Dr. Lotte Henrichs

Assistant Professor
Education
l.f.henrichs@uu.nl

Publications

2023

Scholarly publications

Henrichs, L., Brummel, E., Boerma, A., & Moormann, I. (2023). Hoe zelfbekwaam voelen (aanstaande) Nederlandse VO docenten zich over Cultureel responsief Lesgeven? Hun ervaringen en aanbevelingen voor lerarenopleidingen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 44(1), 1-19. https://registratiesite.brlo.nl/CMS/RPP/Organizations/1/Shops/1/Media/2/Items/3/00001740RHKRVPM2/TvL%2044-1%20(2023)%20Henrichs.pdf
Schuurman, T., Henrichs, L., Schuurman, N., Polderdijk, S., & Hornstra, L. (2023). Learning Loss in Vulnerable Student Populations after the first COVID-19 School Closure in the Netherlands. Scandinavian Journal of Educational Research, 67(2), 309-326. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.2006307

2022

Scholarly publications

Henrichs, L., Polderdijk, S., & Hornstra, L. (2022). Zorgen van leerkrachten over leerlingen tijdens de COVID-19 schoolsluiting: Aard, ontwikkeling en aanpak. Pedagogische Studiën, 99(3), 258-277. https://pedagogischestudien.nl/search?identifier=f6049d65-a884-4d06-907e-01676529f88b
Lavigne, A. L., Henrichs, L., Acosta Feliz, J. A., & Shao, S. (2022). Cultural responsivity and common conceptualizations of “good” teaching in culturally and linguistically diverse elementary classrooms in the U.S. and the Netherlands. Teaching and Teacher Education, 118, 1-19. [103812]. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103812

2021

Scholarly publications

Henrichs, L., Polderdijk, S., van Tartwijk, J., & Korevaar, M. (2021). Onderzoeksrapport KANS Kwalitatieve onderzoekscomponent: Kansrijke Aanpakken na de Schoolsluiting. Universiteit Utrecht.

Professional publications

Henrichs, L., Wansink, B., Krijnen, M., & Koppen, van, W. (2021, Oct 5). Hoe gaan docenten om met diversiteit en meertaligheid in de klas?

2020

Professional publications

Henrichs, L. F., Hornstra, T. E., Polderdijk, S., & Schuurman, T. M. (2020). Lessen uit de lockdown. Didactief. https://didactiefonline.nl/artikel/lessen-uit-de-lockdown

2019

Scholarly publications

Henrichs, L. F. (2019). Opbrengsten van werkplaatsonderzoek:twee casussen uit de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht. Paper presented at Onderwijs Research Dagen 2019 Heerlen, Heerlen, Netherlands.
Leseman, P. P. M., Henrichs, L. F., Blom, W. B. T., & Verhagen, J. (2019). Young mono- and bilingual children’s exposure to academic language as related to language development and school achievement. In V. Grøver, P. Ucelli, M. Rowe, & E. Lieven (Eds.), Learning through language: Towards an Educationally Informed Theory of Language Learning (pp. 205-217). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316718537.019

Professional publications

van Tartwijk, J. W. F., Henrichs, L. F., Van Dijk, E. E., & de Kleijn, R. A. M. (2019). De taken van de academische leraar en de beoordeling daarvan. In Academische leraren PO (pp. 27-40). Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. https://www.platformsamenopleiden.nl/knowledge-item/academische-leraren/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/397132/Pagina_s_van_Academische_leraren.pdf?sequence=1

2018

Scholarly publications

Henrichs, L. F., Schot, W. D., Zuiker, I., Bakx, A., Soeterik, I., Edzes, H., Klein, T., de Jong, W. A., & Exalto, R. (2018). Educational research labs in the Netherlands: A joint venture in connecting the worlds of educational practice and research. EAPRIL Proceedings, (4), 203-220.

Professional publications

van Look, C. J., Broekhuizen, M. L., Damhuis, C. M. P., Henrichs, L. F., Hornstra, T. E., de Jong, E. M., de Kleijn, R. A. M., van Leest, A. M. C., van Aarsen, E., Bomhof, M., de Wit, W., Bisschop, P., & van Tartwijk, J. W. F. (2018). Onderwijskansen in Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/376903/Rapport_Onderwijskansen_in_Utrecht.pdf?sequence=1

2017

Professional publications

Henrichs, L. F., Slot, P. L., & Leseman, P. P. M. (2017). Professionele ontwikkeling in voorschoolse voorzieningen: doeltreffende professionaliseringsvormen en -activiteiten in internationaal perspectief. In R. Fukkink (Ed.), De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief (1 ed., pp. 148-187). SWP.
Henrichs, L. F., Damhuis, C. M. P., Trooster, C. S. M., van Look, C. J., Be, M. S. Y., & Schot, W. D. (2017). Interactievaardigheden in de kinderopvang: Een onderzoek naar ervaren effecten van de trainingen ’TINK’ en “Oog voor Interactie”. Utrecht University. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/06/16/interactievaardigheden-in-de-kinderopvang
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356069/1.pdf?sequence=1

2016

Scholarly publications

Henrichs, L. F., & Leseman, P. P. M. (2016). Onderzoeksrapport VVE Utrecht 2012-2015: Wetenschap en Werkveld ontmoeten elkaar in actieonderzoek. Universiteit Utrecht. https://www.uu.nl/sites/default/files/vve_utrecht_onderzoek_henrichsleseman.pdf
Henrichs, L. F., Slot, P. L., & Leseman, P. P. M. (2016). Professionele ontwikkeling in voorschoolse voorzieningen. Een literatuurstudie naar doeltreffende professionaliseringsvormen en –activiteiten. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/342310/professionele.pdf?sequence=1
Aarts, R., Demir-Vegter, S., Kurvers, J., & Henrichs, L. (2016). Academic Language in Shared Book Reading: Parent and Teacher Input to Mono- and Bilingual Preschoolers. Language Learning. https://doi.org/10.1111/lang.12152

2015

Professional publications

Verhallen, M., & Henrichs, L. F. (2015). Woordenschat in interactie: Sámen aan het woord! De Wereld van het Jonge Kind, 22-25.

Other output

Henrichs, L. F. (2015). CLASS-based professional development: Differential aspects to quality of teacher–child interactions. Paper presented at 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Limassol, Cyprus.

2014

Scholarly publications

Henrichs, L. F., & Leseman, P. P. M. (2014). Early Science Instruction and Academic Language Development Can Go Hand in Hand. The Promising Effects of a Low-Intensity Teacher-Focused Intervention. International Journal of Science Education, 36(17), 2978-2995. https://doi.org/10.1080/09500693.2014.948944

2011

Scholarly publications

Henrichs, L. F., Leseman, P. P. M., Broekhof, K., & Cohen de Lara, H. (2011). Kindergarten talk about science and technology. the situation preceding a teacher-directed intervention. In M. J. de Vries, S. van Keulen, S. Peters, & J. Walma van der Molen (Eds.), Professional development for primary teachers in science and technology. the dutch VTB-pro project in an international perspective (pp. 217-227). Sense Publishers.

2010

Scholarly publications

Henrichs, L. F. (2010). Academic language in early childhood interactions. A longitudinal study of 3- to 6-year-old Dutch monolingual children. Amsterdam Center for Language and Communication.

Other output

Henrichs, L. F., Leseman, P. P. M., & Scheele, A. F. (2010). Academic language input and early literacy in Dutch, Moroccan-Dutch and Turkish-Dutch 3- to 7-year old. Paper presented at Paper presented at the meeting of the Deutsche Gesellschaft für Psychologie, Bremen, Germany.
Henrichs, L. F. (2010). Schooltaal in de voor- en vroegschoolse periode. Paper presented at Paper presented at the meeting of the Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten, Amsterdam.
Leseman, P. P. M., Henrichs, L. F., Aarts, R., & Scheele, A. F. (2010). Academic language input and early literacy in Dutch, Moroccan-Dutch and Turkish-Dutch 3- to 7-year old. Paper presented at Paper presented at the meeting of the Society for the Scientific Study of Reading, Berlin, Germany.
Henrichs, L. F., Schoonen, J. J. M., & Kuiken, F. (2010). Academic language in early childhood: A functional perspective. Paper presented at Paper presented at the meeting of the American Association for Applied Linguistics, Atlanta, GA (USA).
Leseman, P. P. M., Henrichs, L. F., & Aarts, A. M. L. (2010). Academic language input and early literacy in native Dutch and Dutch-as-second-language learning Moroccan-Dutch and Turkish-Dutch children. Paper presented at Paper presented at the annual conference of the Society for the Scientific Study of Reading, Berlin, Germany.
Leseman, P. P. M., & Henrichs, L. F. (2010). Academic language input and early literacy in Dutch, Moroccan-Dutch and Turkish-Dutch 3- to 7-year old. Paper presented at Paper presented at the meeting of the Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Bremen, Germany.

2009

Scholarly publications

van Otterloo, S. G., van der Leij, A., & Henrichs, L. F. (2009). Early home-based intervention in the Netherlandsfor children at familial risk of dyslexia. Dyslexia, 15(3), 187-217.
Henrichs, L. F., & Schoonen, R. (2009). Lexical features of parental academic language input. The effect on vocabulary growth in monolingual Dutch children. In B. J. Richards, H. M. Daller, D. D. Malvern, P. P. Meara, J. Milton, & J. Treffers-Daller (Eds.), Vocabulary studies in first and second language acquisition: the interface between theory and application (pp. 1-22). Palgrave Macmillan.

Other output

Henrichs, L. F. (2009). Academic language in early childhood interactions. Paper presented at Paper presented at the symposium Discourse Practices in Preschool, Groningen, The Netherlands.