Drs. M.M. (Monica) Wijers

Buys Ballotgebouw
Princetonplein 5
3584 CC Utrecht

Drs. M.M. (Monica) Wijers

Assistant Professor
Mathematics Education
m.wijers@uu.nl

Onderzoeker en ontwerper van reken-wiskundeonderwijs. 

Lerarenopleider Graduate School of Teaching (GST) en vakdidacticus wiskunde

Interessegebieden:

- (Vakdidactiek) rekenen-wiskunde 

- Wiskunde voor teams (Wiskunde A-lympiade, Wiskunde B-dag, Onderbouwwiskundedag)

- Professionalisering docenten rekenen-wiskunde 

- Inclusief en intercultureel onderwijs in de beta-vakken

- Taalgericht vakonderwijs

- Rekenen-wiskunde en games

- Rekenbewust vakonderwijs