Completed Projects
Project
Investment behaviour, political change and economic growth in the Netherlands, 1780-1920 01.09.2017 to 01.09.2020
General project description

Industrialization and modern economic growth came comparatively late to the Netherlands. Unlike the political elites of the frontrunners England and Belgium, who pushed for change, those in the Netherlands were supposedly content with the status quo. We explore to what extent this was true by reconstructing the composition of the wealth holdings at death of the Dutch political elite between 1780 and 1920. We analyze the financial results of these investments and we perform an in-depth analysis of investment in agriculture, a sector which changed dramatically during the century under consideration, first through elites resuming active management of their landed estates, then through outside competition forcing change and the adoption of new cultivation methods.

Role
Co-promotor & Researcher
Funding
NWO grant
External project members
  • prof. dr. Joost Jonker
  • prof. dr. Abe de Jong
  • dr. Piet van Cruyningen
Project
Negotiating the Dutch pension system 1945-2000 02.11.2015 to 15.06.2017
General project description

Iedereen kent het begrip poldermodel. Het duidt een naoorlogse institutionele structuur aan die typisch voor Nederland zou zijn en die gekenmerkt wordt door een geest van vreedzaam overleg gericht op consensus. Hoofdolspelers daarbij zijn de sociale partners en de overheid. Een geroemd resultaat is het ‘Akkoord van Wassenaar’, maar het overlegmodel heeft ook veel kritiek ontvangen. Een belangrijk onderwerp van overleg was het pensioenstelsel. Dit project betreft een onderzoek naar het debat tussen sociale partners en de overheid en de effecten daarvan voor de ontwikkeling en de werking van dat stelsel. Het onderzoek wijst uit dat het debat soms moeizaam verliep, dat er geen consensus werd bereikt en dat het de ontwikkelingen vertraagde. Toch heeft Nederland nu een van de beste pensioenstelsels ter wereld….

Role
Researcher
Funding
External funding Netspar
Project
De Deltawerken, het regionale beleid, de landbouwpolitiek en de economische ontwikkeling in Zuidwest-Nederland vanaf circa 1950. De effecten van overheidsinvesteringen op de regionale economie. 09.12.2014 to 15.06.2017
General project description

Dit deeltijd onderzoek gaat onder meer over de effecten van de Deltawerken op de regionale economie. Wat waren de gevolgen voor de regionale bedrijvigheid op lange termijn nadat deze enorme waterkeringen, die samen een kleine 5 miljard euro (huidig prijspeil) gekost hebben, gereed waren? Welke baten stonden hier tegenover? Wat leverden de Deltawerken economisch gezien voor Zuidwest-Nederland op? Anders gezegd: welk profijt had dit gebied van deze enorme overheidsinvestering? Wie deze vraag stelt, moet echter ook de effecten van andere investeringen van rijkswege in de regio in ogenschouw nemen, omdat die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het onderzoek maakt deel uit van het Project 60 jaar Deltawerken, waaraan ook andere onderzoekers werken, die zich met andere onderwerpen bezighouden

Role
Researcher
Funding
External funding Rijkswaterstaat
Project
Economic History of the Dutch province of Noord-Brabant 1650-2010 01.11.2012 to 01.05.2014
General project description

Betreft een deeltijd onderzoek naar de economische geschiedenis van provincie Noord-Brabant vanaf de vroegmoderne tijd, toen deze provincie nog Generaliteitsland was en in feite bezet gebied, tot 2010, toen Noord-Brabant al ruim twee eeuwen een belangrijke provincie van Nederland was. Het onderzoek heeft geresulteerd in een artikel, waarin een nieuwe visie wordt gepresenteerd op de economische ontwikkeling van de provincie. Het onderzoek is gedaan in het kader van het project Het Nieuwste Brabant, een initiatief van prof. dr. Wim van de Donk, Commissaris van de Koning van de provincie.

Role
Researcher
Funding
External funding
Project
In Search of the Poldermodel. Participation and Representation in Dutch Water Boards in the Pre-Democratic Era 01.09.2011 to 01.09.2015
General project description

Is it true - as is often assumed -  that the Dutch 'poldermodel' of consensual politics had its origins in the medieval models of water management? Has the necessity of intensive collaboration to combat the dangers of sea and river flooding in these low-lying and wet parts created a political culture of participation, consensus and compromise? This project seeks to investigate the governance of water management institutions before the emergence of modern democracy. It is set within the wider debate about the contribution of pre-modern corporate institutions in the creation of prosperous societies. The project uses Dutch polders as laboratories to see if and how participation and representation improved the quality of water management. The Dutch epxerience is compared to those in adjacent regions, such as Flanders and Northern Germany.
The project is a collaboration between Utrecht University, the Huygens ING Institute and the Free University in Amsterdam.

Role
Researcher
Funding
NWO grant
External project members
  • •Dr. P.J. van Cruyningen (HuygensING); •Prof.dr. P.J.E.M. van Dam (Vrije Universiteit)
Project
Geschiedenis van de provincie Zeeland. 01.08.2008 to 01.08.2014
General project description

Dit project behelst een vierdelige beschrijving (ca. 1400 pp) van de geschiedenis van Zeeland van prehistorie tot nu. Dat is gebeurd volgens een geheel nieuw en origineel concept: de Matrix van de Geschiedenis van Zeeland (zie publicaties). Die matrix wordt gevormd door zes thema's en zes invalshoeken, die de vier delen samenhang en wetenschappelijke diepgang geven, terwijl met de matrix ook de toegankelijkheid van de boeken, die bestemd zijn voor een breed publiek, is vergroot. Er hebben ongeveer twintig auteurs aan dit project meegewerkt. 

Role
Project Leader
Funding
External funding
Project
The balance between city and countryside: Disurbanisation and the rise of an agrarian society: Zeeland 1700-1860 01.12.2005 to 01.12.2010
General project description

How did the Netherlands change when its cities began to decline in the eighteenth century? That is the central question addressed in this project, that started by focusing on the province of Zeeland, analyzing the de-urbanization process from three perspectives: economic, political and cultural. The project has resulted in three books about these three themes and a synthese presenting a new de-urbanization model and a new vision on Dutch history emphasizing the rural face of the Dutch past in the formative period around 1800.

Role
Project Leader & Researcher
Funding
NWO grant
Project members UU
Project
De dynamische regio. Economie, overheid en ondernemerschap in West-Brabant vanaf 1850. 01.01.2005 to 31.12.2008
Role
Researcher
Funding
External funding
Project members UU
Project
Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland 1800- 2000. 01.01.2001 to 31.12.2005
Role
Researcher
Funding
External funding
Project members UU