Dr. Joris Veenhoven

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer F3.30
3584 CS Utrecht

Dr. Joris Veenhoven

Educational Consultant/Trainer
Educational Development & Training
+31 6 45 234 499
j.veenhoven@uu.nl

Joris Veenhoven is als senior onderwijsadviseur en trainer werkzaam binnen Onderwijsadvies & Training voor zowel het voortgezet onderwijs als het hoger onderwijs. Hij is gespecialiseerd in 'research education': het ondersteunen van docenten en onderwijsinstellingen bij het begeleiden van leerlingen, studenten en promovendi bij het leren onderzoek doen. Hij verzorgt leergangen voor begeleiders van onderzoek, en adviseert bij de ontwikkeling van leerlijnen professionele en academische vaardigheden in het voortgezet en hoger onderwijs.

 

Samen met oud-collega Heleen Wientjes schreef Joris het boek 'Eureka! Didactiek voor leren onderzoeken in vwo én havo'. De geheel herziene versie van dit handboek voor docenten verscheen begin 2023. Meer informatie is hier te vinden.  

 

Enkele voorbeelden van leergangen die Joris verzorgd (open inschrijving of in company cursus):

- 'Leergang Onderzoeksdidactiek': een intensieve leergang voor havo en vwo-docenten om leerlingen systematisch ervaring op te laten doen met onderzoeken en ontwerpen. Deze leergang stelt docenten in staat om vanuit hun eigen vak bij te dragen aan het onderzoekend vermogen van leerlingen. Docenten leren hoe ze binnen school met elkaar, over vakgrenzen heen, een lijn in kunnen aanbrengen in onderzoeks- en ontwerptaken, beginnend in de brugklas en doorlopend tot en met het profielwerkstuk.

- Supervising student research: een intensieve cursus voor begeleiders van studenten in de afstudeerfase. Begeleiders leren hoe studenten op maat kunnen ondersteunen in hun leerproces, en om te gaan met de vele (andere) uitdagingen bij het begeleiden en beoordelen van onderzoek.