Koen Haex (hij/hem) is docent-promovendus staatsrecht bij de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie. Hij is bezig met een promotieonderzoek naar de positie en rol van regeerakkoorden in het Nederlandse parlementaire stelsel. Daarnaast draait hij mee in het staatsrechtelijke onderwijs van de afdeling. Naast zijn werk aan de Universiteit Utrecht is Koen redacteur bij Ars Aequi