Karin de Vries is plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens en lid van de Commissie Meijers (https://www.commissie-meijers.nl). 

Zij is tevens redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (NTM/NJCM-Bulletin) en International Board Member bij het Netherlands Quarterly of Human Rights.