Chair
Financial History
Date of appointment 01.02.2014
Inaugural lecture date 19.02.2015
Profile

De tekst van mijn oratie is nu online beschikbaar.

Strategic themes / Focus areas
Involved in the following study programme(s)
History (RMA)
Scientific expertise
Golden Age
Dutch East India Company (VOC)
trade history
Gegenereerd op 2018-09-24 09:40:19
All publications
  2018
Gelderblom, O.C. & Trivellato, Francesca (12.02.2018). The Business History of the Preindustrial World: Towards a Comparative Historical Analysis. Businesss History, (pp. 1-35) (35 p.).
  2017
Dari-Mattiacci, Giuseppe, Gelderblom, O.C., Jonker, J.P.B. & Perotti, Enrico (24.03.2017). The Emergence of the Corporate Form. The Journal of Law, Economics, and Organization, 33 (2), (pp. 193-236) (44 p.).
  2016
Gelderblom, O.C., Jonker, Joost & Kool, C.J.M. (01.11.2016). Direct finance in the Dutch Golden Age. Economic history review, 69 (4), (pp. 1178-1198) (21 p.).
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (31.03.2016). Financiële zelfredzaamheid in Nederland sinds 1750. Economisch Statistische Berichten, 101 (4731), (pp. 244-247) (4 p.).
  2015
Gelderblom, O.C. (2015). Waar hebben we de financiële sector eigenlijk voor nodig?. TPEdigitaal, 9 (1), (pp. 34-49) (16 p.).
  2014
Gelderblom, O.C. (2014). Book Review: Sheilagh Ogilvie, Institutions and European Trade. Merchants Guilds, 1000-1800. Businesss History, 56 (6), (pp. 1026-1028).
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2014). Early Capitalism in the Low Countries. In L. Neal & J. Williamson (Eds.), The Cambridge History of Capitalism (pp. 314-356) (43 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Deneweth, Heidi, Gelderblom, Oscar & Jonker, Joost (01.03.2014). Microfinance and the Decline of Poverty: Evidence from the Nineteenth-Century Netherlands. Journal of Economic Development, 39 (1), (pp. 79-110) (32 p.).
Gelderblom, Oscar (2014). Thinking about Cities of Commerce. A Rejoinder. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 11 (4), (pp. 119-131) (13 p.).
  2013
Gelderblom, O.C. (2013). Cities of Commerce. The Institutional Foundations of International Trade in the Low Countries, 1250-1650. (293 p.). Princeton: Princeton University Press.
Jonker, J.P.B. & Gelderblom, O.C. (2013). Mirroring different follies, the character of the 1720 speculation in the Dutch Republic. In w.n. Goetzmann, k.g. Rouwenhorst, c. Labio & t. Young (Eds.), “The Great Mirror of Folly": Finance, Culture, and the Crash of 1720 (pp. 121-140) (20 p.). New Haven: Yale University Press.
Gelderblom, O.C., Jong, de, A. & Jonker, J.P.B. (2013). The Formative Years of the Modern Corporation: The Dutch East India Company VOC, 1602-1623. Journal of Economic History, 73 (4), (pp. 1050-1076) (26 p.).
  2012
Gelderblom, O.C. (2012). Ekkehard Westermann en Markus A. Denzel, Das Kaufmannsnotizbuch des Matthäus Schwarz aus Augsburg von 1548. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 125, (pp. 439-440) (2 p.).
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2012). Low Countries Finance, 1348–1700. In D.W. Arner (Eds.), Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions, and Infrastructure (pp. 175-183) (9 p.). Elsevier.
Gelderblom, O.C. (2012). Menno Witteveen, Antonio van Diemen. De opkomst van de VOC in Azië. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 127, (pp. 50-52) (3 p.).
Schalk, R., Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2012). Schipperen op de Aziatische vaart. De financiering van de VOC kamer Enkhuizen, 1602-1622. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 127 (4), (pp. 3-27) (25 p.).
Gelderblom, O.C. & Heijden, van der, M.P.C. (2012). Trends en perspectieven in internationale tijdschriften op sociaaleconomisch historisch gebied (2010 en 2011). Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 9, (pp. 101-123) (23 p.).
  2011
Gelderblom, O.C., Jonker, J.P.B. & de Jong, Abe (2011). An Admiralty for Asia. Isaac le Maire and conflicting conceptions about the corporate governance of the VOC. The Origins Of Shareholder Advocacy (pp. 29-60) (32 p.). New York: Palgrave Macmillan.
Gelderblom, O.C. (2011). Entrepreneurs in the Dutch Golden Age. In W Baumol, D. Landes & J. Mokyr (Eds.), The Invention of Enterprise. Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times (pp. 156-182) (27 p.). Princeton: Princeton UP.
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2011). Public Finance and Economic Growth. The Case of Holland in the Seventeenth Century. Journal of Economic History, 71 (1), (pp. 1-39) (39 p.).
Bogart, D., Drelichman, M., Gelderblom, O.C. & Rosenthal, J.-L. (2011). State and Private Institutions. In S. Broadberry & K. O'Rourke (Eds.), Unifying the European Experience (pp. 70-95) (26 p.). Cambridge: Cambridge UP.
  2010
Gelderblom, O.C. & Schalk, R. (2010). De boedelinventaris van Olff Stevenszoon. Kleio, (pp. 31-33) (3 p.).
Gelderblom, O.C. & Grafe, R. (2010). The Rise, and Fall of the Merchant Guilds: Re-thinking the Comparative Study of Commercial Institutions in Premodern Europe. Journal of Interdisciplinary History, 40 (4), (pp. 477) (35 p.).
  2009
Jonker, J.P.B. & Gelderblom, O.C. (2009). ‘With a view to hold, the emergence of institutional investors on the Amsterdam securities market during the 17th and 18th centuries’. In J. Atack & L. Neal (Eds.), The Evolution of Financial Markets and Institutions (pp. 71-98) (28 p.). cambridge: cambridge universoty press.
Gelderblom, O.C. (2009). Introduction. In O.C. Gelderblom (Eds.), The Political Economy of the Dutch Republic (pp. 1-18) (18 p.). Farnham: Ashgate.
Gelderblom, O.C. (2009). The Organization of Long-Distance Trade in England and the Dutch Republic, 1550-1650. In O.C. Gelderblom (Eds.), The Political Economy of the Dutch Republic (pp. 223-254) (32 p.). Farnham: Ashgate.
Gelderblom, O.C. (2009). The Political Economy of the Dutch Republic. (350 p.). Farnham: Ashgate.
  2007
Gelderblom, O.C. (2007). Foreign merchant communities in Bruges, Antwerp, and Amsterdam (1350-1650). In D. Calabi & S. T. Christensen (Eds.), Cities and Cultural Exchange in Europe, 1400-1700. (pp. 154-174) (21 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2005
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2005). Amsterdam as the Cradle of Modern Futures Trading and Options Trading, 1550-1650. In Rouwenhorst, K.G. Goetzmann, W.N. (Eds.), The Origins of Value, the Financial Innovations that Created Modern Capital Markets (pp. 189-206) (18 p.). Oxford: Oxford UP.
  2004
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2004). Completing a Financial Revolution. The Finance of the Dutch East India Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612. The Journal of Economic History, 64 (3), (pp. 641-672) (32 p.).
Gelderblom, O.C. (2004). Coping with the Perils of the Sea: The Last Voyage of 'Vrouw Maria' in 1771. The International Journal of Maritime History, 15 (2), (pp. `95-116) (22 p.).
Gelderblom, O.C. (2004). De economische en juridische positie van buitenlandse kooplieden in Amsterdam in de zestiende en zeventiende eeuw. In l lucassen (Eds.), Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (pp. 169-188) (20 p.). Amsterdam: Vossius Pers.
  2003
Gelderblom, O.C. (2003). Continuiteit en verandering in de handelsgeschiedenis van Amsterdam. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 118 (1), (pp. 49-57) (9 p.).
Gelderblom, O.C. (2003). De economische en juridische positie van buitenlandse kooplieden in Amsterdam in de zestiende en zeventiende eeuw. In L. Lucaccen (Eds.), Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (pp. 169-188) (228 p.). Amsterdam: Vossiuspers UvA.
Gelderblom, O.C. (2003). Diasporas within a Diaspora. Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires (1540-1740). NEHA-bulletin, 17, (pp. 49-50) (2 p.).
Gelderblom, O.C. (2003). From Antwerp to Amsterdam. The Contribution of Merchants from the Southern Netherlands to the Growth of the Amsterdam Market (c.1540-1609). Review. A Journal of the Fernand Braudel Center, 26 (3), (pp. 000-000) (1 p.).
Gelderblom, O.C. (2003). Industrializing English Law. Entrepreneurship and Business Organization 1720-1844. NEHA-bulletin, 17, (pp. 28-30) (3 p.).
Gelderblom, O.C. (2003). The Governance of Early Modern Trade: The Case of Hans Thijs (1556-1611). Enterprise & Society, 4 (4), (pp. 606-639) (34 p.).
  2002
Gelderblom, O.C. (2002). Een Antwerpse 'cruydenier' in Amsterdam: Hans Martens (1555-1613). Oud Utrecht, (pp. 16-33) (18 p.).
Gelderblom, O.C. (2002). Met open armen ontvangen? Immigratie in de Republiek (1585-1685). Spiegel Historiael, 7/8, (pp. 291-297) (7 p.).
Gelderblom, O.C. (2002). Uitdagingen voor de vroegmoderne ondernemersgeschiedenis. NEHA-bulletin, 2, (pp. 69-81) (13 p.).
  2001
Gelderblom, O.C. (2001). Bookreview Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785. NEHA-bulletin, 15, (pp. 59-60) (2 p.).
  2000
Gelderblom, O.C. (2000). Antwerp Merchants in Amsterdam after the Revolt (1578-1630). In P. Stabel, B. Blondé & A. Greve (Eds.), International Trade in the Low Countries (14th-16th Centuries) (pp. 223-242) (20 p.). Leuven/Apeldoorn: Garant.
Gelderblom, O.C. (2000). De deelname van Zuid-Nederlandse kooplieden aan het openbare leven van Amsterdam (1578-1650). In C.M. Lesger & L. Noordegraaf (Eds.), Ondernemers en bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (pp. 237-258) (22 p.). Amsterdam: NEHA.
Gelderblom, O.C. (2000). Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630). (350 p.). Hilversum: Verloren.
  1998
Gelderblom, O.C. (1998). Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw. NEHA-bulletin, 2, (pp. 113-114) (2 p.).
  1997
Gelderblom, O.C. & van Zanden, J.L. (1997). Vroegmodern ondernemerschap in Nederland. NEHA-bulletin, 1997, (pp. 3-15) (13 p.).
^ top
Gegenereerd op 2018-09-24 09:40:19
Project:
Investment behaviour, political change and economic growth in the Netherlands, 1780-1920.
01.09.2017 to 01.09.2020
General project description 

Industrialization and modern economic growth came comparatively late to the Netherlands. Unlike the political elites of the frontrunners England and Belgium, who pushed for change, those in the Netherlands were supposedly content with the status quo. We explore to what extent this was true by reconstructing the composition of the wealth holdings at death of the Dutch political elite between 1780 and 1920. We analyze the financial results of these investments and we perform an in-depth analysis of investment in agriculture, a sector which changed dramatically during the century under consideration, first through elites resuming active management of their landed estates, then through outside competition forcing change and the adoption of new cultivation methods. The project breaks new ground in two ways. It lays bare the connections between the economic, political, social, and cultural behaviour of Dutch political elites between 1780 and 1920, and it takes the research methodology of Piketty et al. one step further, by determining how the size and composition of the political elite’s wealth holdings influenced their political decisions.

Role Researcher Funding
NWO grant
Project members UU
External project members:
  • Joost Jonker
  • Piet van Cruyningen

Gegenereerd op 2018-09-24 09:40:19
Currently prof. dr. Oscar Gelderblom teaches the following course(s):
CodeDescriptionF/PLevelECTS
GKRMV16037 Ges-Research Seminar V M 15.0
Gegenereerd op 2018-09-24 09:40:19
Full name
prof. dr. O.C. Gelderblom Contact details
Drift 6

Drift 6
Room 1.22
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 1571
Phone number (department) +31 30 253 7856
Drift 6

Drift 6
Room 1.23
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 1571
Phone number (department) +31 30 253 7856
Postal address
Drift 6
3512 BS    UTRECHT
The Netherlands

Aanvullende contactinformatie:

Secretariële ondersteuning Onderzoeksdirecteur: 030-253 6434

Kasboekje van Nederland:

https://www.hetkasboekjevannederland.nl/

kasboekje@uu.nl

 

Gegenereerd op 2018-09-24 09:40:19
Last updated 26.10.2017