Drs. Martine Paulissen

Ik ben binnen de faculteit Geesteswetenschappen werkzaam bij de afdeling Bestuurs- en Beleidsondersteuning als secretaris voor zowel onderwijs- als onderzoekszaken. Ik werk daarbij vooral samen met de beleidsmedewerkers en vicedecanen. Ik houd mij o.a. bezig met de organisatie en coördinatie van facultaire bijeenkomsten, de Board van Onderwijsdirecteuren, scriptieprijzen, cursuscoördinatie Graduate School en OC's.