Profile

Kristien Hepping doet als promovenda onderzoek naar de rechtspositie van ouders in het jeugdbeschermingproces en het jeugdstrafproces, zowel volgens de regelgeving (internationaal, Europees en Nederlands) en de Nederlandse praktijk (jeugdstrafzitting, zitting omtrent verzoekschrift ondertoezichtstelling en combi-zitting). De Nederlandse wet- en regelgeving en de praktijk worden hierbij getoetst aan de internationale en Europese standaarden. Het onderzoek kenmerkt zich door een interdisciplinaire aanpak en een confrontatie tussen law in the books en law in action.

Als docent is Kristien betrokken bij onderwijs vanuit het Willlem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen & Criminologie.

Kristien heeft zelf een achtergrond in Nederlands Strafrecht en Internationaal en Europees Recht, richting Internationaal Publiekrecht. Haar huidige interesse ligt met name op het gebied van jeugdrecht en internationale mensenrechten.

Involved in the following study programme(s)
Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:54
All publications
  2016 - Book parts / chapters
Rap, S.E., Huijer, J.I. & Hepping, K.E. (2016). Participatie van kinderen in gerechtelijke procedures. In Kristien Hepping, Stephanie Rap & Joost Huijer (Eds.), De pedagogische benadering van de jeugdrechtspleging - Liber Amicorum Prof. dr. Ido Weijers (pp. 87-102) (16 p.). Den Haag: Boom criminologie.
  2016 - Book editorship
Hepping, K.E., Rap, S.E. & Huijer, J.I. (2016). De pedagogische benadering van de jeugdrechtspleging - Liber Amicorum Prof. dr. Ido Weijers. (210 p.). Den Haag: Boom criminologie.
  2016 - Lectures
K.E. Hepping (01.06.2016) Bijdrage over de rechtspositie van ouders in de jeugdbeschermingsprocedure: van 20ste naar 21ste eeuw
  2015 - Book parts / chapters
Weijers, I., Rap, S.E. & Hepping, K.E. (2015). Juvenile justice and juvenile crime: the tradition and topicality of an interdisciplinary approach. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M.M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching views of crime and deviancy - Rethinking the legacy of the Utrecht school (pp. 367-384) (18 p.). Eleven international publishing.
  2014 - Articles
Weijers, Ido, Rap, Stephanie, Hepping, Kristien & Huijer, Joost (2014). 25 jaar Kinderrechtenverdrag. Pedagogiek in Praktijk, 20 (82).
Hepping, Kristien & Volkers, Bregje (2014). De toegankelijkheid van de combizitting voor de jeugdige en zijn ouders. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 36 (9), (pp. 214-219) (6 p.).
Hepping, Kristien & Volkers, Bregje (24.01.2014). Horen, zwijgen en spreken op de combizitting. Nederlands Juristenblad, 89 (3), (pp. 178-184) (7 p.).
Hepping, Kristien (2014). Ouders aansprakelijk voor wangedrag van hun kind? Ouders en verantwoordelijkheid. Pedagogiek in Praktijk, 20 (82), (pp. 33-34) (2 p.).
  2014 - Book parts / chapters
Hepping, Kristien (2014). Ouders in de jeugdstrafrechtspleging. In Ido Weijers (Eds.), Jeugdstrafrecht - In internationaal perspectief (pp. 269-281) (13 p.). Boom Lemma.
  2013 - Articles in volumes / proceedings
Rap, S.E., Weijers, I. & Hepping, K.E. (2013). ‘The participation of juvenile defendants and parents in the youth court, A comparison of the inquisitorial and adversarial legal tradition’. Proceedings of 2nd Annual International Conference on Law, Regulations and Public Policy (pp. 81-87) (7 p.).
  2012 - Articles
Hepping, K.E. (2012). Ouders en de voorgeleiding voor de rechter-commissaris, Discrepantie tussen wetgeving en praktijk. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 6, (pp. 146-152) (7 p.).
  2012 - Lectures
K.E. Hepping (15.09.2012) Paper 'The role of parents in the (child friendly) youth court hearing'
K.E. Hepping (11.10.2012) Presentatie ‘De positie van ouders in het jeugdbeschermingproces en het jeugdstrafproces’
K.E. Hepping (27.03.2012) Presentatie ‘De positie van ouders in het jeugdstrafproces – De praktijk’
K.E. Hepping (21.11.2012) Presentatie ‘De positie van ouders in het jeugdstrafproces’
  2011 - Articles
Weijers, I., Hepping, K.E. & Rap, S.E. (2011). Aanwezigheid ouders bij de jeugdstrafzitting. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 5 (33), (pp. 118-121) (4 p.).
  2011 - Books
Weijers, I. & Hepping, K.E. (2011). Effectieve ouderparticipatie in het jeugdstrafproces. De Utrechtse pilot Versterken Betrokkenheid Ouders. (91 p.). Amsterdam: SWP.
Weijers, I., Hepping, K.E. & Kampijon, M. (2011). Jeugdige Veelplegers. Amsterdam: SWP.
  2011 - Book parts / chapters
de Jonge, G., Hepping, K.E. & Weijers, I. (2011). De rol van de ouders in de jeugdstrafrechtspleging. In I. Weijers & F. Imkamp (Eds.), Jeugdstrafrecht - In internationaal perspectief (pp. 233-248) (16 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2011 - Lectures
K.E. Hepping (16.06.2011) Presentatie ‘Ouders en de Jeugdstrafzitting’
  2009 - Books
Weijers, I. & Hepping, K.E. (2009). OTP-voorlichting voor Marokkaanse ouders. (35 p.). Utrecht: Veiligheidshuis.

Overige publicaties: P. Malcontent and K. Hepping, Luis Moreno-Ocampo. In D.P. Forsythe (ed. in Chief), Encyclopedia of human rights, Vol. 4, Oxford: University Press, 2009.

^ top
Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:54

Op 1 november 2011 gestart met een promotietraject op het gebied van de rechtspositie van ouders in het jeugdbeschermingproces en het jeugdstrafproces.

Projecten

2012-2013: Onderzoek naar de participatie van ouders bij kinderbeschermings- (eerste OTS zaken) en combizittingen. In samenwerking met Universiteit Leiden.

2009-2011: Onderzoek naar het versterken van de betrokkenheid van ouders in het jeugdstrafproces. Uitgevoerd vanuit het Veiligheidshuis Utrecht in samenwerking met verschillende partijen.

2009: Afronding lopend onderzoek naar jeugdige veelplegers. In opdracht van het Openbaar Ministerie te Utrecht.

Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:54

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, periode 2012-2014 en 2015-heden:

- Coördinator en docent bij het engelstalige bachelorvak Children's Rights and Juvenile Justice

- Docent in bachelor strafrechtvakken

- Begeleider masterthesis strafrecht en afstudeerwerk strafrecht

- Coördinator opleiding specialisatie jeugdrecht voor advocaten

- Tutor eerstejaars studenten bachelor rechtsgeleerdheid

 

Faculteit Sociale Wetenschappen, periode 2007-2013:

- Coördinator en docent bij de vakken van de minor Jeugd en Criminaliteit: Jeugdcriminaliteit, Jeugdrecht en Justitiële Interventies

- Begeleiding bachelorthesis pedagogische wetenschappen

- Begeleiding masterthesis orthopedagogiek (werkveld forensische ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek)

 

Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:54
Additional functions and activities

Geen nevenfuncties

Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:54
Full name
mr. K.E. Hepping Contact details
Postal address
Boothstraat 6
3512 BW    UTRECHT
The Netherlands
Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:54
Last updated 18.09.2017