Prof. mr. drs. Jan Biemans
J.W.A.Biemans@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-19 08:10:48


Chair
Kernhoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel recht
Date of appointment 01.08.2013
Inaugural lecture date 30.04.2015
Scientific expertise
general patrimonial law
Succession Law
Gegenereerd op 2017-11-19 08:10:48
Curriculum vitae

Jan Biemans (1974) is sinds 1 augustus 2013 hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Goederenrecht en Notarieel recht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Hij maakt sindsdien tevens deel uit van het dagelijks bestuur van dit instituut.

Biemans studeerde Nederlands recht en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend volgde hij het LL.M programma aan Harvard Law School (1998-1999), met behulp van de Houthoff Harvard Beurs en een Fulbright beurs. Vanaf 1 januari 2000 was hij werkzaam als advocaat bij Houthoff Buruma te Amsterdam.

Per 1 oktober 2003 maakte hij de overstap naar de Radboud Universiteit Nijmegen, alwaar hij bij de Vakgroep Burgerlijk recht en het Onderzoekcentrum voor Onderneming en Recht (OOR) betrokken was bij onderwijs en onderzoek. Hij was secretaris van de International Working Group on Trust Law en mederedacteur van de bundel Towards an European Directive on Protected Funds (Law of Business and Finance Series Volume 10, Deventer: Kluwer 2009). Hij verbleef in 2007 als visiting researcher en in 2011 als visiting lecturer aan de University of Edinburgh respectievelijk de University of Glasgow. Hij promoveerde op 22 september 2011 bij prof. Bas Kortmann en prof. Carla Sieburgh op het proefschrift getiteld Rechtsgevolgen van stille cessie (Serie Onderneming & Recht deel 65, Deventer: Kluwer 2011).

Van 1 mei 2011 tot 1 augustus 2013 werkte hij als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Als advocaat was hij met name betrokken bij cassatieprocedures en prejudiciële procedures bij de Hoge Raad en advisering op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie.

Gegenereerd op 2017-11-19 08:10:48

 

 

All publications
  2017 - Scholarly publications
Biemans, J.W.A. (2017). De betekenis van het goederenrecht en het erfrecht voor de lijkbezorging. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2017 (12), (pp. 88-99).
Biemans, J.W.A. (2017). De door- of niet-door-financierende moeder. In Flip Schreurs, Noor Zetteler, Evert Verwey & Frank Feenstra (Eds.), De curator en het Concern (INSOLAD Jaarboek 2017) (pp. 57-80). Deventer: Wolters Kluwer.
Biemans, J.W.A. (04.02.2017). Toepassing van de faillissementspauliana en de actio Pauliana op de vereffening van de nalatenschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2017 (7136), (pp. 113-121).
  2017 - Professional publications
Biemans, J.W.A. (12.01.2017). Noot bij Rechtbank Midden Nederland 14 oktober 2016, JOR 2017/21. Jurisprudentie Onderneming & Recht, 2017 (1) (2 p.).
  2016 - Scholarly publications
Biemans, J.W.A. (2016). Het beroep op verzwijging ex art. 3:194 lid 2 BW bij de verdeling van bijzondere gemeenschappen. Maandblad voor vermogensrecht, 2016 (10), (pp. 253-261) (9 p.).
Biemans, J.W.A. (2016). Overdracht van economische eigendom en verkrijgende verjaring. Tijdschrift voor Vastgoedrecht, 2016 (3), (pp. 61-64).
  2016 - Professional publications
Biemans, J.W.A. (2016). Boekbeschouwingen: O. Salah, Sukuk Structures: Legal Engineering under Dutch Law. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2016 (1), (pp. 33-37).
Biemans, J.W.A. (2016). Naschrift. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2016 (7100), (pp. 242).
Biemans, J.W.A. (2016). Noot bij HR 12 Februari 2016, JOR 2016/126.
Biemans, J.W.A. (2016). Noot bij HR 18 Maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:454 & Hof Amsterdam (OK) 23 December 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5509, JOR 2016/191.
Biemans, J.W.A. (2016). Reactie op “De voorrang uit Mulder q.q./CLBN kan nu ook buiten faillissement gelden”. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2016 (7102), (pp. 282).
  2015 - Scholarly publications
Biemans, J.W.A. (2015). Algemene beschouwingen over koop van vermogensrechten (en meer). Maandblad voor vermogensrecht, 2015 (2), (pp. 47-53) (7 p.).
Biemans, J.W.A. (2015). Bewind en insolventie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7064), (pp. 494).
Biemans, J.W.A. (2015). Curator vernietigt huwelijkse voorwaarden op grond van faillissementspauliana. Juridische berichten voor het notariaat (JBN), 2015 (4).
Biemans, J.W.A. (2015). De rol van de notaris bij de uitleg van notariële akten. In J.W.A. Biemans, W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Uitleg van notariële akten (pp. 19-27). Deventer: Wolters Kluwer.
Biemans, J.W.A., Opraus, L.S. & Witting, M.E. (2015). De strijd om bodemzaken en vorderingen in faillissement: twee rechtsontwikkelingen in perspectief. Tijdschrift voor Insolventierecht, 2015 (5), (pp. 305-313).
Biemans, J.W.A. (2015). DSM/Fox en uitleg van notariële akten - (nog) geen "vloeiende overgang" van overeenkomst naar notariële akte. Maandblad voor vermogensrecht, 2015 (6), (pp. 159-168).
Biemans, J.W.A. (2015). Reprint: De Europese Unie en de Nederlandse studie notarieel recht. In Stichting LNSC Utrecht (Eds.), Het Europees notariaat: een cohort of incoherent? (pp. 1-5). Deventer: Wolters Kluwer.
Biemans, J.W.A., Koning, I. & Rijnhout, R. (2015). Samenloop tussen afwikkeling van de nalatenschap en uitkeringen aan nabestaanden: MH17 en de rol van de notaris daarbij. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7047), (pp. 73-83) (10 p.).
Biemans, J.W.A. (2015). Tweetrapsschenking met bewaarplicht, giraal geld en vruchten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7056), (pp. 303-308).
Biemans, J.W.A., Kolkman, W.D. & Verstappen, L.C.A. (2015). Uitleg van notariële akten. (145 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Biemans, J.W.A. (2015). Uitleg van notariële akten algemeen. In J.W.A. Biemans, W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Uitleg van notariële akten (pp. 1-18). Deventer: Wolters Kluwer.
Biemans, J.W.A. (2015). Wetsvoorstel BETS is beter dan BETOS, maar helaas (nog) geen standaard beneficiaire aanvaarding. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7083), (pp. 956-962).
  2015 - Professional publications
Biemans, J.W.A. (2015). Noot bij Hof Amsterdam 16 December 2014, JOR 2015/178.
Biemans, J.W.A. (2015). Noot bij Hof Amsterdam 30 September 2014, JOR 2015/176.
  2015 - Other output
Biemans, J.W.A. (2015). Insolventierecht en het notariaat (inaugurale rede). (82 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2014 - Scholarly publications
Biemans, Jan (2014). De Europese Unie en de Nederlandse studie notarieel recht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145 (7028), (pp. 711-713). (Rode draad Het Notariaat van de toekomst, deel 5).
Biemans, Jan (2014). De invloed van de richtlijnen consumentenkoop en consumentenrechten op de regeling van consumentenkoop in titel 7.1 BW. In A.S. Hartkamp (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht (pp. 371-419). Deventer: Kluwer.
Biemans, Jan (2014). De pandhouder voor de rechter. In Frank Verstijlen , Frits-Joost Beekhoven van den Boezem & Guido Bergervoet (Eds.), Groninger zekerheid - Liber Amicorum Wim Reehuis (pp. 27-48). Deventer: Kluwer.
Jurgens, G.T.J.M., van den Broek, G.M. & Biemans, J.W.A. (16.07.2014). De Utrechtse werven: Eerste inventarisatie van gemeentelijke bevoegdheden die kunnen worden ingezet ter bescherming van het wervengebied. (32 p.). Utrecht: UU/Gemeente Utrecht.
Biemans, Jan (2014). Het onterfde kind. In K. Boele-Woelki (Eds.), Actuele ontwikkelingen in het famillierecht (pp. 45-55) (11 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Biemans, Jan (2014). Reactie op het concept-Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (7019), (pp. 446-455) (12 p.).
Biemans, Jan, van Drunen, Max & Helder, Robert (2014). Toegevoegd notaris en waarneming. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, Jaargang 145 (7001), (pp. 18-23) (6 p.).
  2014 - Professional publications
Biemans, Jan (15.09.2014). Noot bij HvJ EU 27-03-2014, C-565/12, JOR 2014/247. Uitspraak: ECLI:EU:C:2014:190.
Biemans, Jan (2014). Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-01-2014, JOR 2014/116. Uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2014:40.
Biemans, J.W.A. (2014). Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 7 Januari 2014, JOR 2014/116.
Biemans, J.W.A. (2014). Noot bij HR 13 Juni 2014, JOR 2014/206.
Biemans, Jan & Poelgeest, J.M. van (2014). Noot bij HR 13-06-2014, JOR 2014/208. Uitspraak: ECLI:NL:HR:2014:1385.
Biemans, J.W.A. (2014). Noot bij HvJ EU 27 Maart 2014, JOR 2014/247.
Biemans, Jan (08.05.2014). Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 04-04-2014. Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2014:1318.
  2013 - Scholarly publications
Biemans, J.W.A. (2013). Conservatoir beslag tot afgifte van een luchtvaartuig. Maandblad voor vermogensrecht, 9, (pp. 239-248) (10 p.).
Biemans, J.W.A. (2013). Consumentenkrediet (monografieën BW nr. B67). (128 p.). Deventer: Kluwer.
Biemans, J.W.A. (2013). Onoverdraagbare vorderingen in faillissement: twee kwesties van uitleg voor de pandhouder en de curator. Maandblad voor vermogensrecht, 4, (pp. 114-121) (8 p.).
  2013 - Professional publications
Biemans, J.W.A. (2013). Noot bij Hof ’s-Gravenhage 7 Juni 2011, JOR 2013/49.
Biemans, J.W.A. (2013). Noot bij Hof Amsterdam 18 December 2012, JOR 2013/124.
Biemans, J.W.A. (2013). Noot bij Hof Amsterdam 18 december 2012, JOR 2013/124.
Biemans, J.W.A. (14.06.2013). Noot bij HR 14 juni 2013, JOR 2013/293.
  2012 - Scholarly publications
Biemans, J.W.A. (2012). De consumentenkredietovereenkomst in titel 7.2A BW. Over losse eindjes en rafelige randen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2012 (9), (pp. 335-345).
Biemans, J.W.A. (2012). Het domeinnaamrecht: het abonnement in faillissement. In N.E.D. Faber (Eds.), Overeenkomsten en insolventie (Serie Onderneming en Recht deel 72) (pp. 271-278). Deventer: Kluwer.
Biemans, J.W.A. (2012). Reform of Assignation in Security: Lessons from the Netherlands. Edinburgh law review, 16 (1), (pp. 24-57).
Biemans, J.W.A. (2012). Tijd voor de trust. In A.L.M. Keirse (Eds.), Beter Burgerlijk recht (Jubileumbundel Vereniging Burgerlijk Recht) (pp. 139-148). Deventer: Kluwer.
  2012 - Professional publications
Biemans, J.W.A. & Hermans, R.M. (2012). A New Perspective for Bankruptcy Trustees in the Netherlands in Collective Settlements of Mass Claims. INSOL World, 2012 (1), (pp. 18).
Biemans, J.W.A. & Salah, O. (2012). Concernfinanciering en regres (HR 13 juli 2012, LJN BW4206; NJ 2012, 447 (Janssen q.q./JVS Beheer). Bedrijfsjuridische Berichten, 2012 (26), (pp. 222-224).
Biemans, J.W.A. (2012). Noot bij Rb. Rotterdam 6 April 2011, JOR 2012/226.
  2011 - Scholarly publications
Biemans, J.W.A. (2011). Rechtsgevolgen van stille cessie (diss. Nijmegen; Serie Onderneming en Recht, deel 65). (869 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Biemans, J.W.A. (2011). Tijd voor de trust. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2011 (9), (pp. 505).
  2011 - Professional publications
Biemans, J.W.A. (2011). Boekbespreking Paul Scholten. Ars aequi, 2011 (5), (pp. 288-291).
Biemans, J.W.A. & Polak, R.W. (16.06.2011). Huurbeleid (Extern Juridisch Advies, Parlementair advocaat), Kamerstukken II 2010-2011, 27 926, nr. 161. (8 p.). Den Haag: Tweede Kamer.
Biemans, J.W.A. (2011). Noot bij Hof Arnhem 14 December 2010, JOR 2011/100.
Biemans, J.W.A. (2011). Noot bij Hof Arnhem 29 Maart 2011, JOR 2011/242.
Biemans, J.W.A. (07.06.2011). Noot bij Hof Den Haag 7 juni 2011, JOR 2013/49.
Biemans, J.W.A. (2011). Noot bij HR 14 Januari 2011, JOR 2011/343.
Biemans, J.W.A. (2011). Noot bij HR 8 Juli 2011 & HR 27 April 2012, JOR 2012/312-313.
  2010 - Professional publications
Biemans, J.W.A. (2010). Causa, oorzaak, titel en rechtshandeling. Over volmachtverlening en maatwerk in het Burgerlijk Wetboek. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141 (6863), (pp. 814-824).
Biemans, J.W.A. (2010). Derdenbeslag en stille cessie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141 (6835), (pp. 221-223).
Biemans, J.W.A. (2010). Noot bij HR 12 Februari 2010, JIN 2010/867.
Biemans, J.W.A. (2010). Noot bij HR 19 Februari 2010, JOR 2010/178 (ING/Bera).
Biemans, J.W.A. (2010). Noot bij HR 25 Juni 2010, JIN 2010/866.
Biemans, J.W.A. (2010). Noot bij Rb. Leeuwarden 23 Juni 2010, JOR 2010/362.
Biemans, J.W.A. (2010). Noot bij Rb. Utrecht 3 Februari 2010, JOR 2010/140.
  2009 - Scholarly publications
Biemans, J.W.A. (2009). Air Miles en andere spaarsystemen nader beschouwd. Nederlands Juristenblad, 84 (18), (pp. 1148-1150).
Biemans, J.W.A. (2009). Beslag op en executie van bijzondere vermogensrechten. In N.E.D. Faber (Eds.), Knelpunten bij beslag en executie (pp. 127-156). Deventer: Kluwer.
Biemans, J.W.A. (2009). Domeinnaamrechten en “overdracht”, “verpanding” en “beslag” – het is niet wat het lijkt. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2009 (1), (pp. 2-10).
Biemans, J.W.A. (2009). Draft Directive on Protected Funds & Commentary. In S.C.J.J. Kortmann, D.J. Hayton, N.E.D. Faber, K.C.G. Reid & J.W.A. Biemans (Eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds (pp. 7-42). Deventer: Kluwer.
Biemans, J.W.A. (2009). Het faillissement van de derde-rechthebbende. Tijdschrift voor Insolventierecht, 15 (3), (pp. 78-91).
Biemans, J.W.A. (2009). Inbreuk op een vordering en het recht op informatie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140 (8601), (pp. 473-477).
Biemans, J.W.A., Kortmann, S.C.J.J, Hayton, D.J., Faber, N.E.D. & Reid, K.C.G. (2009). Introduction. In S.C.J.J. Kortmann, D.J. Hayton, N.E.D. Faber, K.C.G. Reid & J.W.A. Biemans (Eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds (pp. 1-6). Deventer: Kluwer.
Biemans, J.W.A., Kortmann, S.C.J.J & Faber, N.E.D. (2009). National Report for the Netherlands. In S.C.J.J. Kortmann, D.J. Hayton, N.E.D. Faber, K.C.G. Reid & J.W.A. Biemans (Eds.), Towards an EU Directive on Protected Funds (pp. 333-358). Deventer: Kluwer.
Biemans, J.W.A. (2009). Retentierecht en executiekoop. Naar aanleiding van een Amsterdams vonnis en arrest in kort geding. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2009 (4), (pp. 155-164).
Kortmann, S.C.J.J, Hayton, D.J., Faber, N.E.D., Reid, K.C.G. & Biemans, J.W.A. (2009). Towards an EU Directive on Protected Funds (serie Law & Finance, deel 10). (358 p.). Deventer: Kluwer.
Biemans, J.W.A. (2009). Van zaken-recht naar goederen-recht: over de zorgplicht van de pandhouder, eigendomsvoorbehoud, reclamerecht, revindicatie en andere ‘zaken’. Ars aequi, 2009 (5), (pp. 320-330).
  2009 - Professional publications
Biemans, J.W.A. (2009). Noot bij Vz. Rb. Amsterdam 20 September 2007 & Vz. Hof Amsterdam 24 April 2008, JOR 2009/58.
Biemans, J.W.A. (2009). Noot bij Vz. Rb. Leeuwarden 21 Januari 2009, JOR 2009/118.
Biemans, J.W.A. (2009). Vorderingen op naam niet-vatbaar voor beslag. In N.E.D. Faber (Eds.), Knelpunten bij beslag en executie (Serie Onderneming & Recht, deel 49) (pp. 87-126). Deventer: Kluwer.
  2008 - Scholarly publications
Biemans, J.W.A. (2008). Inning, betaling en afdracht bij stille cessie in faillissement. In N.E.D. Faber (Eds.), De bewindvoerder, een octopus (pp. 435-470). Deventer: Kluwer.
  2007 - Scholarly publications
Biemans, J.W.A. (2007). Richtlijn 99/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. De invloed van het Europese recht op het Nederlands privaatrecht - Bijzonder deel (pp. 295-333). Kluwer.
Biemans, J.W.A. (2007). Vorderingen in of uit het goederenrecht? Een voortgezet debat. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2007 (7), (pp. 266-274).
Biemans, J.W.A. (2007). Zeven vragen over de verkrijgende verjaring van vorderingen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2007 (3), (pp. 88-99).
  2006 - Scholarly publications
Biemans, J.W.A. (2006). Het stil recht van vruchtgebruik. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 137 (6653), (pp. 99-101).
  2004 - Scholarly publications
Biemans, J.W.A. (2004). Kritische kanttekeningen bij wetsvoorstel 28 878 (cessie zonder mededelingsvereiste). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 135 (6584), (pp. 532-539).
Biemans, J.W.A. & Schim, B.F.L.M. (2004). Reactie op “Privaatrechtelijke aspecten van giraal effectenverkeer” van mr.drs. M. Haentjens. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 135 (6602), (pp. 986-987).
  2003 - Scholarly publications
Biemans, J.W.A. & van Leeuwen, G.C.L. (2003). De kwaliteitsrekening en het bank- en effectenrecht. Een verkenning. Ondernemingsrecht, 2003, (pp. 202-209).
Biemans, J.W.A. & Koppenol-Laforce, M.L. (2003). Internationale contractsoverneming. Juridisch Up to Date, 2003 (10), (pp. 22-28).
  2003 - Professional publications
Biemans, J.W.A. & van Leeuwen, G.C.L. (2003). Noot bij HR 13 mei 2003, Ondernemingsrecht 2003/45 (ProCall).
  1999 - Professional publications
Biemans, J.W.A. (1999). Books received. Trawling for Minnows: European Competition Policy & Agreements Between Firms, by Damien Neven, Pénélope Papandropoulos & Paul Seabright. Harvard International Law Journal, 1999 (40), (pp. 598-599).
^ top
Gegenereerd op 2017-11-19 08:10:49

Jan Biemans heeft belangstelling voor het goederenrecht, het insolventierecht, het financieel recht, het beslag- en executierecht en het erfrecht, alsmede de dwarsverbonden tussen deze rechtsgebieden. Hij publiceert en verzorgt regelmatig lezingen hierover.

Zijn onderzoek richt zich (onder andere) op:

- financiering, zekerheden en insolventies;

- regulering van financiële innovaties;

- vereffening van (insolvente) nalatenschappen;

- complicaties rondom vastgoedtransacties.

 

Gegenereerd op 2017-11-19 08:10:49

Jan Biemans is programmaleider van de Masteropleiding Notarieel recht, het notariële traject binnen de Bachelor Nederlands recht en de Masterclass Notariaat.

Hij heeft ruime onderwijservaring op het gebied van het goederenrecht, het (bijzondere) overeenkomsten- en verbintenissenrecht, het faillissementsrecht, het erfrecht en het notarieel tuchtrecht.

Dit academisch jaar is hij in het bijzonder betrokken bij het geven van onderwijs voor de volgende vakken binnen de Bachelor- en Master-opleiding Nederlands recht en de Masteropleiding Notarieel recht:

-          Financiering, Onderneming en Recht (MA)

-          Erfrecht (MA)

-          Faillissementsrecht (BA3)

-          Registergoederenrecht (BA3)

-          Personen- en Familierecht (BA3)

-          Goederenrecht (BA2)

-          Notaris, Recht en Samenleving (BA2)

 

Gegenereerd op 2017-11-19 08:10:49
Additional functions and activities

Gerechtshof Amsterdam, raadsheer-plaatsvervanger

Redacties

- Utrecht Law Review, hoofdredacteur

- Maandblad voor Vermogensrecht (MvV), redacteur

- Fiscaal tijdschrift Vermogen (FtV), redacteur

- Erfrecht Actueel, redacteur

- WPNR, vaste medewerker

- Groene Serie Verbintenissenrecht, medewerker

Besturen en commissies

- Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (UU), Dagelijks Bestuur, bestuurslid

- Onderwijscommissie Masteropleidingen (UU), lid

- Vereniging voor Burgerlijk Recht (VBR), bestuurslid

- Stichting Beroepsopleiding Notariaat, bestuurslid

- Stichting Instituut voor Nationale en Internationale Estate Planning (INIEP), voorzitter

- Stichting ter Bevordering der Notariële Wetenschap, Raad van Toezicht, lid

Lidmaatschappen/fellowschappen

- Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing (UU), onderzoeker

- Instititutions for Open Societies (UU), onderzoeker

- Ius Commune Research School, onderzoeker

- Common Core of European Private Law, onderzoeker / redacteur

- Expertgroep Erfrecht, rechterlijke macht, lid

- Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht, lid

- INSOLAD, fellow

- Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), buitengewoon lid

- Van der Grinten Kring, Nijmegen, lid

 

 

Gegenereerd op 2017-11-19 08:10:49
Full name
Prof. mr. drs. J.W.A. Biemans Contact details
Postal address
Janskerkhof 12
3512 BL    UTRECHT
The Netherlands
Availability
Mo Tue Wed Thu Fr
Morning
Afternoon
Gegenereerd op 2017-11-19 08:10:49
Last updated 18.09.2017