Drs. Marjolein Verhallen

Consultant
USG Consultancy
Coordinator
(USG)
+31 30 253 8949
m.j.f.verhallen@uu.nl

Marjolein Verhallen werkt voor het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht als senior adviseur (USBO advies) en als ontwikkelaar, coach en programmaleider van maatwerktrajecten en leerprogramma's voor professionals, teams en organisaties. Haar expertises zijn leiderschaps- en organisatieontwikkeling, procesbegeleiding en lifelong learning.

Zo vervult Marjolein binnen USBO onder andere de rol van programmaleider voor de executive programma's 'Leiderschap in Cultuur' (LinC). Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verzorgen van advies- en maatwerktrajecten voor uiteenlopende opdrachtgevers binnen en buiten de Universiteit Utrecht.

Marjolein Verhallen is afgestudeerd in de Bestuurs- en Organisatiewetenschap (2004, specialisatie Organisatie, Cultuur en Management) en heeft vervolgens onder andere gewerkt als organisatieadviseur en projectmanager bij Conclusion Implementation. Voordat zij in dienst kwam bij de Universiteit Utrecht was zij werkzaam als senior (organisatie)adviseur, trainer en coach op het gebied van Leiderschap & Organisatieontwikkeling bij Schouten & Nelissen.