Rutger de Kwaasteniet is als onderzoeker, adviseur en docent verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Hij studeerde Management & Organisatie (bachelorprogramma Sportmanagement) aan de Haagse Hogeschool en Bestuurs- en Organisatiewetenschap (masterprogramma: Sportbeleid en Sportmanagement) aan de Universiteit Utrecht. Sinds maart 2017 verricht hij promotieonderzoek naar wat de groei van vrouwenvoetbal in Nederland veroorzaakt, en naar wat die groei betekent voor het besturen en organiseren van verenigingsvoetbal. De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond - waar Rutger tussen 2014 en 2016 als onderzoeker werkte - is medefinancier van het promotieonderzoek. Voor USBO Advies werkt Rutger vooral aan sport gerelateerde onderzoeks- en adviesopdrachten.