dr. José de Kruif
J.deKruif@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-22 20:57:41


Profile

I studied social and economic history and wrote a master thesis on poverty and poor relief. I obtained my phd degree in 1999. In 2002 I was awarded the 'Keetje Hodshon award ' from the 'Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen' for my total oeuvre and especially for my thesis on reading culture. In 2004 the Dutch Organisation for Scientific Research awarded me the Innovational Research grant, thus enabling me to start my own research group on the topic of 19th century news media.

As a Digital Humanities expert, I am team leader of the Digital Humanities Lab at UU.

 

Strategic themes / Focus areas
Scientific expertise

Gegenereerd op 2018-09-22 20:57:41
Curriculum vitae Download PDF
Gegenereerd op 2018-09-22 20:57:41
All publications
  2017 - Scholarly publications
de Kruif, J. (02.11.2017). De Leesmens. De geschiedenis van een ziekte. In Wim van Anrooij & Paul Hoftijzer (Eds.), Lezen in de Lage Landen. Studies over tien eeuwen leescultuur. (pp. 271-277) (7 p.). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
de Kruif, J. (01.10.2017 01.10.2018) Member NWO (External organisation) NWO VIDI committee Historische Wetenschappen 2017-2018
  2016 - Other output
de Kruif, J. (13.10.2016). Digitaliseren en dan? Artificial Intelligence in het archief: Het Digital Humanities Lab.
  2014 - Scholarly publications
de Kruif, J. (2014). Mining Dutch History: Researching Public Debate in the Nineteenth Century. In Clare Mills, Michael Pidd & Esther Ward (Eds.), Proceedings of the Digital Humanities Congress 2012 Sheffield: HRI Digital, Digital Humanities Congress.
  2014 - Popularising publications
de Kruif, J. (2014). Geschiedenis online: digitaal regionaal historisch onderzoek. Heemtijdinghen, 50 (1), (pp. 6-15) (10 p.).
  2014 - Other output
J. de Kruif (11.02.2014) Text mining for historians
  2013 - Other output
de Kruif, J. (2013). Digital Humanties Group UU website.
J. de Kruif (25.01.2013) Netwerkende historici, honderdvijftig jaar refereren in de Geschiedenis der Nederlanden (1877-2012). Text mining en netwerkanalyse.
  2012 - Scholarly publications
de Kruif, J. (2012). Boudien de Vries, Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 127, (pp. 73-74) (2 p.).
  2012 - Popularising publications
de Kruif, J. (2012). Boekbespreking. Een veilig slaapvertrek. Kasteel Woerden 600 jaar 1410-2010. Heemtijdinghen, 48, (pp. 36-37) (2 p.).
  2012 - Other output
J. de Kruif (22.12.2012) Text mining with SPSS PASW modeller
de Kruif, J. (2012). Weblog ICT en Onderzoek Geesteswetenschappen UU.
  2011 - Scholarly publications
de Kruif, J. (2011). Technische vooruitgang zoekt gretig publiek. Het boekbedrijf in de negentiende eeuw. In B. Dongelmans (Eds.), Kopij en druk revisited (pp. 221-252) (32 p.). Nijmegen: Vantilt.
  2011 - Other output
de Kruif, J. (2011). BLOG ICT en Onderzoek.
de Kruif, J. (26.05.2011). Politieke cultuur & Perscultuur textmining en digitalisering. Symposium Early Dutch Books Online.
J. de Kruif (23.06.2011) Troelstra's blunder. Textmining tools and the history of media hypes
  2010 - Scholarly publications
de Kruif, J. & Dongelmans, B. (2010). Technische vooruitgang zoekt gretig publiek. Het boekbedrijf in de negentiende eeuw. In B Dongelmans (Eds.), Kopij en druk revisited (pp. 230-270) (41 p.). Nijmegen: Van Tilt.
de Kruif, J. (2010). Vier eeuwen visuele verslaggeving. Overstromingen in de Lage Landen 1500-1953. Tijdschrift voor mediageschiedenis, juni 2010 (1), (pp. 30-58) (28 p.).
  2009 - Scholarly publications
de Kruif, J. (2009). Death shall have no dominion. Imaging flood disasters in the press. In A. Peto & K. Schrijvers (Eds.), Faces of Death. Visualising history (pp. 91-121) (31 p.). Pisa: Pisa University Press.
  2009 - Professional publications
de Kruif, J. & Hamoen, C. (2009). Zelfdoding in de zeventiende eeuw. Heemtijdinghen, 45 (4), (pp. 106-110) (5 p.).
  2009 - Other output
de Kruif, J. (2009). Blog ICT en onderzoek.
J. de Kruif (14.06.2009) Death shall have no dominion. A short history of visualization of flood disasters 1599-1953.
  2008 - Scholarly publications
Waaldijk, M.L., Hageman, G. & de Kruif, J. (2008). Tolerance and Discrimination as Tools in Writing Women's History. In G. Hálfdanarson & S. Ellis (Eds.), Tolerance and Discrimination in Historical Perspective Pisa: Pisa University Press, in print - pagina's nog niet bekend.
de Kruif, J. (2008). Welfare politics in a Dutch Town 1750-1900. De Swaan's In care of the State Revisited. In G. Hageman (Eds.), Reciprocity and Redistribution. Work and Welfare Reconsidered (pp. 209-232) (24 p.). Pisa: Pisa University Press.
  2008 - Popularising publications
de Kruif, J. (2008). Boekbespreking Woerden in 1832. Grondgebruik en eigendom. Kadastrale atlas provincie Utrecht dl. 15 Stichts-Hollandse bijdragen dl. 33. Heemtijdinghen, 43 (3), (pp. 10-11) (2 p.).
  2008 - Other output
  2007 - Popularising publications
de Kruif, J. (2007). Boekbespreking Woerden in 1832 grondgebruik en eigendom. Heemtijdinghen, 43, (pp. 77-82) (6 p.).
  2007 - Other output
J. de Kruif (06.07.2007) Bishops and computers. Textmining nineteenth century pamphlets and newspapers.
J. de Kruif (18.05.2007) Textmining a media hype of the nineteenth century. A discussion on methodology.
  2006 - Scholarly publications
de Kruif, J. (2006). Gender and the History of the Book. The Case of the Invisible Widow. In dr. B. Waaldijk (Eds.), Professions and social identity. New European Historical Research on Work, Gender and Society (pp. 121-134) (14 p.). Pisa: Pisa University Press.
de Kruif, J., Meijer-Drees, M. & Salman, J.L. (2006). Het lange leven van het pamflet. Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900. (235 p.). Hilversum: Verloren.
de Kruif, J. (2006). Kijk, er zijn veel te veel boeken. De selectiecriteria van de negentiende-eeuwse boekkritiek in tijdschriften. In prof. dr. G.J. Dorleijn & dr. K. van Rees (Eds.), De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000 (pp. 69-88) (20 p.). Nijmegen: Vantilt.
de Kruif, J. (2006). Poetry as a commodity. The practical application of network analysis. In M. van Delft & dr. F. de Glas (Eds.), New Perspectives in Book history. Contributions from the low countries (pp. 117-137) (21 p.). Zutphen: Walburg Pers.
de Graaf, R.H. & de Kruif, J. (2006). Schieten met papieren schroot. Pamfletten en dagbladpers in de negentiende eeuw. In J. de Kruif & M. Meijer Drees (Eds.), Het lange leven van het pamflet : boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900 (pp. 95-113) (19 p.). Hilversum: Verloren.
  2006 - Professional publications
de Kruif, J. (2006). Utrecht research into historical readers. IGEL news (sept).
  2006 - Other output
J. de Kruif (28.11.2006) De casus 1853. Textmining for Clementine in historisch onderzoek
  2005 - Scholarly publications
de Kruif, J. (2005). Lezende Naties. Karakter, Tijdschrift van wetenschap, 2005 (12), (pp. 12-14) (3 p.).
  2005 - Professional publications
de Kruif, J. (2005). Warrige van Wissing slaat de plank mis. Vooys, (pp. 76-78) (3 p.).
  2005 - Popularising publications
de Kruif, J. (2005). Lezen. In J. Pennings, A. Pietersma & F. Vogelzang (Eds.), Na gedane arbeid. Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht (pp. 28-35) (8 p.). Nieuwegein: Casparie.
  2005 - Other output
J. de Kruif (08.12.2005) Boekhistorici en hun theorieën. Gelukkige combinatie of mismatch?
J. de Kruif (29.04.2005) Concurrentie in de nieuwsverschaffing rond 1800?
J. de Kruif (29.04.2005) Het lange leven van het pamflet
  2004 - Scholarly publications
de Kruif, J., Johannes, G.J. & Salman, J.L. (2004). Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek. (276 p.). Leiden: Primavera Pers.
de Kruif, J. (2004). 'Niet aanbevolen, dat heeft hij niet nodig'. Driehonderdvijftig jaar exploitatie van een klassieker uit de wereldliteratuur. In dr. G.J. Johannes & dr. J. de Kruif (Eds.), Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek. (pp. 85-107) (23 p.). Leiden: Primavera Pers.
  2004 - Professional publications
de Kruif, J. (2004). Bookreview Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad. Vooys, 22, (pp. 8-11) (4 p.).
  2003 - Professional publications
de Kruif, J. (2003). onbekend. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, 15, (pp. 107-110) (4 p.).
  2002 - Scholarly publications
de Kruif, J. (2002). 3.3.4: 1725 - 1830 - Distributie - Assortiment (genre/taal) en vorm van het verhandelde boek. Bibliopolis. Overzicht van de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland Den Haag: Koninklijke Bibliotheek.
de Kruif, J. (2002). 3.4.1: 1725 - 1830 - Consumptie - Inleiding. Bibliopolis. Overzicht van de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland Den Haag: Koninklijke Bibliotheek.
  2002 - Other output
de Kruif, J. 01.02.2002 Recipient Keetje Hodson Prijs voor de Literatuurwetenschap Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
  2001 - Scholarly publications
de Kruif, J. (2001). Classes of readers. Owners of books in 18th-century The Hague. Poetics, 28, (pp. 42-453) (412 p.).
de Kruif, J. (2001). Het nut van de kennis der prijzen van oude boeken. De boekenprijs in de negentiende eeuw. Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 8, (pp. 131-152) (22 p.).
Kloek, J.J. & de Kruif, J. (2001). Readers and reading behaviour in the past. The question is: What is the question?. In D. Schram & G. Steen (Eds.), The Psychology and Sociology of Literature. (pp. 315-322) (8 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  2001 - Professional publications
de Kruif, J. (2001). Justus van Effen. De Hollandsche Spectator aflevering 196 t/m 240. (387 p.). Leuth: Astraea.
  1999 - Scholarly publications
de Kruif, J. (1999). Het denken over sekse en emoties in achttiende-eeuwse spectators. TS: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies, 5.
de Kruif, J. (26.02.1999). Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw. (360 p.).
  0 - Other output
J. de Kruif () Broncommentaren / Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
J. de Kruif () Deelname redactie regionaal historisch tijdschrift
J. de Kruif () Heemtijdinghen
J. de Kruif () Heemtijdinghen
J. de Kruif () Heemtijdinghen
J. de Kruif () Heemtijdinghen
J. de Kruif () Heemtijdinghen
J. de Kruif () Heemtijdinghen
^ top
Gegenereerd op 2018-09-22 20:57:42

Completed projects

Project:
E-Humanity Approaches to Reference Cultures: The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, 1890-1990 01.10.2012 to 30.11.2017
General project description

This project uses digital technologies to analyze the role of reference cultures in debates about social issues and collective identities, looking specifically at the emergence of the United States in public discourse in the Netherlands from the end of the nineteenth century to the end of the Cold War. It introduces the concept of reference culture as a crucial addition to the humanities toolbox to discuss long-term asymmetrical processes of cultural exchange involving dimensions of power and hegemony. The concept recognizes the fact that some cultures assume a dominant role in the international circulation of knowledge and practices, offering or imposing a model that others imitate, adapt, or resist. More specifically, the project will add to our understanding of the global position of the Netherlands as a knowledge-based economy thriving on the innovation that emerges from international cultural encounters.
Reference cultures are mental constructs that do not necessarily represent a geopolitical reality with an internal hierarchy and recognizable borders. These culturally conditioned images of trans-national models are typically established and negotiated in public discourses over a long period of time. However, the specific historical dynamics of reference cultures have never been systematically analyzed and hence are not fully understood. To explore these dynamics, this project asks three interrelated questions.  1. How were ideas, products and practices associated with the United States valued in Dutch public discourse between 1890 and 1990?

  2. How can e-tools be used to map trends and changes in relation to the economic power, cultural acceptance, and scientific and technological impact of the United States as reference culture?

  3. How does public discourse reflect and influence the emergence and impact of reference cultures?


We propose that the key to understanding the emergence and dominance of reference cultures is to chart the public discourse in which these collective frames of reference are established. The availability of a large digital data collection in the National Library of the Netherlands (KB) enables us for the first time to study long-term developments and transformations in these national discourses in a systematic, longitudinal, and quantifiable way by using innovative text-mining tools. These e-research tools allow us to test the value of qualitative heuristic models and to pair them in a meaningful fashion with quantitative methodology. This will demonstrate that conclusions based on large quantifiable data sets concerning public debates open new vistas in humanities research because they (a) provide a robust framework for contextualizing conclusions based on traditional qualitative research; and (b) directly complement numerical data sets provided by other researchers, for example on economic and social trends.

 
Role Researcher Funding
NWO grant
Project members UU
External project members:
  • prof.dr. Toine Pieters
  • dr. Charles van den Heuvel
  • prof.dr. Maarten de Rijke
Project:
Pamphlets, periodical press and public debate in the nineteenth century 01.08.2005 to 01.08.2010
General project description
 
Role Project Leader & Researcher Funding
NWO grant
Project members UU

Pamphlets, newspapers and public debate in the nineteenth century. The central question of this project is how news was made and sold during the long 19th century (1818-1920). During this period, pamphlets were ousted by the newspapers as the principal forum for public debate. An analysis was performed of the production and proliferation of newspapers, pamphlets and periodicals and the way both media presented the world to their readers. Three samples of periods of political upheaval were selected from the period 1818-1920. The content of pamphlets, periodicals and newspapers was analysed using the news tool of text mining. (SPSS PASW modeller as well as SAS text mining tools). The relative amount of attention different topics received, the structure of argumentation, and consequently the concepts contemporaries had of the functions of both media were traced. The developments thus traced, were viewed within the context of the development of a national media culture under the influence of technological and economic developments . A subproject analysed the pamphlet and periodical culture on topical issues in two local environments in the same period, to facilitate comparison between local and national press culture.

Gegenereerd op 2018-09-22 20:57:42
Additional functions and activities

Consultant ICT and humanities research
Member of Commitee Free Competition Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)
Member Organising committee CATCH A computer science research programme for Continuous Access To Cultural Heritage
Member executive committee Dutch Society for the History of the Book

Gegenereerd op 2018-09-22 20:57:42
Full name
dr. J. de Kruif Contact details
Drift 10

Drift 10
Room 3.07
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7867
Drift 6

Drift 6
Room 25
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7867
Availability
Mo Tue Wed Thu Fr
Morning
Afternoon
Gegenereerd op 2018-09-22 20:57:42
Last updated 21.12.2016