Prof. mr. drs. Rick Robroek

Professor by Special Appointment
Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology

Rick Robroek (1980) is directeur van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie. Hij was tot aan zijn benoeming als bijzonder hoogleraar als universitair docent verbonden aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In het verleden heeft Robroek diverse functies binnen de rechtspraak vervuld. Gedurende verschillende jaren was hij ook bij verschillende rechtbanken rechter-plaatsvervanger. Hij is op 8 december 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op een proefschrift getiteld ‘De macht over het strafproces’ . 

 

In het kader van de bijzondere leerstoel verricht Robroek fundamenteel en empirisch-juridisch onderzoek naar de positie en de verantwoordelijkheden van het Openbaar Ministerie voor de strafrechtspleging, ervaren knelpunten daarbinnen en mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan de betekenis van algoritmes en datagedreven onderzoek voor de opsporing en de vervolging van strafbare feiten. Met zijn onderzoek sluit hij aan bij het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. Daarnaast verricht Robroek fundamenteel juridisch onderzoek op het gebied van het algemene formele en materiële strafrecht. Aandachtsgebieden daarbinnen zijn de strafbeschikking, de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissing, het beslissen op getuigenverzoeken, de voorlopige hechtenis, de organisatie van het strafproces en het verkeersstrafrecht. Robroek verzorgt tevens onderwijs en laat studenten in dat verband kennis maken met praktijken en werkwijzen binnen de strafrechtspleging en het Openbaar Ministerie in het bijzonder. Bij het geven van onderwijs en het doen van onderzoek heeft Robroek als bijzonder hoogleraar een onafhankelijke rol en positie ten aanzien van het Openbaar Ministerie.

 

 

Chair
Openbaar Ministerie in de strafrechtspleging
Inaugural lecture date
06.06.2023