Prof. dr. Nanda Rommelse

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer H2.27B
3584 CS Utrecht

Prof. dr. Nanda Rommelse

Professor
Developmental Psychology
n.n.j.rommelse@uu.nl
Projects
Project
SCANNER: de mogelijke meerwaarde van senso-motorische diagnostiek bij autisme 15.01.2024
General project description

Autisme wordt aanzienlijk vaker vastgesteld bij mannen dan bij vrouwen. Onduidelijk is of dit volledig voortkomt uit een grotere kwetsbaarheid bij mannen voor het ontwikkelen van autisme, of dat er sprake is van 'vertekening' in de signalering en diagnostiek van autisme. Binnen SCANNER willen we de sekseverschillen onderzoeken bij mensen met autisme op het niveau van erfelijke aanleg, neurofysiologie, kenmerken van autisme (in het bijzonder de sensomotoriek) en verkregen zorg (in het bijzonder diagnostische 'bias'). Voor meer informatie, zie: www.fann-autisme.nl/informatie/wetenschappelijk-onderzoek/scanner/

Role
PhD Supervisor & Researcher
Funding
NWO grant NWA.1518.22.136
Project
Pegasus: effectiviteit van psychotherapie met paarden bij adolescenten met autisme en chronische emotiedysregulatie 01.12.2020
General project description

Een deel van de jongeren met een autisme spectrum stoornis blijft -ondanks behandeling- forse moeite houden om met hun emoties om te gaan. In het contact met anderen ervaren ze vaak verdriet en/of boosheid. Onverwachte gebeurtenissen geven veel stress. In Pegasus wordt onderzocht of deze jongeren geholpen kunnen zijn met psychotherapie met paarden. Voor meer informatie, zie: www.karakter.com/onderzoeken/pegasus

Role
Project Leader
Funding
NWO grant ZonMw Project: 60-63600-98-914
Project
ROAD: vroege signalen ADHD 01.01.2020
General project description

ADHD komt veel voor binnen families. Om de vroege signalen beter te kunnen herkennen, wordt de ontwikkeling gevolgd van jonge kinderen met (een) ouder(s) met ADHD. We kijken hierbij naar het samenspel tussen genetische en omgevingsfactoren, waaronder de ouder-kind interacties. Voor meer informatie, zie: www.vroegherkenningadhd.nl

Role
Project Leader
Funding
NWO grant ZonMw - GGZ Langlopend (projectnummer 60-63600-98-812)
Project
MASTER: 1e-lijns-oudertraining voor ouders met ADHD en een ‘pittige peuter’ 01.01.2020
General project description

In de MASTER-studie worden de effecten onderzocht van een kortdurende 1e-lijns-oudertraining voor ouders met ADHD en een ‘pittige peuter’. De MASTER-interventie helpt ouders de emoties van hun peuter beter te begrijpen en reguleren. Er zal onderzocht worden of de interventie ook op langere termijn een positief effect heeft, zoals op de verdere ontwikkeling van het kind. Voor meer informatie, zie: www.master-training.nl

Role
Project Leader
Funding
NWO grant ZonMw - GGZ Langlopend (projectnummer 60-63600-98-812)
Project
DIDS: aard, omvang en oorzaken van psychische problemen bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in Nederland 01.01.2020
General project description

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker dan leeftijdsgenoten last van psychische problemen. Toch is hier relatief weinig onderzoek naar gedaan. Om zicht te krijgen op de aard, omvang en oorzaken van dergelijke problemen in de groep jeugdigen met een LVB in Nederland, worden in dit project bestaande gegevens geanalyseerd. Deze gegevens komen uit grote bevolkingsonderzoeken en uit zorginstellingen voor jeugdigen met een LVB. Een tweede onderdeel van het project is het verbeteren van de behandeling van psychische problemen bij jongeren met een LVB door het bieden van persoonlijke digitale monitoring en micro-interventies middels de applicatie M-path. Voor meer informatie, zie: www.academischewerkplaatskajak.nl/DIDS/

Role
Project Leader
Funding
NWO grant ZonMw Project: 60-63600-98-815
Project
COTAPP: gecomputeriseerde neuropsychologische test voor kinderen 01.01.2019
General project description

Kwetsbaarheden in de cognitieve functies (bijv. verwerkingssnelheid, aandacht, geheugen, executieve functies) komen relatief vaak voor bij kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Het meten van sterktes en zwaktes in de cognitieve functies van een kind kan helpen om over- en ondervraging vanuit de omgeving te verminderen en de ontwikkeling weer op gang te brengen. 

De COTAPP is ontwikkeld om binnen korte tijd (~35 minuten) een cognitief sterkte-zwakte profiel te kunnen meten bij kinderen van 5-13 jaar. Inmiddels maakt een groot aantal organisaties gebruik van het instrument. Het projectteam richt zich nu op het geven van workshops t.b.v. casusgerichte interpretatie van cognitieve profielen en de doorontwikkeling van de COTAPP op basis van nieuwe inzichten. Voor meer informatie, zie: www.boompsychologie.nl/cotapp

 

Role
Project Leader
Funding
External funding Boom uitgevers, Abbas fonds
Project
DB-DOS: diagnostische gedragsobservatie van zelf-regulatie bij kinderen 01.01.2018
General project description

Bij de diagnostiek van opstandig, boos, druk en impulsief gedrag bij kinderen wordt gebruik gemaakt van ouder- en leerkrachtvragenlijsten. Dat heeft voor- en nadelen. Een belangrijk nadeel van vragenlijsten is dat de gedragsbeoordeling in meer of mindere mate beinvloed wordt door de invuller, bijv. zijn/haar mening over het kind, interpretatie van de vragen etc. Een gestandaardiseerde gedragsobservatie door een professional heeft deze nadelen niet. In de DB-DOS wordt op gestandaardiseerde wijze opstandig, boos, druk en impulsief gedrag beoordeeld van kinderen (5-12 jaar) in interactie met een van hun ouders en aansluitend met een onderzoeker. Bij gebleken validiteit en betrouwbaarheid zal worden nagegaan welke implementatiestappen nodig zijn om de DB-DOS in de praktijk te implementeren. Zie voor meer informatie: www.karakter.com/onderzoeken/DB-DOS.

Role
Project Leader
Funding
EU grant Horizon 2020 Framework Program 728018 Eat2beNICE
Project members UU
Project
TRACE: Voedingsinterventie bij ADHD 01.09.2017
General project description

In het TRACE project onderzoeken we de korte en lange termijn effecten en haalbaarheid van voedingsinterventies als behandeling voor ADHD. Zie voor meer informatie: www.project-trace.nl

Role
Project Leader
Funding
EU grant EU Horizon 2020 Framework Programme 728018 Eat2beNICE