Merel Langelaar (1968) is afgestudeerd als dierenarts in de richting landbouwhuisdieren in 1996. Ze begon een praktijk in zuidelijk Frankrijk, samen met haar echtgenoot, waar ze twee jaar lang als een ware ‘James Herriot’ voornamelijk consultatief werk deed in afgelegen bergdorpen. Ze leerde veel van de andere cultuur en zeker ook van het werken in een land waar de veterinaire infrastructuur beduidend minder goed georganiseerd was dan in Nederland, met alle gevolgen voor de uitvoering van de praktijk van dien.

In 1998 kwam ze terug om te gaan werken als docent aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht, bij de buitenpraktijk, en vanuit die positie is ze verder gegaan in het onderzoek. Na haar promotie in de immunologie (‘Heat shock protein 70 and bovine paratuberculosis’) is ze naar het RIVM, Centrum Infectieziektenbestrijding, laboratorium voor zoönosen gegaan. Daar deed ze onder andere immunologisch onderzoek, ontwierp en schreef de website ziekdoordier.nl, bracht de jaarlijkse ‘Staat van zoönosen’ uit, en organiseerde symposia over zoönosen die dierenartsen en humaan artsen bijeen brachten. In 2010 werd ze wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad, waar ze onder andere auteur was van het advies over antibioticagebruik in de veehouderij en de risico’s van resistente bacteriën bij de mens, en het advies over Lyme. Vanaf 2012 werkte ze als coördinerend specialistisch senior inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), als teamcoördinator van het team preventie. Dit team houdt zich bezig met (het toezicht op) infectieziekten, antibioticaresistentie en preventie in brede zin.

Merel is gedreven om wetenschappelijke kennis te valoriseren, te ‘vertalen’ en in praktijk te brengen, in de overtuiging dat het maken van (beleids)keuzes en risicoafwegingen gebaseerd moeten zijn op deugdelijke kennis. Ze is daarom actief op Twitter (@mlangelaar) en houdt regelmatig presentaties en schrijft artikelen, met name over One Health. Van september 2017 tot september 2019 was Merel voorzitter van de beroepsvereniging voor dierenartsen, de KNMvD.

Per 1 september 2019 is ze benoemd tot hoogleraar ‘Policy and impact in veterinary medicine’ aan de faculteit diergeneeskunde en vice-decaan onderwijs (tot februari 2022). Sinds 1 juni 2022 combineert ze haar functie als hoogleraar met de rol van strategisch adviseur bij de NVWA. Sinds 1 januari 2023 is haar leeropdracht geworden 'One Health Governance' en is zij aangesteld in de One Health Microbial Group bij het IRAS.