prof. dr. Paul Schnabel
P.Schnabel@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-17 07:36:11


Chair
Universiteitshoogleraar
Strategic themes / Focus areas
Involved in the following study programme(s)
Scientific expertise
academic integrity counsellor
Gegenereerd op 2018-08-17 07:36:11
All publications
  2016 - Professional publications
Schnabel, P. (2016). Alles van iets of iets van alles; verschillen in verzamelen. De Nieuwe Smaak (1), (pp. 6-10) (5 p.).
Schnabel, P. (2016). Arbeidsparticipatie in verandering in Nederland en in het leven van de Nederlanders. In Tom Loonen & Arjen Schepen (Eds.), Financiële planning. - Inzichten uit wetenschap en praktijk (pp. 181-192). Baarn: FFP.
Schnabel, P., ten Dam, G., Douma, T., van Eijk, R., Tabarki, F., van der Touw, A., Verweij, J. & Visser, M. (2016). Ons Onderwijs 2032 - Eindadvies. (35 p.). Den Haag: Platform Onderwijs2032.
Schnabel, P., Meyboom-de Jong, B., Schudel, W.J., Cleiren, C.P.M., Mevis, P.A.M., Verkerk, M.J., van der Heide, A., Hesselmann, G. & Stultiëns, L.F. (2016). Voltooid leven - Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. (243 p.). Den Haag: Adviescommissie Voltooid Leven.
  2016 - Popularising publications
Schnabel, P. (2016). Individualisering en de politiek. In Roger van Boxtel et al. (Eds.), Redelijk radicaal. - Vijftig jaar D66 (pp. 169-186). Amsterdam: Uitgeverij Balans.
Schnabel, P. (2016). Zin in koffie, koffie in zinnen. In Ivo van der Bent (Eds.), Koffie? (pp. 8-10). Amsterdam: Parool.
  2016 - Other output
P. Schnabel (17.02.2016) Colloquium Onderwijs 2032 'Eindadvies Platform Onderwijs 2032'
P. Schnabel (25.03.2016) Duurzaam onderwijs
P. Schnabel (11.02.2016) Een sociaal-culturele kaart van Utrecht
P. Schnabel (21.03.2016) Na de euthanasiewet een wet voltooid leven?
P. Schnabel (29.02.2016) Niederländische Kulturpolitik in Krisenzeiten
P. Schnabel (30.03.2016) Nieuwe kansen voor muziekeducatie
P. Schnabel (01.02.2016) Onderzoek in opdracht, hoe onafhankelijk?
P. Schnabel (16.03.2016) Ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt
P. Schnabel (14.01.2016) Wat is goed en toekomstbestendig onderzoek voor het jaar 2032?
  2015 - Professional publications
Schnabel, P. & van Broekhuizen, B.J.M. (31.03.2015). Met verzamelaars in zee - Theo Scholten lezing. Sculptuurstudies 2011-2013 (pp. 62-67).
  2014 - Professional publications
Schnabel, P. & Vervoorn, Cees (06.02.2014). De sociaal-economische kracht van sport. In Marije Baart de la Faille-Deutekom & Vera Dekkers (Eds.), De kracht van sport (pp. 9-20). Pallas Publications.
Schnabel, P., Besamusca, E.N. & Verheul, J. (18.11.2014). Distinctive within the global fold?. Discovering the Dutch - On Culture and Society of The Netherlands (pp. 83-94). Amsterdam University Press, Uitgeverij Salomé.
Schnabel, P., Koops, W., Levering, Bas & de Winter, Micha (2014). Het eind van het taboe op de seksualiteit. Over kinderen en seks (pp. 31-42). Amsterdam: SWP.
Schnabel, P. (2014). Het verhaal van Jozef. Luister! Over de kracht van verhalen - 65 vertellingen voor Christien Brinkgreve (pp. 155-157). Utrecht: Universiteit Utrecht.
Schnabel, P., Bekkers, Willem, Gispen, W.H., Jansen, Corjo & Noyons, Willem (2014). Wandelen langs een fietsroute. Recht te voet - Vreemde vogels en vrije geluiden uit juridisch Utrecht (pp. 13-19) (7 p.). Rozenberg Publishers.
  2013 - Professional publications
Schnabel, P. (2013). De toekomst van Europa - Een interview met Jürgen Habermans. Jürgen Habermans - Een toekomst voor Europa (pp. 11-20) (150 p.). Boom.
Schnabel, P. (2013). Hetzelfde land anders. Mijn droom voor ons land - Inspiratie voor de koning (pp. 89). Nieuw Amsterdam Uitgevers.
Schnabel, P. (2013). i-Cultuur - Schnabels inspirerende inzichten. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid (94), (pp. 12-83).
Schnabel, P. (2013). Jezus gaat wel ver. Bergrede 2013 (pp. 11-37). Amersfoort, Bergkerk.
Schnabel, P. (15.06.2013). Onbeheersbaar en onbreekbaar erfgoed. Onbeheersbaar erfgoed - Zonder kennis geen keuze (pp. 27-36) (160 p.). Nijmegen: Van Til.
Schnabel, P. (2013). Sprekend op schrift. (186 p.). Sociaal en Cultureel Planbureau.
Schnabel, P. (2013). Van 2000 naar 2013 - Van een gelukkig naar een ongelukkig jaar. Jaarverslag 2012-2013 Commissaris van de Koning in Zuid-Holland (pp. 40-48).
Schnabel, P. (15.03.2013). Van Paars 2 naar Rutte II - Toespraak van Paul Schnabel bij zijn afscheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau, 11 maart 2013. (10 p.). Den Haag: SCP.
Schnabel, P. (2013). Verdraagzaamheid en verdragzaamheid. In Xander van Eck (Eds.), Vormen van verdraagzaamheid - Religieuze (in)tolerantie in de gouden eeuw (pp. 79-86) (96 p.). Zwolle: W Books.
  2013 - Other output
  2012 - Professional publications
Schnabel, P. (2012). A gentle man. Liber Amicorum voor Alexander Rinnooy Kan (pp. 152). Den Haag: Sociaal-Economische Raad.
Schnabel, P. (2012). An epilogue to serve as a preface. Knowledge Peace Freedom. The Treaty of Utrecht revisited - Centre for the Humanities (pp. 16-21). Utrecht.
Schnabel, P. (2012). Cultuuroverdracht: hoe eerder, hoe natuurlijker. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid (92), (pp. 6-14) (9 p.).
Schnabel, P., Veldheer, Vic, Jonker, Jedid-Jah, van Noije, Lonneke & Vrooman, Cok (2012). Epiloog. Een beroep op de burger - Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid (pp. 323-331) (9 p.). SCP.
Schnabel, P. (2012). Maatschappelijke ontwikkelingen in en om de gezondheidszorg. In D.J. Bakker, D. Post, J.J. Polder & M.J. Verkerk (Eds.), Een vitale toekomst - Onze gezondheidszorg in 2040 (pp. 47-54) (8 p.). Amsterdam: Reed Business.
Schnabel, P. (2012). Meer zorg dankzij het eigen huis. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (1).
Schnabel, P. (2012). Nadenken over het Nationaal vrijheidsonderzoek. Onderzoek Uitgelicht (uitgave Nationaal Comité 4 en 5 mei)
Schnabel, P. (2012). Rare jaren. (208 p.). Atlas Contact.
Schnabel, P. (2012). Welvarend, vredig...en chagrijnig. De God van Nederland (no. 2).
  2011 - Professional publications
Schnabel, P. (20.09.2011). Alternatieve troonrede. NRC NEXT
Schnabel, P. (2011). De gammacanon. Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen. (256 p.). Amsterdam: De Volkskrant en J.M. Meulenhoff.
Schnabel, P. (2011). De maakbaarheid van de kunstenaar. De kracht van cultuur en media - Liber Amicorum Judith van Kranendonk (pp. 14) (16 p.). Nationaal Archief.
Schnabel, P. (2011). De twee kanten van de flexmedaille. Bewogen reis, bevlogen branche - 50 jaar ABU (pp. 120-125).
Schnabel, P. (2011). Een blik van over de grens. De integratie van etnische minderheden in Nederland. In Johan Ackaert & Tine van Regenmortel (Eds.), Gelijk oversteken. Een staalkaart van bevindingen rond integratie (pp. 217-233). Brugge: Vandenbroeke.
Schnabel, P. (2011). Een zegen voor kunst en cultuur. Vergrijzing als kans. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid (86), (pp. 6-12).
Schnabel, P. (2011). Er blijft veel te doen. De Psychiater, 18 (10), (pp. 17).
Schnabel, P. (11.02.2011). Gelukkig, de meeste mensen doen nog mee!. Brabants dagblad
Schnabel, P. (2011). Het tanende gezag van de wetenschap. Milieu / VVM, 17 (1), (pp. 30-32).
Schnabel, P. (30.07.2011). How should we define health?. British Medical Journal, 343, (pp. 235-238).
Schnabel, P. (2011). OGGZ, terug van weg geweest?. Epidemiologisch bulletin, 46 (2/3), (pp. 1-2).
Schnabel, P. (2011). Stroom is sloom. Go! Mobility, 1 (2), (pp. 3).
  2010 - Professional publications
Schnabel, P. (2010). Autozorg: de mobiele zorgvrager gaat zijn eigen weg. In C.J. van Kranenburg (Eds.), Europa en de Nederlandse zorgverzekering (pp. 78-96). Zeist: Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.
Schnabel, P. (2010). Cultureel erfgoed sociaal en politiek gezien. Erfgoed NU, Neerlands hoop, Erfgoed en Politiek (pp. 33-40).
Schnabel, P. (2010). Een commissie voor een betere toekomst. Goud, jubileummagazine Revalidatiefonds, (pp. 55).
Schnabel, P. (2010). Een planbureau voor Brabant?. In E. Edelmann (Eds.), PON Jaarboek 2010 (pp. 63-68). Tilburg.
Schnabel, P. (2010). Een sterke tweede pijler - Naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen. Den Haag: Rijksoverheid.
Schnabel, P. (2010). Geen gemakkelijke tijd. Christen democratische verkenningen, jaargang 30 (winter 2010) (28 p.).
Schnabel, P. (02.01.2010). Greep op ons eigen bestaan - introductie Gammacanon. De Volkskrant [online]
Schnabel, P. (2010). Het gevaar van de macht der gewoonte. Verkeerskunde (2).
Schnabel, P. (2010). Maatschappijleer vroeger. In Rob van Otterdijk (Eds.), Veertig keer maatschappijleer - Bespiegelingen bij het veertigjarig jubileum van de NVLM (pp. 8-9).
Schnabel, P. (2010). Mecenaat voor de podiumkunsten. Tien jaar kansen geven. - VandenEnde Foundation 2001-2011 (pp. 15-22). Amsterdam: VandenEnde Foundation.
Schnabel, P. (2010). Steeds meer mensen aan het werk. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (4), (pp. 378-379).
Schnabel, P. (2010). Vertrouwen maakt het leven gemakkelijk en gevaarlijk. M & O (6), (pp. 17-24).
  2010 - Popularising publications
Schnabel, P. (18.12.2010). De Gammacanon is klaar - afsluiting Gammacanon. De Volkskrant [online]
  2010 - Other output
Schnabel, P. (10.03.2010). Ethiek en zakendoen.
  2009 - Professional publications
Schnabel, P. (2009). ...in het nu wat worden zal. Cultuur en media in 2015 (pp. 66-75). Den Haag: Ministerie van OCW.
Schnabel, P. (2009). 35 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de psyche. HFDZKN - uitgave t.g.v. 60 jaar Fonds Psychische Gezondheid (pp. 40-42).
Schnabel, P. (2009). De Europese Unie wordt niet bedankt. Democraat, (pp. 25).
Schnabel, P. (2009). De schaduwen en schimmen van het Wajong-spel. Beperkt maar niet begrensd. - Negen essays over participatie van jongeren met een beperking. (pp. 27-32). Den Haag: RMO.
Schnabel, P. (2009). Het belang van gedeelde kennis. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid (79), (pp. 74-78).
Schnabel, P. (2009). Krimp of verplaatsing - Daling lokale bevolkingsomvang bij een groeiende landelijke bevolking. Demos, 25 (1), (pp. 2-3).
Schnabel, P. (2009). Kunst voor wie? Kunst van wie?. Bulletin van de Vereniging Rembrandt (1), (pp. 5-9).
Schnabel, P. (2009). Met ons gaat het slecht. Maarten (17).
Schnabel, P. (2009). Nationalität und Identität - Wie eine Lösung zum Problen wurde.. In Friso Wielenga & Loek Geeraedts (Eds.), Jahrbuch 2008 Zentrum für Niederlande-Studien (pp. 23-34). Münster: Aschendorff Verlag.
Schnabel, P. (2009). Omzichtige omgang. In Paul Dekker & Edwin van Rooyen (Eds.), Interculturele omgangsvormen (pp. 43-45). Driebergen: Synthesis.
Schnabel, P. (2009). Op grote schaal kleinschalig of op kleine schaal grootschalig. In Jos L.T. Blank (Eds.), Schaal op maat - Essays over schaalvergroting in zorg en onderwijs (pp. 29-35). Maastricht: Shaker Publishing.
Schnabel, P. (2009). Overgewicht. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 87 (7), (pp. 279-280).
Schnabel, P. (2009). Waar het publieke het persoonlijke raakt. In Pepijn van Dijk & Mickey Huibregtsen (Eds.), De publieke zaak, inspiratie voor een nieuwe dynamiek in de samenleving (pp. 13-19). Amsterdam: Uitgeverij Business Contact.
Schnabel, P. (2009). Wat meer aan het werk. Open en onbevangen - De noodzaak van politieke vrijzinnigheid (pp. 188-197) (237 p.). Amsterdam: Uitgeverij Balans.
Schnabel, P. (2009). Zeeland op weg. Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020 (pp. 18-24). Middelburg: ROVZ.
  2009 - Popularising publications
Schnabel, P. (2009). Thorbecke, Escher, Hundertwasser: op zoek naar het huis van de provincie. Intelligent Verbinden - Liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Wim van de Donk als voorzitter WRR (pp. 93-95). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
  2009 - Other output
Schnabel, P. (2009). Extra aandacht. Een halve eeuw telefonische hulpdienst en een halve eeuw sociale verandering - Een halve eeuw telefonische hulpdienst en een halve eeuw sociale verandering..
  2008 - Professional publications
Schnabel, P. (2008). Anders in beeld: de oudere aan het begin van de 21e eeuw. Gerōn, 10 (4), (pp. 4-8).
Schnabel, P. (2008). Immigration and Identity. In Peter Harrington (Eds.), Essays on Integration and Participation (pp. 29-36). Londen: Demos.
Schnabel, P. (2008). Kijken tussen de oren. (263 p.). Fonds Psychische.
Schnabel, P. (2008). Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. In Simon Knepper & Johan Kortenray (Eds.), De vertrouwenscrisis. - Over het krakend fundament van de samenleving (pp. 15-24). Amsterdam: Meulenhof.
  2007 - Professional publications
Schnabel, P. (2007). Land in zicht. (151 p.). Het Financieele Dagblad.
  2004 - Popularising publications
Schnabel, P. (2004). Kort gehouden. (319 p.). Het Financieele Dagblad.
  2000 - Professional publications
Schnabel, P. (2000). De multiculturele illusie. Forum, Essays 1998-2006 (48 p.). Forum / Uitgeverij Ger Guijs.
  1999 - Scholarly publications
Heeren, T.J., van der Mast, R.C., Schnabel, P., Trijsburg, R.W., Vandereycken, W., van der Velden, K. & Verhulst, F.C. (1999). Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie 6 1997-2000. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
  1999 - Professional publications
Schnabel, P. (1999). Individualisering en sociale integratie. (160 p.). SUN.
  1998 - Professional publications
de Weert - van Oene, G.H., Schnabel, P. & Schrijvers, A.J.P. (1998). Drop-out in de verslavingszorg. Literatuurstudie over de periode 1990-1996. MGV : Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 4, (pp. 388-402) (15 p.).
  1997 - Scholarly publications
Schnabel, P. (1997). De Geestelijke Gezondheidszorg, de regio en het zorglandschap. In O. Koekebakker (Eds.), Zorg voor morgen. Ontwerpen voor de gezondheidszorg. (pp. 31-33) (3 p.). Rotterdam: 010.
Schnabel, P. (1997). De last van psychische stoornissen. In K. Schuyt (Eds.), Het sociaal tekort. Veertien sociale problemen in Nederland. (pp. 170-183) (14 p.). Amsterdam: De Balie.
Schnabel, P. (1997). Dwalen in het huis van de geest. In J.J.E. Everdingen & B.P.R. Gersons (Eds.), Huis van de geest. (pp. 173-180) (8 p.). Amsterdam: Boom/Belvédère.
Schnabel, P. (1997). Het wijken van het Roomse leven. De grote pretentie en de kleine preoccupaties van de geestelijke bevrijders. In H. Westhoff (Eds.), Op gepaste afstand. Over de veranderde relatie tussen ziel en zuil. (pp. 38-54) (17 p.). Nijmegen: Valkhof Pers.
Schnabel, P. (1997). Over de hoge waarden van lage waarden. Boekmancahier: Kwartaalschrift voor Kunst, Onderzoek en Beleid, 31, (pp. 31-37) (7 p.).
van den Boom, F. & Schnabel, P. (1997). Psychosociale aspecten van chronische ziekten. In G. Hutschemaekers (Eds.), Geestelijke volksgezondheid. Geschiedenis van het denken en stand van discussie. (pp. 99-115) (17 p.). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
Schnabel, P. (1997). The mental health services: more than psychiatry alone. In A.J.P. Schrijvers (Eds.), Health and Health Care in the Netherlands (pp. 119-131) (13 p.). Utrecht: De Tijdstroom.
Schnabel, P. (1997). Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997: de som der delen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 141 (40), (pp. 1900-1903) (4 p.).
  1997 - Professional publications
Schnabel, P. (1997). Bookreview Oxford textbook of public health. Vol. I, II, III. Tijdschrift voor Geneeskunde, 141, (pp. 2088-2089) (2 p.).
Schnabel, P. (1997). Bookreview Quality management of medical specialist care in the Netherlands. Tijdschrift voor Geneeskunde, 141, (pp. 2314) (1 p.).
Schnabel, P. (1997). Bookreview Society and health. Tijdschrift voor Geneeskunde, 141, (pp. 2040-2041) (2 p.).
Schnabel, P. (1997). De gelijktijdigheid van het ongelijktijdige. de patiënt als een constante factor in een veranderende zorg. (8 p.). Soesterberg: de Open Ankh.
Schnabel, P. (1997). Public health and mental health. Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg : TSG : 14-daags blad van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Gezondheidszorg, 75 (5), (pp. 217) (1 p.).
Schnabel, P. (1997). Voorwoord. In M. Slerps (Eds.), Als het mij overkomt... Zicht op hulp bij ernstige psychische problemen. (pp. 3-5) (3 p.). Haarlem: NPI.
  1996 - Scholarly publications
Schnabel, P. (1996). Beginnen bij de beginselen. In C.F.A. Milders & P. Schnabel (Eds.), De januskop van de psychiatrie. Waarden en wetenschap (pp. 1-9) (9 p.). Assen: Van Gorkum.
Milders, C.F.A. & Schnabel, P. (1996). De januskop van de psychiatrie. Waarden en wetenschap. (10 p.). Assen: Van Gorkum.
Schnabel, P. (1996). Geen plaats in de herberg. Over de grenzen van verzorgingsstaten. (12 p.). Rijswijk: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
Schnabel, P. (1996). Het jonge en het oude gezicht in de psychiatrie. In C.F.A. Milders & P. Schnabel (Eds.), De januskop van de psychiatrie. Waarden en wetenschap. (pp. 151-159) (9 p.). Assen: Van Gorkum.
Schnabel, P. (1996). Meer geluk dan wijsheid. De zoektocht naar een betere geestelijke volksgezondheid. Tijdschrift voor Gezondheidsbevordering, 17 (1), (pp. 5-14) (10 p.).
Schnabel, P. (1996). The definition of health, two perspectives: Psychiatry or community based mental health care. In L.J. Gunning-Schepers, G.J. Kronjee & R.A. Spasoff (Eds.), Fundamental questions about the future of health care (pp. 187-213) (27 p.). The Hague: Sdu/WRR.
  1996 - Professional publications
Schnabel, P. (1996). Bookreview After Chernobyl. Psychological factors affecting health after a nuclear disaster. NRC Handelsblad
Schnabel, P. (1996). Bookreview De vertaling van wetenschap. Nederlandse sociologie in praktijk. NRC Handelsblad, 20 juni.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Meaning in life. Psychometric, clinical and phenomenological aspect. NRC Handelsblad, 23 mei.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Ouderdoding als ultiem delict. NRC Handelsblad, 30 nov.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Quality management of medical specialist care in the Netherlands. NRC Handelsblad, 28december.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Social support in elderly people with chronic diseases. Does it really help?. NRC Handelsblad, 2 november.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Virtually Normal.An argument about homosexuality. NRC Handelsblad, 9 maart.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Why Freud was wrong. Sin science and psychoanalysis. NRC Handelsblad, 13 januari.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Ziek in de zin der wet. De interpretatie van ziekteverzuim door verzekeringsgeneeskundigen en rapporteurs. NRC Handelsblad, 1 januari.
Schnabel, P. (1996). De chronisch psychiatrische patiknt: Van verblijven naar blijven. Rekenschap : Humanistisch tijdschrift voor wetenschap en cultuur, 43 (3), (pp. 148-156) (9 p.).
Schnabel, P. (1996). Ten geleide. In J. Dankers & J. van der Linden (Eds.), Van regenten en patiknten. De geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting. (pp. 7-11) (5 p.). Amsterdam/Meppel: Boom.
Schnabel, P., Casselman, J., ten Horn, G.H.M.M. & van Rees-Wortelboer, M.M. (1996). Tussentijdse evaluatie van het SGO-programma verslavingsonderzoek. Den Haag: SGO-NWO.
  1995 - Scholarly publications
Schnabel, P. (1995). Op de grens tussen voorschrijven en verstrekken van heroine. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 50, (pp. 2604-2606) (3 p.).
Schnabel, P. (1995). Overheid tussen overlaten en overhalen. Een eeuw van wisselende verhoudingen in de zorg voor ziekte en gezondheid. In R.B.M. Rigter (Eds.), Overheid en gezondheidszorg in de twintigste eeuw (pp. 9-29) (21 p.). Rotterdam: Erasmus Publishing.
Schnabel, P. (1995). Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Oost-Europa. In C.A.L. Hoogduin (Eds.), Jaarboek voor Psychiatrie en Psychotherapie (5) (pp. 239-255) (17 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  1995 - Professional publications
Schnabel, P. (1995). Als ik wil kan ik duiken. Mentaal 1, 4, (pp. 25) (1 p.).
Schnabel, P. (1995). Bookreview Approaching hysteria: Disease and its interpretations. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 43, (pp. 2205-2206) (2 p.).
Schnabel, P. (1995). Bookreview Inleiding in de medische sociologie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Schnabel, P. (1995). De artsen en de anderen. De vele verbindingen tussen medicus en maatschappij. In M.B.H. Nuy & E.H. van de Lisdonk (Eds.), Medicus en maatschappij (pp. 381-390) (10 p.). Utrecht: SWP.
Schnabel, P. (1995). De weerbarstige geestesziekte. (238 p.). SUN.
Schnabel, P. (1995). Een kwestie van beter worden?. De Gazet, 3, (pp. 11) (1 p.).
Hoogduin, C.A.L., Schnabel, P., Vandereycken, W., van der Velden, K. & Verhulst, F.C. (1995). Jaarboek voor Psychiatrie en Psychotherapie (5). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Schnabel, P. (1995). Kan de GGD geprivatiseerd worden?. Tijdschrift voor sociale geneeskunde, 8, (pp. 539) (1 p.).
Schnabel, P. (1995). Psychotherapie in de opleiding tot psychiater: Nuttig, nodig, noodzakelijk?. In W. Elting (Eds.), De psychiater als psychotherapeut (pp. 80-90) (11 p.). Assen: Licht en Kracht.
Schnabel, P. (1995). Voorwoord. In A. van Danzig (Eds.), Is alles geoorloofd als God niet bestaat? (pp. 7-10) (4 p.). Meppel: Boom.
  1991 - Scholarly publications
Winnubst, J.A.M., Schnabel, P., Van den Bout, J. & Van Son, M.J.M. (1991). De metamorfose van de klinische psychologie: nieuwe ontwikkelingen in de klinische en gezondheidspsychologie. Assen/Maastricht: Koninklijke Van Gorcum, keypublication.
  1982 - Scholarly publications
^ top
Gegenereerd op 2018-08-17 07:36:11
Additional functions and activities

Voorzitter Platform Onderwijs 2032, ministerie van OCW

Lid Commissie Energieadvies 2050, Raad voor leefomgeving en infrastructuur

Voorzitter Commissie van Wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten, ministerie van VWS en V&J

Voorzitter Raad van Advies, Alliantie Nederland Rookvrij!, Den Haag

Lid Eerste Kamer der Staten Generaal (D66)

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (Arnhem)

Lid Raad van Toezicht ING Nederland (Amsterdam)

Voorzitter Innovatiefonds Zorgverzekeraars (Zeist)

Penningmeester Koninklijk Concertgebouworkest (Amsterdam)

Lid Raad van Toezicht Museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam)

Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem)

Lid Raad van Toezicht Museum Catharijneconvent (Utrecht)

Voorzitter bestuur Stichting Bredius Genootschap (Den Haag)

Voorzitter Beurzencommissie, Prins Bernhard Cultuurfonds (Amsterdam)

Lid Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen

Voorzitter Adviesraad Mr. Hans van Mierlostichting (Den Haag)

Lid bestuur Stichting Ons Erfdeel (Rekkem, België)

Voorzitter bestuur Stichting Synthesis (Den Haag)

Lid Adviesraad RAI-Vereniging

Wetenschappelijk adviseur Instituut GAK

Lid Commissie Toekomst Paleis Soestdijk

 

In 2013/2014: voorzitter jury P.C. Hooftprijs, voorzitter jury Hazelhoff Roelfzema

Biografieprijs, voorzitter jury BNA-prijs beste gebouw van 2013, voorzitter jury Academische Prijs 2013

Lid jury STIB-Award (Steden in beweging)

 

Gegenereerd op 2018-08-17 07:36:11
Full name
prof. dr. P. Schnabel Contact details
Achter de Dom 20

Achter de Dom 20
Room -
3512 JP  UTRECHT
The Netherlands


Achter de Dom 22-24

Achter de Dom 22-24
Room 1.03
3512 JP  UTRECHT
The Netherlands


Secretaresse: Manon Meijer
Achter de Dom 20
3512 JP Utrecht

Tel. 030-253 6277
m.d.j.meijer@uu.nl
aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

Gegenereerd op 2018-08-17 07:36:11
Last updated 19.05.2017