Dr. Maarten Dolk

Publications

2022

Scholarly publications

Pramudiani, P., Tatang Herman, Turmudi, Dolk, M., & Doorman, M. (2022). How does a missing part become important for primary school students in understanding fractions? Journal on Mathematics Education, 13(4), 565-586. https://doi.org/10.22342/jme.v13i4.pp565-586

2015

Scholarly publications

Widjaja, W., & Dolk, M. (2015). The use of videos and classroom artefacts in professional development of teachers and teacher educators in Indonesia. In Cases of Mathematics Professional Development in East Asian Countries: Using Video to Support Grounded Analysis (pp. 199-222). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-287-405-4_12

2013

Scholarly publications

Bustang, B., Zulkardi, Z., Darmawijoyo, D., Dolk, M. L. A. M., & van Eerde, H. A. A. (2013). Developing a Local Instruction Theory for Learning the Concept of Angle through Visual Field Activities and Spatial Representations. International Education Studies, 6(8), 58-70. https://doi.org/10.5539/ies.v6n8p58

2012

Scholarly publications

van der Walt, M., Dolk, M. L. A. M., Molepo, J., Fransman, J., Posthuma, H. B., Saziwa, T., Esterhuyse, N., Tachie, S., Du Preez, H., Human, A., & Roux, A. (2012). Using adapted lesson study to facilitate mathematics teachers' meta-cognitive thinking skills (SANPAD project). In Proceedings 18th Annual National Congress, 24 - 28 June 2012, Faculty of Education Sciences North-West University Potchefstroom (pp. 81-98). Platinum Press.

Professional publications

Fosnot, C. T., Dolk, M. L. A. M., Imm, K., Jacob, W., & Stylianou, D. (2012). Learning to Support Young Mathematicians at Work : An Early Algebra Resource for Professional Development. Heinemann.

2009

Professional publications

Dolk, M. L. A. M., & te Selle, A. (2009). Op zoek naar een startsom Gedachtenvol oefenen. Volgens Bartjens, 29(2), 8-10.

2007

Professional publications

Dolk, M. L. A. M. (2007). Praten over denken, denken over praten. In M. van Zanten (Ed.), 25 jaar Panama - Gouden momenten verzilveren (pp. 75-79). Panama/Freudenthal Instituut.

2006

Professional publications

Dekker, T., & Dolk, M. L. A. M. (2006). Van rekenen naar algebra. In P. Drijvers (Ed.), Wat a is, dat kun je niet weten. Een pleidooi voor betekenisvolle algebra op school (pp. 25-39). Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.

2005

Scholarly publications

Dekker, S., & Dolk, M. L. A. M. (2005). Professionaliseren in het kwadraat. In B. Boog, M. Slagter, I. Jacobs-Moonen, & F. Meijering (Eds.), Focus op Action Research (pp. 102-113). Koninklijke Van Gorcum.
Dolk, M. L. A. M. (2005). Geïnspireerd en inspirerend leren. Het perspectief van de leraar in opleiding. In T. Moerkamp, J. Vedder, & J. Vos (Eds.), Leraren leren. een discussie over opleiden en professionaliseren van leraren (pp. 63-74). SBO.

Professional publications

Reeuwijk, M. V., & Dolk, M. L. A. M. (2005). Het nieuwe leren. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 105(3), 172-175.
Dolk, M. L. A. M. (2005). Veelgestelde vragen. Waarom is de staartdeling uit het onderwijs verdwenen? Volgens Bartjens, 24(3), 34-34.
Fosnot, C. T., & Dolk, M. L. A. M. (2005). Mathematics or Mathematizing. In C. T. Fosnot (Ed.), Constructivism: Theory, Perspective and Practice. (Second Edition) (pp. 175-192). Teachers College Press.

Other output

Fosnot, C. T. (Author), & Dolk, M. L. A. M. (Author). (2005). Multiplication and Division Minilessons Grade 3-5. Software, Heinemann.

2004

Professional publications

Dolk, M. L. A. M., Kok, J., van Brakel, G., Kallenberg, T., Jansma, F., & Onstenk, J. (2004). Expertgroep Kwaliteit Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Koersen op Meesterschap: Herontwerp, partnerschap en kwaliteitsborging. Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs.

Other output

Dolk, M. L. A. M. (Author), & Fosnot, C. T. (Author). (2004). Taking Inventory, Kindergarten-Grade 1: The Role of Context. Software, Heinemann.
Dolk, M. L. A. M. (Author), & Fosnot, C. T. (Author). (2004). Addition and Subtraction Minilessons, Grade PreK-3. Software, Heinemann.

2003

Scholarly publications

Kumpulainen, K., Brown, M., den Hertog, J. B., Dolk, M. L. A. M., & Kaartinen, S. (2003). MILE International: European Perspectives of Primary Mathematics Education in the Digital Age. In N. Hall, & D. Springate (Eds.), The proceedings of the 13th Annual Conference of the European Teacher Education Network (pp. 93-98). The University of Greenwich; the University of Groningen.

Other output

Kumpulainen, K., Brown, M., den Hertog, J. B., Dolk, M. L. A. M., & Kaartinen, S. (2003). MILE International: European Perspectives of Primary Mathematics Education in the Digital Age. Paper presented at European Teacher Education Network (ETEN), Groningen.

2002

Scholarly publications

Dolk, M. L. A. M., den Hertog, J. B., & Gravemeijer, K. P. E. (2002). Using multimedia cases for educating the primary school mathematics teacher educator: a design study. International Journal of Educational Research, 37(2), 161-178.

Professional publications

Fosnot, C. T., Hersch, S., Uittenbogaard, W., & Dolk, M. L. A. M. (2002). Mathematics in the City. Final Grant report NSF. City College, CUNY.
Fosnot, C. T., & Dolk, M. L. A. M. (2002). Young Mathematicians at Work: Constructing Fractions, Decimals and Percent. Heinemann.
Dolk, M. L. A. M. (2002). Grote ideeen, strategieen en modellen bij het rekenen. MM : Montessori mededelingen, 26(1), 10-13.
Dolk, M. L. A. M., & Fosnot, C. T. (2002). The role of context: the soda machine. Math in the City.

2001

Scholarly publications

Dolk, M. L. A. M. (2001). A multimedia learning environment as an inspiration for teacher education. In T. Ariav, A. Keinan, & R. Zuzovsky (Eds.), The Ongoing Development of Teacher Education: Exchange of Ideas. Proceedings of the Third International Conference on Teacher Education (pp. 422-445). Beit Berl.

Professional publications

Fosnot, C. T., & Dolk, M. L. A. M. (2001). Young Mathematicians at Work: Constructing Multiplication and Division. (Young Mathematicians at Work; Vol. 2). Heinemann.

2000

Scholarly publications

Dolk, M. L. A. M., Korthagen, F. A. J., & Wubbels, T. (2000). Het denken en handelen van leraren in onmiddellijke onderwijssituaties. Pedagogische Studi├źn, 77(2), 101-116.

Professional publications

Dolk, M., Goffree, F., den Hertog, J., & Oonk, W. (2000). Docentenboek bij de MILE-module "Het Fundament": Module ontworpen door het Mile-team i.s.m.de aan het project MILE deelnemende opleiders. Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.

1996

Professional publications

Dolk, M., Faes, W., Goffree, F., & Oonk, W. (1996). Onderzoek doen met pabostudenten. (Katernen voor Studiedagen Rekenen-Wiskunde & Didactiek; No. katern 2). Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.

1994

Professional publications

Dolk, M. L. A. M., van Luit, J. E. H., & te Woerd, E. (1994). Speciaal rekenen. Freudenthal instituut.
Dolk, M. L. A. M. (1994). Rekenspecialisten in soorten en maten. Jeugd in School en Wereld, 78(1), 36-40.

1993

Professional publications

Goffree, F., & Dolk, M. L. A. M. (1993). Drieluik. Handboek voor opleiders rekenen - wiskunde en didactiek. Freudenthal instituut.

1992

Professional publications

Dolk, M. L. A. M., & de Jong, R. (1992). Nascholing reken-wiskundeonderwijs in de jaren tachtig. School en Begeleiding, 35, 7-10.
Dolk, M. L. A. M., & Faes, W. (1992). Verhalen van de lerarenopleiding. Op zoek naar kwaliteit van opleidingsonderwijs. SLO/NVORWO.

1991

Professional publications

Dolk, M. L. A. M. (1991). Van leren tellen tot tellen afleren. OW & OC.

1990

Professional publications

Dolk, M. L. A. M., & van Galen, F. H. J. (1990). Nieuwe Media in nascholing. Didactiek in Perspectief, 85-92.
Dolk, M. L. A. M., & Feijs, E. (1990). Panama activiteitenplan 1990. HMN.

1989

Professional publications

Dolk, M. L. A. M., & van Galen, F. H. J. (1989). Nieuwe media in nascholing rekenen-wiskunde. Rekenen-Wiskunde, Panama-cursusboek 7, 92-97.