Mr. Jan Willem van Rossem
J.W.C.vanRossem@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-20 23:18:07


Profile

Jan Willem van Rossem (Rotterdam, 1979) studied Law at the University of Groningen. After graduating there in 2006, he continued in Groningen as a PhD-researcher in European constitutional law. In 2014, this PhD-project resulted in the dissertation 'Soevereiniteit en pluralisme'. A year later, 'Soevereiniteit en pluralisme' was awarded the dissertation-prize by the Dutch constitutional law association. Since 2012, Van Rossem is working as a lecturer and researcher at Utrecht University and is affiliated with the Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE). Van Rossem publishes on issues relating to European and Dutch constitutional law. He is a member of the editorial board of the Dutch constitutional law magazine and serves as an advisory board member in the Centre for the Law of European External Relations (CLEER).

Gegenereerd op 2018-06-20 23:18:07
All publications
  2017 - Book parts / chapters
van Rossem, J.W.C. (2017). Grundrechte in den Niederlanden. In Detlef Merten & Hans-Jürgen Papier (Eds.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland and Europa - Grundrechte in West-, Nord- und Südeuropa (pp. 121-165) (44 p.). Heidelberg: C.F Mueller Verlag.
  2017 - Reports
van Rossem, J.W.C., Noordegraaf, M., Schiffelers, Marie-Jeanne, Douglas, S.C., Terpstra, N.M., de Graaf, B.A. & Kummeling, H.R.B.M. (01.12.2017). Nood breekt wet? Terroristische dreiging, noodtoestand en maatschappelijke effecten. (166 p.). Utrecht: WODC.
  2016 - Articles
  2016 - Annotations
van Rossem, J.W.C. (26.03.2016). Annotatie onder Hof van Justitie EU 6 oktober 2015, AB 2016/110: Delvigne. (8 p.).
  2015 - Articles
van der Woude, W. & van Rossem, J.W.C. (18.12.2015). Ministeriële homogeniteit in een kabinet van staatssecretarissen?. Nederlands Juristenblad, 2015 (44/45), (pp. 3083-3089) (7 p.).
van den Brink, A. & van Rossem, J.W.C. (11.09.2015). Sovereignty and the Shaping of Economic Governance in the European Union. Irish Journal of European Law, 18 (1), (pp. 13-33) (21 p.).
van Rossem, J.W.C. & Modderman, C.B. (2015). Taverne en de Trias. Nederlands Juristenblad (11), (pp. 685-686).
  2015 - Book parts / chapters
van den Brink, A. & van Rossem, J.W.C. (2015). Sovereignty, Stability and Solidarity: Conflicting and Converging Principles in EU Economic Governance. In Ton van den Brink, Michiel Luchtman & Mira Scholten (Eds.), Sovereignty in the shared legal order of the EU - Core values of regulation and enforcement (pp. 117-142) (27 p.). Intersentia.
  2015 - Book reviews
van Rossem, J.W.C. (2015). A. Cuyvers, The EU as a Confederal Union of Member Peoples. Exploring the potential of American (con)federalism and popular sovereignty for a constitutional theory of the EU, diss. Leiden. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2015 (5), (pp. 228-232) (5 p.).
  2015 - Annotations
van Rossem, J.W.C. (2015). Annotatie onder Hof van Justitie EU 18 december 2014, Advies 2/13. (8 p.).
  2015 - Lectures
J.W.C. van Rossem (24.04.2015) Powers under External Pressure: Amsterdam Centre for European Law and Governance
J.W.C. van Rossem (01.10.2015) The European Union as an Actor in International Economic Law - Universitity of Luxembourg and CLEER
J.W.C. van Rossem (13.05.2015) The External Effects of EU Law - Kickoff RENFORCE/CLEER Project
  2015 - Prize (including medals and awards)
van Rossem, J.W.C. 15.12.2015 Recipient Prize for best constitutional dissertation 2013-2015 Staatsrechtkring
  2014 - Articles
Nehmelman, Remco, Haan, K.E., de Boer, M.E., Dekker, R, van Rossem, Jan Willem & Vetzo, M. (2014). De ‘kiss of life’ voor de Grondwet. Nederlands Juristenblad, 25, (pp. 1681-1684).
van Rossem, Jan Willem (15.08.2014). Naschrift. Nederlands Juristenblad, 28, (pp. 1936-1937).
van Rossem, Jan Willem (16.05.2014). Over soevereiniteit en Europese integratie - Het belang van zuiver redeneren. Nederlands Juristenblad, 19, (pp. 1316-1317).
  2014 - Books
van Rossem, Jan Willem (05.06.2014). Soevereiniteit en pluralisme: Een conceptuele zoektocht naar de constitutionele grondslagen van de Europese rechtsorde. (495 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Reports
  2014 - Annotations
van Rossem, J.W.C. (2014). Annotatie onder CRvB 19 februari 2014, AB 2014/428. (4 p.).
  2014 - Lectures
J.W.C. van Rossem (21.06.2014) Federal Paradise Lost?
J.W.C. van Rossem (17.06.2014) Presentation Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG), UvA
J.W.C. van Rossem (03.04.2014) Soevereiniteit en pluralisme. Op zoek naar de constitutionele grondslagen van de Europese rechtsorde
  2013 - Articles
van den Brink, A & van Rossem, J.W.C. (2013). De zaak Pringle en de eurocrisis: juridische paradoxen en constitutionele perspectieven. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 7, (pp. 255-264) (10 p.).
van Rossem, J.W.C. (2013). Pleidooi voor een materiële soevereiniteitsopvatting. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2013 (1), (pp. 49-54) (6 p.).
  2013 - Book parts / chapters
van Rossem, J.W.C. (2013). The Autonomy of EU Law: More is Less?. In R.A. Wessel & S. Blockmans (Eds.), Between Autonomy and Dependence: The EU Legal Order Under the Influence of International Organizations (pp. 13-46) (34 p.). The Hague: T.M.C. Asser Press/Springer.
  2013 - Lectures
J.W.C. van Rossem (06.11.2013) Nationale parlementen, gedeeld gezag en de economische crisis
J.W.C. van Rossem (06.12.2013) Sovereignty, Stability and Solidarity in the EMU
  2013 - Prize (including medals and awards)
van Rossem, J.W.C. 18.12.2013 Recipient G.J. Wiarda prijs 2013 G.J. Wiarda Instituut
  2012 - Articles
van Rossem, J.W.C. (2012). Constitutionele crisis op Curaçao: Enkele kanttekeningen bij de werking van ons parlementaire stelsel. Nederlands Juristenblad, 2026, (pp. 2545-2547) (3 p.).
van Rossem, J.W.C. (2012). Naschrift. Nederlands Juristenblad, 2473, (pp. 3031) (1 p.).
  2012 - Book parts / chapters
van Rossem, Jan Willem (2012). The EU at Crossroads - A Constitutional Inquiry into the way International Law is received within the EU Legal Order. In Enzo Cannizzaro, Paolo Palchetti & Ramses A. Wessel (Eds.), International Law as Law of the European Union (pp. 59-89). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
  2012 - Annotations
van Rossem, J.W.C. (06.11.2012). EHRC 2013, nr. C-286/12, ().
  2011 - Book parts / chapters
van Rossem, Jan Willem & Hulstijn, W.J.L. (2011). Het Lissabon-Urteil: pluralisme op Duitse voorwaarden. In J.M.J. van Rijn van Alkemade & J. Uzman (Eds.), Soevereiniteit of pluralisme? Nederland en Europa na het Lissabon-Urteil (Preadviezen voor de Jonge Staatsrechtdag 2010) (pp. 21-46). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2010 - Lectures
J.W.C. van Rossem (05.11.2010) The Autonomy of EU Law: More is Less?
  2009 - Articles
van Rossem, Jan Willem (2009). Het F-woord. Nederlands Juristenblad, 41 (2077), (pp. 2688) (1 p.).
van Rossem, Jan Willem (2009). Interaction between EU law and international law in the light of Intertanko and Kadi: the dilemma of norms binding the Member States but not the Community. Netherlands Yearbook of International Law, 40, (pp. 183-227).
van Rossem, Jan Willem (2009). Patrolling the Borders of the EU Legal Order - Constitutional Repercussions of the Kadi Judgment. Croatian Yearbook of European Law & Policy, 5 , (pp. 93-119).
  2009 - Book parts / chapters
van Rossem, Jan Willem (2009). Grondwetgever, let op uw saeck!. In D.J. Elzinga & W.J.M. Voermans (Eds.), Brieven aan de staatscommissie (pp. 57-63). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2009 - Lectures
J.W.C. van Rossem (02.07.2009) Interaction between EU law and international law in the light of Intertanko and Kadi: the dilemma of norms binding the Member States but not the Community
J.W.C. van Rossem (19.04.2009) Patrolling the Borders of the EU Legal Order: Constitutional Repercussions of the Kadi Judgment
  2008 - Articles
van Rossem, Jan Willem (2008). Soevereiniteit: Nog steeds een nuttig concept. Groniek, 41, (pp. 35-50).
^ top
Gegenereerd op 2018-06-20 23:18:07
Gegenereerd op 2018-06-20 23:18:07
  • Inleiding Staats- en Bestuursrecht
  • Kernvak Staatsrecht
  • Comparative Constitutional Law
  • Verdieping Staatsrecht
  • Citizenship in the European Union
Gegenereerd op 2018-06-20 23:18:07
Full name
Mr. J.W.C. van Rossem Contact details
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Room 3.02
3584 BH  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 8085
Gegenereerd op 2018-06-20 23:18:07
Last updated 18.09.2017