Publications

2022

Scholarly publications

Brusse, P. (2022). Investeringscultuur in Nederland. Ruraal beleggingsgedrag in een burgerlijk stedelijke samenleving 1780-1880. TSEG, 2022(3), 69-97. https://doi.org/10.52024/tseg.12917

Professional publications

Brusse, P., & van Cruyningen, P. (2022). Rampen, neergang en veerkracht in Gelderland. Bijdragen en mededelingen Gelre, CXIII, 145-152.

Popularising publications

Brusse, P. (2022). Tabak. In W. Frijhoff (Ed.), De Gouden Eeuw in 500 portretten, taferelen & analyses (pp. 1309-1311). Van Wijnen.
Brusse, P. (2022). Kaas. In W. Frijhoff (Ed.), De Gouden Eeuw in 500 portretten, taferelen & analyses (pp. 679-681). Van Wijnen.

2018

Scholarly publications

Brusse, P. G. (2018). Property, power and participation in local administration in the Dutch delta in the early modern period. Continuity and Change, 33(1), 59-86. https://doi.org/10.1017/S0268416018000048

Professional publications

Brusse, P. G. (2018). De effecten van de Deltawerken en regionaal overheidsbeleid op de economische ontwikkeling van Zuidwest-Nederland. In Modern Wereldwonder. Geschiedenis van de Deltawerken (pp. 260-298). Boom.

2017

Scholarly publications

Brusse, P. G. (2017). Res publica in de Republiek. Onderzoek naar participatie in het plaatselijke waterbeheer en in de dorpsbesturen in het Gelders rivierengebied, 1650-1795. Bijdragen en mededelingen Gelre, 2017, 91-121.

Other output

Brusse, P. G. (Author). (2017). Polderen over het pensioenstelsel. Het debat tussen de sociale partners en de overheid over de oudedagvoorzieningen in Nederland, 1945-2000. Web publication/site, Netspar. https://www.netspar.nl/en/publication/polderen-pensioenstelsel-debat-sociale-partners-en-overheid-oudedagvoorzieningen-nederland-1945-2000/

2014

Scholarly publications

Brusse, P., & Zwemer, J. (Eds.) (2014). Geschiedenis van Zeeland. Wbooks.
Brusse, P. (2014). De ontwikkeling van een regio. In P. Brusse, & J. Zwemer (Eds.), Geschiedenis van Zeeland 1850-2000 (Vol. IV, pp. 319-329). Wbooks.
Brusse, P. (2014). Van achterstand naar voorsprong? De economische positie van Noord-Brabant in Nederland 1650-2010. In Het Nieuwste Brabant (pp. 55-85). Lecturis Publishers.

2013

Scholarly publications

Brusse, P. G. (2013). Land en water. In P. Brusse, J. Dekker, & A. Neele (Eds.), Geschiedenis van Zeeland (Vol. III. 1700-1850, pp. 15-48). Wbooks.
Brusse, P. G., & Dekker, J. (Eds.) (2013). Geschiedenis van Zeeland Deel III 1700-1850. Wbooks.
Brusse, P. G. (2013). Economie. In P. Brusse, & J. Dekker (Eds.), Geschiedenis van Zeeland Deel III 1700-1850 (pp. 49-116). Wbooks.
Brusse, P. G. (2013). Bevolking en sociale verhoudingen. In P. Brusse, & J. Dekker (Eds.), Geschiedenis van Zeeland Deel III 1700-1850 (pp. 117-168). W Books.
Brusse, P. G., & Mijnhardt, W. W. (Eds.) (2013). Geschiedenis van Zeeland Deel II 1550-1700. Wbooks.

2012

Scholarly publications

Brusse, P. G. (2012). Inleiding Geschiedenis van Zeeland. In P. Brusse, & P. Henderikx (Eds.), Geschiedenis van Zeeland Deel I Prehistorie -1500 (pp. 10-19). Wbooks.
Brusse, P. G., & Mijnhardt, W. W. (2012). Towards a new template for Dutch History. Virtus. Yearbook of the History of the Nobility, 173-180.

Professional publications

Brusse, P. G. (2012). Periferie of centrum of iets daartussenin. In T. van Gent, & P. Ippel (Eds.), Zeeland en de wijde wereld Liber Amicorum voor Willem van den Broeke (pp. 11-27). Roosevelt Academy Middelburg.
Brusse, P. G., & Henderikx, P. (Eds.) (2012). Geschiedenis van Zeeland. Deel I Prehistorie-1500. Wbooks.

Popularising publications

Brusse, P. (2012). Hoog tijd voor een nieuwe Geschiedenis van Overijssel. Mijn Stad Mijn Dorp Historisch Tijdschrift Overijssel, 4, 22-27.

2011

Scholarly publications

Brusse, P. G. (2011). Geschiedenis van Overijssel. Een projectvoorstel. Unknown Publisher.
Brusse, P. G. (2011). Gevallen stad. Stedelijke netwerken en het platteland. Zeeland 1750-1850. Wbooks.
Brusse, P. G., & Mijnhardt, W. W. (2011). Towards a new template for Dutch history. De-urbanization and the balance between city and countryside. Wbooks.
Brusse, P. G., Boschma, R. A., & Stam, E. (2011). Het economische wonder van Noord-Brabant. Unknown Publisher.

2010

Scholarly publications

Brusse, P. G., Schuurman, A., Molle, L., & Vanhaute, E. (2010). The Low Countries. In B.J.P. van Bavel, & R.W Hoyle (Eds.), Rural Economy and Society in North-western Europe, 500-2000. Social Relations. Property and Power (pp. 199--226). Brepols.

2009

Scholarly publications

Brusse, P. G. (2009). Daan van der Have 1859-1913. In J. Visser (Ed.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Brabant, Limburg, Zeeland (pp. 371-376). Walburg Pers.
Brusse, P. G. (2009). Jan Asselsbergs 1879-1962. In J. Visser (Ed.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Brabant, Limburg, Zeeland. (pp. 42-48). Walburg Pers.
Brusse, P. G. (2009). Raiffeisen in the Netherlands: The Rise of Dutch Credit Cooperatives. Regional Rural Economy and Financial Infrastructure, 1878-1950. Zeitschrift fur Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 57(2), 83-96.
Brusse, P. G. (2009). (Bookreview) Boeren in Nederland. geschiedenis van de landbouw 1500-2000. BMGN - The Low Countries Historical Review, 469-471.
Brusse, P. G. (2009). De demografische instorting van Middelburg, Vlissingen en Zierikzee in de achttiende en negentiende eeuw. Een ramp of niet? In Jaarboek van het sociaal historisch centrum voor Limburg

Professional publications

Brusse, P. G. (2009). Economische en sociale ontwikkelingen in de 19e eeuw. In I. Jacobs (Ed.), Bruit van d'Eem (pp. 382-420). Matrijs.
Brusse, P. G. (2009). Stad en Bevolking in de 19e eeuw. In I. Jacobs (Ed.), Bruit aan d'Eem. Geschiedenis van Amersfoort (deel I) (pp. 369-381). Matrijs.
Brusse, P. G. (2009). Economische en sociale ontwikkelingen 1890-1975. In I. Jacobs (Ed.), Bruit van d'Eem. Geschiedenis van Amersfoort (pp. 570-623). Matrijs.
Brusse, P. G. (2009). Inleiding op de 19e eeuw. In I. Jacobs (Ed.), Bruit van d' Eem. Geschiedenis van Amersfoort (deel I) (pp. 362-368). Matrijs.
Brusse, P. G. (2009). De provinciegeschiedenis: het hoogst haalbare in de regionale historische wetenschap in Nederland. In Historisch Jaarboek Groningen (pp. 122-128). Stad en Lande.
Brusse, P. G. (2009). Een matrix voor de geschiedenis van Zeeland. www.geschiedenisvanzeeland.nl.
Brusse, P. G. (2009). Stad en bevolking 1890-1975. In I. Jacobs (Ed.), Bruit van d'Eem (deel II) (pp. 556-569). Matrijs.

Other output

Brusse, P. G. (Author). (2009). Geschiedenis van zeeland. Web publication/site http://www.geschiedenisvanzeeland.nl

2008

Scholarly publications

Brusse, P. G. (2008). De dynamische regio. Economie, overheid en ondernemerschap in West-Brabant vanaf 1850. Matrijs.

Other output

Brusse, P. G. (2008). Flehite, Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken. Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken.

2007

Scholarly publications

Brusse, P. G. (2007). Het plotselinge verval van Middelburg. In Archief Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (pp. 55-72)

2006

Scholarly publications

Brusse, P. G., & Bouwens, A. M. C. M. (Accepted/In press). Een nieuwe geschiedenis van Zeeland. Universiteit Utrecht.
Brusse, P. G. (2006). Geschiedenis van Amersfoort. Matrijs.

Popularising publications

Brusse, P. G. (2006). Boeren als veilingmeesters. De opkomst van groente- en fruitveilingen in het rivierengebied. In D. Verhoeven (Ed.), Gelderland 1900-2000 (pp. 41-44). (Gelderland 1900-2000). Waanders.
Brusse, P. G. (2006). Het ontstaan van de melkzee. In D. Verhoeven (Ed.), Gelderland 1900-2000 (pp. 464-469). (Gelderland 1900-2000). Waanders.
Brusse, P. G. (2006). De Boerenleenbank als opvoeder. De opkomst van de cooperatieve kredietverlening. In D. Verhoeven (Ed.), Gelderland 1900-2000 (pp. 141-145). (Gelderland 1900-2000). Waanders.

2005

Scholarly publications

Brusse, P. G., & van den Broeke, W. (2005). Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland. Matrijs.
van den Broeke, W., & Brusse, P. G. (2005). De economische geschiedenis van Zeeland 1800-2000 Provincie in de periferie. Matrijs.

2004

Scholarly publications

van den Broeke, W., & Brusse, P. G. (2004). De betekenis van de visserij voor de Zeeuwse economie in de periode 1795-1849: "niets dan vel en graat"? NETwerk Jaarboek Visserijmuseum, 15, 59-69.

2003

Scholarly publications

Brusse, P. G., & van Leeuwen, N. (Accepted/In press). Tilburg, stad in Midden-Brabant. De economische en sociale geschiedens van streek en streek en de rol van het cooperatieve kredietwezen 1850-2005. Onderzoeksvoorstel. Universiteit Utrecht.

2002

Scholarly publications

Brusse, P. G. (2002). Land productivity and agro-systems in the North Sea area (Middle Ages-20th century). Elements for comparison (Corn =Comparative rural history of the Norh Sea area vol. 2). Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 28, 247-250.
Brusse, P. G. (2002). Frederik Louis Willem baron van Brakell van den Eng, 1788-1865, herenboer en landbouwdeskundige. In C. A. M. Gietman, R. M. Kemperink, J. A. E. Kuys, E. Pelzers, & P. W. van Wissing (Eds.), Biografisch Woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis (pp. 31-34). Verloren.
Brusse, P. G. (2002). De agrarische geschiedenis in het Gelders rivierengebied. Tussen eenheid en verscheidenheid, tussen Betuwe en Bommelerwaard 1650-1850. Tussen de Voorn en Loevestein, 38(116), 1-15.
Brusse, P. G. (2002). Credit cooperatives in the Dutch delta. The history of credit cooperatives in the rive clay area in the Netherlands in the first half of the 19th century. In www.econ.yale.edu/econhist/IEHAcongress/CongressPapers.html

Professional publications

Brusse, P. G. (2002). Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij 1873-1970. Flehite., 151-156.
Brusse, P. G. (2002). Leven en werken in de Lingestreek. De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land 1850-2000. Matrijs.
Brusse, P. G. (2002). Materiƫle cultuur in Doesburg en Maassluis. Gelders Erfgoed, 18-19.

2001

Scholarly publications

Brusse, P. G. (2001). Kapitale ossen. De internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1750). BMGN - The Low Countries Historical Review, 116, 506-508.
Brusse, P. G., Cruyungen, P., & Rommes, R. N. J. (2001). Tien eeuwen Maartensdijk. Een landelijke gemeenten in Midden-Nederland. Matrijs.
Brusse, P. G. (2001). Van Baerne tot Baarn. Flehite., 2, 150-152.

1999

Scholarly publications

Brusse, P. G. (1999). Overleven door Ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850. Vereniging Gelre.
Brusse, P. G. (1999). Moeite met de markt. Vijf marktwerkingsprojecten onder de loep. Nyfer.

Professional publications

Brusse, P. G. (1999). Standhouden door verandering. De Limburgse land-en tuinbouwbond als behartiger van agrarische belangen 1896-1996. BMGN - The Low Countries Historical Review, 301-303.

Paul Brusse, Gevallen stad. Stedelijke netwerken en het platteland. Zeeland 1750-1850. Waanders/Utrecht Universiteit, 2011

Paul Brusse en Wijnand W. Mijnhardt, Towards a new template for Dutch history. De-urbanization and the balance between city and countryside. Waanders/Utrecht Universiteit, 2011