drs. Mirjam Bastings
M.A.S.Bastings@uu.nl
Education Development Assistant
Educational Development and Training
Gegenereerd op 2018-08-14 23:32:34


Profile

Ik ben als onderwijskundig adviseur/trainer werkzaam bij de afdeling onderwijsadvies en training van het Centrum voor Onderwijs en Leren.Expertises

Docententrainingen voor docenten in het hoger onderwijs op het gebied van algemene didactiek. Bijvoorbeeld: - Opleiding didactiek voor HBO-docenten -

Onderwijskundig advies voor docenten in het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld: activerende didactiek, curriculumontwikkeling.

Training en advies op het gebied van "wetenschap & techniek" in het basisonderwijs.

Gegenereerd op 2018-08-14 23:32:34
All publications
  Books - Professional publications
Overmans, J.F.A., Bakker, W.E., van Zeeland, Y.R.A., van der Ree, G., Jeuring, J.T., van Mil, M.H.W., Glas, M.A.J., van de Grint, E.J.M., Bastings, M.A.S., de Smale, S. & Dictus, W.J.A.G. (2017). The value of simulations and games for tertiary education. (62 p.). Utrecht Univerity.
Markenhof, A.T., Bastings, M.A.S. & Oost, H.A. (2002). Een onderzoek presenteren. (8 p.). Baarn: HB Uitgevers.
Bastings, M.A.S. (2001). Studeer Actief. (64 p.). Baarn: HBuitgevers.
  Articles - Scholarly publications
Kleinhans, M.g., Verkade, A.j., Van Wessel, T., Bastings, M.a.s., Marra, W.a., Van Gog, T., Van Westrenen, W. & Reichwein, M. (2016). Moon, Mars and Mundus: primary school children discover the nature and science of planet Earth from experimentation and extra-terrestrial perspectives. Geologie en Mijnbouw/Netherlands Journal of Geosciences, 95 (2), (pp. 203-214) (12 p.).
  Reports - Scholarly publications
Bastings, M.A.S. (1997). NME inbedden in beroepsopleidingen door middel van NME in eindtermen en lesmateriaal. (38 p.). Utrecht: ISOR.
Bastings, M.A.S. & Young, R. (1996). De jongerenprojectdagen 1996: Een school van dichtbij. Utrecht: UU FSS Onderwijskunde.
Bastings, M.A.S. & Stokking, K.M. (1996). Leerlingen in relatie tot natuur en milieu. Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs ten aanzien van natuur en milieu. (40 p.). Utrecht: ISOR afd. Onderwijsonderzoek.
Stokking, K.M., Young, R., van Zoelen, E.M., Leenders, F.J. & Bastings, M.A.S. (1996). Tussen vraag en aanbod. Eindrapport van het evaluatie-onderzoek naar de invoering van natuur- en milieu-educatie in het onderwijs (1991-1995). (264 p.). Utrecht: ISOR afd. Onderwijsonderzoek.
  Reports - Professional publications
Wils, S., Nab, J., Bastings, M. & Meijer, A. (2006). Een gemeenschappelijk kader voor het vaardighedenonderwijs in de bacheloropleidingen van de faculteit B├Ętawetenschappen. (60 p.). onbekend: UU IVLOS.
Bastings, M.A.S. (1997). Evaluatie van de Codename Action Teams 1995-1996. (18 p.). Utrecht: Vakgroep Onderwijskunde.
Bastings, M.A.S. (1997). Evaluatie van de Codename Futuredagen 1997. (42 p.). Utrecht: Vakgroep Onderwijskunde.
Bastings, M.A.S. & Young, R. (1997). Evaluatie van de jongerenprojectdagen 1996. (41 p.). Utrecht: Vakgroep Onderwijskunde.
Bastings, M.A.S. & Stokking, K.M. (1996). NME inbedden in beroepsopleidingen door middel van NME in eindtermen en lesmateriaal. Stand van zaken 1996. (51 p.). Utrecht: ISOR afd. Onderwijsonderzoek.
Bastings, M.A.S. & Stokking, K.M. (1995). Analyse van de NME-projecten in het Beroepsonderwijs in de jaren 1992 en 1993. (53 p.). Utrecht: ISOR afd. Onderwijsonderzoek.
Bastings, M.A.S. & Stokking, K.M. (1995). Natuur- en Milieu-Educatie in het Beroepsonderwijs. Een stand van zaken 1994-1995. (83 p.). Utrecht: ISOR afd. Onderwijsonderzoek.
  Reports - Popularising publications
Bastings, M.A.S. & Uijlings, M. (1997). Van vonk tot lopend vuurtje. (62 p.). Assendelft: De Akelei.
  Computer programs / software - Other output
van der Ree, G., Bastings, M.A.S., Glas, R., van den Hoven, M.A. & Loyens, K.M. (2016). EthiCo.
  Other output - Other output
Jonker, V.H., Schot, W.D., Wijers, M.M., Bastings, M.A.S., Reichwein, Maarten, van de Grint, E.J.M. & Slot, E.M. (06.10.2016). Thuis op de wereld - Boekje Grote Wetenschapsdag. (12 p.).
^ top
Gegenereerd op 2018-08-14 23:32:34
Full name
drs. M.A.S. Bastings Contact details
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Room E340
3584 CS  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 6 36 560 682
Phone number (department) +31 30 253 4473
Mobile phone +31 6 36 560 682
Gegenereerd op 2018-08-14 23:32:34
Last updated 01.06.2016