Dr. Marloes van Moort

Assistant Professor
Language and Communication
Language and education
m.l.vanmoort@uu.nl

Publications (academic)

Van Moort, M.L., Koorneef, A., Wilderjans, T.F. & van den Broek, P. (2022). Validation Processes and Reading Purpose: Is Validation Against Knowledge and Prior Text Influenced by Reading Goal? Journal of Educational Psychology, 114(7), 1533-1552.

 

Van Moort, M.L. (2022) What you read vs. what you know: a methodologically diverse approach to unraveling the neurocognitive architecture of text-based and knowledge-based validation processes during reading. (doctoral thesis) [click here for the dissertation]

 

Van Moort, M.L., Jolles, D.D., Koornneef A., & van den Broek, P.W. (2020). What you read vs what you know: Neural correlates of accessing context information and prior knowledge in constructing a mental representation during reading. Journal of Experimental Psychology: General, 149(11), 2084–2101. https://doi.org/10.1037/xge0000764

 

Van Moort, M.L., Koornneef, A., & van den Broek, P.W. (2020). Differentiating text-based and knowledge-based validation processes during reading: Evidence from eye movements. Discourse Processes. 1-20. https://doi.org/10.1080/0163853X.2020.1727683

 

Van Moort, M.L., Koornneef, A., & van den Broek, P. W. (2018). Validation: Knowledge- and Text- Based Monitoring During Reading. Discourse Processes, 55(5-6), 480-496. https://doi.org/10.1080/0163853X.2018.1426319

 

Murphy, P. R., van Moort, M. L., & Nieuwenhuis, S. (2016). The Pupillary Orienting Response Predicts Adaptive Behavioral Adjustment after Errors. PLoS One, 11(3), e0151763. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151763

 

Publications (non-academic)

Van Moort, M. & De Bruïne, A. & Van den Broek, P. (2023). Begrijpend lezen in digitale context. Deel 1: Wat is digitaal lezen en hoe is dit anders dan ’traditioneel’ lezen in? In WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (Ed.), Handboek Didactiek Nederlands. Levende Talen. [klik hier voor het hoofdstuk]

 

Van Moort, M. & De Bruïne, A. & Van den Broek, P. (2023). Begrijpend lezen in digitale context. Deel 2: Belangrijke vaardigheden voor digitaal lezen. In WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (Ed.), Handboek Didactiek Nederlands. Levende Talen. [klik hier voor het hoofdstuk]

 

Van Moort, M. & De Bruïne, A. & Van den Broek, P. (2023). Begrijpend lezen in digitale context. Deel 3: Mogelijkheden en uitdagingen van digitaal lezen. In WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (Ed.), Handboek Didactiek Nederlands. Levende Talen. [klik hier voor het hoofdstuk]

 

Van Moort, M. & De Bruïne, A. & Van den Broek, P. (2023). Begrijpend lezen in digitale context. Deel 4: Hoe kunnen lezers ondersteund worden bij het verwerven van digitale leesvaardigheden. In WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (Ed.), Handboek Didactiek Nederlands. Levende Talen. [klik hier voor het hoofdstuk]

 

Helder, A., van den Broek, P., van Moort, M.L., van den Bosch, L.J. & De Bruine, A. (2020). Begrijpend lezen vanuit een cognitief perspectief: hoe leerlingen coherente mentale representaties opbouwen tijdens het lezen van teksten. Digitaal vakdidactisch Handboek Nederlands. [klik hier voor het hoofdstuk]

 

van Moort, M.L. (28 January, 2020). Why you don’t remember everything you read. Leiden Psychology Blog.

 

van Moort, M.L. (23 January, 2020). Waarom je niet alles onthoudt wat je leest. Leiden Pedagogiek Blog.

 

Publications

2023

Scholarly publications

Moort, M. V., Bruine, A. D., & Broek, P. V. D. (2023). Begrijpend lezen in een digitale context: Kerncompetenties die belangrijk zijn bij het begrijpen van teksten op het internet en de mogelijkheden en uitdagingen van de digitale context. In Digitaal vakdidactisch Handboek Nederlands
van Moort, M. L., Koornneef, A. W., & Broek, P. W. V. D. (2023). Validation Processes and Reading Instructions: Is Validation Against Background Knowledge and Prior Text Influenced by Reading Instructions?. Poster session presented at 19th NVP Dutch Society for Brain and Cognition Winter Conference, Egmond aan Zee, Netherlands.
van Moort, M. L., Koornneef, A. W., & van den Broek, P. (2023). Validation Processes and Reading Instructions: Is Validation Against Background Knowledge and Prior Text Influenced by Reading Instructions?. 253. Poster session presented at 64th Annual meeting of the Psychonomic Society, San Francisco, California, United States.

2022

Scholarly publications

van Weelden, L., Jongenelen, M., van Moort, M. L., & Hoeken, H. (2022). Visuele communicatie van onzekere pensioenuitkeringen. Netspar Design Paper, 214, 4-39. https://www.netspar.nl//assets/uploads/Netspar-Design-Paper-214-WEB.pdf
van Moort, M. L. (2022). What you read vs. what you know: a methodologically diverse approach to unraveling the neurocognitive architecture of text-based and knowledge-based validation processes during reading. Leiden University. https://books.ipskampprinting.nl/thesis/572460-moort/
Moort, M. L. V., Koornneef, A., Wilderjans, T. F., & Broek, P. V. D. (2022). Validation processes and reading purpose: Is validation against knowledge and prior text influenced by reading goal? Journal of Educational Psychology, 114(7), 1533–1552. https://doi.org/10.1037/edu0000769

Professional publications

van Moort, M. L., Helder, A., & Broek, P. W. V. D. (2022). Werk aan het opbouwen van kennis. In T. Houtveen, & R. V. Steensel (Eds.), De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen (pp. 2). Eburon. https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2022/04/De_zeven_pijlers_van_onderwijs_in_begrijpend_lezen-digitaal2022.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/426227/Werk_aan_het_opbouwen_van_kennis.pdf?sequence=1

2021

Scholarly publications

van Moort, M. L., Helder, A., & Perfetti, C. (2021). Familiar false facts vs. novel truths: The influence of readers’ background knowledge on processing and acquiring false information.. Poster session presented at Twenty-eighth annual meeting of the Society for the Scientific Study of Reading (SSSR 2021), Lancaster , United Kingdom.
van Moort, M. L., Koornneef, A. W., Wilderjans, T., & van den Broek, P. (2021). Purposeful validation: Are validation processes and the construction of a mental representation influenced by reading goal?. Paper presented at 31st Annual Meeting of the Society for Text and Discourse.
Moort, M. L. V., Koornneef, A., & Broek, P. W. V. D. (2021). Differentiating Text-Based and Knowledge-Based Validation Processes during Reading: Evidence from Eye Movements. Discourse Processes, 58(1), 22-41. https://doi.org/10.1080/0163853X.2020.1727683

2020

Scholarly publications

Moort, M. L. V., Jolles, D. D., Koornneef, A., & Broek, P. V. D. (2020). What you read versus what you know: Neural correlates of accessing context information and background knowledge in constructing a mental representation during reading. Journal of Experimental Psychology: General, 149(11), 2084-2101. https://doi.org/10.1037/xge0000764

Professional publications

Helder, A., Broek, P. W. V. D., van Moort, M. L., de Bruïne, A., & van den Bosch, L. (2020). Begrijpend lezen vanuit een cognitief perspectief: hoe leerlingen coherente mentale representaties opbouwen tijdens het lezen van teksten. In Didactiek Nederlands - handboek

2018

Scholarly publications

Moort, M. L. V., Koornneef, A., & Broek, P. W. V. D. (2018). Validation: Knowledge- and Text-Based Monitoring During Reading. Discourse Processes, 480-496. https://doi.org/10.1080/0163853X.2018.1426319

2016

Scholarly publications

Murphy, P. R., Moort, M. L. V., & Nieuwenhuis, S. (2016). The Pupillary Orienting Response Predicts Adaptive Behavioral Adjustment after Errors. PLoS One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151763