dr. Paul Herfs
P.G.P.Herfs@uu.nl

Social and Behavioural Sciences - Corporate Offices
Company Welfare Officer
General Affairs
Gegenereerd op 2018-09-21 12:29:38


Profile

Paul Herfs werkt sinds mei 2005 als vertrouwenspersoon (personeel) voor de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij als onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Onderwijskunde (FSW). In 1990 maakte hij de overstap naar de toenmalige Hoofdafdeling Studentenzaken. Daar werkte hij als studentendecaan voor buitenlandse studenten. In 2001 werd hij adjunct directeur van Bureau Buitenland. Hij was verantwoordelijk voor studentenmobiliteit en voor de contacten met de Vreemdelingenpolitie en de IND.

In 2009 promoveerde hij op een proefschrift getiteld "Buitenlandse artsen in Nederland". Met de doelgroep buitenlandse artsen deed hij veel ervaring op tijdens zijn werk als studentendecaan en als adviseur van interuniversitaire Commissie Instroom Buitenlandse Artsen. 

Sinds 2011 is hij als gastonderzoeker verbonden aan het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER). Het onderzoek dat hij in dit verband doet, ligt in het verlengde van het onderzoek dat leidde tot zijn proefschrift.

 

 

Strategic themes / Focus areas
Gegenereerd op 2018-09-21 12:29:38
All publications
  2017 - Scholarly publications
Lindhout, Paul, van Gulijk, Coen, Teunissen, Truus, Swuste, Paul, van Guldener, Viola, Chambon, Monique, Herfs, Paul, Paul, Jeanette & Ale, Ben (01.07.2017). Taal en veiligheid: een groeiend nieuw werkveld. Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap, 30 (2), (pp. 27-38) (12 p.).
  2017 - Professional publications
Herfs, Paul & Teunissen, Marcel (07.12.2017). Assessment struikelblok voor buitenlandse artsen. Medisch Contact, 72 (49), (pp. 28-29) (2 p.).
Herfs, Paul (01.11.2017). Experiences of a Dutch ombudsman at Canadian Universities. In Rob Behrens & Josef Leidenfrost (Eds.), Higher Education Ombudsmen as Beacons: Towards a fair and transparent European Higher Education Area - Report on the 13th ENOHE annual conference in Strasbourg, France (28-30 June 2017) (pp. 174-182) (9 p.). Vienna.
Herfs, Paul, Leidenfrost, Josef & Rothwangl, Anna-Katharina (26.06.2017). Ombudsing at Canadian universities through the eyes of a Dutch ombudman. ENOHE Occasional Paper (pp. 19-27) (9 p.).
  2016 - Scholarly publications
Herfs, Paul & Gishti, Olta (05.02.2016). Migration and health effects in the Netherlands. In Andre Renzaho (Eds.), Globalisation, Migration and Health - Challenges and Opportunities (pp. 305-328) (24 p.). London: Imperial College Press.
  2016 - Professional publications
Herfs, Paul (01.11.2016). De ombudsman: geen overbodige luxe - Pleidooi voor een nuttige functionaris.. THeMA : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 23 (4), (pp. 53-58) (6 p.).
Herfs, Paul (2016). Ombudsing at Canadian universities through the eyes of a Dutch ombudsman. The Journal of California Caucus of College and University Ombuds, XIII, (pp. 22-36) (14 p.).
Herfs, Paul (25.02.2016). Syrische tandartsen in Nederland; wat staat hen te wachten?. Dentz, Jaargang 8 (nummer 1), (pp. 42-45) (4 p.).
Herfs, Paul (21.01.2016). Taaltoets Europese artsen moet strenger. Medisch Contact, 71 (3), (pp. 38-40) (3 p.).
  2015 - Professional publications
Herfs, Paul & Teppema, Sytske (10.02.2015). De ombudsman personeel in het hoger onderwijs: een onbetwiste aanwinst. Tijdschrift voor Klachtrecht, 1, (pp. 10-12) (3 p.).
Herfs, Paulus (13.02.2015). Naar een veiliger BIG-register. Nederlands Tandartsenblad, nr. 2, (pp. 16-17) (2 p.).
  2014 - Scholarly publications
Herfs, Paulus (14.10.2014). Aspects of medical migration with particular reference to the United Kingdom and the Netherlands. Human Resources for Health, 12 (12:59) (7 p.).
  2014 - Professional publications
Teppema, Sytske & Herfs, Paul (2014). Handboek Ombudsman Personeel Hoger Onderwijs. (116 p.). Brave New Books.
Herfs, P.G.P. & Teppema, Sytske (2014). Ombudsman Personeel: Aanwinst voor het Hoger Onderwijs. THeMA : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 21 (2), (pp. 48-52) (5 p.).
Herfs, Paul & Teppema, Sytske (2014). The merits of a staff ombudsman in higher education - a plea for the widespread introduction of a Staff Ombudsman in the Higher Education system in the Netherlands. The Journal of California Caucus of College and University Ombuds, XI (2), (pp. 17-25) (9 p.).
  2013 - Scholarly publications
Herfs, P.G.P. (24.03.2013). De assessment procedure voor buitenlandse artsen: een balans na 7 jaar. (35 p.). Utrecht: Univeristeit Utrecht.
  2013 - Professional publications
Herfs, Paul (2013). Buitenlandse artsen: kostenpost of pure winst?. Magazine voor Vrouwelijke Artsen met Power (VNVA), (pp. 16-17) (2 p.).
Lindhout, Paul, Teunissen, Truus, Kleve, Roelf & Herfs, Paul (01.06.2013). Goede praktijken bij taalproblemen in de zorg. Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg, 23 (3), (pp. 34-38) (5 p.).
  2012 - Professional publications
Herfs, Paul & Saïdi, Mohammed (2012). Inschrijving van internationale studenten in de GBA van Utrecht - een succesvolle werkwijze. Burgerzaken en Recht, 19 (7), (pp. 17-19) (3 p.).
  2011 - Scholarly publications
Herfs, Paul (2011). International Medical Graduates in the Netherlands - A future of medical doctors or cleaners?. (241 p.). Utrecht: VDM Verlag Dr. Muller.
  2010 - Scholarly publications
Herfs, Paul (2010). Buitenlandse artsen effectief buitengesloten. Asiel en migrantenrecht, 1 (2), (pp. 68-71) (4 p.).
  2009 - Scholarly publications
Herfs, P.G.P. (01.10.2009). Buitenlandse arts in Nederland - diplomawaardering, competenties en aanvullende opleiding na assessment. Cultuur migratie gezondheid, 6 (3), (pp. 130-137) (8 p.).
Herfs, P.G.P. (31.03.2009). Buitenlandse artsen in Nederland. (272 p.).
  2008 - Scholarly publications
Herfs, Paul (2008). Buitenlandse artsen en de erkenning van hun artsdiploma's in Nederland. MigrantenRecht, 23 (2), (pp. 53-57) (5 p.).
Herfs, Paul, Schrijvers, Guus, Kater, Loek & Haalboom, Jeen (2008). Buitenlandse artsen in Nederland. MigrantenRecht, 23 (8), (pp. 288-293) (6 p.).
Herfs, Paul & Haalboom, Jeen (2008). Studievoortgangsproblemen van buitenlandse artsen die instromen in een hoger jaar van de opleiding geneeskunde. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 27 (2), (pp. 90-97) (8 p.).
  2007 - Scholarly publications
Herfs, Paul, Kater, Loek & Haalboom, Jeen (2007). Het zelfoordeel van buitenlandse artsen over hun VWS-assessment-competenties bij de start van de opleiding geneeskunde in Nederland. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 26 (4), (pp. 184-194) (10 p.).
Herfs, Paul, Kater, L. & Haalboom, J.R.E. (20.07.2007). Non-EEA-doctors in EEA-countries: doctors or cleaners?. Medical Teacher, 29 (4), (pp. 383-389) (7 p.).
  2006 - Scholarly publications
Herfs, Paul (09.12.2006). Een goede medische opleiding houdt rekening met de geloofsovertuiging en cultuuropvattingen van studenten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 150 (49), (pp. 2720) (1 p.).
  2006 - Professional publications
Herfs, Paul (26.01.2006). Is Nederland toe aan een Nt2-examen programma 3?. In F. Schoordijk & L. Taal-Appelqvist (Eds.), Nederlands leren na het Staatsexamen Nt2-II - Symposiumbundel ter gelegenheid van het afscheid van Hans Maureau (pp. 24-29) (6 p.).
  2004 - Professional publications
Herfs, Paul (08.03.2004). Taakoverdracht van Vreemdelingendiensten naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs; een ongevraagd advies. (14 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2003 - Scholarly publications
Herfs, Paul (2003). Tribune: Retention Policy for Ethnic Minority Students. Higher Education in Europe, XXVIII (3), (pp. 361-369) (9 p.).
  2003 - Professional publications
Herfs, Paul (2003). Beleid ten aanzien van buitenlandse studenten in het Nederlands Hoger Onderwijs. Journaal Vreemdelingenrecht, Jaargang 2 (1), (pp. 14-17) (4 p.).
Herfs, Paul (2003). Het verblijfsrecht van buitenlandse studenten in relatie tot de invoering van het bachelor-masterstelsel in het Nederlandse hoger onderwijs. Journaal Vreemdelingenrecht, Jaargang 2 (8), (pp. 377-382) (6 p.).
  2001 - Professional publications
  2000 - Scholarly publications
Herfs, Paul (2000). Verslag van het symposium Spreektaal Medisch Nederlands. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 19 (6), (pp. 225-230) (6 p.).
  2000 - Professional publications
Haalboom, J.R.E., Herfs, P.G.P., Pescher-ter Meer, A., van Palenstein-Helderman, L. & van Bekedam, L.M. (2000). Hoe zit het met staan? Cursus Nederlands voor anderstalige artsen. (187 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  1999 - Professional publications
Haalboom, J.R.E. & Herfs, P.G.P. (1999). Buitenlandse artsen in de opleiding tot arts. Bulletin medisch onderwijs, 17, (pp. 166-172) (7 p.).
Haalboom, J.R.E. & Herfs, P.G.P. (1999). Utrecht ontwikkelt module voor bijscholing buitenlandse artsen. Transfer, 6, (pp. 28-29) (2 p.).
  1998 - Professional publications
Haalboom, J.R.E. & Herfs, Paul (30.10.1998). De inpassing van buitenlandse artsen in het Nederlands medisch curriculum. Medisch Contact, 53 (44), (pp. 1415-1417) (3 p.).
Bos, Bart, Ham, Esther & Herfs, Paul (1998). Mentorproject Antilliaanse en Arubaanse studenten Universiteit Utrecht. (40 p.). Utrecht: Expertisecentrum Allochtonen Hoger Onderwijs.
  1995 - Scholarly publications
Herfs, Paul (1995). Student Counselling at Utrecht University. International Journal for the Advancement of Counselling, 18 (4), (pp. 263-273) (11 p.).
  1994 - Professional publications
Herfs, Paul (1994). Verslag van een studiereis naar Aruba, Bonaire en CuraƧao. (16 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
^ top
Gegenereerd op 2018-09-21 12:29:38
Additional functions and activities

Adviseur van het bestuur van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (sinds december 2015).

Bestuurslid van de Dr. F.P. Fischer Stichting (sinds april 2016).

Gegenereerd op 2018-09-21 12:29:38
Full name
dr. P.G.P. Herfs Contact details
Spinoza Hall (U)

Kriekenpitplein 18a
Room -
3584 EC  UTRECHT
The Netherlands


Spinoza Hall (U)

Kriekenpitplein 18a
Room 0.01
3584 EC  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 9988
Gegenereerd op 2018-09-21 12:29:38
Last updated 14.12.2017