Activities

2015

startbijeenkomst geschiedenis pensioenstelsel in NederlandPaul Brusse (Participant)
9 Nov 2015
Van west naar oost, van stad naar platteland. Paul Brusse (Organiser)
29 Oct 2015
Het Wonder van Brabant. Economische ontwikkeling Noord-Brabant vanaf 1650Paul Brusse (Invited speaker)
16 Oct 2015
, Bijeenkomst promovendi Tilburg Universiteit
participatie en poldermodel langs de grote rivierenPaul Brusse (Invited speaker)
24 Sep 2015
, Particpatiecultuur in waterschappen in de vroegmoderne periode
EVOLUTIONS AND REVOLUTIONS IN WATER MANAGEMENT Paul Brusse (Invited speaker)
20 Mar 2015
Effecten Deltawerken economie Zuidwest-NederlandPaul Brusse (Invited speaker)
5 Mar 2015
, 60 jaar Deltawerken

2014

Rural pluralities in a globalizing world. Histories from the countryside since the 1930sPaul Brusse (Organiser)
1 Nov 2014

2010

Seminar Geschiedenis van ZeelandPaul Brusse (Organiser)
26 Nov 2010
The changing economic relation between city and countryside in the Netherlands, 1750-1850Paul Brusse (Invited speaker)
13 Sep 201016 Sep 2010
, Rural History Congress, Brighton

2009

De Intergrale geschiedschrijving van ZeelandPaul Brusse (Organiser)
27 Nov 2009
De integrale geschiedenis van Zeeland. Een nieuw model voor regionale geschiedschrijvingPaul Brusse (Invited speaker)
27 Nov 2009
, De integrale geschiedschrijving van Zeeland (Middelburg)
The connection between rural rise and urban decline in Zeeland 1750-1850Paul Brusse (Invited speaker)
26 Jun 2009
, Contested countryside (Wageningen)
Contested CountrysidePaul Brusse (Organiser)
26 Jun 2009
Projectleider van OGC UU Project "Geschiedenis van Zeeland"Paul Brusse (Organiser)
2009
Geschiedenis van ZeelandPaul Brusse (Organiser)
2009

2008

De ijkpunten in de Zeeuwse geschiedenis. Het belang van regionale geschiedschrijvingPaul Brusse (Invited speaker)
25 Nov 2008
, Presentatie van het project Geschiedenis van Zeeland (Middelburg)
Desurbanisatie in Zeeland in de 18e en 19e eeuwPaul Brusse (Invited speaker)
16 Oct 2008
, Congres voor beleidsmakers, georganiseerd door Sociaal Historisch Centrum Limburg
Opkomst cooperatieve kredietwezen in Nederland 1870-1950Paul Brusse (Invited speaker)
11 Apr 2008
, Over landbouworganisaties en cooperaties. De nieuwe organisatie van het Nederlandse platteland (Wageningen)

2007

Flehite. (Journal)Paul Brusse (Editor)
2007

2006

Het plotselinge verval van MiddelburgPaul Brusse (Invited speaker)
3 Nov 2006
, symposium desurbanisatie Zeeland (Middelburg)
Provinciale geschiedschrijving ZeelandPaul Brusse (Organiser)
2006
Flehite. (Journal)Paul Brusse (Editor)
2006

2003

De economische geschiedenis van Zeeland 1850-1900Paul Brusse (Invited speaker)
17 Oct 2003
, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middelburg)
Economische en sociale geschiedenis van het westelijk Gelders rivierengebied 1850-2000Paul Brusse (Invited speaker)
20 Feb 2003
, Historische Kring West-Betuwe (Haaften)

2002

Credit cooperatitives in the Dutch deltaPaul Brusse (Invited speaker)
26 Jul 2002
, Economic History Congress XIII of the International Economic History Association

2001

Rent relations in the Dutch region of Over-BetuwePaul Brusse (Invited speaker)
1 Nov 2001
, Corn meating on Institutions of Land-ownership (Reading University Rural History Centre England)

1999

Pacht, pachters en continuiteit op boerenbedrijven in Gelders rivierengebied 1650-1850Paul Brusse (Invited speaker)
14 Sep 1999
, Geneologische Vereniging, afdeling Tiel (Tiel)
De Over-Betuwe modern en marktgerichtPaul Brusse (Invited speaker)
4 Jun 1999
, Studiedag met excursie over de economische en sociale geschiedenis van het Gelders rivierengebied voor Vereniging voor Landsbouwgeschiedenis en de studiekring van de Koninklijke Landbouwkundige Ver. (Geldermalsen)
Gebruik van verpondingskohieren bij historisch onderzoekPaul Brusse (Invited speaker)
26 Apr 1999
, Historische Vereniging Elst (Elst)
De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850Paul Brusse (Invited speaker)
27 Jan 1999
, Historische Kring Gendt (Gendt)