Dr. Michel Buijs

Assistant Professor
Celtic
General
+31 30 253 XXXX
m.buijs@uu.nl

Publications

2020

Popularising publications

Buijs, M. (2020). De eerste jaren. In E-J. Dros, H. Mooiman, I. de Smalen, B. van Velthoven, & L. van der Vlught (Eds.), Van Kikkers tot kindermoord: 35 jaar toneel door Leidse classici (pp. 23-25). Sophia Aeterna.

2019

Scholarly publications

Buijs, M. (2019). Et Ratio et Res: Characterization of Roman Conduct through Speech Representation in the Battle of Cannae. In L. van Gils, I. de Jong, & C. Kroon (Eds.), Textual Strategies in Ancient War Narrative: Thermopylae, Cannae and Beyond (pp. 273-292). (ASCP; Vol. 29). Brill.

2018

Professional publications

Buijs, M. (2018). Vrouwen aan de drank: Athenaeus, Deipnosophistae X.55-58, vertaling en aantekeningen. In E-J. Dros, T. van Leuveren, P. Nicolaas, & C. van der Voort (Eds.), Zoals wij aan tafel zitten: Een bloemlezing uit de Deipnosophistae van Athenaeus van Naucratis (pp. 110-119)
Buijs, M. (2018). Sympathie voor de duivel. In J. de Jong, O. van Marion, & A. Rademaker (Eds.), Vertrouw mij! Manipulaties van imago (pp. 101-106). Amsterdam University Press.

2017

Professional publications

Adema, S., Buffing, P., Buijs, M., Clerc-De Groot, R., De Ferrante-Molenaar, M., Van der Keur-Minderhoud, M., Luger, S., & Roosenboom, R. (2017). Taalverwerving en taalbeschouwing Grieks en Latijn: Vakdidactische kennis. Amsterdam University Press.

2016

Other output

Buijs, M. (Author). (2016). A Bibliography of Ancient Greek Linguistics. Web publication/site

2015

Professional publications

Buijs, M. (2015). ‘All emotional no matter how I try’: Magic and Loss van Lou Reed. In J. de Jong, C. Pieper, & A. Rademaker (Eds.), Beïnvloeden met emoties: Pathos en retorica (pp. 183-188). Amsterdam University Press.

2014

Scholarly publications

Buijs, M. (2014). Participle. In V. Bubenik, E. Crespo, C. Golston, A. Lianeri, S. Luraghi, & S. Matthaios (Eds.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (Vol. Volume 3 P—Z, Index, pp. 17-21). Brill.
Buijs, M. (2014). Genitive absolute. In V. Bubenik, E. Crespo, C. Golston, A. Lianeri, S. Luraghi, & S. Matthaios (Eds.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (Vol. Volume 2 G—O, pp. 7-10). Brill.

Popularising publications

Buijs, M. (2014). (Boekbespreking) Herman Altena: Hyllos & Euripides’ Smekelingen. Teksten voor theater, Antiek Theater Herman Altena, Bosch en Duin, 2013. Hermeneus, 86(3), 185.

Other output

Buijs, M. (2014). Et Ratio et Res: Speech representation, verbal actions and the good and the bad in the account of the Battle of Cannae. 1-7. Paper presented at Textual Strategies in Greek and Latin War Narrative, Amsterdam, Netherlands.

2013

Professional publications

Buijs, M. (2013). Aeneas nu. De oudheid in de popmuziek. Lampas, 46(4), 382-399.

Popularising publications

Buijs, M., van den Eijnde, F., & Schipper, H. G. (2013). Duurzamer dan Bytes. Hermeneus, 85(1).

2012

Scholarly publications

Buijs, M. (2012). Buijs on McLean. Bryn Mawr Classical Review, 12. http://bmcr.brynmawr.edu/2012/2012-12-26.html

Popularising publications

2011

Scholarly publications

Lallot, J., Rijksbaron, A., Jacquinod, B., & Buijs, M. (2011). The Historical Present in Thucydides. Semantics and Narrative Function — Le présent historique chez Thucydide. Sémantique et fonction narrative. (Amsterdam Studies in Classical Philology ed.) Brill. http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=44894
Rademaker, A. M., & Buijs, M. (2011). A Tale of Two Involuntary Encounters: Linguistics and the Persuasive Function of the Historical Present in Two Thucydidean Battle Scenes (1.45-51 & 1.56-66). In J. Lallot, A. Rijksbaron, B. Jacquinod, & M. Buijs (Eds.), The Historical Present in Thucydides. Semantics and Narrative Function — Le présent historique chez Thucydide. Sémantique et fonction narrative (pp. 115-157). (Amsterdam Studies in Classical Philology; No. 18). Brill.

2010

Popularising publications

Buijs, M. (2010). Bookreview Paulus, Aan de Romeinen. Vertaald door Gerard Koolschijn. Hermeneus, 83, 150-151. http://vkc.library.uu.nl/vkc/antiquity/SiteCollectionDocuments/Michel%20Buijs%202010%20Hermeneus%2082.3%20150-151.pdf

2009

Popularising publications

Buijs, M. (2009). Harry Mount: Et cetera en al dat andere Latijn. Hermeneus, 81, 151-151. http://vkc.library.uu.nl/vkc/antiquity/SiteCollectionDocuments/Michel%20Buijs%202009%20Hermeneus%2081.3.pdf
Buijs, M. (2009). Menander: Het stuk chagrijn — Dýskolos. Hermeneus, 81, 195-196. http://vkc.library.uu.nl/vkc/antiquity/SiteCollectionDocuments/Michel%20Buijs%202009%20Hermeneneus%2081.4%20195-196.pdf
Buijs, M. (2009). Lucretius. De Natuur der dingen — De rerum natura. Hermeneus, 81, 42-43. http://vkc.library.uu.nl/vkc/antiquity/SiteCollectionDocuments/Michel%20Buijs%202009%20Hermeneus%2081.1%2042-43.pdf

2008

Scholarly publications

Buijs, M. (2008). Het geloof in het wonderverhaal. Een verhaalanalyse van Joh. 9 en Joh. 11, met speciale aandacht voor de oppositie pisteuô (9:38) vs pepisteuka (11:27). In B. Becking, & A. Merz (Eds.), Verhaal als Identiteits-Code. Opstellen aangeboden aan Geert van Oyen bij zijn afscheid van de Universiteit Utrecht (pp. 73-79). http://www2.let.uu.nl/solis/geschiedenis/afdelingen/goac/bgl/NTTekstling.pdf

Popularising publications

Buijs, M. (2008). Bookreview Aurelius Augustinus: Wijsheid van leerlingen. Preken over teksten uit de Handelingen van de Apostelen [Sermones de scripturis 148-150]. Bezorgd, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six - Wienen. Hermeneus, 80, 210-210. http://vkc.library.uu.nl/vkc/antiquity/SiteCollectionDocuments/Michel%20Buijs%202008%20Hermeneus%2080.4%20210.pdf

2007

Scholarly publications

Buijs, M. (2007). Aspectual Differences and Narrative Technique: Xenophons Hellenica & Agesilaus. In R. J. Allan, & M. Buijs (Eds.), The Language of Literature. Linguistic Approaches to Classical Texts (pp. 122-153). Brill.
Allan, R. J., & Buijs, M. (2007). The Language of Literature. Linguistic Approaches to Classical Texts. Brill.

Popularising publications

Buijs, M. (2007). Vertaald wat er staat — Herman Altena (vertaling) Aischylos’ Oresteia. Vrij Nederland, 116. http://vkc.library.uu.nl/vkc/antiquity/SiteCollectionDocuments/Michel%20Buijs%202007%20VN%202829%20116.pdf
Buijs, M. (2007). Hein L. van Dolen, Odysseus. Hermeneus, 79, 250-251.
Buijs, M. (2007). 'De zaak is te groot voor een mens te denken dat hij hierin een oordeel kan vellen'. Hermeneus, 79, 38-38.

2006

Popularising publications

Buijs, M. (2006). Bookreview Plato — Gedichten. Vertaling Patrick Lateur. Hermeneus, 78, 295-296. http://vkc.library.uu.nl/vkc/antiquity/SiteCollectionDocuments/Michel%20Buijs%202006%20Hermeneus%2078.4%20295-296.pdf
Buijs, M. (2006). Bookreview Recensie Thucydides — De laatste eer. Pericles' grafrede. Vertaald door Jeroen A.E. Bons met medewerking van Jan van Ophuijsen en een nawoord van David Rijser. Hermeneus, 78, 53-55. http://vkc.library.uu.nl/vkc/antiquity/SiteCollectionDocuments/Michel%20Buijs%202006%20Hermeneus%2078.1%2053-55.pdf

2004

Scholarly publications

Buijs, M. (2004). Clause Combining in Ancient Greek Narrative Discourse. The Distribution of Subclauses and Participial Clauses in Xenophons Hellenica and Anabasis. Brill.

Popularising publications

Buijs, M. (2004). De meeste keizers sterven niet in bed. Hermeneus, 76, 200-201. http://vkc.library.uu.nl/vkc/antiquity/SiteCollectionDocuments/Michel%20Buijs%202004%20Hermeneus%2076.3%20200-201.pdf

1993

Professional publications

Buijs, M. (1993). Bataafs Athene, een bloemlezing van Klassiek Griekse Poëzie van de hand van Leidse Humanisten van de zestiende tot en met de twintigste eeuw, kritische teksteditie met introducties, vertalingen en noten, samengesteld en uitgegeven ter gelegenheid van het tachtigste lustrum van het Collegium Classicum c.n. M.F. eigen beheer.

1991

Professional publications

Buijs, M. (1991). Euripides, Iphigeneia in Aulis, vertaling Michel Buijs. International Theatre & Film Books-Toneelgroep Europa.