'Dierenarts voor gezondheid en maatschappij.'


Merel Langelaar is per 1 januari 2023 benoemd tot hoogleraar One Health Governance, als vervolg op de leerstoel ‘Policy and impact in veterinary medicine’ (vanaf 1 september 2019) aan de faculteit diergeneeskunde. 

Merel was tevens vice-decaan onderwijs (2019-2022) en in die hoedanigheid bestuurlijk verantwoordelijk voor de opleiding tot dierenarts.  De maatschappelijke veranderingen in algemene zin en de snelle veranderingen in het veterinaire werkveld maken dat ook het onderwijs zal vernieuwen en veranderen. De faculteit wil immers dat haar alumni goed beslagen ten ijs komen in het brede werkveld van de dierenarts en dat zij stevig in hun schoenen staan om de verschillende rollen te kunnen vervullen die van de moderne dierenarts verwacht worden. Waarbij de moderne dierenarts net zo goed practicus kan zijn als beleidsmedewerker, toezichthouder, docent, onderzoeker, ondernemer of adviseur.

Van 1 juni 2022 tot 1 september 2023 was Merel deels aangesteld (0,8 fte) bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, de NVWA, als strategisch adviseur.

 

 

Chair
One Health Governance