Prof. dr. Marcel Verweij

Professor
Ethiek Instituut
Philosophy
m.f.verweij@uu.nl

Zie de 'public debate' sectie op mijn persoonlijke pagina voor interviews, opinieartikelen en mediaoptredens.

Meest recent:

·  Eind 2018 initieerde staatsecretaris Blokhuis een Denktank Desinformatie waarin professionals en wetenschappers samen met ambtenaren bespraken wat voor soort misinformatie over vaccinatie ze tegenkwamen op sociale media, en  hoe er het beste op gereageerd kon worden. Ik was lid van de denktank. Eind april verscheen een stuk in de NRC over deze denktank, waarna veel ophef ontstond over de (veelal als verborgen gepercipieerde) activiteiten. In NRC van 2 mei 2023 publiceerde ik samen met Roland Pierik een opinieartikel waarin we de ophef nuanceerden (er gebeurde niets geheimzinnigs, en de denktank was gewoon in het parlement besproken), en ook nader ingaan op de vraag of en onder wat voor voorwaarden de overheid mag proberen sociale media te beïnvloeden. PDF 

·  De deelname aan het Rijksvaccinatiegraad blijkt sinds de coronapandemie te dalen. Is een vaccinatieplicht denkbaar? In de Telegraaf van 2 maart 2023 leg ik uit dat een echte plicht van dwang vrijwel nooit te rechtvaardigen is. Vaccinatiedrang is echter wel degelijk een haalbaar en verdedigbaar beleid. PDF 

·  Voor Liberale Reflecties - het huisblad van de Teldersstichting (wetenschappelijk bureau van de VVD) schreven we een artikel over de vraag onder wat voor omstandigheden een vaccinatieplicht gerechtvaardigd zou kunnen zijn, met vooral aandacht voor Covid19 of vergelijkbare pandemieën. En een paar overwegingen over vaccinatie van kinderen. PDF

·  28 april 2022 : kort optreden bij Nieuwsuur, commentaar op zorgen over de lage vaccinatiegraad onder Oekraïense vluchtelingen, en het risico dat dat met zich meebrengt, met name in gemeenten in de bible-belt. In de afgelopen jaren hebben zich grote uitbraken van mazelen voorgedaan in Oekraïne, er er zijn zelfs enkele gevallen van polio geweest. Moet we ons zorgen maken om het infectierisico  Een goede aanleiding om er weer op te wijzen dat de vaccinatiegraad in Nederland zelf ook niet op orde is.