Lonneke Martin verzorgt onderwijs in het vak Inleiding Strafrecht, Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht, Rechtspraktijk Strafrecht en begeleidt Bachelor afstudeerwerken en masterscripties. 

Involved in the following course(s)