Dr. Mateusz Platos

Assistant Professor
Developmental Psychology
Developmental Psychology
m.p.platos@uu.nl

Publications

2024

Professional publications

Pisula, E., Płatos, M., Banasiak, A., Danielewicz, D., Gosztyła, T., Podgórska-Jachnik, D., Pyszkowska, A., Rumińska, A., & Winczura, B. (2024). Neuroróżnorodność na polskich uczelniach: Doświadczenia osób studiujących: w spektrum autyzmu, z ADHD i z dysleksją. (I ed.) Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2023

Scholarly publications

Ferenc, K., Płatos, M. P., Byrka, K., & Król, M. E. (2023). Looking through rainbow-rimmed glasses: Taking neurodiversity perspective is related to subjective well-being of autistic adults. Autism, 27(5), 1348-1361. https://doi.org/10.1177/13623613221135818
Płatos, M., Wojaczek, K., & Laugeson, E. A. (2023). Fostering Friendship and Dating Skills Among Adults on the Autism Spectrum: A Randomized Controlled Trial of the Polish Version of the PEERS® for Young Adults Curriculum. Journal of Autism and Developmental Disorders. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10803-023-05921-y

Professional publications

Płatos, M. P., Cychowska, M., Płucienniczak, K., & Pisula, E. (2023). Uczelnia dostępna dla studentów ze spektrum autyzmu: Podręcznik dla specjalistów, nauczycieli akademickich i osób zarządzających w edukacji wyższej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://historia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/07/ASD_19.05.2023-z-ISBN.pdf

2022

Scholarly publications

Borska-Mądrzycka, Z., Małek, K., Malinowska, E., Płatos, M. P., Wojnarowska, A., de Raad, W., & Osińska, A. (2022). Doświadczenia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego podczas pierwszych miesięcy pandemii COVID-19: Badanie jakościowe. In M. Gambin, & B. Zawadzki (Eds.), Pandemia COVID-19: Perspektywa psychologiczna (pp. 341–369). (Psychological Currents. Theory and Research; Vol. 3). University of Warsaw. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487607.rozdzial12
Płatos, M., Wojaczek, K., & Laugeson, E. A. (Accepted/In press). Effects of Social Skills Training for Adolescents on the Autism Spectrum: a Randomized Controlled Trial of the Polish Adaptation of the PEERS® Intervention via Hybrid and In-Person Delivery. Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s10803-022-05714-9

2021

Scholarly publications

Płatos, M. P., & Wojaczek, K. (2021). From idea to social change. Opportunities and barriers to the development of social innovations in Poland on the example of solutions for people on the autism spectrum. Przegląd Psychologiczny, Tom 64(1), 111-128. https://doi.org/10.31648/przegldpsychologiczny.7787
Płatos, M. P., & Pisula, E. (2021). Friendship understanding in males and females on the autism spectrum and their typically developing peers. Research in Autism Spectrum Disorders, 81, Article 101716. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2020.101716

2019

Scholarly publications

Płatos, M. P., & Pisula, E. (2019). Service use, unmet needs, and barriers to services among adolescents and young adults with autism spectrum disorder in Poland. BMC Health Services Research, 19(1), Article 587. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4432-3

2018

Scholarly publications

Płatos, M. P. (2018). Autyzm odcieleśniony: Historia społecznego konstruowania autyzmu… jako choroby, zaburzenia i niepełnosprawności. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 10(1), 100-112. https://doi.org/10.24917/20837275.10.1.8
Płatos, M. P., & Wojaczek, K. (2018). Broadening the Scope of Peer-Mediated Intervention for Individuals with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48(3), 747-750. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3429-1

2016

Professional publications

Płatos, M., Gocłowska, K., Koper, M., Nadolska, A., Wojaczek, K., Woźniak-Rekucka, P., Zawisny, A., Kowalik, S., & Pisula, E. (2016). Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce.

2015

Scholarly publications

Płatos, M., Wojaczek, K., & Zawisny, A. (2015). W stronę przyjaźni zorganizowanej. Wolontariat koleżeński jako brakujący element kompleksowego systemu wsparcia osób z autyzmem. In Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności (Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323516200.pp.109-132