drs. Harriet Luijendijk-Jungerius
m.a.luijendijk-jungerius@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-22 22:38:20


Profile

Harriet Luijendijk - Jungerius is studieadviseur bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC), faculteit Geesteswetenschappen van de volgende opleidingen:

  • BA Nederlandse taal en cultuur
  • BA Literatuurwetenschap
  • BA Taalwetenschappen
  • MA Communicatie en organisatie
  • MA Meertaligheid en taalverwerving (voorheen MA Taal, mens en maatschappij)
  • MA Neerlandistiek (voorheen MA Nederlandse taal en cultuur)
  • MA Literature Today / Literatuur vandaag (voorheen MA Literatuur en cultuurkritiek)

NB: Voor meer informatie over o.a. spreekuren / afspraken  (en wijzigingen hierop), zie het tabblad 'Contact"

E-mailadres voor studenten: studieadviesTLC.gw@uu.nl

Gegenereerd op 2018-06-22 22:38:20
Full name
drs. M.A. Luijendijk-Jungerius Contact details
Transcomplex

Trans 10
Room 1.25
3512 JK  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 6291

E-mailadres voor studenten:  studieadviesTLC.gw@uu.nl

Spreekuren
Er zijn dagelijks spreekuren binnen het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC). Voor algemene en dringende vragen staan alle spreekuren open, maar studenten die Harriët Luijendijk als studieadviseur hebben gebruiken bij voorkeur de spreekuren op maandag (om de week) of donderdag.

NB:

Houd rekening met incidentele wijzigingen of extra spreekuur! Indien van toepassing worden die op deze pagina vermeld (zie hieronder).

Telefonisch spreekuur (Telefoonnummer: 030 - 253 2440)
Maandag:                   10.00-11.00 uur (roulerend Corine den Hamer oneven                                               weken en Harriët Luijendijk even weken)
Dinsdag:                    10.00-11.00 uur (Monique van Ruyven)
Woensdag:                 10.00-11.00 uur (Corine den Hamer)
Donderdag:                10.00-11.00 uur (Harriët Luijendijk)
Vrijdag:                      geen telefonisch spreekuur

Inloopspreekuur voor korte of spoedvragen 
Locatie:                     Trans 10 (kamer 1.25 / 1.26A / 1.26B) en op                                                                   vrijdag op Janskerkhof 13, kamer 0.12
Maandag:                  11.00-12.00 uur (roulerend Corine den Hamer oneven weken                                    en Harriët Luijendijk even weken)
Dinsdag:                    11.00-12.00 uur (Monique van Ruyven)
Woensdag:                 11.00-12.00 uur (Corine den Hamer
Donderdag:                11.00-12.00 uur (Harriët Luijendijk)
Vrijdag:                      11.00-12.00 uur (Monique van Ruyven) op Janskerkhof 13,                                        kamer 0.12

Toelichting inloopspreekuur
Het inloopspreekuur is bedoeld voor korte gesprekken. Voor langere gesprekken kun je een afspraak maken via het Studiepunt GW. 

WIJZIGINGEN telefonisch en inloopspreekuur:

* Het telefonisch spreekuur op donderdag 7 juni is ivm matching gewijzigd naar 08:30-09:30 uur

* Er is EXTRA SPREEKUUR op vrijdag 8 en vrijdag 15 juni tussen 13:30-14:30 uur op kamer 1.25 Trans 10

* Het spreekuur (telefonisch en inloop) op  donderdag 19 juli vervalt 

Voor urgente zaken  kun je terecht bij het Studiepunt  van de faculteit Geesteswetenschappen, via 030 253 6285 of bij de balie op Drift 10. E-mail: studiepunt.gw@uu.nl

Afspraak maken via Studiepunt Geesteswetenschappen

Soms is het nodig om een uitgebreider gesprek te voeren. Maak in dat geval een afspraak met je eigen studieadviseur (max. 30 minuten) via het Studiepunt Geesteswetenschappen (balie Drift 10 of telefonisch 030-253 6285) of via het telefonisch spreekuur van de studieadviseur.

Wat breng je mee?
Neem bij een afspraak zelf een uitdraai van je studievoortgangoverzicht of dossieroverzicht uit Osiris en een studieplanning mee. 

E-mailadres voor studenten:  studieadviesTLC.gw@uu.nl

Vermeld in de mail altijd je opleiding en je studentnummer!
Je kunt binnen 4-5 werkdagen antwoord verwachten. 
Persoonlijk contact heeft de voorkeur boven communicatie via e-mail.

 

Gegenereerd op 2018-06-22 22:38:20
Last updated 04.06.2018