Dr. Marijke de Belder

Assistant Professor
Dutch
Language and education

Levensloop

Ik werk in Utrecht als universitair docente bij het departement Nederlands. Ik ben er taalkundige en lerarenopleider. Ik behaalde een masterdiploma aan de KU Leuven, een doctoraatsdiploma aan de Universiteit Utrecht en een habilitatiediploma aan de CvO Universität Oldenburg. Ik heb gewerkt aan universiteiten in België, Nederland, Cyprus en Duitsland.

 

Interesses

Het schoolvak Nederlands wordt herzien en er komt meer plaats voor vakinhoud. Aan deze hervorming draag ik graag bij en ik ben daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in taalbeschouwingsonderwijs. Ook ben ik geïnteresseerd in het lerarentekort: wat motiveert studenten in de studie Nederlands al dan niet om voor het leraarschap te kiezen?

Maatschappelijk en didactisch ben ik daarnaast geïnteresseerd in het Nederlands als tweede of vreemde taal, in het taalbeleid van de regio's waar Nederlands gesproken wordt, in de complexe rol die spelling speelt in onze hoofden en onze maatschappij en in dierentaal. Ik ben ook altijd te vinden voor een initiatief rond popularisering van de wetenschap.

Als taalkundige ben ik gespecialiseerd in de Nederlandse morfosyntaxis. Theoretisch weet ik veel over hoe de morfosyntaxis interageert met het lexicon, de fonologie en de semantiek. Ik vind het belangrijk dat theorie stevig verankerd is in data. Onder andere daarom vind ik het als theoretisch taalkundige prettig om samen te werken met experimenteel taalkundigen.

Taalkundige empirische domeinen waar ik al meermaals over gepubliceerd heb, zijn de Nederlandse samenstelling, de nominale inflectie en allomorfie. In mijn werk vergelijk ik het Nederlands met andere West-Germaanse talen.

 

Handboek

Samen met Prof. dr. Esther Ruigendijk en dr. Ankelien Schippers schreef ik het boek "Inleiding Nederlandse taalkunde", dat verscheen bij de Amsterdam University Press. Het boek is bedoeld voor eerste- en tweedetaalleerders.