Dr. Hanny den Ouden

Dr. Hanny den Ouden

Assistant Professor
Language and Communication
Faculty Council Member
Faculty Council
+31 30 253 6012
h.denouden@uu.nl

Publications

2021

Scholarly publications

Hoeken, H., & den Ouden, H. (2021). Sadly and Joyfully Moving Ads: The Influence of Hedonic and Eudaimonic Experiences on the Attitude toward the Ad. Journal of Promotion Management. https://doi.org/10.1080/10496491.2021.2015512

2019

Scholarly publications

Hoeken, H., & den Ouden, J. N. (2019). Narrative Health Communication. In H. Vandebosch, & L. Green (Eds.), Narratives in Research and Interventions on Cyberbullying among Young People (pp. 61-74). Springer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/384465/Hoeken_Ouden2019_Chapter_NarrativeHealthCommunication.pdf?sequence=1

2018

Scholarly publications

Brouwer, K., & den Ouden, J. N. (2018). De toegevoegde waarde van de taalbeheersing voor de verduidelijking van de conversational human voice. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 40(1), 13-44. https://doi.org/10.5117/TVT2018.1.OUDE

Professional publications

den Ouden, J. N., & Ottevanger, M. (2018). 'Interactie heb je zelf in de hand': Hoe bedrijven hun traffic op sociale media in goede banen kunnen leiden. Tekstblad, 24(05/06), 34-38.

2017

Other output

den Ouden, J. N., & Hoeken, J. A. L. (2017). Gemengde gevoelens door verhalende televisiecommercials: Effecten van verhalende commercials op de beleving van emoties en de waardering . Abstract from Etmaal van de Communicatiewetenschap, Tilburg, Netherlands.

2016

Scholarly publications

den Ouden, J. N., & van Alphen, L. (2016). Effecten van eWom en webcare op imago en overtuigingskracht van een organisatie. In D. Van Den Mieroop, L. Bruyssen, R. Coesemans, & P. Gillaerts (Eds.), De macht van de taal (pp. 177-190). Uitgeverij Acco.

Professional publications

den Ouden, J. N., & Navest, J. (2016). “Dus als ik je goed begrijp..…”: Metataal in chatgesprekken tussen bedrijf en klant. Tekstblad, 2016(3), 12-16.

2015

Other output

Brouwer, K., & den Ouden, J. N. (2015). Conversational human voice in webcare interactions. Poster session presented at IPRA 2015, Antwerpen, Belgium.
den Ouden, J. N., & Dauvellier, P. (2015). Threatening Face(book). Poster session presented at IPRA 2015, Antwerpen, Belgium.

2013

Professional publications

Pullens, T., den Ouden, J. N., Herrlitz, W., & van den Bergh, H. H. (2013). Kan een meerkeuzetoets bijdragen aan het meten van schriftelijke taalvaardigheid? Levende Talen, 14(2), 31-41.

2012

Scholarly publications

Pullens, T., den Ouden, J. N., Herrlitz, W., & van den Bergh, H. (2012). Effecten van het computerprogramma TiO-schrijven op de schrijfvaardigheid van leerlingen in groep 8: een longitudinaal onderzoek. Pedagogische Studiën, 89(2), 104-119. [104].

2011

Professional publications

den Ouden, J. N., & van Wijk, C. H. (2011). Plagiarism: Punish or prevent? Some experience with academic copycatting in the Netherlands. Business Communication Quarterly, 74(2), 196-200. https://doi.org/10.1177/1080569911404405

2010

Scholarly publications

den Ouden, J. N., & Doorschot, M. (2010). Overheidscommunicatie afstemmen op jongeren: experimentele evaluatie van een aansporing om te gaan stemmen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 32(3), 242-257.

Professional publications

van Amelsvoort, M. A. A., van Wijk, C., & den Ouden, H. (2010). Going Dutch or joining forces? Some experiences with team teaching in the Netherlands. Business Communication Quarterly, 73, 96-101.

2009

Scholarly publications

den Ouden, J. N. (2009). Verkopen met een lach: het gebruik van humortechnieken tijdschriftadvertenties en televisiecommercials. In W. Spooren, & J. Sanders (Eds.), Studies in taalbeheersing 3 (pp. 285-296). Koninklijke Van Gorcum.
den Ouden, H., & van den Born, B. (2009). De overtuigingskracht van humorvolle televisiecommercials, effecten van sekse en identificatie. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 37(1), 33-46.
den Ouden, H., & Quené, H. (2009). Effects of tempo in radio commercials on young and elderly listeners. Proceedings of Interspeech, 816-819.
den Ouden, J. N., Noordman, L., & Terken, J. (2009). Prosodic realizations of global and local structure and rhetorical relations in read aloud news reports. Speech Communication, 51(2), 116-129. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235671%232009%23999489997%23746211%23FLA%23&_cdi=5671&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000021878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3021498&md5=f2d832f38cab692cc245144f1845bc6f

Professional publications

van den Bergh, H., Pullens, T., Herrlitz, W., & den Ouden, H. (2009). Bij wijze van schrijven. Vonk, 39, 23-39.

2008

Scholarly publications

den Ouden, J. N., Terken, J., van Wijk, C., & Noordman, L. (2008). Betrouwbaarheid bij het meten van toonhoogtebereik. Neerlandistiek. http://www.neerlandistiek.nl/08.01/
den Ouden, J. N., & van Wijk, C. H. (2008). Prosody in read aloud text: relation with information status, content type and boundary strength. In A. Botinis (Ed.), Experimental Linguistics- Proceedings of 2nd ISCA Tutorial and Research Workshop (pp. 77-80). University of Athens Press..

2007

Scholarly publications

den Ouden, J. N., & van Wijk, C. (2007). "Om vet gaaf op te kicken": over jongerentaal en het gebruik ervan in productadvertenties. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 35(3), 232-248.

2006

Scholarly publications

de Leeuw, S., & den Ouden, J. N. (2006). Invloed van forewarning in een persuasieve tekst. In H. Hoeken, & B. Hendriks (Eds.), Studies in taalbeheersing (pp. 200-211). Koninklijke Van Gorcum.

Popularising publications

den Ouden, J. N., & van Wijk, C. (2006). Kletsen in hierogliefen. Onze Taal, 75(7/8), 195-198.

2005

Scholarly publications

den Ouden, J. N. (2005). Van tekst naar spraak. De prosodische realisering van globale en locale structuuraspecten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 27(4), 278-298.

2004

Scholarly publications

den Ouden, J. N. (2004). Prosodic realization of text structure.

2003

Scholarly publications

den Ouden, J. N., Noordman, L. G. M., & Terken, J. (2003). De prosodische realisering van hiërarchische structuur, nucleariteit en retorische relaties in teksten. Gramma/TTT, 9(2/3), 185-209.

2002

Scholarly publications

den Ouden, J. N., & Noordman, L. G. M. (2002). The prosodic realization of organizational features of texts. In Proceedings of the 1st International Conference on Speech Prosody (pp. 543-546).

2001

Scholarly publications

den Ouden, J. N., & Terken, J. (2001). Measuring Pitch Range. In Proceedings of the 7th Conference on Speech Communication and Technology (Vol. 1, pp. 91-94).

2000

Scholarly publications

den Ouden, J. N., Noordman, L. G. M., & Terken, J. (2000). Prosodic correlates of text structure. In Proceedings of the tenth annual meeting of the Society for Text and Discourse. (pp. 40-41).
den Ouden, J. N., van Wijk, C. H., & Swerts, M. G. J. (2000). A simple procedure to clarify the relation between text and prosody. In Proceedings of the 6th International Conference on Spoken Language. (Vol. 2, pp. 563-566).
den Ouden, J. N., & van Wijk, C. H. (2000). Tekstanalyse met de Rhetorical Structure Theory: een onderzoek naar de betrouwbaarheid van structuurtoekenningen. In R. Neutelings, N. Ummelen, & F. Maes (Eds.), Over de grenzen van de taalbeheersing: Onderzoek naar taal, tekst en communicatie (pp. 327-336). SDU.

Popularising publications

den Ouden, J. N. (2000). Structuur in spraak. In W. Spooren, T. Sanders, & C. van Wijk (Eds.), Samenhang in diversiteit (pp. 77-90).

1998

Scholarly publications

den Ouden, J. N., van Wijk, C. H., Terken, J., & Noordman, L. G. M. (1998). Reliability of discourse structure annotation. In IPO Annual Progress Report (Vol. 33, pp. 129-138)

1995

Scholarly publications

den Ouden, J. N. (1995). De verwerving van de negatief causale relatie. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 53, 83-94.