (pp. 24-34) (11 p.).
Kool, R.S.B. (2005). Knelpunten rondom de kinderpornografie, Rubriek Rechtspraak. Delikt en Delinkwent, 7, (pp. 810-830) (21 p.).
Kool, R.S.B. (2005). Strafbaarstelling en handhaving van meisjesbesnijdenis. Nederlands Juristenblad, 40, (pp. 2092-2096) (5 p.).
Kool, R.S.B. & van Stokkom, B. (2005). Wraak: voorwaarde voor herstel? Redactioneel. Tijdschrift voor herstelrecht, 3, (pp. 5-8) (4 p.).
  2005 - Books
Kool, R.S.B., Beijer, A., Drumpt, C.F., Eelman, J.M. & Knoops, G.G.J. (2005). Vrouwelijke genitale verminking in juridisch perspectief. Achtergrond studie. (192 p.). Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg.
  2005 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. (2005). Female Genital Mutilation: a matter for criminal justice?. In I. Westendorp & R. Wolleswinkel (Eds.), Violence in the domestic sphere (pp. 99-123) (201 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2004 - Articles
Kelk, C. & Kool, R.S.B. (2004). (Psychische) overmacht, rubriek Rechtspraak. Delikt en Delinkwent, (pp. 100-109) (10 p.).
Kool, R.S.B. & Wolthuis, A. (2004). Herstelrecht en het OM, interview. Tijdschrift voor herstelrecht, 3, (pp. 48-54) (7 p.).
Kool, R.S.B. (2004). Op weg naar een ontmoeting met het slachtoffer. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, (pp. 247-248) (2 p.).
Kelk, C. & Kool, R.S.B. (2004). Sanctieoverwegingen in relatie tot de mate van (on)toerekenbaarheid en de ernst van de feiten, rubriek Rechtspraak. Delikt en Delinkwent, (pp. 653-663) (11 p.).
Kool, R.S.B. & Moerings, L.M. (2004). The victim has the floor, The victim's right to be heard in writing or orally in the Dutch courtroom. European Journal on Criminal Policy and Research, (pp. 46-60) (15 p.).
  2004 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. (2004). De menselijke maat. In M. Boone, R.S.B. Kool, C.M. Pelser & T. Boekhout van Solinge (Eds.), Discretie in het strafrecht (pp. 211-226) (311 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kool, R.S.B. (2004). Titel VII. Tekst en Commentaar Strafrecht Wetboek van Strafrecht (pp. 407-412) (6 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2004). Titel XIV. Tekst en Commentaar Strafrecht Wetboek van Strafrecht (pp. 895-935) (41 p.). Deventer: Kluwer.
  2004 - Book reviews
Kool, R.S.B. (2004). Bookreview De rechtstaat als maatstaf voor herstelrecht?. Tijdschrift voor herstelrecht, 3, (pp. 54-61) (8 p.).
  2003 - Articles
Kelk, C. & Kool, R.S.B. (2003). Actuele overwegingen betreffende opzet en schuld en over het getuigenbewijs. Delikt en Delinkwent, (pp. 75-91) (17 p.). rubriek Rechtspraak.
Kelk, C. & Kool, R.S.B. (2003). Belaging in de rechtspraktijk. Delikt en Delinkwent, (pp. 664-674) (11 p.). rubriek Rechtspraak.
Kool, R.S.B. (2003). Grenzen aan het ondervragingsrecht. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 3, (pp. 69-73) (5 p.). Aanhangige Zaken.
Veldman, A.G., Kambel, E-R, Wijers, M., van den Brink, M., Westerveld, M., Kool, R.S.B. & van Walsum, S. (2003). Heeft de vrouw (nog) toekomst?. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5/6, (pp. 111-113) (3 p.). Leeswijzer bij de allerlaatste Nemesis [redactioneel].
Kool, R.S.B. (2003). Het recht jezelf te zijn. Schaduwzijden van seksuele permissiviteit. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 2, (pp. 33-36) (4 p.).
Kool, R.S.B. & Lünnemann, K.D. (2003). Onze ergste zaak moet nog komen. Herijking van de strafrechtelijke moraal. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5/6, (pp. 194-200) (7 p.).
Kool, R.S.B. & Moerings, L.M. (2003). Schriftelijke slachtofferverklaring of spreekrecht?. Trema, 2, (pp. 50-56) (7 p.).
Kool, R.S.B. (2003). Vrijheid, blijheid? Over het dilemma van de strafbare seksualiteit. Tijdschrift voor Criminologie, 4, (pp. 338-354) (17 p.).
  2003 - Annotations
Kool, R.S.B. (20.05.2003). , 1617, ().
  2002 - Articles
Kool, R.S.B. & Kelk, C. (2002). Causaliteit en cautie, rubriek rechtspraak. Delikt en Delinkwent, 1, (pp. 89-101) (13 p.).
Kool, R.S.B. (2002). En zij werden gehoord? redactioneel Nemesis. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 3, (pp. 49-53) (5 p.).
Kool, R.S.B. & Kelk, C. (2002). Jurisprudentie materiaal en formeel strafrecht, rubriek strafrecht. Delikt en Delinkwent, 6, (pp. 640-656) (17 p.).
Kool, R.S.B. (2002). Spreekrecht voor slachtoffers. Juncto, 1 (5 p.).
Kool, R.S.B. (2002). Strafrecht op het breukvlak van twee eeuwen. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 1, (pp. 13-25) (13 p.). Kroniek strafrecht en detentierecht.
  2002 - Books
Kool, R.S.B., Moerings, L.M. & Zandbergen, W. (2002). Recht op schrift. Evaluatie Schriftelijke slachtofferverklaring. (114 p.). deventer: Kluwer.
  2002 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. (2002). Spreekrecht en openbaarheid. In A. Beijer, C.H. Brants, L. van Lent & C.M. Pelser (Eds.), Openbare Strafrechtspleging (pp. 79-94) (16 p.). Deventer: Kluwer.
  2002 - Annotations
Kool, R.S.B. (26.11.2002). , 1612, (EHRM 26.11.2002 (E vs Verenigd Koninkrijk)).
  2001 - Articles
Kool, R.S.B. (2001). De afkoopwaarde van seksueel geweld. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht (6), (pp. 186-190) (5 p.).
Kool, R.S.B. & Moerings, L.M. (2001). De wet Terwee; vreedzame of vijandige coëxistentie. Trema (6), (pp. 233-240) (8 p.).
Kool, R.S.B. (2001). DNA: een spettertje sperma is genoeg. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht (3), (pp. 101-102) (2 p.). Recht uit hart.
Kool, R.S.B. (2001). Herstelrecht: echt recht?. Tijdschrift voor herstelrecht, 2, (pp. 13-26) (14 p.).
Kool, R.S.B. (2001). Hopen op herstel, redactioneel. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5, (pp. 141-145) (5 p.).
Kelk, C. & Kool, R.S.B. (2001). Rubriek Rechtspraak: Voorwaardelijk opzet. Delikt en Delinkwent, (pp. 632-643) (13 p.).
Kool, R.S.B. (2001). Spreekrecht voor slachtoffers ter terechtzitting: informeren of kanaliseren?. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering (5/6), (pp. 84-89) (6 p.).
  2001 - Books
Kool, R.S.B. & Moerings, L.M. (2001). De Wet Terwee, Evaluatie van Juridische knelpunten. (94 p.). Deventer: Gouda Quint.
  2001 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. (2001). Op zoek naar de grens. Een verkenning van de positie van het slachtoffer in het strafproces. In C.H. Brants-Langeraar, P.A.M. Mevis & E. Prakken (Eds.), Legitieme strafvordering. Rechten van de mens als inspiratie voor de 21e eeuw (pp. 157-173) (17 p.). Antwerpen/Groningen: Inetrsentia.
  2000 - Articles
Kool, R.S.B. (2000). Seksueel geweld: een kwestie van vergelding?. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 6, (pp. 196-202) (7 p.).
Kool, R.S.B. (2000). Zedendelicten en slachtofferbeleid. SEC : tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie
  2000 - Annotations
Kool, R.S.B. (11.10.2000). 2001, RN 1328, (). Katern Nemesis getPages.
Kool, R.S.B. (11.10.2000). 2001, RN 1332, (). Katern Nemesis getPages.
  1999 - Articles
Kool, R.S.B. (1999). Het post-Lancee tijdperk: normering en professionalisering van jusitieel optreden bij seksueel misbruik. Nederlands Juristenblad, aug. '99.
  1999 - Book parts / chapters
Kool, R.S.B. (1999). Verkrachting en legaliteit. In C. Brants, M. Moerings & M. Pelser (Eds.), Strafrecht en Moraal Deventer: Gouda Quint.
^ top
Gegenereerd op 2018-03-19 15:33:53

- vice law

- discrimination/hate speech

- cultural offences

- multiculturalism & citizenship

- victim's rights

- compensation

- restorative justice

- liability law

Completed projects

Project:
Tort and Crime 15.07.2013 to 01.07.2014
General project description
 
Role Researcher Funding
Other
Project members UU

Graduated in 1999 on a thesis titled: 'De strafwaardigheid van seksueel misbruik' [The criminal nature of sexual abuse]. Researchactivities focussed upon the vice law, victim's rights and victimology, compensation, restorative justice, discrimination, multicutlurality and citizenship and liability law. 

Gegenereerd op 2018-03-19 15:33:53

Ze verzorgt onderwijs in de vakken Capita Selecta Strafprocesrecht en Comparative Criminal Law.

Gegenereerd op 2018-03-19 15:33:53
Additional functions and activities
  • Editorial board Dutch/Flemish Journal of Restorative Justice
  • author Text & Comment Criminal Law (title VII & XIV)
  • author Melai/Groenhuijsen, Penal Code of Procedure (title IIIA)
  • substitute judge Regional Court Midden-Nederland, section Criminal Law
Gegenereerd op 2018-03-19 15:33:53
Full name
Dr. R.S.B. Kool Contact details
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7142
Gegenereerd op 2018-03-19 15:33:53
Last updated 06.02.2018