Prof. mr. dr. Peter Blok
p.h.blok@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-24 18:16:47


Profile

Peter Blok is professor in the Center for Intellectual Property Law of Utrecht University. He holds the Patent law and privacy chair. He is a judge in the Commercial Law Chamber of the Court of Appeal in The Hague. He is specialized in intellectual property law and privacy and data protection law.

Peter Blok was a judge in the Intellectual Property chamber of the District Court of The Hague over eight years, the last years as coordinator of that chamber. Before that he was an attorney-at-law in Rotterdam and Amsterdam. 

In 2002 Peter Blok finished and defended a PhD-thesis on privacy and data protection law at Tilburg University. Part of his research was done at Georgetown University Law Center, Washington D.C. Peter Blok studied law and philosophy at Leiden University.

Gegenereerd op 2018-09-24 18:16:47

Boeken:

P.H. Blok (red.), Overeenkomsten inzake informatietechnologie, Sdu 2004 (eerste druk) en 2010 (tweede druk).

P.H. Blok, Het recht op privacy. Een onderzoek naar de betekenis van het begrip ‘privacy’ in het Nederlandse en Amerikaanse recht (diss. Tilburg), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2002.

 

Artikelen in tijdschriften:

Peter Blok, 'The inventor's new tool: artificial intelligence - How does it fit in the European patent system?', European Intellectual Property Law Review 2017, 39(2), p. 69-73.

Peter Blok, 'Het onbegrepen alternatief voor een verbod: Artikel 12 van de handhavingsrichtlijn', BIE, April 2016, p. 82-86.

P.H. Blok, 'Het onderscheid tussen techniek en vormgeving', IER 2016/18, p. 138-145.

Peter Blok, 'A harmonized approach to prohibitory injunctions: reconsidering Article 12 of the Enforcement Directive', Journal of Intellectual Property Law & Practice 2016 11 (1): 56-60

P.H. Blok, ‘Het wordt menens’, Privacy & Informatie 2012/5

P.H. Blok, ‘Toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens op online publicaties is terecht’, NJB 2008, p. 2226-2228.

P.H. Blok en H. Lebbing, 'Het verzamelen van bewijs van vermeende verzekeringsfraude met de verborgen camera', TVP 2006, p. 1-7.

P. H. Blok, 'Rechtszaak van het Europarlement is geen zegen voor privacy van de luchtvaartreiziger', NJB 2006, p. 1367

P.H. Blok, ‘De waarde van de omnibuswet’, Privacy & Informatie 2005/6.

P.H. Blok, ‘Privacybescherming in alle staten. Internationaal privacyrecht en IPR onder de Europese privacyrichtlijn’, Computerrecht 2005/6.

P.H. Blok & T.J.M. de Weerd, 'Shrink-wrap- en click-wraplicenties zijn aanvaardbaar',  Computerrecht 2004, p. 126-27.

P.H. Blok, 'Inkomens, internet en informationele privacy', Nederland Tijdschrift voor Europees Recht 2004, p. 30-36.

P.H. Blok, '"Bowers versus Lawrence": De grenzen van de privé-sfeer herzien', NJCM-Bulletin 2004, p. 31-38.

P.H. Blok, 'Als het CBP uw privacy schendt… De bevoegdheid tot binnentreden na Colas Est (EHRM 16 april 2002)', Privacy & Informatie 2003, p. 172-175.

P.H. Blok, ‘De inflatie van privacy en veiligheid’, ELSA/DiCiT Magazine 2003/2, p. 13.

P.H. Blok, ‘Is er privé-leven na de dood?’, NJB 2003, p. 273-78.

P.H. Blok, ‘De inflatie van privacy en veiligheid’, Bestuurskundige Berichten 2003/2, p. 18.

P.H. Blok, ‘Preventief fouilleren en de ontwijkingsmanoeuvre van de wetgever’, Ars Aequi 2003, p. 375-78.

P.H. Blok, ‘De grondslagen van het gegevensbeschermingsrecht herzien’, RM Themis 2002, p. 17-26.

P.H. Blok & A.H. Vedder, ‘Tijden van broeierigheid en paniek. Reactie op de stelling “Ondanks de verhevigde roep om terrorismebestrijding en betere veiligheidsmaatregelen behoren de Nederlandse privacywetgeving en in het algemeen de burgerlijke vrijheden onverkort gehandhaafd te blijven”’, NJB 2001, p. 1892.

P.H. Blok, ‘De splitsing van privacy. Advies over het grondrecht op privacy in het digitale tijdperk’, Ars Aequi 2001, p. 435-39.

P.H. Blok, ‘Botsende rechtsculturen bij transatlantisch gegevensverkeer’, NJB 2001, p. 1607-12.

J. Nouwt & P.H. Blok, E.J. Koops, M.H.M. Schellekens, E. Schreuders, M. de Vries, ‘Grondrechten in het digitale tijdperk. Een reactie op het rapport’, NJB 2000, p. 1321-27.

P.H. Blok, Boekbespreking: Serge Gutwirth, Privacyvrijheid! De vrijheid om zichzelf te zijn, Amsterdam: Cramwinckel 1998 (werkdocument Rathenau Instituut: W64) en A. Etzioni, The limits of privacy, New York: Basic Books 1999, in: Nederlands tijdschrift voor Rechtsfilosofie en rechtstheorie 2000, p. 178-181.

 

Bijdrages aan bundels:

P.H. Blok, Commentaar bij de artikelen 1.14, 1.15, 1.16, 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8 BVIE, Intellectuele Eigendom Commentaar, DeLex 2016.

P.H. Blok, Commentaar bij de artikelen 1.14, 1.15, 1.16, 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8 BVIE, Intellectuele Eigendom (losbl.), Reed Elsevier 2014.

R.E. van Esch & P. Blok, ‘Privacy en elektronische handel via internet’, in: J.E.J. Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer: Kluwer 2007, p. 203-226.

P.H. Blok, ‘Privacy en internet’, in: P.H. Blok, A. Holleman, J. Holvast, J.W. Sentrop (red.), Handboek Privacy (losbl).

P.H. Blok, ‘RFID en de WBP’, in: G.J. Zwenne & B.  Schermer, Privacy en andere juridische aspecten van RFID, NVvIR 2005, p 41-52.

P.H. Blok, ‘De artikel-29 werkgroep’, in: P.H. Blok, A. Holleman, J. Holvast, J.W. Sentrop (red.), Handboek Privacy (losbl).

P.H. Blok, ‘Wetgeving inzake gegevensbescherming en de media’, in: P.H. Blok, A. Holleman, J. Holvast, J.W. Sentrop (red.), Handboek Privacy (losbl).

A. Vedder & P. Blok, 'Privacy en ICT', in: M. Lips, V. Bekkers & A. Zuurmond, ICT en Openbaar bestuur, Utrecht: Lemma 2005.

P.H. Blok, noot bij HvJ 20 mei 2003, C-465/00 (Österreichischer Rundfunk), in: P.H. Blok, A. Holleman, J. Holvast, J.W. Sentrop (red.), Handboek Privacy (losbl).

P.H. Blok, noot bij HvJ 6 november 2003, C-101 (Lindqvist), in: P.H. Blok, A. Holleman, J. Holvast, J.W. Sentrop (red.), Handboek Privacy (losbl).

P. Blok, 'The Ideal of Data Privacy and the Development of Law', in: W. van der Burg & S. Taekema, The Importance of Ideals. Debating their Relevance in Law, Morality and Politics, Brussel: P.I.E.- Peter Lang 2004.

P. Blok, 'Het beginsel van doelbinding', in: C. Cuijpers, P. van der Putt & J. Terstegge (red.), Privacy Concerns. Het delen van persoonsgegevens bij fusies, overnames en binnen concerns, Elsevier Juridisch 2003, p. 45-59.

P. Blok, '@vice', in: C. Cuijpers, P. van der Putt & J. Terstegge (red.), Privacy Concerns. Het delen van persoonsgegevens bij fusies, overnames en binnen concerns, Elsevier Juridisch 2003, p. 123-29.

P.H. Blok, ‘Rechtsstatelijkheid buiten de wet. Een onderzoek naar de rechtsstatelijke kwaliteit van alternatieve vormen van sturing in het kader van de Wet persoonsregistraties’, in: W. Witteveen & B. van Klink, De sociale rechtsstaat voorbij. Twee ontwerpen voor het huis van de rechtsstaat (WRR voorstudie 116), Den Haag: Sdu Uitgevers 2002.

P.H. Blok & A.H. Vedder, ‘Privacy in ontwikkeling’, in: J.E.J. Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer: Kluwer 2002, p. 5-31.

E. Schreuders & P.H. Blok, ‘Privacyregels en de Wbp op het internet’, in: J.E.J. Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer: Kluwer 2002, p. 437-459.

P.H. Blok, ‘Gegevensbescherming in de Verenigde Staten’, in: P. de Hert (red.), Handboek Privacy (losbl.), Brussel: Politeia 2001, Titel IV 3-40.

P.H. Blok, ‘Protection des données aux Etats-Unis’, in: P. de Hert (red.), Manuel de la vie Privée (losbl.), Brussel: Politeia 2001, Titel IV 3-40.

P.H. Blok, ‘The limits of informational self-determination’, in: A.H. Vedder, Ethics and the Internet, Antwerpen/Groningen/Oxford: Intersentia 2001, p. 71-86.

P.H. Blok, ‘Het grote boek over grote broer’, in: W.J. Witteveen & S. Taekema, Verbeeldingsmacht. Wat juristen moeten lezen, Den Haag: Boom 2000, p. 255-258.

E. Schreuders & P.H. Blok, ‘Privacyregels en de Wbp op het internet’, in: J.E.J. Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer: Kluwer 2000, p. 401-424.

P.H. Blok & A.H. Vedder, ‘Privacy in ontwikkeling’, in: J.E.J. Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer: Kluwer 2000, p. 5-32.

P.H. Blok & A.H. Vedder, ‘Nut en nadeel van de articulatie van waarden’, in: W. van der Burg & W.F.A. Brom, Over idealen. Het belang van idealen in recht, moraal en politiek, Deventer: Tjeenk Willink 1998, p. 189-198.

^ top
Gegenereerd op 2018-09-24 18:16:48
Full name
Prof. mr. dr. P.H. Blok Contact details
Gegenereerd op 2018-09-24 18:16:48
Last updated 13.04.2018