Dr. mr. Michael Milo
j.m.milo@uu.nl
Gegenereerd op 2018-01-23 11:20:20


Profile

 

Dr. J.M. (Michael) Milo read law at the University of Groningen. He headed the student law clinic (rechtswinkel). He engaged in research on public interest law at the Center for Public Representation, Madison, Wisconsin (1991). He taught law at the University of Maastricht where he obtained his doctorate in 1997. Since 1995 he is associate professor at the Molengraaff Institute for Private Law, Utrecht University. 

He has taught (honours) courses on property law, tort law, contract law, comparative law, procedural law and legal history, to law school students, Dutch and foreign, attorneys and judges, in Utrecht. He supervises yearly some 20 students in writing their masterthesis.

Strategic themes / Focus areas
Scientific expertise
ownership
security rights (floating charges)
leases
servitudes
appartementsrechten
real estate
mortgage
Gegenereerd op 2018-01-23 11:20:21
Curriculum vitae

Dr. mr. J.M. (Michael) Milo

Education:
- Gymnasium
β (Praedinius Gymnasium, Groningen 1979)
- Propaedeuse Biologie (University of Groningen 1980)
- Propaedeuse Nederlands Recht (University of Groningen 1987)
- Doctoraal Nederlands Recht (University of Groningen 1991)
- PhD (Maastricht University 1997)
- Academic Leadership (2001)
- Seniorqualification university teaching (2002)

Expertise
- Property law, ownership, real estate, security rights (floating charges), mortgage, leases, servitudes,
- Insolvency law
- Contract law
- Tort Law
- Human Rights Law
- Comparative law
- Legal history


Work experience
- 2000-present: Senior Associate Professor Private Law, Utrecht University

Content: research, research in international cooperation, teaching, lectures, tutorials, advice to companies and lawyers, designing and writing instructions and manuals for small and medium sized companies, international management of commissions

- 1995-2000: Associate Professor Private Law, Utrecht University
- 1991-1995: Assistent Professor Maastricht University
- 1989-1991: Chairman of Groningen Public Interest Law Clinic
- 1984-1985: Instructor Royal Dutch Army, Harderwijk - Military Service

Gegenereerd op 2018-01-23 11:20:21

Michael Milo publishes in the area of contract law, tort law, insolvency law, but particularly focuses on property law, all in historical and comparative perspective.

He publishes individually, and in (international) cooperation, with lawyers, historians and economics.

He writes in Dutch and in English, for a forum of practitioners - lawyers, judges, entrepreneurs - as well as (international) academics.

Among his key publications are:

- Milo, J.M. (2013). The Margin of Appreciation Doctrine of the European Court of Human Rights: Protection of Ownership and the Right to a Home. In E. Reid & D. Visser (Eds.), Private Law and Human Rights: Bringing Rights Home in Scotland and South Africa.(pp. 482-496). Edinburgh: Edinburgh University Press.

- Milo, J.M. (2011), Ontvlucht nu de Steden, wie Vreugde Begeert. Over de nieuwe regels inzake Timeshare. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6875, 665-671

- Milo, J.M. (2010) - met J.H.A. Lokin en C.H.. van Rhee (red.)- Tweehonderd jaren codificatie van het privaatrecht in Nederland (Chimaera, Groningen 2010)

- Milo, J.M. (2008) met V. Sagaert, Private property rights in cultural objects.
Balancing between preservation of cultural objects and certainty of trade in Belgian and Dutch law, in B. Demarsin (et al.), Art and Law (2008), p. 468-491

- Milo, J.M. (2007) Constitutionele en rechtsvergelijkende proportionaliteit in het goederenrecht. De invloed van artikel 1 Eerste Protocol EVRM, NTBR 2007/2, p. 46-55

- Milo, J.M. (2007), La Recepción del Trust en Los Países Bajos, in Esther Arroyo i Amayuelas (director): El Trust en el Derecho civil, Bosch, Barcelona 2007, p.203-225

- Milo, J.M. (2006). Property and Real Rights. In J.M. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (p. 587-602). Cheltenham: Edward Elgar.

-Milo, J.M. (2005) Sharp v. Thomson en Burnett’s Trustees v Grainger: convergentie van civil law en common law goederenrecht, NTBR 2005/4, 152

-Milo, J.M. (2004) - met S.E. Bartels, eds. -Contents of Real Rights (Wolf Legal publishers, 2004)

- Milo, J.M. (2004) - with B.P. Honnebier, International Interests in Mobile Equipment. Real Rights from International and National Perspectives, European Review of Private Law 2004/1.

- Milo, J.M. (2003) Retention of Title in European Business Transactions, Washburn Law Journal 43 (2003) 121

- Milo, J.M. (2000) met M. Freudenthal en H.N. Schelhaas,  Europese wanbetalers: geen krediet na aanvaarding richtlijn. De Richtlijn bestrijding betalingsachterstand in handelstransacties nader beschouwd, NTBR 2000/7, p. 293-301

 

 

 

 

Key publications

Milo, J.M. (2011). Ontvlugt nu de steden wie vreugde begeert. Over de nieuwe regels inzake Timeshare. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6875, (pp. 665-671) (7 p.).

All publications
  2017 - Articles
van Dongen, E.G.D. & Milo, J.M. (2017). Echte Mannen, Woorden en Daden. Eer en Schuld voor het Hof van Utrecht in de Achttiende Eeuw. Pro Memorie – Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 19 (2), (pp. 160-175).
  2017 - Special issue
Langbroek, P.M., van den Bos, C., Simon Thomas, M.A., Milo, J.M. & van Rossum, W.M. (2017). Methodology of Legal Research - Challenges and Opportunities. Utrecht Law Review, 13 (3).
  2015 - Books
Milo, J.M. (2015). Goederenrecht. (147 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Book parts / chapters
Milo, J.M. (2015). Invloeden van Europees recht op Nederlands goederenrecht: buiten proportie?. Het Europees Notariaat: Een Cohort of Incoherent? 49e Landelijk Notarieel Studentencongres (pp. 7-18) (12 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Milo, J.M. (2015). Protection of Immovable Property. In Sonia Martin Santisteban & Peter Sparkes (Eds.), Protection of Immovables in European Legal Systems (pp. 90-93;127-128;153-154;185-187;221-223;236-241;273-276;317-319;359-361;394-396;426-428;453-456) (33 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Milo, J.M. (2015). Timeshare. In E.H. Hondius & G.J. Rijken (Eds.), Handboek Consumentenrecht (pp. 419-433) (15 p.). Zutphen: Uitgeverij Paris.
  2014 - Book parts / chapters
Milo, Michael (2014). Over de herziene richtlijn Timeshare en haar omzetting: een hoger niveau van consumentenbescherming. In Kluwer (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht. II. Bijzonder deel (pp. 265-283) (18 p.).
Milo, Michael (2014). The First Codification in The Netherlands : Legal Development through Channels of Tradition and Change. Tradition, Codification and Unification - Comparative Historical Essays on Developments in Civil Law (pp. 145-157) (13 p.). Antwerpen : Intersentia/Metro.
Milo, Michael, Lokin, Jan & Smits, Jan M. (2014). Tradition, Codification and Unification, an Introduction. Tradition, Codification and Unification - Comparative historical Essays on Developments in Civil Law (pp. 1-16) (16 p.). Intersentia/Metro.
Milo, Michael (2014). Wakkere Burgers - over Kraken, Eigendom en Wonen, Binnentreden en Ontruimen. Kritiek op Recht - liber amicorum aangeboden aan Gerrit van Maanen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht (pp. 311-332) (21 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Book reviews
Milo, Michael (2014). Bespreking van 'Wolfgang Faber and Brigitta Lurger (eds), National Reports on the Transfer of Movables in Europe. Volume 5: Sweden, Norway and Denmark, Finland, and Spain (2011); Volume 6: The Netherlands, Switzerland, Czech Republic, Slovakia, Malta, Latvia (Munich: Sellier European Law Publishers, 2011)'. European Review of Private Law, 22 (4), (pp. 583-586) (4 p.).
Milo, Michael (2014). European Property Law. From Fragments to a System - Proefschrift van mr. E. Ramaekers. Maandblad voor vermogensrecht, 2014 (1), (pp. 12-16) (4 p.).
Milo, Michael (2014). Review of DELPHINE PANNATIER-KESSLER, Le droit de suite et sa reconnaissance selon la Convention de la Haye sur les trusts. Tracing en droit civil suisse (Schulthess 2011). European Review of Private Law, 22, (pp. 1069-1072) (4 p.).
  2014 - Annotations
Milo, Michael (2014). Annotatie bij EHRM 4 maart 2014. (4 p.).
  2013 - Book parts / chapters
Milo, J.M. (2013). The Margin of Appreciation Doctrine of the European Court of Human Rights: Protection of Ownership and the Right to a Home. In E. Reid & D. Visser (Eds.), Private Law and Human Rights: Bringing Rights Home in Scotland and South Africa. (pp. 482-496) (15 p.). Edinburgh: Edinburgh University Press.
  2012 - Articles
Milo, J.M. (2012). Trusts in the Dutch Legal Tradition. The Columbia journal of European law, (pp. 69-84) (16 p.).
  2012 - Book parts / chapters
Milo, J.M. (2012). Property and Real Rights. In J.M. Smits (Eds.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (pp. 726-743) (18 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Milo, J.M., Akkermans, B. & Sagaert, V. (2012). Uniform or harmonized property law. In S. van Erp & B. Akkermans (Eds.), Property Law. Ius Commune Casebooks for the common law of Europe (pp. 1011-1143) (133 p.). Oxford and Portland: Hart Publishing.
  2012 - Book reviews
Milo, J.M. (2012). bespreking van J.E. Jansen, Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring. Een leerstellige rechtsvergelijkende studie op historische grondslag. Maandblad voor vermogensrecht, 1, (pp. 1-4) (4 p.).
  2011 - Articles
Milo, J.M. (2011). Ontvlugt nu de steden wie vreugde begeert. Over de nieuwe regels inzake Timeshare. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6875, (pp. 665-671) (7 p.).
  2011 - Book parts / chapters
Milo, J.M. (2011). Acquisition of Property by Succession in Dutch Law. Tradition between Autonomy and Solidarity in a Changing Society. In M. Anderson & E. Arroyo i Amayuelas (Eds.), The Law of Succession: Testamentary Freedom, European Studies in Private Law (5) (pp. 203-227) (25 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
  2011 - Lectures
J.M. Milo (04.06.2011) Voordracht: Assignment of Future Salary in the Context of the Dutch East India Company
J.M. Milo (28.03.2011) Voordracht: Eigendom en wonen. Rechtsvorming tussen principes en rechtvaardigheid.
J.M. Milo (23.09.2011) Voordracht: National Security rights in an International Economy
J.M. Milo (19.06.2011) Voordracht: Property Rights in Houses and the Margins of Appreciation in Protecting Fundamental Rights.
J.M. Milo (22.09.2011) Voordracht: Security Rights, Mandatory Requirements & Conflicting Transactions.
  2010 - Articles
Milo, J.M. (2010). Bespreking Wolfgang Faber and Brigitta Lurger (Eds.), van National Reports on the Transfer of Movables in Europe. European Review of Private Law, 2010 (6), (pp. 1277-1280) (4 p.).
Milo, J.M. (2010). Groeten uit Ceylon. Ars aequi, 2010 (10), (pp. 680-682) (3 p.).
  2010 - Book editorship
Milo, J.M., Lokin, J.H.A. & van Rhee, C.H. (2010). Tweehonderd jaren codificatie van het privaatrecht in Nederland. Groningen: Chimaera.
  2010 - Book reviews
Milo, J.M. (2010). National Reports on the Transfer of Movables in Europe. Volume I: Austria, Estonia, Italy and Slovenia (2008); Volume II: England and Wales, Ireland, Scotland, Cyprus (2009). European Review of Private Law, (pp. 1277-1280) (4 p.).
  2009 - Articles
Milo, J.M. (2009). Exclusief! Tweehonderd jaren gecodificeerd nationaal privaatrecht: het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland. Over codificatie, rechtsvorming, het oude en het vreemde recht, destijds en thans. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 10 (2009), (pp. 379-388) (9 p.).
  2009 - Books
Milo, J.M. & Bartels, S.E. (2009). Uitleg in het goederenrecht. (140 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Milo, J.M., Lokin, J.H.A. & van Rhee, C.H. (2009). WNH-NBW. 200 jaar codificatie. Groningen/Utrecht: Chimaerira.
  2009 - Book parts / chapters
Milo, J.M. (2009). De normatieve weg naar uitleg in het goederenrecht. In J.M. Milo & S.E. Bartels (Eds.), Uitleg in het goederenrecht (pp. 89-112) (23 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Milo, J.M. (2009). Floating charge in civiele traditie. Het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland als venster op verleden en heden van generieke zakelijke zekerheidsrechten. In J.H.A. Lokin, J.M. Milo & C.H. van Rhee (Eds.), WNH-NBW. 200 jaar codificatie Groningen/Utrecht: Chimaira.
Milo, J.M. (2009). Over mijn en dijn. Een nadere beschouwing van eigenrichting als handhaving. In E.F.D. Engelhard (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht (pp. 105-120) (15 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Milo, J.M. (2009). Tweehonderd jaren privaatrechtelijke codificatie: Het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland. Perspectieven voor verleden en heden. In J.H.A. Lokin, J.M. Milo & C.H. van Rhee (Eds.), WNH-NBW. 200 jaar codificatie Groningen/Utrecht: Chimaira.
Milo, J.M. (2009). Uitleg in het goederenrecht. Preliminaire bakens. In J.M. Milo & S.E. Bartels (Eds.), Uitleg in het Goederenrech (pp. 1-8) (8 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Book parts / chapters
Milo, J.M. & Sagaert, V. (2008). Private property rights in cultural objects. Balancing preservation of cultural objects and certainty of trade in Belgian and Dutch law. In B. de Marsin, E.J.H. Schrage, B. Tilleman & A. Verbeke (Eds.), Art and Law (pp. 468-491) (23 p.). Brugge: Die Keure.
  2008 - Annotations
Milo, J.M. (15.01.2008). 2008, , (Karaman v Turkije).
  2008 - Other output
Milo, J.M. (2008). Pye v UK. A technical retreat from private (property) law. (8 p.).
  2007 - Articles
Milo, J.M. (2007). Constitutionele en rechtsvergelijkende proportionaliteit in het goederenrecht. De invloed van artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2007 (2), (pp. 46-55) (9 p.).
Milo, J.M. (2007). On the constitutional proportionality of property law in The Netherlands. European Review of Private Law, 2007 (2), (pp. 251-263) (11 p.).
Milo, J.M. (2007). Pye in de Grote Kamer te Straatsburg: Adverse possession en privaatrecht naar de constitutionele marge van nationale autonomie. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2007 (9), (pp. 368-372) (4 p.).
  2007 - Book parts / chapters
Milo, J.M. (2007). La Recepción del Trust en Los Países Bajos (The reception of the trust in The Netherlands). In E. Arroyo i Amayuelas (Eds.), El Trust en el Derecho civil (pp. 203-225) (23 p.). Barcelona: Bosch.
Milo, J.M. (2007). Timeshare in het Nederlandse recht. In Hartkamp (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht II (pp. 193-215) (23 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Annotations
Milo, J.M. (30.08.2007). EHRC 2007, , (J.A Pye tegen het Verenigd Koninkrijk).
Milo, J.M. (30.08.2007). EHRC 2007, , (J.A. Pye tegen het Verenigd Koninkrijk).
  2006 - Articles
Milo, J.M. (2006). Beantwoording rechtsvraag (327) goederenrecht. Factormaatschappij Alpha. Ars aequi, 10, (pp. 768-770) (3 p.).
Milo, J.M. (2006). Over de constitutionaliteit van adverse possession, bevrijdende en verkrijgende verjaring en goederenrecht in het algemeen. Vermogensrechtelijke annotaties, 1, (pp. 72-88) (17 p.).
Milo, J.M. (2006). Recent case law, The Netherlands. European Review of Private Law, 4 (2 p.).
Milo, J.M. (2006). Recent case law, The Netherlands. European Review of Private Law, 2, (pp. 239-281) (3 p.).
Milo, J.M. (2006). Rechtsvraag (327) goederenrecht. Factormaatschappij Alpha. Ars aequi, 4, (pp. 320) (1 p.).
  2006 - Book parts / chapters
Milo, J.M. (2006). Assignment of claims. The Principles of European Contract Law (Part III) and Dutch Law. A Commentary II (pp. 77-104) (28 p.). The Hague/London/New York: Kluwer Law International.
Milo, J.M. (2006). Property and Real Rights. In J.M. Smits (Eds.), Elgar Encyclopedia of Comparative law (pp. 587-602) (26 p.). Cheltenham/UK and Northampton: MA/USA.
  2005 - Articles
Milo, J.M. (2005). Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk. Asser Actueel, 3 (5-III), (pp. 56-57) (2 p.).
Milo, J.M. (2005). Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk. Asser Actueel, 1 (5-III), (pp. 9) (1 p.).
Milo, J.M. (2005). Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk. Asser Actueel, 2 (5-III), (pp. 33-34) (2 p.).
Milo, J.M. (2005). Sharp v. Thomson en Burnett's Trustees v Grainger: convergentie van civil law en common law goederenrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 4, (pp. 152-160) (9 p.).
  2005 - Book parts / chapters
Milo, J.M. (2005). Aengaende Civiele Saken van gedaent-Geving. In M. van de Vrugt (Eds.), Inter Alia (pp. 141-147) (7 p.).
  2005 - Book reviews
Milo, J.M. (2005). Book review. European Review of Private Law, 3, (pp. 273-274) (2 p.).
Milo, J.M. (2005). Book review. European Review of Private Law, 1, (pp. 78-81) (4 p.).
  2005 - Annotations
Milo, J.M. (15.11.2005). EHRC 2006, , (Pye tegen Verenigd Koninkrijk).
  2004 - Articles
Milo, J.M. & Honnebier, B.P. (2004). International Interests in Mobile Equipment. Real Rights from International and National Perspectives. European Review of Private Law, 2004 (1), (pp. 3-8) (6 p.).
Milo, J.M. (2004). Overeenkomst van Opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk (7e druk 1994). Asser Actueel, 2004 (3), (pp. 50-51) (2 p.).
Milo, J.M. (2004). Overeenkomst van Opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk (7e druk 1994). Asser Actueel, 2004 (2), (pp. 32-34) (3 p.).
Milo, J.M. (2004). Overeenkomst van Opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk (7e druk 1994). Asser Actueel, 2004 (1), (pp. 7) (1 p.).
  2004 - Book parts / chapters
Milo, J.M. & Bartels, S.E. (2004). Contents of Real Rights: Personal or Proprietary. A Principled History. In S.E. Bartels & J.M. Milo (Eds.), Contents of Real Ritghts (pp. 5-23) (162 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Milo, J.M. & Bartels, S.E. (2004). Introduction. In S.E. Bartels & J.M. Milo (Eds.), Contents of Real Rights (pp. 1-4) (162 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2004 - Book editorship
Milo, J.M. & Bartels, S.E. (2004). Contents of Real Rights. (162 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2004 - Book reviews
Milo, J.M. (2004). Book review. European Review of Private Law, 2004, (pp. 753-755) (3 p.).
Milo, J.M. (2004). Book review. European Review of Private Law, 12, (pp. 851-853) (3 p.).
Milo, J.M. (2004). Recensie. Executief, 2004, (pp. 171-172) (2 p.).
  2004 - Annotations
Milo, J.M. (21.09.2004). EHRC 2004, , (Shirmer v Poland).
  2003 - Articles
Milo, J.M. (2003). Combating Late Payment in Business Transactions: How a New European Directive Has Failed to Set a Substantial Minimum Standard Regarding National Provisions on Retention of Title. European Review of Private Law, 4, (pp. 379-393) (15 p.).
Freudenthal, M., Schelhaas, H.N. & Milo, J.M. (2003). Nederlandse zuinigheid bij Europese betalingsachterstand - De wetswijziging betalingsachterstanden in handelsovereenkomsten nader beschouwd. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2, (pp. 83-94) (12 p.).
Milo, J.M. (2003). Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk. Asser Actueel, 1, (pp. 7-8) (2 p.).
Milo, J.M. (2003). Retention of Title in European Business Transactions. Washburn Law Journal, 43 (20 p.).
  2002 - Articles
Milo, J.M. (2002). Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk (7e druk (1994)). Asser Actueel, 1, (pp. 13-15) (3 p.).
Milo, J.M. (2002). Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk (7e druk (1994)). Asser Actueel, 2, (pp. 32-35) (4 p.).
Milo, J.M. (2002). Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk (7e druk (1994)). Asser Actueel, 3, (pp. 51-52) (2 p.).
  2002 - Book reviews
Milo, J.M. (2002). Bookreview Basic Principles of Property Law. A comparative Legal and Economic Introduction. European Review of Private Law, (pp. 717-722) (6 p.).
Milo, J.M. (2002). Bookreview Erfpacht en opstal, bewerkt door Pleysier, A.J.H. (3e druk). Executief, (pp. 165-166) (2 p.).
Milo, J.M. (2002). Bookreview Modern studies in property Law (Volume I: Prperty 2000). European Review of Private Law, (pp. 175-176) (2 p.).
  2001 - Articles
Milo, J.M. (2001). Beoordelingsvrijheid in het goederenrecht. Executief, 9, (pp. 160-161) (2 p.).
Milo, J.M. (2001). Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk. Asser Actueel, 1, (pp. 7-8) (2 p.).
Milo, J.M. (2001). Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk. Asser Actueel, 3, (pp. 46-47) (2 p.).
Milo, J.M. (2001). Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk. Asser Actueel, 2, (pp. 23-25) (3 p.).
  2001 - Book parts / chapters
Bartels, S.E. & Milo, J.M. (2001). Open normen in het goederenrecht. Flexibiliteit met behoud van zekerheid?. In S.E. Bartels & J.M. Milo (Eds.), Open normen in het goederenrecht (pp. 1-20) (140 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Milo, J.M. & Smits, J. (2001). Trusts in Mixed Legal Systems, a challenge to comparative trustlaw. In J.M. Milo & J.M. Smits (Eds.), Trusts in Mixed Legal Systems (pp. 11-17) (7 p.). Ars Aequi Libri.
  2001 - Book editorship
Bartels, S.E. & Milo, J.M. (2001). Open normen in het goederenrecht. (140 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Milo, J.M. & Smits, J. (2001). Trusts in Mixed Legal Systems. (113 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2001 - Book reviews
Milo, J.M. (2001). Bookreview retention of Title Clauses in Sale of Goods Contracts in Europe. European Review of Private Law, 4, (pp. 665-669) (5 p.).
  2000 - Articles
Milo, J.M. (2000). A European Trust Law. European Review of Private Law, 3, (pp. 533-542) (10 p.).
Milo, J.M. (2000). Bespreking van W.J. Zwalve, Qui solvit alii. Executief, 9, (pp. 195-196) (2 p.).
Milo, J.M. (2000). Een Europees Eigendomsvoorbehoud. Executief, 4, (pp. 77-78) (2 p.).
Freudenthal, M., Milo, J.M. & Schelhaas, H.N. (2000). Europese wanbetalers: geen krediet na aanvaarding richtlijn; De richtlijn bestrijding betalingsachterstand nader beschouwd. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 7, (pp. 293-301) (9 p.).
Milo, J.M. (2000). Richtlijn bestrijding betalingsachterstand in handelstransacties: een mager Europees eigendomsvoorbehoud. Executief, 8.
Milo, J.M. (2000). Trusts in Mixed Legal Systems. A Challenge to comparative Trust Law. European Review of Private Law, 3, (pp. 421-426) (6 p.).
  2000 - Book parts / chapters
Milo, J.M. (2000). Menigerlei eigendom. Opmerkingen naar aanleiding van Meijknechts Planverbintenissen. In E.H. Hondius, A.W. Jongbloed & R.Ch. Verschuur (Eds.), Van Nederlands naar Europees procesrecht (pp. 193-202) (10 p.). Deventer: Kluwer, Liber amicorum Paul Meijknecht.
  1999 - Articles
Milo, J.M. (1999). Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk. Asser Actueel, (pp. 27-29) (2 p.).
  1999 - Articles in volumes / proceedings
Milo, J.M. (1999). Germaans recht en Romeins recht: opkomst en ondergang van een tegenstelling in de discussie over 2014 BW. In J.M. Milo (Eds.), Recht en geschiedenis. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Congresbundel studiedag Utrecht juni 1997 (pp. 101-114) (13 p.).
^ top
Gegenereerd op 2018-01-23 11:20:21

 

Onderzoek

Michael Milo richt zich bij zijn  onderzoek - maatschappelijk, praktisch en wetenschappelijk relevant - op het vermogensrecht, op contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en faillissementsrecht, maar in het bijzonder op het goederenrecht, in rechtsvergelijkend en rechtshistorisch perspectief. 

Hij is (sinds 1998) met prof.dr. V. Sagaert - tot 2005 prof. E. Dirix (Leuven), prof.mr. J.H.M. van Erp (Maastricht) en prof.mr. A.F. Salomons (UvAmsterdam) verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep goederenrecht van de Ius Commune onderzoeksschool. Tot 2005 was hij verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep goederenrecht aan de Universiteit Utrecht.

Hij participeert in een aantal internationale onderzoeksgroepen:

- Case Books for the Common Law of Europe, Case Book on Property Law, zie:http://www.casebooks.eu/propertyLaw/background/

- The Common Core of European Private Law, project: Prof.dr. Peter Sparkes (UK) & Prof.dr. Sonia Martin Santisteban (Spain) The Protection of Immovable Property, zie:http://www.common-core.org/

- Fellow aan de South African Research Chair in Property Law, Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika – chair: prof. dr. A.J. van der Walt: see:http://sarcpl.sun.ac.za/

- KNAW - Microfinance Onderzoeksassistenten. Hij participeerde in en co-organiseerde het KNAW-gefinancierde project (2010-heden) over Microfinanciering - tezamen met prof.dr. B.H.P. van Bavel en dr. O. Gelderblom, waarin 12 studenten rechten, economie, geschiedenis en sociologie ondersteunend en zelfstandig onderzoek verrichten.

 

Themata en onderwerpen waarover hij heeft gepubliceerd zijn onder meer:

Algemeen:

- Codificatie van het privaatrecht

- Unificering van het privaatrecht

- Gemengde rechtstelsels

- Constitutionalisering van het privaatrecht

- Open normen

- De juridische opleiding

 

Verbintenissenrecht en overeenkomstenrecht:

- Uitleg van overeenkomsten

- Late betaling in handelstransacties

- Aansprakelijkheid voor zaken

- Relativiteit van de onrechtmatige daad

- Timeshare

 

Goederenrecht:

- Publiek domein

- Verkrijging te goeder trouw

- Verkrijging krachtens erfrecht

- Overdracht

- Cessie

- Cessie van loonvorderingen - VOC

- Trusts

- Constructive trusts

- Voorrang bij verhaal

- Floating charge

- International interests - in Aviation

 

Rechtsstelsels die hij in zijn onderzoek betrekt zijn onder meer:

Nederlands recht, Belgisch recht, Duits recht, Frans recht, Engels recht, Schots recht, recht van de Verenigde Staten van Noord-Amerika – waaronder Louisiana, Canada – Quebec, Sri Lanka – Ceylon, en Zuid Afrika.

Rechtsvergelijking, rechtstheorie, rechtshistorie en economische geschiedenis bieden methoden en perspectieven in zijn onderzoek.

Hij (co)organiseert congressen en symposia, waaronder

- Ius Commune congressen (vanaf 1996 tot heden)

- Ius Commune Workshops goederenrecht (vanaf 1997 tot heden)

- Open normen in het goederenrecht (Utrecht 1998)

-Trust in gemengde rechtsstelsels (Utrecht 1999)

- Property law in a historical and comparative perspective (Maastricht 2000)

- Contents of Real Rights (Utrecht 2001)

- International Interests in Mobile Equipment (Utrecht 2001);

- Private law in Scotland and The Netherlands (Edinburgh 2003)

- Security Rights in Movables (Edinburgh 2003);

- Towards a Unified System of Land Burdens (Maastricht 2005);

- Common frame of reference and property law (Maastricht 2007);

- Uitleg in het goederenrecht (Utrecht 2007)

- 200 jaar Codificatie van het Privaatrecht (Utrecht 2009)

- Methodology in Law (Utrecht 2010)

- Principles in Law (Utrecht 2011)

- Tradition, Codification and Unification (Utrecht 2011)

- Armoede en Recht (Utrecht 2012)

 

 

Lezingen

-Madison, Wisconsin, USA, november 1990: Dutch Legal Education in a Comparative Perspective

-Amsterdam, juni 1991 (Law and Society Association, annual meeting): Law shops, Clinical Education  and Social Reform

- Philadelphia, USA, mei 1992 (Law and Society Association, annual meeting): The  Law Curriculum and Clinical Legal Education

- Maastricht, oktober 1992 (Belgisch-Nederlandse rechtshistorische dagen): Aansprakelijkheid voor Zaken onder Opzigt

- Den Haag 1994: Ontwikkeling van een vergeten leerstuk: Publiek domein

- Brussel, december 1994: Overheidseigendom in administratiefrecht en privaatrecht

- Utrecht, juni 1997 (Rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw): Germaans recht en Romeins recht: opmerkingen naar aanleiding van de interpretatie van artikel 2014

- Leuven, november 1997 (Ius Commune): Ontvanger/Hamm en de Engelse constructive trust

- Edinburgh, april 1998: The return of the Fiducia cum Creditore. Comparative Remarks on the Dutch Sogelease-case

- Utrecht, oktober 1998: Open normen in het goederenrecht

- Utrecht, november 1998 (Ius Commune): Sharp v. Thomson: het Schotse goederenrecht als een gemengd rechtsstelsel

- Oud Turnhout, november 1999 (Ius Commune): De trust in gemengde rechtsstelsels en de Principles of Trust Law

- Topeka, Kansas, maart 2000: The Concept of Property in Civil and Common Law

- Topeka, Kansas, maart 2000: Retention of Title in the European Union

- Maastricht, 10 november 2000: A proprietary remedy in the Directive on Combating Late Payment in Commercial Transactions

- Riga, 16-17 november 2000: Acquisition of movable property and protection of third parties

- Edinburgh, 22 februari 2002: Extended Forms of Retention of Title

- Aberdeen, 25 februari 2002: Transfer of Immovables, The Protection of the Buyer, and Sharp v Thomson

 - Gent, 30 april 2002: Perspectives on the Harmonization of Property Law

- Edinburgh, 20 juni 2003: Non-possessory pledges in movables: developments and critique in Dutch law

- Edinburgh, 23 Januari 2004: Property Law and Transfer of Immovables in Dutch Law and Scots Law

- Utrecht, 10 juni 2004 (BW-dagen): Goederenrechtelijke aanspraken van de koper van een onroerende zaak in Schots recht en nederlands recht vergeleken, naar aanleiding van Burnett’s Trustees v Grainger (HL 4 maart 2004)

- Praag, februari 2005: Case law and legislation inEuropean and  Dutch private law

- Utrecht, 12 februari 2007: Bescherming van cultuurgoederen, op internationaal niveau, in Nederland en in Belgie

- Utrecht, 9 november 2007: Uitleg in het goederenrecht. Uitleg van rechtshandeling en interpretatie van wetgeving

- Leuven (Ius Commune), 30 november 2007: Property law in case law of the ECHR

- Stellenbosch (oktober 2008): Broken Traditions. Legal History in Dutch Private Property Law

- Edinburgh (januari 2009): Interpretation in property law

- Utrecht (mei 2009): De codificatie van het Rooms-Hollandse Recht in Zakelijke Zekerheid

- Edinburgh (juni 2009): Private law and Human Rights in Europe and The Netherlands

- Stellenbosch (oktober 2009): The Civil Law Floating Charges

- Edinburgh (december 2009): Neighbours in Holland. Using Tort in Property

- Helsinki (december 2009): Harmonization of General Security in European Private Law

- Turijn (juni 2010): Cases on the Protection of Immovable Property

- Utrecht (oktober 2010): Publiciteit en Specialiteit in Zakelijke Zekerheid

- Leuven (november 2010): Squatting and Exclusivity of Private Ownership: Dutch and South African Law Compared.

- Utrecht (september 2010): Kraken, Eigendom, Handhaving

- Utrecht (oktober 2010): Squatting, Criminal Liability and the Protection of Ownership in the Context of the Constitution

- Den Haag (juni 2011): Tendencies in Dutch Law for Kazach Lawyers

- Rotterdam (juni 2011): Financing VOC – Employees by Means of Transportletters

- Cape Town (juni 2011): Ownership, Housing and the Margin of Appreciation in Human Rights Law

- Stellenbosch (september 2011): Security Rights and Mandatory Requiements

- Stellenbosch (september 2011): Security Rights, National Laws, International Economy

- Amsterdam (maart 2012): Retentierecht op Onroerende Zaken

- Stellenbosch (mei 2012): Servitudes and Positive Duties

- Stellenbosch (mei 2012): Dominance and Servience: Interpretation and Connexity

- Amsterdam (may 2012): Aviation, Financing and the Development of Functional Security in European and Caribbean Jurisdictions within The Kingdom of The Netherlands

 

 

 

Gegenereerd op 2018-01-23 11:20:21

Huidig onderwijs

1. Rechtsgeleerdheid, bachelor:

- Rechtsgeschiedenis - grondslagen: hoorcolleges en responsiecolleges

- Rechtsgeschiedenis - materieel privaatrecht: hoorcolleges en werkgroepen 
- Kernvak: hoorcolleges goederenrecht
- Introduction to Dutch Law
- European Private Law: onderdeel goederenrecht

2. Rechtsgeleerdheid, master Nederlands recht, privaatrecht

- Scriptiebegeleiding (een 20-tal per jaar)
- Capita selecta: zekerheidsrechten; zekerheidsrechten en IPR; rechtsvergelijkend zekerheidsrecht; trust

- Comparative law tutorial - legal history in legal research


3. Economie, bachelor
- Onderzoekskeuzevak voor Economiestudenten (=scriptiebegeleiding - 4-tal per jaar)
- Contract en eigendom: hoorcolleges en werkgroepen
- Contract and property in a comparative perspective: werkcolleges

4. Postacademisch onderwijs
- Actualiteiten vermogensrecht; actualiteiten goederenrecht; zekerhedenrecht


Onderwijservaring
Vakken gegeven en/of ontwikkeld sinds 1991
- Maastricht: Onrechtmatige daad; Vertegenwoordiging; Verbintenissenrecht; Vermogensrecht voor Milieugezondheidkunde; Goederenrecht

- Utrecht: Procesrecht; Verbintenissenrecht; Goederenrecht; European Property Law Perspectives

- PAO: Aansprakelijkheidsrecht; Contractenrecht; Procesrecht; Faillissementsrecht; Goederenrecht; Zekerheidsrechten; Verhaal en Voorrang; Vermogensrecht

- Opleiding van Kandidaat-gerechtsdeurwaarder

Gegenereerd op 2018-01-23 11:20:21
Additional functions and activities

- Fellow South African Research Chair in Property Law, Stellenbosch University 

- Co-director of Research Programme Property Law, Research School Ius Commune

- Head of Training Programme PhD-researchers, Ius Commune Research School

- Chairman Ius Commune Prize (2000-present)

- Custos Scientiae, Salvius Julianus

Gegenereerd op 2018-01-23 11:20:21
Full name
Dr. mr. J.M. Milo Contact details
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Room 1.05
3584 BH  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7173
Phone number (department) +31 30 253 7153
Fax +31 (030) 253 72 03
Postal address
Janskerkhof 12
3512 BL    UTRECHT
The Netherlands
Availability
Mo Tue Wed Thu Fr
Morning
Afternoon
Gegenereerd op 2018-01-23 11:20:21
Last updated 18.09.2017