Voorzitter Commissie Raamplan Master Diergeneeskunde

Organisator/docent module 'One Health: over de zorg en gezondheid van mens, dier en omgeving' voor NSPOH

Diverse gastcolleges One Health, Antibioticaresistentie @ UMCU, AMC, Wenkebachinstituut/UMCG

Course director post graduate course Onderwijs voor professionals in samenwerking met Joop Loomans ; Management, strategy and leadership for veterinary professionals

Cursusleider master keuzevak 'Policy and impact'/ WSVB ; Blok 4;  7,5 EC (2021) Eindproduct studenten: 20210601 Vetscope compleet final.pdf 

Cursusleider master kezevak 'Dierenarts gezondheid en maatschappij' blok 4; 7,5 EC (2023) Eindproduct studenten:  

Gespreksleider veterinaire ronde tafelgesprekken, Vetscope live, uitgezonden en terug te kijken via het UU Youtube-kanaal, over Diergeneesmiddelen, Veiligheid op de veterinaire werkvloer, Rundvee klauwgezondheid, Dierenwelzijn, Dierenarts in verkiezingstijd, Duurzaamheid en diergeneeskunde, verbinden of polariseren?