Chair
Institutions for collective action in historical perspective
Date of appointment 01.12.2012
Inaugural lecture date 30.08.2013
Strategic themes / Focus areas
Involved in the following study programme(s)
Scientific expertise
human capital and economic growth
marriage patterns
role of women in economic development
commons
beguines
citizens' collectivities
Gegenereerd op 2018-09-21 16:00:53
Curriculum vitae Download PDF
 • 01/12/2012-...: Full Professor 'Institutions for Collective Action in Historical Perspective', Department of Social and Economic History, Utrecht University
 • 01/04/2010-30/11/2012: Associate Professor, Department of Social and Economic History, Utrecht University
 • 01/09/2004-31/03/2010: Assistant Professor, Research Institute for History and Culture, Utrecht University
 • 01/07/2006-30/09/2006: ‘Theme manager’ for DANS (temporarily detached)
 • October 2003-August 2004: Assistant-ad-interim at the Department of Early Modern History, Ghent University (Belgium)
 • January 2003-June 2003: Visiting Scholar at the International Institute of Social History, Amsterdam
 • February 1999-December 2002: PhD-researcher at the Department of Medieval History, University of Ghent (Belgium) (Project of the National Fund for Scientific research Macht en Plattelandsontwikkeling)
 • June 2001-December 2002: Co-ordinator of the project The Historical GIS of the Belgian Territorial Structure (promotor: Prof. dr. E. Vanhaute) (see: http://www.flwi.ugent.be/hisgis)
 • Academic year 1999-2000: lecturer of Social-economic history, Modern history (practica), Ghent University (Belgium)
 • Academic years 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 (with prof. E. Thoen): lecturer of Historical Cartography and GIS-applications and Environmental History, Ghent University (Belgium)
 • March 1998-January 1999: scientific researcher at the Centre for Sustainable Development (CSD, Prof. R. Doom), Ghent University (Belgium). Project: An integrated approach of chain analysis for chain management of companies (research for the federal government as part of the federal program on sustainable development)
 • October 1997: researcher at the Centrum for the Study of the Flemish Cultural Life for the New Encyclopedia of the Flemish Movement

Full CV: see PDF

Gegenereerd op 2018-09-21 16:00:53
All publications
  2018 - Articles
De Moor, T. (2018). De toekomst van bewoners-overlegorganisaties. Sociaal Bestek, 80 (4), (pp. 52-54).
De Moor, T., Boele, A.H., Störmer, C. & Gellatly, C. (2018). Distant relatives? Demographic determinants of long-term developments in intergenerational proximity, The Netherlands 1650-1899. History of the Family, (pp. 1-29).
  2017 - Book parts / chapters
De Moor, T. (2017). Een stad voor vrouwen - Begijnen en begijnhoven in vroegmodern Europa. Jaarboek van het Felix Timmermans-Genootschap (pp. 119-127) (9 p.). Lier: Felix Timmermans-Genootschap.
  2017 - Articles
Störmer, C., Gellatly, C., Boele, A.H. & De Moor, Tine (21.12.2017). Long-Term Trends in Marriage Timing and the Impact of Migration, the Netherlands (1650-1899). Historical Life Course Studies, Online first (29 p.).
  2016 - Book parts / chapters
De Moor, T. (2016). Dare to dig! More history is needed to take historical demography a few steps further... In Koen Matthys, Saskia Hin, Jan Kok & Hideko Matsuo (Eds.), The future of historical demography: Upside down and inside out (pp. 16) (18 p.). Leuven: Acco.
  2016 - Articles
De Moor, T., Lana Berasaín, José Miguel, Laborda Peman, M., van Weeren, R. & Winchester, Angus (2016). Ruling the commons. Introducing a new methodology for the analysis of historical commons. International Journal of the Commons, 10 (2), (pp. 529-588) (60 p.).
Carmichael, S.G., de Pleijt, A.M., van Zanden, J.L. & De Moor, T. (2016). The European Marriage Pattern and its measurement. Journal of Economic History, 76 (1), (pp. 196-204) (9 p.).
  2015 - Books
  2015 - Book parts / chapters
De Moor, T. & Tukker, A. (2015). Survival without sanctioning - The relationship between institutional resilience and methods of dealing with free-riding on early modern Dutch commons. In Niels Grüne, Jonas Hübner & Gerhard Siegl (Eds.), Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes [Rural History Yearbook] 2015 - Ländliche Gemeingüter/Rural Commons (pp. 175-206) (32 p.). Innsbruck/Vienna/Bolzano: StudienVerlag.
  2015 - Articles
Boele, A.H., Leisink, P.L.M., De Moor, M. & Harkes, Daniëlle (2015). Zorgcoöperaties staan niet meer lijnrecht tegenover zorgorganisaties. Sociale vraagstukken website
  2015 - Reports
Schippers, Joop, van der Lippe, A.G., De Moor, T., Boselie, J.P.P.E.F., Pennings, Frans & Taris, A.W. (2015). Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt. (56 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2014 - Book parts / chapters
Boele, Anita, Bouman, Annemarie & De Moor, Tine (2014). Commerciële huishoudens? De gevolgen van het Europese huwelijkspatroon en de inzet van niet-familiale hulp als overlevingsstrategie voor ouderen in het vroegmoderne Holland (casus: Leiden). In Isabelle Devos, Koen Matthijs & Bart Van de Putte (Eds.), Kwetsbare groepen in/en historische demografie - Historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland Jaarboek Historische Demografie 2014 (pp. 21-46). Leuven: Acco.
De Moor, T. (2014). Cooperating for the future. Inspiration from the European past to develop public-collective partnerships and transgenerational cooperatives. In S. Bailey, G. Farrell & U. Mattei (Eds.), Saving future generations through commons (pp. 81-104) (24 p.). Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing.
  2014 - Articles
van Weeren, R. & De Moor, T. (2014). Controlling the commoners - Methods to prevent, detect and sanction freeriding on the Dutch commons in the early modern period. Agricultural History Review, 62 (2), (pp. 256-277).
De Moor, T. (2014). Single, safe, and sorry? Explaining the early modern beguine movement in the Low Countries. Journal of Family History, 39 (1), (pp. 3-21) (19 p.).
  2013 - Articles
Laborda Peman, M. & De Moor, T. (2013). A tale of two commons. Some preliminary hypotheses on the long-term development of the commons in Western and Eastern Europe, 11th-19th centuries. The International Journal of the Commons, 7 (1), (pp. 7-33) (27 p.).
De Moor, T. (2013). De Herontdekking van het Collectief. Samenleving en politiek (4), (pp. 29-38) (10 p.).
De Moor, T. (23.10.2013). Die Kraft von unten. Frankfurter Allgemeine (online)
Humphries, J., De Moor, T. & Zuijderduijn, C.J. (2013). Introduction. European Review of Economic History, 17 (2), (pp. 141-146) (6 p.).
van Laerhoven, F.S.J. & De Moor, T. (29.01.2013). Open acces: tijd voor een doorbraak. DUB
De Moor, T. & Zuijderduijn, C.J. (2013). Preferences of the poor: market participation and asset management of poor households in sixteenth-century Holland. European Review of Economic History, 17 (2), (pp. 233-249) (17 p.).
Zuijderduijn, C.J. & De Moor, T. (2013). Spending, saving or investing? Risk management in sixteenth-century Dutch households. Economic history review, 66 (1), (pp. 36-51) (16 p.).
De Moor, T. & Zuijderduijn, C.J. (2013). The art of counting. Reconstructing numeracy in the middle and upper classes on the basis of portraits in the early modern Low Countries. Historical Methods, 46 (1), (pp. 41-56) (16 p.).
  2012 - Book parts / chapters
De Moor, T. (2012). Inspiratie uit ons institutionele geheugen. Instituties voor collectieve actie als structurele oplossingen voor sociale dilemma's in het Europese verleden. In V.W. Buskens & W.A.F. Maas (Eds.), Samenwerking in sociale dilemma's; voorbeelden van Nederlands onderzoek (pp. 185-208) (24 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2012 - Articles
De Moor, T. (2012). In tempore non suspecto. Understanding the historical roots of Europe's commons dilemmas. Commons-Digest (12), (pp. 3-3) (1 p.).
van Zanden, J.L., De Moor, T. & Zuijderduijn, C.J. (2012). Small is beautiful: the efficiency of credit markets in the late medieval Holland. European Review of Economic History, 16 (1), (pp. 3-22) (20 p.).
De Moor, T. (2012). What do we have in common? A comparative framework for old and new literature on the commons. International Review of Social History, 57, (pp. 269-290) (22 p.).
  2011 - Book parts / chapters
Carmichael, S.G., De Moor, T. & van Zanden, J.L. (2011). "When the heart is baked, don't try to knead it." Huwelijksleeftijd en leeftijdsverschil tussen partners als maatstaf van 'agency' van vrouwen. In Th. Engelen, O. Boonstra & A. Janssens (Eds.), Levenslopen in Transformatie; liber amicorum bij het afscheid van prof. dr. Paul M.M. Klep (pp. 208-221) (14 p.). Nijmegen: Valkhof.
  2011 - Articles
Carmichael, S.G., De Moor, T. & van Zanden, J.L. (2011). Introduction. History of the Family, 16 (4), (pp. 309-311) (3 p.).
  2010 - Articles
De Moor, T. & van Zanden, J.L. (2010). "Every woman counts": A Gender-Analysis of Numeracy in the Low Countries during the Early Modern Period. Journal of Interdisciplinary History, 41 (2), (pp. 179-208) (30 p.).
De Moor, T. & van Zanden, J.L. (2010). Girlpower. The European Marriage Pattern (EMP) and labour markets in the north sea region in the late medieval and early modern period. Economic history review, 63 (1), (pp. 1-33) (33 p.).
De Moor, T. (2010). Inleiding. De rol van instituties voor collective actie in de vroegmoderne samenleving. Leidschrift, 25 (2), (pp. 7-19) (13 p.).
Zuijderduijn, C.J. & De Moor, T. (2010). Tel uit je winst. Markteconomie en gecijferdheid in de late Middeleeuwen. Madoc, 24 (3), (pp. 130-139) (10 p.).
  2009 - Book parts / chapters
De Moor, T., Zuijderduijn, C.J. & van Zanden, J.L. (2009). Micro-Credit in Late Medieval Waterland. Households and the Efficiency of Capital Markets in Edam and De Zeevang, 1462-1563. In S. Cavachiocci (Eds.), La famiglia nell'economia europea secoli XIII-XVIII. The Economic Role of the Family in the European Economy from the 13th to the 18th Centuries (pp. 651-668) (18 p.). Firenze: Firenze University Press.
De Moor, T. (2009). Wat we zelf doen, doen we beter?. Op de virtuele zeepkist. Een week discussie in de Open Data Speakers Corner, 19-23 oktober 2009 (pp. 37-38) (2 p.). 's-Gravenhage: DANS.
  2009 - Articles
van Bavel, B.J.P., De Moor, T. & van Zanden, J.L. (2009). Introduction: Factor markets in global economic history. Continuity and Change, 24 (Special Issue 01 (Factor markets in global economic history)), (pp. 9-21) (13 p.).
  2008 - Articles
de Moor, T. & van Zanden, J.L. (2008). Do ut des. Collaboratories as a ‘new’ method for scholarly communication and cooperation for global and world history. Historical Methods, 41 (2), (pp. 67-78) (12 p.).
de Moor, T. & van Zanden, J.L. (2008). Mensen en economie in de Gouden eeuw. Leidschrift, 23 (2), (pp. 1-12) (12 p.).
de Moor, T. & Bravo, G. (2008). The Commons in Europe: from past to future. The International Journal of the Commons, 2 (2), (pp. 155-161) (7 p.).
van Bavel, B.J.P., De Moor, T. & van Zanden, J.L. (2008). The institutional organization of land markets: introduction. Continuity and Change, 23, (pp. 9-11) (3 p.).
Lucassen, J.M.W.G, de Moor, T. & van Zanden, J.L. (2008). The Return of the Guilds: Towards a Global History of the Guilds in Pre-industrial Times. International Review of Social History, 53 (Supplement S16), (pp. 5-18) (14 p.).
de Moor, T. (2008). The Silent Revolution: A New Perspective on the Emergence of Commons, Guilds, and Other Forms of Corporate Collective Action in Western Europe. International Review of Social History, 53 (Supplement S16), (pp. 179-212) (34 p.).
  2007 - Book parts / chapters
de Moor, T. (2007). La función del común. La trayectoria de un communal en Flandes durante los siglos XVIII y XIX. In R. Congost & M. Lana Berasain (Eds.), Campos Cerrados, debatos abiertos : Analisis historico y propriedad de la tierra en Europa (siglos XVI-XIX) (pp. 111-140) (30 p.). Universidad Publica de Navarra.
  2007 - Articles
de Moor, T. & Berge, E. (2007). Welcome to the International Journal of the Commons. The International Journal of the Commons, 1 (1), (pp. 1-2) (2 p.).
  2006 - Books
de Moor, T. & van Zanden, J.L. (2006). Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme. Amsterdam: Boom.
  2006 - Articles
Bravo, G. & de Moor, T. (2006). Building the European Commons: Report of the IASCP Europe Regional Meeting Report. CPR-Digest, Quarterly Publication of the International Association for the Study of Common Property (77), (pp. 1-4) (4 p.).
  2005 - Articles
De Moor, T. (2005). Aanwinst - Archief Gemene en Loweiden in bewaring gegeven. Archiefleven : nieuwsbrief van het Stadsarchief van Brugge, 12 (1), (pp. 2-3) (2 p.).
de Moor, T. (01.06.2005). De Gemene en Loweiden in Assebroek als een van de laatste gemene gronden in Vlaanderen. Beknopte geschiedenis van de instelling en inventaris van het archief. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 142, (pp. 3-45) (43 p.).
  2003 - Books
de Moor, T. (2003). Aanborgers van de Gemene- en Looweiden, 1515 tot 1965. (156 p.). Brugge: Van der Wiele.
  2003 - Book parts / chapters
de Moor, T. (2003). Les terres communes en Belgique. In M.-D. Demélas & N. Vivier (Eds.), Les propriétés collectives 1750-1914. Les attaques du libéralisme en Europe et Amérique latine (pp. 119-138) (20 p.). Presses Universitaires de Rennes.
  2003 - Articles
  2002 - Books
de Moor, T., Warde, P.S. & Shaw-Taylor, L. (2002). The management of common land in north west Europe c. 1500-1850. (265 p.). Turnhout: Brepols.
  2002 - Book parts / chapters
de Moor, T. (2002). België: hoe de gemene gronden verdwenen. Over ruimtegebruik, productiviteit en privatisering. Anarchistisch Jaarboek De As (pp. 35-48) (14 p.). Moerkapelle: Stichting DE AS, Themanummer: 'De Verloedering van het landschap'.
de Moor, T. (2002). Common Land in Flanders. In M. De Moor, P.S. Warde & L. Shaw-Taylor (Eds.), The management of common land in north west Europe, c. 1500-1850 (pp. 113-142) (30 p.). Turnhout: Brepols.
Warde, P.S., de Moor, T. & Shaw-Taylor, L. (2002). Comparing the historical commons of north west Europe. An introduction. In M. De Moor, P.S. Warde & L. Shaw-Taylor (Eds.), The management of common land in north west Europe, c. 1500-1850 (pp. 15-32) (18 p.). Turnhout: Brepols.
de Moor, T., Shaw-Taylor, L. & Warde, P.S. (2002). Preliminary conclusions. The commons of north west Europe. In M. De Moor, P.S. Warde & L. Shaw-Taylor (Eds.), The management of common land in north west Europe (pp. 247-261) (15 p.). Turnhout: Brepols.
  2001 - Book parts / chapters
de Moor, T. (2001). The occupational and geographical mobility of farm labourers in Flanders, end of the 19th - middle of the 20th century. In B. Blondé, M. Galand & E. Vanhaute (Eds.), Labour and labour markets between town and country side (Middle ages-19th century) (pp. 292-302) (11 p.). Turnhout: Brepols.
  2001 - Articles
de Moor, T. (2001). Loonarbeid tijdens de overgang van traditionele naar moderne landbouw - Een sociaal-economische studie van de landarbeiders in Oost- en West-Vlaanderen tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis/ Revue Belge de Histoire Contemporaine, XXXI (1-2), (pp. 27-74) (48 p.).
de Moor, T. & Wiedemann, T. (2001). The Historical geographical Information system of Belgium. History and Computing, 3 (1), (pp. 69-96) (28 p.).
  2000 - Reports
De Moor, T. (2000). Wetenschappelijk rapport Landschapsonderzoek landinrichtingsproject Brugse Veldzone: studie naar de visueel-ruimtelijke en cultuurhistorische aspecten van het landschap (inventarisatie, interpretatie en visievorming). Ghent: Ghent University.
  1999 - Book parts / chapters
De Moor, T. (1999). Het groenteabonnement: Biologische landbouw, directe verkoop en duurzame ontwikkeling in één pakket. In P. Stassart (Eds.), Van de grond tot in je mond: 101 pistes voor kwaliteitsvoeding (pp. 106-112) (7 p.). Leuven: Fondation Universitaire Luxemburgeoise-Coopibo-EPO.
De Moor, T. (1999). L'abonnement légumes, trois pour le prix d'un. Agriculture biologique, vente direct et développement durable. In P. Stassart (Eds.), Du savoir aux saveurs. 101 chemins pour une alimentation de qualité Leuven: Fondation Universitaire Luxembourgeoise-Coopibo-EPO.
  1999 - Articles
de Moor, T. (1999). Knelpunten bij afvalpreventie op gemeentelijk niveau. Leefmilieu, 5, (pp. 172-179) (8 p.).
  1998 - Book parts / chapters
de Moor, T. & Vanhaute, E. (1998). De logica van de wetgever en de wijsheid van de boer. Heideontginningen eind 18de tot begin 20ste eeuw. Jaarboek van de v.z.w. Museum Kempenland (pp. 11-15) (5 p.). Lommel.
  1998 - Reports
De Moor, T. & Borgo, E. (1998). Een integrale benadering van ketenanalyse ten behoeve van ketenbeheer voor bedrijven. (117 p.). Ghent: Centre for Sustainable Development.
  1997 - Articles in volumes / proceedings
De Moor, T. (06.11.1997). A Kleio-database on the Enquête sur le travail agricole (1920, Belgium). Comunicaciones libres (pp. 233-245) (13 p.). Vitoria-Gasteiz: Juntas Generales de Alava, Imprenta de la Diputación Foral de Alava, Congreso internacional sobre sistemas de información histórica.
^ top
Gegenereerd op 2018-09-21 16:00:53

For project descriptions, see also www.collective-action.info.

Completed projects

Project:
Nature or nurture? A search for the institutional and biological determinants of life expectancy in Europe during the early modern period 01.08.2013 to 31.07.2018
General project description

In literature it has been suggested that the rapid loosening of family ties in Northwestern-Europe – due to the emergence of the European Marriage Pattern (EMP) from the late medieval period onwards – would lead to hardship for the elderly, but the (limitedly available) data suggest otherwise. In this project we test two potential explanations for this conundrum, by comparing Northwestern- and Southern-Europe between 1500 and 1900 by (a.o.) testing the Disposable Soma Theory by obtaining and analyzing different types of sources and datasets (such as genealogical trees and location-specific family reconstitutions, and data on religious communities) will be used.


Also, we examine whether the diversity in institutional solutions (state-provided, collective, market-based) to be found in early modern Northwestern-Europe could have increased the welfare of the elderly. A third subproject inestigates the impact of (biological) life-cycle events and socio-economic behaviour on life-expectancy, with regard to household structures and saving behaviour, thus bringing the insights from the other subprojects together on the household level. The project will start in Fall 2013 and will collaborate intensively with the CLIO-INFRA-project.

 
Role Project Leader Funding
NWO grant: VIDI Grant
Project members UU
Project:
"Common Rules". The regulation of institutions for managing commons in Europe, 1100 - 1800 01.09.2011 to 01.08.2014
General project description

This project aims to understand how efficient and effective regulation can be developed, executed by well-functioning institutions. The main objective of the internationalization project is to initiate a European-wide comparison of bodies of rules by studying commons in Western and Southern Europe, using the regulations that can be found in various historical records, for several centuries in each case.
More information

 
Role Project Leader Funding
NWO grant: Internationalisation Grant of € 45,597
Project members UU
Project:
United we Stand. Dynamics and Consequences of Institutions for collective action in pre-industrial Europe 01.02.2010 to 30.06.2014
General project description

Europe’s economic development in the centuries leading up to the Industrial Revolution continues to fascinate scholars. In recent debates, institutionalised forms of collective action have been put forward as a key feature of Europe’s precocious development. This project examines that connection between institutions and economic development in detail. It also harks back to the origins of such institutions, teasing out the impact of changing family patterns that emerged in Western Europe in the late Middle Ages, which are often described as 'the European Marriage Pattern'.

Together with such factors as the absence of a strong state and a helpful legal framework, the weakening of family relations may have created opportunities for other, non-kin social organisations to emerge, explaining the strength of institutions for collective action in this part of the world. Interactions between economic growth, marriage patterns and collective action institutions will be examined on several levels.
More information

 
Role Project Leader Funding
EU grant: European Research Council Starting Grant of € 1.2 million, awarded to Tine De Moor
Project members UU
Project:
The benefits of the commons. A historical approach to the communitary property, use and management of natural resources and the effect on environment and society 01.01.2010 to 31.12.2013
General project description

Project 'Los provechos del común. Un enfoque histórico sobre la propiedad, uso y gestión comunitaria de recursos y sus efectos ambientales y sociales', co-ordinated by the Public University of Navarre (Spain).

 
Role Researcher
Individual project description

I participate in this project as a foreign expert.

Funding
Other: funded by the Ministerio de Educación y Ciencia
Project members UU
Project:
Data infrastructure for the study of guilds and other forms of corporate collective action in pre-industrial times 01.09.2007 to 31.08.2011
General project description

Over the past decades there has been an increasing scholarly interest in collective action because economic and social theories hypothesize that guilds and comparable bodies such as commons and water boards play a fundamental role in economic, social and political development. Such institutions develop rules for economic transactions, form an important part of the framework for market exchange, enhance socio-political skills (they are typically governed by meetings, councils and other institutions through which the members exercise some form of democratic control) and build social capital (via networking). Moreover, the Low Countries seem to have been particularly active in the development of such bodies, which may help to explain the particular political (the 'poldermodel') and economic paths this area has been following ever since. In order to study the origins and development of these bodies, historians of guilds from the Netherlands and from abroad are in the process of compiling data sets containing their most important characteristics.


More information

 
Role Researcher Funding
NWO grant
Project members UU

Other completed projects

 • 2004-2008:
  Postdoc-project 'The development of corporate collective action in Western Europe' as part of the NWO-Spinoza-project of Jan Luiten van Zanden
 • 2006-2009:
  'Enigma of commons. Surviving and management of common pool resources in European rural communities', as foreign expert
  Co-ordinated by the Public University of Navarre
  Funded by the Ministerio de Educación y Ciencia (MEC, MEC-HUM2006-01277/HIST).
 • 2006-2009:
  'Eurasian Trajectories. Institutions and Economic Development 1500-1914'
  Project Internationalisation of the Humanities, funded by NWO
 • 2007-2008:
  ‘HUBLAB. Towards online collaboratories for global data gathering in social and economic history’, as advisor/expert
  Funded by NWO, KNAW and SURFSHARE
 • 2007-2011:
  'City and society in the Low Countries, 1200-1800: space, knowledge, social capital'
  Interuniversity attraction Pole project, funded by the Belgian Science Policy (IAP/6/32)
  See www.cityandsociety.be
 • 2008-2012:
  'Historical Patterns of Development and Underdevelopment: Origins and Persistence of the Great Divergence' (HI-POD)
  Funded within FP7 Programme Socio-Economic Sciences and Humanities (Call identifier: FP7-SSH-2007-1)
Gegenereerd op 2018-09-21 16:00:54

Member Educational Committee Research Masters, Research Institute for History and Art History, Utrecht University

Gegenereerd op 2018-09-21 16:00:54
Additional functions and activities
 • Member of The Young Academy of Europe (2012 - current)
 • Member of The Young Academy of the Royal Dutch Academy of Arts and Sciences (KNAW), 2014-2019
 • Executive Board member of the International Association for the Study of the Commons (www.iascp.org), 2008-2018
 • President IASC (2015 - 2017)
 • Executive Board member of CVBA VOORUIT
 • Member of the Users' Council of P&V insurances
Gegenereerd op 2018-09-21 16:00:54
Full name
prof. dr. M. De Moor Contact details
Drift 6

Drift 6
Room 1.14
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Postal address
Drift 6
3512 BS    UTRECHT
The Netherlands
Gegenereerd op 2018-09-21 16:00:54
Last updated 07.08.2018