Beknopt CV
1988 Behalen doctoraal biologie, Universiteit Utrecht
1994 Promotie “Molecular genetics of siderophore mediated iron acquisition in Pseudomonas
putida.”, promotor: prof. dr. P.J. Weisbeek, Universiteit Utrecht
1996-2001 Diverse Postdoc- en onderzoeksfuncties, onder andere in Utrecht en Leuven
2001-heden Universitair Docent (nu Hoofddocent) leerstoelgroep Microbiologie, Universiteit Utrecht
Binnen deze functie:
2001-2002 Lid van de bachelors-curriculum-cie 2e-3e-jaars groep, die zich bezig hield met
het invoeren van het Bachelor Master systeem
2002-2006 Lid van de opleidingscommissie Biologie
2006-2010 Lid van de examencommissie van het University College Utrecht
2009-heden Voorzitter van de (deel) examencommissie bachelor Biologie
2011-2012 Project Toetsing eindtermen van de opleiding
2014-2015 Project Learning Analytics
2016-heden Project naar het gebruik van ICT ter verbetering van de voorbereiding van
studenten op contacturen
2016-2018 Griftpark project (i.s.m de gemeente Utrecht, Royal Haskoning DHV en de
leerstoelgroep Theoretical Biology and Bioinformatics van de UU)
2017-heden Opleidingsdirecteur bachelor Biologie