prof. dr. Miranda Boone
m.m.boone@uu.nl
Gegenereerd op 2017-04-25 10:40:40


Profile

Miranda Boone is professor in Penitentiary Law and Penology at the University Groningen and senior lecturer Criminal Law and Criminology at the Utrecht University.

As a criminologist and a criminal lawyer, Miranda Boone has conducted research at the interface of criminology and criminal law. She is particularly interested in the decision-making processes with regard to the application of sentences from a normative and a social science perspective. Recently she published a textbook on the relation between criminology and criminal law (Boone & Brants 2013), a report on the experiences of Belgian prisoners and Dutch staff in the Penitentiary Institution Tilburg and a paper on Offender Supervision & Decision-Making in Europe (Boone & Herzog-Evans 2013).

Involved in the following study programme(s)
Scientific expertise
comparative penology
rehabilitation
decision-making in criminal sentencing
experiences of sentencing
Gegenereerd op 2017-04-25 10:40:40
Curriculum vitae Download PDF

Miranda Boone graduated in 1992 in criminal law and criminology at the VU University in Amsterdam. In 2000, she obtained her doctorate with her thesis called 'Rights for those sentenced in the community. Doctrinal-judicial aspects of community sentences and penitentiary programs'.

Since 1994, she works at the Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology of Utrecht University. In 2003, she became a senior lecturer criminal law and criminology.

Since 2010, she is professor in penology and penitentiary law at the University of Groningen.

Since 2012 she is connected to the core team of the Montaigne centre for Judicial Administration and Conflict Resolution as research coördinator 

Gegenereerd op 2017-04-25 10:40:40
All publications
  2016 - Articles
Boone, M.M. & Kurtovic, E.G. (2016). Bijkomende gevolgen van straf en het principe van proportionele strafoplegging. Nederlands Juristenblad (23), (pp. 1623-1629).
Boone, M.M. (2016). Die Entwicklung der ambulanten Strafen in den Niederlanden unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitsstrafe - Krisen der Bewährungshilfe. Bewährungshilfe, 63 (3), (pp. 229-244) (15 p.).
Boone, Miranda & van de Bunt, Henk (01.01.2016). Dynamics between denial and moral panic - The identification of convicted sex offenders in the community. Probation Journal, 63 (1), (pp. 23-40) (18 p.).
  2016 - Books
Koenraadt, F.A.M.M., Boone, M.M. & Althoff, M. (2016). Het leefklimaat in justitiële inrichtingen. (206 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2016 - Book parts / chapters
Boone, Miranda (2016). Community punishment in the Netherlands - A history of crises and incidents. In Gwen Robinson & Fergus McNeill (Eds.), Community Punishment - European Perspectives (pp. 95-113) (19 p.). New York: Routledge.
Boone, M.M. (2016). Effectiviteit van straffen. In Miranda Boone, Chrisje Brants & Renée Kool (Eds.), Criminologie en Strafrecht (pp. 215-247) (32 p.). Den Haag: Boom criminologie.
  2016 - Book editorship
Boone, M.M., Langeraar, C.H. & Kool, R.S.B. (2016). Criminologie en Strafrecht. (255 p.). Den Haag: Boom criminologie.
  2016 - Reports
van Lent, L., Boone, M.M., van den Bos, K., Ansems, L.F.M., Lipman, Stefan & Versteegt, Lisanne (2016). Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure) - Doorlooptijden, instroom, verwachtingen van klagers en het belang van procedurele rechtvaardigheid. (207 p.). Utrecht: Montaigne Centrum UU.
  2015 - Articles
Boone, M.M., Beyens, K., Maguire, N., Laurinavicius, A. & Persson, A. (2015). Using Vignette Methodology to research the process of breach comparatively. European Journal of Probation, 7 (3), (pp. 241-259).
  2015 - Books
Kelk, C. & Boone, M.M. (2015). Nederlands Detentierecht. (440 p.). Deventer: Kluwer.
  2015 - Book parts / chapters
Kurtovic, E.G. & Boone, M.M. (2015). Collateral Consequences and the Principle of Proportional Punishment. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M.M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching Views of Crime and Deviancy - Rethinking the Legacy of the Utrecht School (pp. 401-418). Eleven International Publishers.
Boone, M.M. (2015). Community Punishment in the Netherlands - A history of crises and incidents. . Community Punishment. - European Perspectives (pp. 22-40). Routhledge.
Boone, M.M. & Beyens, K. (2015). Mixing Detention-Cultures: The Belgian-Dutch Case. In D.H. Drake, R. Earle & J. Sloan (Eds.), The Palgrave Handbook of Prison Ethnography (pp. 479-498). Palgrave Macmillan.
  2015 - Book editorship
Vervaele, J.A.E., de Jong, F., Boone, M.M., Kelk, C., Koenraadt, F.A.M.M., Kristen, F.G.H., Rozenblit, D. & Sikkema, E. (01.10.2015). Overarching views of Crime and Deviancy - Rethinking the Legacy of the Utrecht School. (612 p.). Eleven International Publishers.
  2014 - Articles
Boone, Miranda (2014). De reclassering als uitvoeringsorganisatie. Strafblad, 2014 (3), (pp. 221-229).
Boone, Miranda, Kox, M., de Ridder, S., Van houcheen, A. & Beyens, K. (2014). Detentiebeleving van strafrechtelijk gedetineerden zonder verblijfsrecht. Tijdschrift voor Criminologie, 56 (2), (pp. 31-47).
Boone, Miranda & Kox, M. (2014). Neutrality as an Element of Perceived Justice in Prison - Consistency versus Individualization. Utrecht Law Review, 10 (4), (pp. 118-130).
Boone, Miranda & van Hattum, W. (2014). Promoveren en degraderen van gedetineerden. Het wetsvoorstel elektronische detentie en de dreigende afschaffing van de detentiefasering. Nederlands Juristenblad, 89 (31), (pp. 279-284) (5 p.).
  2014 - Book reviews
Boone, Miranda (2014). Boekbespreking van ‘European Penology?’, Daems,T, van Zyl Smit, D., Snacken S. Panopticon, 35 (4), (pp. 379-384).
Boone, Miranda & Beyens, K. (2014). Wanneer een droom werkelijkheid wordt, Boekbesprekingen. Tijdschrift voor Criminologie, 56 (3), (pp. 109-114) (6 p.). Bespreking van 2 oraties van P. Nieuwbeerta uit 2007 (Utrecht) en 2012 (Leiden)..
  2014 - Reports
Boone, Miranda, van de Bunt, H., Siegel - Rozenblit, Dina & van de Ven, C. (2014). Gevangene van het verleden. Crisissituaties na de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving. (100 p.). Apeldoorn : Politie en Wetenschap.
  2013 - Articles
Boone, M.M. (2013). Boekbespreking’ (bespreking van S. Struijk, De ISD in perspectief (diss. Rotterdam)). Delikt en Delinkwent, 48, (pp. 466-473) (8 p.).
Boone, M.M. (2013). Vrije wil en verantwoordelijkheid in de strafuitvoering. Justitiële Verkenningen, 1, (pp. 106-121) (16 p.).
  2013 - Books
Boone, M.M. & Beyens, K. (2013). Zeg maar Henk tegen de Chef. Ervaringen met het Belgische detentieregime in de PI Tilburg. (223 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2013 - Book parts / chapters
Boone, M.M. & Beyens, K. (2013). Comparatief onderzoek naar de beleving van detentie. Hoe wij 'met elkaar hebben leren leven'. In C. Kelk, F. Koenraadt & D. Siegel (Eds.), Veelzijdige gedachten. Liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants (pp. 265-375) (111 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Boone, M.M. (2013). Effectiviteit van Straffen. In M.M. Boone & C. Brants (Eds.), Criminologie en Strafrecht (pp. 201-229) (29 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Boone, M.M. & Brants, C.H. (2013). Inleiding: de lessen uit Minority Report en Clock Work Orange. In M.M. Boone & C. Brants (Eds.), Criminologie en Strafrecht (pp. 1-15) (15 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Boone, M.M. & Herzog-Evans, M. (2013). Offender Supervision and Decision-Making in Europe. In F. McNeill & K. Beyens (Eds.), Offender supervision in Europe (pp. 51-96) (46 p.). Palgrave: Macmillian.
Boone, M.M. & van Swaaningen, R. (2013). Regression to the mean: punishment in the Netherlands. In V. Ruggiero & M. Ryan (Eds.), Punishment in Europe (pp. 33-57) (25 p.). Palgrave: Macmillan.
  2013 - Book editorship
Boone, M.M. & Brants, C.H. (2013). Criminologie en Strafrecht. (236 p.). Den Haag: BoomLemma.
  2012 - Articles
Boone, M.M. (2012). Editorial: Rehabilitation perspectives for irregular migrants: Belgium, England& Wales, Greece and the Netherlands. European Journal of Probation, 4 (3), (pp. 1-3) (3 p.).
Boone, M.M. (2012). Gestraft na de straf. Legitimiteit en proportionaliteit van juridische belemmeringen na afloop van de straf. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 91 (2), (pp. 103-115) (13 p.).
Boone, M.M. & Kox, M. (2012). What Works for irregular migrants in the Netherlands. European Journal of Probation, 4 (3), (pp. 54-68) (15 p.).
  2012 - Books
  2012 - Book parts / chapters
Boone, M.M. (2012). Criminal Records as an Instrument of Incapacitation. In M. Malsch & M. Duker (Eds.), Incapacitation. Trends and New Perspectives (pp. 203-220) (18 p.). Farnham: Ashgate Publishing Ltd.
Boone, M.M. (2012). Schurende mensbeelden. Het verantwoordelijk stellen van gedetineerden voor hun resocialisatie. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 291-306) (16 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2011 - Articles
Boone, M.M. (2011). De ondraaglijke lichtheid waarmee over stoppen met criminaliteit wordt gedacht. De Criminoloog, 8 (3), (pp. 1-2) (2 p.).
Boone, M.M. (2011). Een krachtige dame á la pistole. Mr., het magazine voor juristen, 2 (84 p.).
Boone, M.M. & de Haan, W.J.M (2011). Het valt toch wel mee? Onafhankelijkheid van onderzoekers in de Nederlandse criminologie. Tijdschrift voor Criminologie, 1 (53), (pp. 55-60) (6 p.).
Boone, M.M. (2011). Judicial Rehabilitation in the Netherlands: Balancing between safety and privacy. European Journal of Probation (1), (pp. 63-77) (15 p.).
Boone, M.M. (2011). Ongefundeerd wantrouwen in de rechterlijke macht. De empirische onderbouwing van het concept-wetsvoorstel minimumstraffen bij recidive van zware delicten. Ars aequi, 60 (9), (pp. 620-625) (6 p.).
  2011 - Book parts / chapters
Boone, M.M., Hokwerda, Y.M. & de Jonge, G. (2011). Nadelige gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling. In I. Weijers & F. Imkamp (Eds.), .), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 139-151) (13 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Boone, M.M. (2011). Rehabilitatierituelen. In J.P. van der Leun (Eds.), De vogel vrij; liber amicorum Martin Moerings (pp. 255-267) (13 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2011 - Annotations
Boone, M.M. (01.01.2011). Note by: Preminmimy tegen Rusland, 2011-01-01.
  2011 - Lectures
M.M. Boone (09.12.2011). key note: Legitimiteit en proportionaliteit: Lessen uit het buitenland. organisatie congres ‘Gestraft na de straf', PROCES (organisatie congres ‘Gestraft na de straf').
  2010 - Articles
Boone, M.M. & Korf, D.J. (2010). Bestraffing van cocaïnesmokkelaars. Tijdschrift voor Criminologie, 2010 (nr 3), (pp. 239-257) (110 p.).
Boone, M.M., McIvor, G., Beyens, K. & Blay, E. (2010). Community Service in Belgium, the Netherlands, Scotland and Spain: a comparative perspective. European Journal of Probation, 2 (1), (pp. 82-98) (17 p.).
Boone, M.M. (2010). Only for minor offences, Community service in the Netherlands. European Journal of Probation, 2 (1), (pp. 22-40) (19 p.).
  2010 - Book parts / chapters
Boone, M.M. & Moerings, M (2010). Kapitel 13: Niederlände. In F Dünkel, T Lappi-Sepälä, C C Morgenstern & D van Zyl Smit (Eds.), Kriminalität, politische Systeme und Bestrafungstendenzen in Europa (pp. 647-675) (29 p.). Mönchengladbach: Forum-Verlag Godesberg.
  2010 - Book reviews
Boone, M.M. (2010). Bookreview Gevangenisstraf, Levensloop en criminele carrieres. Delikt en Delinkwent, 40, (pp. 1294-1303) (10 p.).
Boone, M.M. (2010). Bookreview Sandra L. Resodihardjo, Crisis and change in the British and Dutch Prison Services. Punishment & Society, (pp. 378-380) (3 p.).
  2009 - Articles
Boone, M.M. (2009). Grenzen aan toezicht, Minimumwaarborgen voor de uitvoering van bijzondere voorwaarden. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 6 (2009), (pp. 326-341) (15 p.).
Boone, M.M. (2009). Ketenpartner of geketend, rechterlijke bemoeienis met de tenuitvoerlegging van sancties. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 2 (2009), (pp. 65-76) (11 p.).
  2009 - Books
Boone, M.M., Koenraadt, F.A.M.M., Eppink, K. & van der Hoeven, D. (2009). Balanceren met recht. Onderzoek naar de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden in de klinische praktijk. (152 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Boone, M.M., Beijer, A., Franken, A.A. & Kelk, C. (2009). De tenuitvoerlegging van sancties: maatwerk door de rechter?. (105 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Book parts / chapters
Boone, M.M. (2009). Er zitten hier alleen moslims. Een bijzondere afdeling voor ‘terroristen.’: Mag het? Werkt het?. In C.H. Brants & S. van der Poel (Eds.), Diverse kwesties; liber amicorum prof. dr. Frank Bovenkerk (pp. 45-61) (16 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Articles
Boone, M.M. & Moerings, L.M. (2008). Detentiecapaciteit en detentieomstandigheden in Nederland. FATIK, 102 (2008), (pp. 5-10) (5 p.).
  2008 - Books
Franken, A.A., Boone, M.M. & Moerings, L.M. (2008). Meningen van gedetineerden - Vijftig jaar later. (130 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Book parts / chapters
Franken, A.A., Moerings, L.M. & Boone, M.M. (2008). Meningen van gedetineerden revisited. In A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (Eds.), Constante waarden, liber amicorum Constantijn Kelk (pp. 515-527) (12 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Articles
Boone, M.M. (2007). Bijdrage katern 103. Ars aequi, 56 (6), (pp. 5817-5818) (1 p.).
Boone, M.M. (2007). Bijdrage katern 104. Ars aequi, 56 (9), (pp. 5880-5881) (1 p.).
Boone, M.M. (2007). Bijdrage katern 105. Ars aequi, 56 (12), (pp. 5947-5948) (1 p.).
Boone, M.M. & Moerings, L.M. (2007). De cellenexplosie. Voorlopig gehechten, veroordeelden, vreemdelingen, jeugdigen en tbs. Justitiële Verkenningen, 2007 (4), (pp. 9-31) (22 p.).
Boone, M.M. (2007). Gastdocenten, PS van een redacteur. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 2007 (5) (214 p.).
Boone, M.M. (2007). Nieuwe ficties in het gevangeniswezen. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 2007 (3), (pp. 82-89) (7 p.).
Boone, M.M. & Langbroek, Ph.M. (2007). Van Dieteren naar Delden. Nederlands Juristenblad, 82 (10), (pp. 542-549) (7 p.).
  2007 - Books
Boone, M.M. & Moerings, L.M. (2007). Dutch Prisons. (318 p.). The Hague: BJu Legal Publishers.
Langbroek, Ph.M., Boone, M.M., Kramer, P. & van Ravesteijn, J. (2007). Financieren en verantwoorden, het functioneren van de rechterlijke organisatie in beeld. (266 p.). Den Haag: Bju.
Boone, M.M. & Langbroek, Ph.M. (2007). Financieren en verantwoorden. Het functioneren van de rechterlijke organisatie in beeld. (266 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Book parts / chapters
Boone, M.M. & Moerings, L.M. (2007). Growing Prison Rates. In M.M. Boone & L.M. Moerings (Eds.), Dutch Prisons (pp. 51-77) (26 p.). The Hague: BJu Legal Publishers.
Boone, M.M. & Moerings, L.M. (2007). Selective Rehabilitation. In M.M. Boone & L.M. Moerings (Eds.), Dutch Prisons (pp. 231-249) (18 p.). The Hague: BJu Legal Publishers.
  2006 - Articles
Boone, M.M., Passier, R.C. & van de Sluis, D. (2006). Bedreigingen van advocaten: part of the job?. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 3, (pp. 113-122) (10 p.).
Boone, M.M. (2006). De Noodwet drugskoeriers als proeftuin voor een grootschalige versobering van het gevangeniswezen. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 4, (pp. 140-153) (14 p.).
Boone, M.M. (2006). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 101 (55-12), (pp. 5683-5685) (3 p.).
Boone, M.M. (2006). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 98 (55-3), (pp. 5480-5482) (3 p.).
Boone, M.M. (2006). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 99 (55-6), (pp. 5547-5548) (2 p.).
Boone, M.M. (2006). PS van een redacteur. Helpt het minimumregels?. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 6, (pp. 244) (1 p.).
Boone, M.M. (2006). PS van een redacteur. Korte Vrijheidsstraffen. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 2, (pp. 88) (1 p.).
  2006 - Books
Bovenkerk, F., van San, M., Boone, M.M., Boekhout van Solinge, T. & Korf, D.J. (2006). Loverboys of modern pooierschap. (270 p.). Amsterdam: Augustus.
  2005 - Articles
Boone, M.M. (2005). Bijdrage katern 95. Ars aequi. Katern, 54 (6), (pp. 5293-5295) (3 p.).
Boone, M.M. (2005). Bijdrage katern 96. Ars aequi. Katern, 54 (9), (pp. 5350-5351) (2 p.).
Boone, M.M. (2005). Bijdrage katern 97. Ars aequi. Katern, 54 (12), (pp. 5414-5415) (2 p.).
Boone, M.M. (2005). PS van een redacteur. Good guys, bad guys. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 4, (pp. 164) (1 p.).
Boone, M.M. (2005). Retorische strafrechtswetenschap?. Nederlands Juristenblad, 28, (pp. 1462-1463) (2 p.).
Boone, M.M. & Brants, C.H. (2005). Terrorismebestrijding en de openbare en democratische rechtsorde. Openbaar Bestuur, 9, (pp. 26-36) (11 p.).
Boone, M.M. (2005). Zacht als boter, hard als steen. Het juridisch gehalte van het recht op maatschappelijke opvang. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 6, (pp. 232-239) (8 p.).
  2005 - Book parts / chapters
Boone, M.M., Passier, R. & van de Sluis, D. (2005). Advocaten. In F. Bovenkerk & et al. (Eds.), Bedreigingen in Nederland (pp. 106-135) (30 p.). Amsterdam: Uitgeverij Augustus.
Boone, M.M. (2005). Community justice in a safety culture: probation service and community justice in the Netherlands. In J. Winston & F. Pakes (Eds.), Community Justice. Issues for probation and criminal Justice (pp. 300-320) (320 p.). Devon: Willan.
Boone, M.M. (2005). De Noodwet drugskoeriers als proeftuin voor een grootschalige versobering van het gevangeniswezen. In E.R. Muller & P.C. Vegter (Eds.), Detentie: Gevangenen in Nederland (pp. 299-319) (21 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Boone, M.M. (2005). Los procesos legislativos penales en Países Bajos; qué racionalidad hay détras del Derecho penitenciario especial para pequeños traficantes de droga?. In J.L. Diez Ripollés & et al. (Eds.), La política legislativa penal en Occidente. Una perspectiva comparada, Institutio Andaluz interuniversitario de Criminología, tirant lo Blanch (pp. 385-411) (27 p.). Valencia.
  2004 - Articles
Boone, M.M. (2004). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 9 (93), (pp. 5161-5162) (2 p.).
Boone, M.M. (2004). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 6 (92), (pp. 5096-5098) (3 p.).
Boone, M.M. (2004). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 3 (53), (pp. 4954-4955) (2 p.).
Boone, M.M. & Poort, S.R. (2004). Schakel in justitieketen of geketend aan justitie? Interview met algemeen directeur van Gennip, Reclassering Nederland. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 6, (pp. 261-266) (6 p.).
Boone, M.M. (2004). Verlepte zonnebloemen, Beantwoording rechtsvraag (312) Strafrecht. Ars Aequi cahiers, 5, (pp. 375-380) (6 p.).
Boone, M.M. (2004). Verlepte zonnebloemen, Rechtsvraag (312) Strafrecht. Ars Aequi cahiers, 1, (pp. 80) (1 p.).
  2004 - Books
Beijer, A., Bokhorst, J., Boone, M.M., Brants, C.H. & Lindeman, J.M.W. (2004). De Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden - eindevaluatie. (309 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2004 - Book parts / chapters
Boone, M.M. (2004). Richtlijn of regel? De rechterlijke macht en de bolletjesslikkers. In M. Boone, R.S.B. Kool, C.M. Pelser & T. Boekhout van Solinge (Eds.), Discretie in het strafrecht (pp. 227-248) (311 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2004 - Annotations
Boone, M.M. (22.12.2004). 2005, , ().
Boone, M.M. (11.05.2004). 2005, , (Recht op (snelle) behandeling voor tbs-gestelden).
Boone, M.M. (08.11.2004). 2010, , (Volume XXI).
  2003 - Articles
Boone, M.M. (2003). Bijdrage katern 86. Ars aequi, 52 (3), (pp. 4694-4695) (2 p.).
Boone, M.M. (2003). Bijdrage katern 87. Ars aequi, 52 (6), (pp. 4783-4796) (14 p.).
Boone, M.M. (2003). Bijdrage katern 89. Ars aequi, 52 (12), (pp. 4893-4894) (2 p.).
Boone, M.M. (2003). Penitentiaire Beginselen en de bewaring van vreemdelingen. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 6, (pp. 301-312) (12 p.).
  2003 - Book parts / chapters
Boone, M.M. (2003). Reclassering. In F. Bovenkerk, M. Komen & Y. Yesilgoz (Eds.), Multiculturaliteit in de strafrechtspleging (pp. 167-183) (17 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2003 - Annotations
Boone, M.M. (12.06.2003). 2004, , (Het minimum van levenslang).
  2002 - Articles
Boone, M.M. (2002). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 85 (51), (pp. 4625-4627) (3 p.).
Boone, M.M. (2002). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 82 (51).
Boone, M.M. (2002). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 83 (51), (pp. 4491-4492) (2 p.).
Boone, M.M. (2002). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 84 (51), (pp. 4554-4555) (2 p.).
Boone, M.M. (2002). Ps van den redacteur, Het grote misverstand. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 9/10, (pp. 160-160) (1 p.).
Boone, M.M. (2002). Reclasseringsvoorlichting en culturele diversiteit. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 11/12, (pp. 175-180) (6 p.).
Boone, M.M. (2002). Twee jaar (commissie) plaatsing en overplaatsing onder de PBW. Sancties, 1, (pp. 7-21) (15 p.).
Boone, M.M. & e.a., X (2002). Wat werkt (niet) in Nederland. De What Works principes toegepast op het programma-aanbod van de Reclassering. Justitiële Verkenningen, (pp. 48-64) (17 p.).
  2002 - Books
Boone, M.M. (2002). Leren diversifieren. Reclassering en culturele diversiteit. (136 p.). Utrecht: Willem Pompe Instituut.
  2002 - Book parts / chapters
Boone, M.M. (2002). Openbaarheid in het detentierecht. In A. Beijer, C.H. Brants, L. van Lent & C.M. Pelser (Eds.), Openbare Strafrechtspleging (pp. 121-140) (20 p.). Deventer: Kluwer.
  2002 - Annotations
Boone, M.M. (14.06.2002). NJCM 2003, , (Het Europese Hof en de moord op de celgenoot, annotatie EHRM 14 juni 2002 (Edwards tegen het Verenigd Koninkrijk)).
  2001 - Articles
Boone, M.M. (2001). Penitentiair recht. Ars aequi, 50 (3), (pp. 4095-4096) (2 p.). Katern 78, bijlage.
Boone, M.M. (2001). Penitentiair recht. Ars aequi, 50 (6), (pp. 4180-4182) (3 p.). katern 79.
Boone, M.M. (2001). Penitentiair recht. Ars aequi, 50 (9), (pp. 4262-4264) (3 p.). katern 80.
Boone, M.M. (2001). Penitentiair recht. Ars aequi, 50 (12), (pp. 4338-4339) (3 p.). katern 81.
  2001 - Book parts / chapters
Boone, M.M. (2001). Differentiatie en selectie onder de Penitentiaire Beginselenwet. In M.M. Boone & G. de Jonge (Eds.), De Penitentiaire Beginselenwet in werking, het gevangeniswezen anno 2001 (pp. 173-201) (29 p.). Deventer: Gouda Quint.
  2001 - Book editorship
Boone, M.M. & de Jonge, G. (2001). De Penitentiaire Beginselenwet in werking, het gevangeniswezen anno 2001. (243 p.). Gouda: Gouda Quint.
  2000 - Articles
Boone, M.M. (2000). Executie van taakstraffen: naar een betere afbakening van bevoegdheden. Justitiële Verkenningen, 4, (pp. 73-85) (13 p.).
Boone, M.M. (2000). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern (76), (pp. 3943-3944) (2 p.).
Boone, M.M. (2000). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 74, (pp. 3774-3775) (2 p.).
Boone, M.M. (2000). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 77, (pp. 4023-4024) (2 p.).
Boone, M.M. (2000). Penitentiair recht. Ars aequi. Katern, 75, (pp. 3860-3861) (2 p.).
Boone, M.M. (2000). Regelgeving rondom het penitentiair programma. Sancties, 5, (pp. 272-286) (15 p.).
  0 - Television or radio appearances
M.M. Boone (0). Verklaring Omtrent het Gedrag.
  0 - Lectures
M.M. Boone (0). ‘Criminal records and desistance’ (paper). NVK.
M.M. Boone (0). 21-24 september 2011: The Terrorist Ward: typical product of a Dutch Scapegoatsociety (paper). ESC, 11th Annual Conference European Society of Criminology (ESC).
M.M. Boone (0). bijdrage: Vrije wil en verantwoordelijkheid in de executiefase. Expertmeeting vrije wil en verantwoordelijkheid in het strafrecht.
M.M. Boone (0). Bijkomende effecten van straf en het pricipe van proportionele vergelding (met Elina Kurtovic). Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen: Verleden, heden en toekomst.
M.M. Boone (0). Decision-Making, Compliance and Enforcement in the sentencing & release phase. 2nd International Conference COST-Action on Offender Supervision in Europe.
M.M. Boone (0). Deelnemer forumdebat. Duivelse Dilemma's.
M.M. Boone (0). Detentie en Mensenrechten. Landelijke Themadag Commissies van Toezicht.
M.M. Boone (0). Gevangene van het verleden. Crisis situaties na de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving. Logacom, Congres de Recidivist (Logacom).
M.M. Boone (0). Inleider/keynote tijdens Debatavond STUK Leuven. Detentiepopulaties en Detentieperspectieven in Nederland.
M.M. Boone (0). Lid panel. afscheidssymposium Gerard de Jonge, Symposium van simpel straffen naar effectieve interventies.
M.M. Boone (0). Neutrality as an element of perceived justice in prison (with Mieke Kox). Montaigne Centre, Seminar Procedural Justice (Montaigne Centre).
M.M. Boone (0). Offender involvement in decisions regarding sanctions, measures & decisions (with Lisa Ansems). Seminar Rechtseenheid, Montaignecentrum.
M.M. Boone (0). Organisatie, Twee papers (What Works for irregular migrants in the Netherlands (samen met Mieke Kox); Responsivity as an indicator for an intervention). Annual Meeting, Working Group on Community Sanctions and Measures, European Society of Criminology, 27-28 april.
M.M. Boone (0). Paper Bilbao: Belgian Prisoners and Dutch Prison Officers. Prison Experiences in a comparative Perspective (samen met Kristel Beyens). European Society of Criminology.
M.M. Boone (0). Parties roles and responsibilities in decision-making around breach (with Esther Blay and Ineke Prün). Annual Conference European Society of Criminology.
M.M. Boone (0). Reclassering en culturele diversiteit. RSJ 'Kleur erkennen!'.
M.M. Boone (0). The goal oriented approach of Electronic Monitoring in the Netherlands (with Matthijs van der Kooi & Stephanie Rap). Annual Conference European Society of Criminology.
M.M. Boone (0). The impact of criminal records in the Netherlands (with Elina Kurtovic), Impact of criminal records & Re-entry in the Labour-Market. Seminar Universidad Pompeu Fabra.
^ top
Gegenereerd op 2017-04-25 10:40:40

Miranda Boone is research coordinator of the Montaigne Center for Adjudication and Conflict Resolution. She is a co-chair of the working group on Decision-Making of the COST-Action on Offender Supervision. . She is particularly interested in the decision-making processes with regard to the application of sentences from a normative and a social science perspective.

 

Research projects:

2013 Action Grant European Commission

Creativity & Effectiveness of Electronic Monitoring as an alternative to punishment, JUST 2013, Co-writer proposal

2013 VUB-RUG Research Grant, Domain Criminology (penology)

Prisoners’ return to society: (semi-) automatic versus discretionary release.

A comparative study of early release pathways in the Netherlands and Belgium (C0-Applicant)

2013 NWO Research Talent

Criminal records and reintegration. The effects of conviction-based employment restrictions on policy efforts to push back recidivism and juvenile ex-offenders’ chances and motivation to reintegrate in society (Applicant)

2012 Action Grant European Union

Offender Supervision in Europe (IS 1106, co-writer proposal)

2011 Research Grant by the WODC

Ervaringen van Belgische gedetineerden in de PI Tilburg (Experiences of Belgian Prisoners in the Penitentiary Institution Tilburg), Applicant

2011 Research Grant by Politie en Wetenschap

Toezicht op zedendelinquenten door de politie (Supervising sexual offenders by the police), co-writer proposal

2009 Gispen Fonds 2009, University of Utrecht

Oriëntatiepunten voor straftoemeting en de bestraffing van cocaïne-smokkelaars (Sentencing guidelines and Punishment of Cocaine smugglers), Applicant

2008 Research Grant by WODC

De rechter en de tenuitvoerlegging van sancties (Sentencing Implementation and the Courts), Applicant

2007 Research financed by Probation Service

Reclasseringstoezicht in juridisch perspectief, Supervision of probation officers in a legal perspective (Applicant)

2005 Research Grant by WODC

Evaluatie wet organisatie en bestuur gerechten en wet op de Raad voor de Rechtspraak (co-writer proposal)

2002 Research financed by Probation Service

Toegankelijkheid en kwaliteit van het reclasseringswerk voor leden van etnische minderheidsgroepen (Accessibility & Quality of Probation Work for members of ethnic minority groups), Applicant

Gegenereerd op 2017-04-25 10:40:40

Coordinator of the Minor Criminology and the Master Criminology.

Courses:

  • Criminologie en Strafrecht (MA; Criminology and Criminal law)
  • Comparative Penology (MA)
  • Strafrechtelijke Sancties (MA; Criminal Sanctions)

She also gives guest lectures at the bachelor level and supervises students who work on their bachelor’s or master’s thesis.

Gegenereerd op 2017-04-25 10:40:40
Additional functions and activities

Since 2006, Member of the Council for the Administration of Criminal Justice and the Protection of Juveniles.

Since 2007, Member of the “leave committee” (verlofcommissie; decides upon appeals with regard to leave of prisoners) of the Council for the Administration of Criminal Justice and the Protection of Juveniles.

Since 2012, Member of the Managing Board and Co-chair of the Working Group on Decision-making of the COST-Action of Offender Supervision in Europe.

Since 2009, Member of the Working Group of Community Sanctions of the European Society of Criminology.

Since 2009, Member of the Scientific Advisory Panel of the Dutch Probation Service.

Gegenereerd op 2017-04-25 10:40:40
Full name
prof. dr. M.M. Boone Contact details
Nicolaas Beetshuis

Boothstraat 6
3512 BW  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7964
Gegenereerd op 2017-04-25 10:40:40
Last updated 10.03.2017