Jellienke Stamhuis

Administrative Assistant
Administrative Office, misc.

mr. dr. Jellienke Stamhuis is werkzaam als externe voorzitter van de Commissie Interpersoonlijke Integriteit (CII) van de UU.

Zij is in 2006 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna zij de overstap heeft gemaakt naar de advocatuur en later het bedrijfsleven. Zij heeft ruime werkervaring op het terrein van sociale veiligheid, integriteit op de werkvloer en onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties.  

De CII is belast met het ontvangen, toetsen en onderzoeken van meldingen en klachten over vermeend ongewenst gedrag binnen de universiteit, met als doel een veilige(re) werk- en onderwijsomgeving te creëren voor medewerkers en studenten. De CII adviseert het College van Bestuur van de UU.