Coördinator Educational Scholarship & promovendus (2022-heden)

(zie profiel)

van Dijk, E.E., Vangangelt, R., Drijver, T., Komojahjo, M., & Schut, E. (2022). 'Aandachtspunten voor het ondersteunen van docenten bij onderwijsveranderingen naar aanleiding van onderzoek tijdens de coronacrisis'. Onderzoek van Onderwijs, 51(1), 16-21. (link)

Meijerman, I., Vangangelt (2022). 'ISSOTL komt naar Utrecht in 2023! Lees concrete voorbeelden van SoTL-onderzoek en laat je inspireren'. Onderzoek van Onderwijs, 51(3), 16-21. (link)

 

Coördinator Centre for Academic Teaching (2018-2021)

Het Centre for Academic Teaching heeft drie pijlers: Educational Scholarship, docentontwikkeling en onderwijsinnovatie. Ik coördineerde activiteiten op alle drie de gebieden, waaronder de Onderwijsparade, het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs (USO), de docentenprijzen, subsidieadviseur voor onderwijsinnovatie en Special Interest Groups en webinars. Ook was ik secretaris van de taskforce herziening BKO/SKO. 

  • Tijdens de eerste lockdown van de coronapandemie, was ik dagelijks de host van een Q&A-sessie waarin ik met universitair docenten sprak over online onderwijs. (Link)

 

Projectleider studentbetrokkenheid (2017-2018)

Projectleider bij onderwijsinnovatieprogramma Educate-it: betrokken bij diverse projecten, waaronder studentbetrokkenheid, medezeggenschap en schrijfvaardigheid.  Medebegeleider van drie stagiairs:

  • Stage Joost Theunissen: organisatie Create your own course, waarbij twee groepen studenten hun eigen academische cursus hebben ontworpen.
  • Stage Sjoerd Lindenburg: artikel 'Inzicht in de kwaliteit van (digitale) toetsen' (link)
    Lindenburg, S., Vangangelt, R.H.A., & Corbalan, G. (2018). 'Inzicht in de kwaliteit van (digitale) toetsen'. Tijdschrift Examens, 15(3), 27 – 32.
  • Suzanne van Hoogstraten: onderzoek naar co-creatie: 'Voordelen en aandachtspunten van co-creatie bij student-docent partnerschap' (link). 
    Van Hoogstraten, S. (2018). 'Voordelen en aandachtspunten van co-creatie bij student-docent partnerschap'. OnderwijsInnovatie, 4. 

 

Studie & extracurriculaire activiteiten (2011-2017)

RMA Nederlandse letterkunde (2015-2017), afgesloten met een thesis over Jan Wolkers: Wolkers en de waarheid: De auteursfiguur Wolkers als construct van fictie en non-fictie (link). N.a.v. deze thesis verscheen het artikel: Vangangelt, R.H.A. (2018). 'Wolkers' waarheid. Fictie en non-fictie in Jan Wolkers' Werkkleding en Turks fruit'. Vooys: tijdschrift voor letteren, 36(4), 28 - 37. 

Betrokken bij totstandkoming van het UU Strategisch Plan 2016-2020 (2015-2016) en studentlid redactieraad DUB (2016-2017).

Voorzitter studentengeleding Universiteitsraad (2014-2015, fractie VUUR), met de portefuilles financiën, huisvesting, ICT, duurzaamheid, schrijfonderwijs en externe contacten. Mede-initiatiefnemer van het later opgerichte Skills Lab

Lid faculteitsraad Geesteswetenschappen, in de commissie onderwijs (2013-2014) en commissie onderzoek (2015-2016)

Bestuursvoorzitter studievereniging Awater (2012-2013), redacteur faculteitsmagazine Geestdrift (2012-2014)

BA Nederlandse taal en cultuur (2011-2015)