Dr. Lotte Henrichs

Assistant Professor
Education
l.f.henrichs@uu.nl

Lid van de erkenningscommissie interventie van het Nederlands Jeugd Instituut (deelcommissie Ontwikkelingsstimulering,-onderwijsgerelateerd-en-jeugdwelzijn)

Lid van het Impact team Corona en Onderwijskwaliteit van de PO Raad